Legal:Donor Thank You Survey Privacy Statement/he

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Legal:Donor Thank You Survey Privacy Statement and the translation is 0% complete.

הצהרת פרטיות זו משלימה את מדיניות פרטיות של קרן Wikimedia למשתתפים ב־Donor Thank You Survey. אנו מתארים כיצד אנו אוספים, משתמשים, משתפים, שומרים ומוחקים את המידע שאנו מקבלים מהמשתתפים.

תקציר הצהרת הפרטיות
Donor Thank You Survey
illustration
הנתונים שאנו אוספים ישמשו כדי לתקשר איתך בהמשך
נתונים שנאספו
תגובותכן
פרטי התקשרותכן
נתונים דמוגרפייםכן
הקלטהלא
פורסם נתונים
ללא זיהויכן
זיהויכן
גישה לנתונים
קרן וWikimediaכן
מתנדבותלא
אחריםכן
אחסון ומחיקה של מידע
שמירת מידע גולמיללא הגבלת זמן
מיקום נתוניםארה"ב ואחרות
אנא קרא את הצהרת הפרטיות המלאה


אייקון אוסף מידע ושימוש בו

למה אנחנו אוספים את המידע שלך

פרויקט זה יעזור לנו להעריך, לחזור שוב ולהתאים והגדלת הקיימות של התנועה שלנו. אנו נשתמש במידע שתספק כדי:

  • לתקשר איתך הלאה

למידע נוסף על פרויקט זה, אנא שלח דוא"ל לdonate@wikimedia.org.

איך אנחנו אוספים את המידע שלך

SurveyMonkey is used to collect responses; please read their Privacy Policy and Terms of Service.

מה המידע שאנו אוספים

אם תבחר להשתתף, אנו נבקש ממך לספק את סוגי המידע הבאים:

תשובות לשאלות
כגון תגובות מוגדרות ובצורה חופשית
מידע ליצירת קשר
כגון שם, שם משתמש, כתובת אימייל
מידע דמוגרפי
כגון לאום, מגדר

אייקון משתפים

איך אנו חולקים את המידע שלך

הוצאה לאור: נפרסם נתונים מזהים (כגון ציטוטים ישירים עם ייחוס) ונתונים לא מזהים (כגון ציטוטים אנונימיים, סטטיסטיקות או נתונים מצטברים אחרים). כדי להקל על פרסום זה, אתה מסכים לתרום את תרומותיך המוגנות בזכויות יוצרים לרשות הציבור תחת התנאים של Creative Commons Zero 1.0.

גישה : נתונים גולמיים ישותפו רק עם צוות Wikimedia, קבלנים וספקי שירותים שצריכים לעבד מידע זה וכפופים לחובות אי גילוי.

שיתוף אחר: אנו עשויים לחשוף כל מידע שנאסף כאשר הדבר נדרש על פי חוק, כאשר יש לנו רשותך, בעת הצורך כדי להגן על זכויותינו, הפרטיות, הבטיחות, המשתמשים או הציבור הרחב, וכאשר יש צורך לאכוף את תנאי השימוש או כל מדיניות אחרת של וWikimedia.

אייקון מיגון

כמה זמן נשמור את המידע שלך

הנתונים הגולמיים שאנו אוספים עשויים להישמר ללא הגבלה. ראה שלנו הנחיות לשמירת נתונים למידע נוסף.

למי לפנות

אם יש לך שאלות, נא לשלוח דוא"ל לdonate@wikimedia.org. משתתפים שרוצים לשנות, לגשת או למחוק מידע שסיפקו צריכים צור איתנו קשר עם בקשותיהם.


לידיעתך, במקרה של הבדלים במשמעות או בפרשנות בין הגרסה האנגלית המקורית של הצהרת פרטיות זו לבין תרגום, הגרסה האנגלית המקורית עדיפה.