Polityka prywatności w zakresie ankiety z podziękowaniem dla darczyńców

  From the Wikimedia Foundation Governance Wiki
  In other languages English  · Afrikaans · català · dansk · Deutsch · español · español de América Latina · français · עברית · magyar · italiano · 日本語 · latviešu · norsk bokmål · Nederlands · polski · português · português do Brasil · română · русский · slovenčina · svenska · українська


  Niniejsze oświadczenie opisuje, w jaki sposób i w jakich okolicznościach Wikimedia Foundation gromadzi, wykorzystuje i udostępnia informacje uzyskane od uczestników ankiety.

  Zwracamy uwagę, że ankieta ta jest przeprowadzana przez firmę Survey Monkey, co oznacza, że wykorzystanie nią Twoich danych jest regulowane przez jej własną Politykę prywatności.

  Cel ankiety

  Bardzo dziękujemy za przesłanie opinii! Twoje odpowiedzi pomogą nam udoskonalić nasze procesy przekazywania darowizny.

  Zakres gromadzonych danych

  Ankieta zbiera odpowiedzi udzielone na zadane pytania; istnieją dwa rodzaje odpowiedzi: zamknięte i otwarte. Masz również możliwość podania nam swojego adresu e-mail; wykorzystamy te informacje do kontaktu z Tobą w celu uzyskania zgody na opublikowanie Twoich opinii z podaniem ich źródła oraz aby informować Cię na bieżąco o projektach Wikimedia i Wikimedia Foundation.

  Licencjonowanie odpowiedzi na pytania ankietowe

  Odpowiadając na pytania otwarte, zgadzasz się na rejestrowanie przez nas Twoich odpowiedzi i umieszczenie ich w domenie publicznej zgodnie z warunkami Creative Commons Zero 1.0 (pełny tekst dostępny pod adresem https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/).

  Udostępnianie i ujawnianie informacji

  Za wyjątkiem okoliczności opisanych poniżej, nieprzetworzone dane zebrane w tej ankiecie będą dostępne tylko dla pracowników, kontrahentów i usługodawców Wikimedia, którzy przetwarzają je w ramach administrowania i ulepszania naszych procesów przekazywania darowizn i którzy podpisali stosowne zobowiązania w zakresie poufności danych.

  Wyniki tej ankiety zostaną udostępnione publicznie w następujący sposób. Zagregowane dane zawierające odpowiedzi na pytania zamknięte oraz anonimowe nieprzetworzone odpowiedzi na pytania otwarte mogą być udostępniane publicznie. Z tego powodu zdecydowanie zalecamy, aby nie podawać prawdziwego imienia i nazwiska, adresu e-mail ani innych danych osobowych w odpowiedzi na jakiekolwiek pytania. Jeśli chcielibyśmy udostępnić Twój komentarz z podaniem jego źródła, prześlemy do Ciebie e-mail z prośbą o zgodę.

  Możemy ujawnić wszelkie zebrane informacje w sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo, jeżeli mamy na to Twoją zgodę, gdy jest to konieczne, aby chronić nasze prawa, prywatność i bezpieczeństwo użytkowników lub ogółu społeczeństwa oraz gdy jest to konieczne w kontekście egzekwowania naszych Warunków korzystania z usług lub innych zasad Wikimedia.

  Ważne informacje

  Wikimedia Foundation to globalna organizacja zaangażowana w promowanie bezpłatnej i powszechnie dostępnej wiedzy. Wysyłając odpowiedź przyjmujesz do wiadomości, że informacje przekazywane do Wikimedia Foundation będą gromadzone, przekazywane, przechowywane, przetwarzane, ujawniane lub w inny sposób wykorzystywane na terenie Stanów Zjednoczonych zgodnie z opisem zawartym w niniejszej Polityce prywatności. Zgadzasz się również na przekazywanie przez nas, w ramach realizacji powyższych celów, informacji z USA do innych krajów, które mogą mieć inne lub mniej restrykcyjne przepisy dotyczące ochrony danych niż Twój kraj.

  Wikimedia zdaje sobie sprawę ze znaczenia ochrony prywatności użytkowników. Z tego powodu staramy się chronić naszych użytkowników przed nieuprawnionym ujawnieniem lub wykorzystaniem przechowywanych przez nas danych. Informacje podane w niniejszej ankiecie mogą być przechowywane przez nieograniczony czas. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z naszą Polityką prywatności darczyńców. W przypadku pytań dotyczących niniejszej ankiety, dostępu lub usuwania odpowiedzi należy kontaktować się z donate@wikimedia.org. Dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Twoją prośbę.

  Jeszcze raz dziękujemy za opinię!

  Wikimedia Foundation

  Zastrzega się, że w razie wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności w znaczeniu lub interpretacji pomiędzy oryginalną wersją niniejszego dokumentu w języku angielskim a jego tłumaczeniem, wiążąca pozostanie treść w języku angielskim.