Archive:Terms of Use 2012/Introduction/vi

From Wikimedia Foundation Governance Wiki

Sau quá trình biên tập và bình luận chiếm thời gian dài của cộng đồng, Điều khoản Sử dụng của Wikimedia đã được cập nhật. Phiên bản mới được sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2012.

Điều khoản Sử dụng mới là kết quả của một quá trình hợp tác thống nhất, rút ra từ hơn 200 chỉnh sửa và 4500 dòng thảo luận. Trong hơn 140 ngày, cộng đồng Wikimedia đã tiến hành xem xét, soạn thảo và đề xuất những cập nhật đối với Điều khoản Sử dụng, giải quyết hơn 120 vấn đề. Trước đây chưa bao giờ có một trang web lớn nào có các điều khoản được soạn thảo thông qua một nỗ lực tương tác và hợp tác nhiều như vậy. Các bình luận của cộng đồng và quá trình xem xét chỉnh sửa các điều khoản mới đã kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2011. Hội đồng Quản trị chính thức thông qua dự thảo hoàn tất các điều khoản cập nhật trên vào ngày 6 tháng 3 năm 2012. Ngoài một số mục tiêu khác, những điều khoản này cung cấp:

  • Dễ hiểu hơn: Thỏa thuận mới cập nhật đưa ra một bản mẫu dễ hiểu, tóm tắt các điều khoản để giúp tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên dễ hiểu.
  • Thắt chặt an ninh: Các điều khoản mới sửa đổi bổ sung ngăn cấm một số hành động - như cài đặt phần mềm độc hại - có thể làm tổn hại tới hệ thống Wikimedia. Mặc dù những hạn chế này không mang ý nghĩa là có sự thay đổi trong chính sách, chúng chỉ rõ điều gì là hành vi không thể chấp nhận được.
  • Quy định rõ ràng hơn: Nhằm đáp ứng với yêu cầu hướng dẫn-trợ giúp, thỏa thuận cập nhật mới làm rõ vai trò và trách nhiệm của cộng đồng, bao gồm các biên tập viên và những người tham gia đóng góp. Những điều khoản này cũng nhằm cung cấp hướng dẫn để giúp người dùng tránh gặp phải những rắc rối.
  • Nhiều thông tin phản hồi từ phía cộng đồng hơn: Thỏa thuận mới đảm bảo rằng các cập nhật trong tương lai sẽ trải qua với một quá trình thảo luận hợp tác. Điều này cho phép người dùng thời gian lấy ý kiến ​​ít nhất 30 ngày trước khi phiên bản chính có hiệu lực (được Hội đồng Quản trị phê duyệt). Có ngoại lệ 3 ngày cho các thay đổi pháp lý và hành chính khẩn cấp.
  • Giấy phép tự do rõ ràng hơn: Theo một số ý kiến, Điều khoản Sử dụng cũ đôi khi gây nhầm lẫn về yêu cầu giấy phép tự do. Các thoả thuận mới cố gắng giải thích rõ ràng hơn những yêu cầu đối với biên tập viên và người đóng góp (mà không thay đổi thủ tục hiện có).
  • Nhiều công cụ chống quấy rối, đe dọa, rình rập, phá hoại và các vấn đề lâu dài khác: Các điều khoản quy định rõ rằng những hành vi đó đều bị cấm. Điểm mới đối với Wikimedia là thỏa thuận mới làm tăng khả năng của một lệnh cấm chỉ toàn hệ thống đối với các hành vi vi phạm liên wiki, đây là một nhu cầu đã được một số thành viên cộng đồng phản ánh. Vì lệnh cấm chỉ toàn hệ thống được điều khoản sử dụng cho phép, nó sẽ được thi hành bởi chính sách cộng đồng.
  • Bảo vệ pháp lý tốt hơn: Các điều khoản mới kết hợp những phần thông tin pháp lý thường được sử dụng để giúp bảo vệ một trang web như chúng ta, ví dụ như lời giải thích tốt hơn về tình trạng máy chủ cũng như từ chối và giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với Wikimedia Foundation.

Có thể nói rằng, chúng ta nhất quán với một số tổ chức cùng cách vận hành khác trong việc đưa ra những thỏa thuận tương tự, bao gồm Internet Archive, Creative Commons, Mozilla Firefox, Open Source Initiative, Project Gutenberg, Linux Foundation, Stack Exchange, WikiSpacesWordPress.com.

Nếu không có sự làm việc cần cù và chuyên môn của cộng đồng chúng ta, hẳn sẽ không thể làm nên dự án này. Chúng tôi hoan nghênh sự tham gia của cộng đồng trong đề xướng đổi mới, đây là công tác đem lại kết quả về điều khoản sử dụng mang tính hợp tác soạn thảo cho bất kỳ website lớn nào.