Integritetspolicy för givarenkät

From the Wikimedia Foundation Governance Wiki
In other languages English  · Afrikaans · català · dansk · Deutsch · español · español de América Latina · français · עברית · magyar · italiano · 日本語 · latviešu · norsk bokmål · Nederlands · polski · português · português do Brasil · română · русский · slovenčina · svenska · українська


Denna policy beskriver hur och när Wikimedia Foundation samlar in, använder och delar den information vi får från enkätdeltagarna.

Observera att den här enkäten sköts av Survey Monkey, vilket innebär att deras användning av din information styrs av deras integritetspolicy.

Syftet med denna enkät

Vi uppskattar verkligen dina synpunkter! Dina svar kommer att hjälpa oss att förbättra våra gåvoprocesser.

Uppgifter som vi samlar in

I den här enkäten insamlas dina svar på de frågor som ställs. Det finns två typer av frågor: flervalsfrågor och fritextfrågor. Du kan också delge oss din e-postadress. Vi kommer i så fall att kontakta dig för att få tillstånd att publicera dina synpunkter med uppgifter om källan, och för att hålla dig uppdaterad om Wikimedias projekt och Wikimedia Foundation.

Licensiering av enkätsvar

Genom att svara på fritextfrågorna samtycker du till att vi får registrera dina svar och göra dem tillgängliga för fri användning enligt villkoren i Creative Commons Zero 1.0 (som i sin helhet finns på https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/).

Delning och utlämnande av information

Med undantag för de fall som beskrivs nedan kommer de rådata som samlas in genom denna enkät endast att vara tillgängliga för Wikimedias personal, ombud och tjänsteleverantörer som behöver behandla denna information för att administrera och förbättra våra gåvoprocesser, och dessa data omfattas av sekretessförpliktelser.

Resultaten av denna enkät kommer att delas offentligt på följande sätt: Aggregerade data från flervalsfrågorna och anonyma obearbetade svar på fritextfrågorna kan delas offentligt. Därför rekommenderar vi starkt att du inte uppger ditt riktiga namn, din e-postadress eller annan personlig information som svar på några frågor. Om vi vill dela en kommentar med uppgifter om källan kommer vi att skicka dig en tillståndsförfrågan.

Vi kan komma att lämna ut insamlad information om det krävs enligt lag, om vi har ditt tillstånd, om det behövs för att skydda våra rättigheter, vår sekretess, vår säkerhet, våra användare eller allmänheten, och vid behov för att tillämpa våra användningsvillkor eller någon annan Wikimediapolicy.

Viktig information

Wikimedia Foundation är en global organisation som strävar efter att främja gratis och öppen kunskap. När du skickar ditt svar är du införstådd med att den information som överförs till Wikimedia Foundation kommer att samlas in, överföras, lagras, behandlas, lämnas ut och på annat sätt användas i USA enligt beskrivningen i denna integritetspolicy. Du samtycker också till att informationen kan överföras av oss från USA till andra länder som kan ha andra eller mindre stränga dataskyddslagar än ditt land, för att uppnå dessa syften och mål.

Wikimedia förstår betydelsen av användarnas integritet. Av detta skäl arbetar vi för att skydda våra användare från obehörigt röjande och obehörig användning av information som vi lagrar. Informationen i denna enkät kan sparas på obestämd tid. Se vår sekretesspolicy för donatorer för mer information. Om du har frågor om denna enkät eller frågor om hur du kan få tillgång till eller ta bort dina svar, kontakta donate@wikimedia.org. Då vidtar vi rimliga åtgärder för att tillmötesgå din begäran.

Tack än en gång för dina synpunkter!

Wikimedia Foundation

Observera: Om det finns skillnader i betydelse eller tolkning mellan den engelska originalversionen av detta dokument och översättningen, har den engelska originalversionen företräde.