Oświadczenie o prywatności podczas badania demografii czytelników Wikipedii w roku 2019

From the Wikimedia Foundation Governance Wiki

Oświadczenie określa jak i kiedy Fundacja Wikimedia zbiera, wykorzystuje i udostępnia informacje pozyskane od uczestników badania.

Badanie prowadzone jest przy pomocy usługi Google Forms, co oznacza, że zbierane dane podlegają Polityce prywatności i Warunkom korzystania Google.

Cel badania

Dziękujemy za udział! Ta krótka ankieta pomoże nam w zrozumieniu, jak czytelnicy korzystają z projektów Wikimedia i jak możemy te projekty poprawić.

Jakie informacje zbieramy?

W badaniu zbieramy dwa rodzaje danych: udzielone przez użytkownika odpowiedzi i dane dotyczące przeglądania, np. adres IP czy wersja przeglądarki internetowej. Oprócz informacji zawartych w ankiecie, możemy zbierać inne informacje takie, jak adres IP wykorzystywany przy rozpoczęciu i zakończeniu ankiety, dane przeglądarki, odpowiedzi oraz inne informacje udzielone lub przekazane do nas. Chcąc zrozumieć, jak i dlaczego czytelnicy korzystają z projektów Wikimedia, połączymy odpowiedzi z ankiety z informacjami związanymi z przeglądaniem naszych serwisów.

Udostępnianie i ujawnianie informacji

Rezultaty badania zostaną udostępnione publicznie w następujący sposób.

Możemy ujawnić publicznie zanonimizowane zbiorcze statystyki dotyczące wyników ankiety - na naszych stronach i blogu. Częścią tych opublikowanych informacji mogą być wybrane odpowiedzi, o ile związane z nimi dane demograficzne są na tyle typowe, by uniknąć ryzyka zidentyfikowania respondenta (np. mężczyzna, wiek 20-29 lat, zamieszkały w mieście, wypełnił ankietę w trakcie czytania artykułu o Warszawie, zaznaczył, że czytał artykuł w celach związanych z edukacją). Reszta surowych danych zebranych w badaniu, w tym dane o przeglądaniu, udostępniona będzie wyłącznie pracownikom Wikimedia Foundation, podwykonawcom Fundacji, dostawcom usług i wolontariuszom, którzy muszą przetworzyć rzeczone dane i którzy podlegają zasadom poufności danych, z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej.

Możemy ujawnić pozyskane informacje na żądanie sądu, po uzyskaniu Twojej zgody, jeśli ma to służyć ochronie naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa, użytkowników i obywateli, bądź też jeśli jest to konieczne do egzekwowania Zasad korzystania z projektów WIkimedia lub zasad nimi rządzących.

Ważne informacje

Wikimedia Foundation to aktywna na całym świecie organizacja której misją jest promowanie wolnej i otwartej wiedzy. Przesyłając nam odpowiedzi do ankiety oświadczasz, że jesteś świadomy/-a, że informacje przekazane WIkimedia Foundation będą zbierane, przesyłane, przechowywane, przetwarzane, ujawniane i wykorzystywane na inne sposoby w Stanach Zjednoczonych w myśl niniejszych zasad. Potwierdzasz też, że przesłane informacje mogą być przekazane poza teren Stanów Zjednoczonych, gdzie mogą obowiązywać mniej rygorystyczne zasady dotyczące przetwarzania danych, celem przeprowadzenia wyżej wymienionych analiz.

Wikimedia Foundation docenia istotność prywatności użytkowników. Z tego powodu podejmujemy działania w dziedzinie chronienia danych użytkowników przed nieuzasadnionym ujawnieniem, wykorzystaniem lub zniszczeniem. Surowe dane pozyskane w trakcie przeprowadzania ankiety będą agregowane, zanonimizowane lub usunięte w ciągu 90 dni. Więcej informacji w dokumencie wytyczne retencji danych.

Jeśli masz pytania dotyczące badania, chcesz zapoznać się z przekazanymi informacjami, zmienić je lub usunąć, możesz skontaktować się z nami pod adresem research-feedback@wikimedia.org.

Dziękujemy ponownie za udział!


Wikimedia Foundation

Zwracamy uwagę na to, że w przypadku rozbieżności w interpretacji pomiędzy wersją anglojęzyczną a tłumaczeniem niniejszego oświadczenia o prywatności, precedencję ma wersja angielska.