Nguyên tắc sử dụng công cụ thông tin IP

  From the Wikimedia Foundation Governance Wiki
  This page is a translated version of the page IP Information tool guidelines and the translation is 100% complete.

  Công cụ Thông tin IP giúp người dùng bảo vệ các dự án Wikimedia bằng cách cung cấp thông tin cần thiết về địa chỉ IP. Như một điều kiện để sử dụng, người dùng phải đồng ý với những nguyên tắc sau.

  Tổng quan

  Các dự án Wikimedia là sản phẩm hợp tác của cộng đồng người dùng tình nguyện toàn cầu. Các trang này có thể được chỉnh sửa mà không cần tài khoản Wikimedia và cũng có thể được chỉnh sửa bằng tài khoản hoặc không.

  Quỹ Wikimedia cấp cho một số người dùng đã đăng nhập quyền truy cập vào một số lượng thông tin hạn chế về địa chỉ IP để cho phép người dùng thực thi hoặc điều tra các vi phạm tiềm ẩn đối với Quỹ Wikimedia hoặc các chính sách dựa trên cộng đồng.

  Mục đích

  Tính năng "Thông tin IP" được phát triển để giúp hợp lý hóa công việc chống lạm dụng, tập trung vào các chỉnh sửa của những người chưa đăng ký và chưa đăng nhập.

  Công cụ này có hai cấp độ truy cập: Truy cập có giới hạn (hiển thị một lượng thông tin IP giới hạn) và Truy cập đầy đủ (hiển thị một lượng thông tin IP rộng hơn, bao gồm vị trí cấp thành phố, tổ chức, nhà cung cấp dịch vụ Internet và số hệ thống tự quản) . Truy cập có giới hạn nhằm trao quyền cho nhiều người dùng để bảo vệ các dự án Wikimedia bằng cách sử dụng thông tin IP cơ bản. Truy cập đầy đủ cung cấp thông tin IP chi tiết hơn cho một nhóm nhỏ người dùng đáng tin cậy, như được mô tả bên dưới.

  Yêu cầu tối thiểu

  Để sử dụng công cụ, người dùng phải kích hoạt công cụ trong Special: Preferences. Cấp độ Truy cập có giới hạn được cung cấp cho các thành viên tự xác nhận và đã đồng ý với nguyên tắc này. Cấp độ Truy cập đầy đủ chỉ khả dụng đối với thành viên thuộc các nhóm sau: Bảo quản viên, Hành chính viên, Kiểm định viên, Giám sát viên hoặc Tiếp viên, những người cũng đã đồng ý với nguyên tắc này. Thông tin khác về hai cấp độ truy cập có trong bảng bên dưới phần Sử dụng.

  Thu hồi quyền truy cập

  Người dùng có thể tự nguyện từ bỏ quyền truy cập của họ vào công cụ bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập Special:Prefrences.

  Những lo ngại về khả năng lạm dụng công cụ Thông tin IP có thể được chuyển đến các tiếp viên bằng cách tạo một yêu cầu trên Yêu cầu tiếp viên/Quyền#Thu hồi quyền. Các tiếp viên được ủy quyền chấm dứt quyền truy cập của người dùng vào công cụ Thông tin IP nếu người dùng được xác định là đã sử dụng công cụ sai mục đích hoặc lạm dụng. Nếu cần, bạn có thể yêu cầu nhóm Tin cậy và An toàn của Quỹ Wikimedia để xem xét thông qua ca@wikimedia.org và quyền truy cập của người dùng sẽ bị thu hồi theo Chính sách hành động của Văn phòng. Các khiếu nại về việc vi phạm Chính sách quyền riêng tư sẽ được chuyển lên để ủy ban thanh tra xem xét.

  Để đảm bảo trách nhiệm giải trình, một nhật trình sẽ được lưu giữ về việc sử dụng công cụ và người dùng có quyền truy cập vào công cụ đó.

  Sử dụng và tiết lộ thông tin IP

  Việc sử dụng công cụ Thông tin IP được giới hạn trong một số trường hợp và ngữ cảnh nhất định. Phần này bao gồm các tình huống mà công cụ có thể được sử dụng và khi nào thông tin thu được thông qua công cụ này (thông tin IP) có thể được tiết lộ.

  Sử dụng thông tin IP

  Việc sử dụng thông tin IP chỉ nhằm mục đích thực thi hoặc điều tra hành vi phá hoại, lạm dụng, spam, quấy rối, hành vi gây rối và các vi phạm khác đối với Quỹ Wikimedia hoặc các chính sách cộng đồng. Quyền truy cập thông tin IP phải được thực hiện trên cơ sở khi cần thiết và tuân thủ Chính sách quyền riêng tư và bất kỳ chính sách cộng đồng hạn chế nào áp dụng cho các dự án Wikimedia có liên quan.

  Công cụ này không được sử dụng một cách bất hợp pháp và không được sử dụng để đe dọa hoặc gây áp lực một cách không thích đáng cho những người sử dụng dự án Wikimedia không tham gia vào hoạt động bị cấm.

  Thông tin do công cụ cung cấp không được đảm bảo là chính xác. Vì không tồn tại sự thay thế nguồn mở nào cho thông tin này, công cụ Thông tin IP hiện tại chỉ hiển thị dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu GeoIP2 của MaxMind. Theo đó, việc sử dụng công cụ phải tuân theo Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối của MaxMind, bao gồm các hạn chế sau:

  • Không sử dụng, sao chép hoặc tạo ra các phiên bản phái sinh của bất kỳ thông tin nào từ công cụ trừ khi được yêu cầu hợp lý khi sử dụng công cụ.
  • Không cho phép bất kỳ ai khác ngoài bạn sử dụng công cụ này.
  • Không sử dụng công cụ cho mục đích xác định tên thật hoặc địa chỉ thực của người dùng.

  Phần mềm được lưu trữ bên ngoài sẽ không được cấp quyền sử dụng công cụ Thông tin IP do việc sử dụng dữ liệu độc quyền của MaxMind trong công cụ.

  Tiết lộ

  Trong quá trình giữ cho các dự án Wikimedia và người dùng an toàn, đôi khi người dùng có thể cần phải tiết lộ thông tin IP cho các bên thứ ba. Tiết lộ được phép chỉ giới hạn trong các trường hợp sau:

  • Người dùng đã đồng ý với chính sách Quyền truy cập riêng vào dữ liệu cá nhân không công khai có thể tiết lộ thông tin IP khi được cho phép theo chính sách đó.
  • Tất cả người dùng công cụ này có thể tiết lộ thông tin IP cho những người dùng khác có cùng quyền truy cập hoặc cao hơn nếu cần. Để kiểm tra xem người dùng có quyền truy cập vào công cụ hay không, vui lòng kiểm tra quyền ipinfo-viewer tại Special:Log/rights của thành viên trên dự án Wikimedia. Khi có thể, người dùng nên hướng những người dùng khác đến trang đóng góp có liên quan thay vì tiết lộ thông tin IP trực tiếp.

  Nếu thông tin IP cần được tiết lộ liên quan đến mối đe dọa về tổn hại vật lý, ngay lập tức gửi email cho emergency@wikimedia.org kèm theo các chi tiết của yêu cầu để có thể đánh giá xem Tổ chức có thể tiết lộ hay không.

  Sử dụng công cụ

  Công cụ Thông tin IP có thể truy cập thông qua hộp thông tin trên trang Special:Contributions của thành viên chưa đăng ký và một phiên bản rút gọn có thể truy cập được thông qua cửa sổ bật lên trên các trang nhật trình, lịch sử trang và thay đổi gần đây.

  Một nhật trình sẽ được khởi tạo để lưu giữ các truy vấn được thực hiện bằng công cụ Thông tin IP và cách thông tin được truy cập. Quyền truy cập vào nhật trình này bị giới hạn đối với nhân viên của Tổ chức và một số nhóm người dùng nâng cao nhất định. Sau đây là một ví dụ về những gì được ghi lại:

  • 10 tháng 5 năm 2022 Thành viên:Ví dụ đã xem Thông tin IP giới hạn cho 1.1.1.1 qua cửa sổ bật lên
  • 10 tháng 5 năm 2022 Thành viên:Ví dụ 2 đã xem Thông tin IP đầy đủ cho 2.2.2.2 qua cửa sổ bật lên
  • 10 tháng 5 năm 2022 Thành viên:Ví dụ 3 đã xem Thông tin IP giới hạn cho 1.1.1.1 qua hộp thông tin
  • 10 tháng 5 năm 2022 Thành viên:Ví dụ 4 đã xem Thông tin IP đầy đủ cho 1.1.1.1 qua hộp thông tin

  Thông tin có thể truy cập thông qua công cụ được mô tả trong bảng dưới đây, cũng như nơi thông tin có thể truy cập và người dùng nào. Nguồn của 10 mục đầu tiên là dữ liệu MaxMind, trong khi nguồn của các mục 11-13 là dữ liệu từ các dự án Wikimedia.

  Thông tin IP và cấp độ truy cập
  N Thông tin IP Mô tả Nơi có thể truy cập Cấp độ truy cập
  1 Vị trí Vị trí cấp thành phố được liên kết với địa chỉ IP Cửa sổ bật lên và Special:Contributions Cấp độ Truy cập đầy đủ chỉ dành cho: Bảo quản viên, Hành chính viên, Kiểm định viên, Giám sát viên và Tiếp viên
  2 Tổ chức Tên của tổ chức được liên kết với địa chỉ IP Cửa sổ bật lên và Special:Contributions
  3 Nhà cung cấp dịch vụ Internet Tên của nhà cung cấp dịch vụ Internet được liên kết với địa chỉ IP Special:Contributions
  4 Số hiệu mạng Số hiệu mạng được liên kết với địa chỉ IP Special:Contributions
  5 Quốc gia Vị trí cấp thành phố được liên kết với địa chỉ IP Cửa sổ bật lên và Special:Contributions Quyền truy cập có giới hạn và đầy đủ: nhóm thành viên tự xác nhận trở lên
  6 Phương thức kết nối Phương thức kết nối có thể là: Dialup, Cable/DSL, Corporate, Cellular Special:Contributions
  7 Chủ sở hữu kết nối Chủ sở hữu kết nối có thể là: doanh nghiệp, quán cà phê, di động, trường đại học, mạng riêng tư của người tiêu dùng, mạng phân phối nội dung, chính phủ, lưu trữ, thư viện, quân đội, dân cư, bộ định tuyến, trường học, công cụ tìm kiếm, khách du lịch Special:Contributions
  8 IP thực/Proxy Địa chỉ IP nằm trên một mạng ẩn danh bị nghi ngờ và thuộc về một ISP khu dân cư, là một proxy công cộng hoặc dường như là một VPN nội bộ được sử dụng bởi một công ty Special:Contributions
  9 Tĩnh / động Chỉ báo về mức độ tĩnh hoặc động của địa chỉ IP Special:Contributions
  10 Số thiết bị trên IP Số lượng người dùng ước tính trên IP/mạng được chia sẻ trong 24 giờ qua Special:Contributions
  11 Cấm Các lệnh cấm hiện hoạt và trước đây được liên kết với địa chỉ IP Cửa sổ bật lên và Special:Contributions
  12 Đóng góp địa phương Các chỉnh sửa trên dự án Wikimedia địa phương được liên kết với địa chỉ IP Cửa sổ bật lên và Special:Contributions
  13 Đóng góp toàn cục Các chỉnh sửa trên toàn hệ thống được liên kết với địa chỉ IP Special:Contributions

  Xem thêm