Jump to content

Archive:2022 ESEAP Conference Hub Sessions Community Engagement Survey Privacy Statement/vi

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
Other languages:

Tuyên bố về quyền riêng tư này bổ sung cho Chính sách quyền riêng tư của Wikimedia Foundation dành cho người tham gia Community Engagement Survey for ESEAP Hubs Sessions. Chúng tôi mô tả cách mình thu thập, sử dụng, chia sẻ, lưu trữ và xóa thông tin nhận được từ người tham gia.

Tóm tắt Tuyên bố về quyền riêng tư
Community Engagement Survey for ESEAP Hubs Sessions
Từ Movement Strategy and Governance team
illustration
Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu mà chúng tôi thu thập được để xem xét hoặc cải thiện dịch vụ của chúng tôi
Dữ liệu được thu thập
Câu trả lời
Thông tin liên hệ
Thông tin nhân khẩu học
Bản ghiKhông
Dữ liệu được đăng tải
Không nhận dạng
Nhận dạngKhông
Truy cập dữ liệu
Wikimedia Foundation
Tình nguyện viên
Nhà cung cấp dịch vụ
  • LimeSurvey
Lưu trữ và xóa dữ liệu
Lưu trữ dữ liệu thô180 ngày
Địa điểm của dữ liệuHoa Kỳ và các địa điểm khác
Vui lòng đọc toàn bộ Tuyên bố về quyền riêng tư


biểu tượng Thu thập và sử dụng thông tin

Lý do chúng tôi thu thập thông tin của bạn

Dự án này sẽ giúp chúng tôi đảm bảo công bằng trong việc ra quyết định. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để:

  • Vận hành sự kiện hoặc cuộc họp liên quan
  • Cải thiện các dự án, công cụ và dịch vụ của chúng tôi
  • Tìm ứng viên, người tham gia hoặc người đề cử
  • Hỗ trợ các hoạt động phát triển cộng đồng
  • Trao đổi thêm với bạn

Để biết thêm thông tin về dự án này, vui lòng đọc trang liên quan của dự án.

Cách chúng tôi thu thập thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng LimeSurvey để thu thập phản hồi hoặc lượt đăng ký; vui lòng đọc Chính sách quyền riêng tưĐiều khoản dịch vụ của họ.

Thông tin chúng tôi thu thập

Nếu bạn chọn tham gia, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp các loại thông tin sau:

Câu trả lời cho các câu hỏi
chẳng hạn như câu trả lời tạo sẵn hoặc tự do
Thông tin liên hệ
chẳng hạn như tên, tên người dùng, địa chỉ email
Thông tin nhân khẩu học
chẳng hạn như quốc tịch, giới tính

biểu tượng Chia sẻ

Cách chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn

Đăng tải: Chúng tôi sẽ chỉ đăng tải thông tin không nhận dạng (chẳng hạn như trích dẫn ẩn danh, số liệu thống kê hoặc dữ liệu tổng hợp khác). Để tạo điều kiện đăng tải, bạn đồng ý đóng góp các đóng góp có bản quyền của mình cho miền công cộng theo điều khoản của Creative Commons Zero 1.0.

Truy cập: Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ dữ liệu thô với nhân viên, nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ và tình nguyện viên của Wikimedia, những người cần xử lý thông tin này và phải tuân thủ nghĩa vụ không tiết lộ thông tin.

Các trường hợp chia sẻ khác: Chúng tôi có thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào được thu thập khi có yêu cầu từ luật pháp, khi chúng tôi có sự cho phép của bạn, khi cần thiết để bảo vệ quyền, quyền riêng tư, sự an toàn, người dùng của chúng tôi hoặc công chúng và khi cần thiết để thực thi Điều khoản sử dụng hoặc bất kỳ chính sách nào khác của Wikimedia.

biểu tượng Bảo vệ

Thời gian chúng tôi lưu trữ thông tin của bạn

Chúng tôi sẽ xóa, khử nhận dạng hoặc tổng hợp các dữ liệu thô mà chúng tôi thu thập được trong vòng 180 ngày. Hãy xem hướng dẫn lưu trữ dữ liệu của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Liên hệ

Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng gửi email tới msg-eseap@wikimedia.org. Đối với những người tham gia, để thay đổi, truy cập hoặc xóa thông tin đã cung cấp, vui lòng liên hệ với chúng tôi để yêu cầu.


Xin lưu ý rằng nếu có bất kỳ khác biệt nào về ý nghĩa hoặc cách diễn giải giữa phiên bản gốc bằng tiếng Anh của Tuyên bố về quyền riêng tư này và bản dịch, thì phiên bản gốc bằng tiếng Anh sẽ được ưu tiên.