Na co potrzebujemy pieniędzy?

From the Wikimedia Foundation Governance Wiki
Jump to navigation Jump to search

Standardowe opłaty miesięczne

Miesięczny budżet składający się z normalnych opłat wynosi $75 000. Rozbija się na:

Miesięczne wydatki
Kategoria Kwota
Hosting 13 900
Transfer 12 500
Pensje 32 000
Czynsz 1 200
Internet 100
Telefony 400
Kwestie prawne 217
Dostawy 100
Wyposażenie 500
Podróże 4 000
Hotel/jedzenie/inne 500
Kwestie legalne/audyt 6 000
Rejestracja znaków towarowych 600
Rejestracja domen 1 000
Ubezpieczenie 2 500
Miesięcznie 75,517

Są to codziennie wydatki ponoszone przez Fundację w każdym miesiącu (w przybliżeniu).

Uwaga: ceny serwerów nie są tu wymienione.

Kwestia sprzętu (Czerwiec 2007 = $1 670 000)

Jak uchwalono we wcześniejszym budżecie, zarząd zadecydował wydatek $1,67 miliona dolarów. Rozbija się to na kupno 300 serwerów w lutym (koszt $834 000) oraz kolejnych 300 w czerwcu ($834 000). Będzie to największy wzrost oraz wydatek Fundacji w tym roku fiskalnym. Od kogo zostaną zakupione serwery, oraz szczegółowo, jakie to będą serwery, zostanie zadecydowane pomiędzy ekipą techniczną w najbliższym czasie.

Kwestia transferu internetowego (Czerwiec 2007 = od $62 000 do $100 000 miesięcznie)

Obecnie sprawdzamy koszta dodatkowego transferu internetowego. Jeśli zwiększymy go do 10GB, możemy się spodziewać rachunków w wysokości co najmniej $50 000 (1Mb za $10 ze średnim wykorzystaniem 50%), o ile nie wynegocjujemy niższych cen. Obecnie, dalej patrzymy się na minimalny miesięczny wydatek w wysokości $30 000, co zwiększy nasz miesięczny budżet o $18 000 (co najmniej), a prawdopodobnie o $50 000 (łącznie $62 000). Miesięczne wydatki łącznie z transferem internetowym w czerwcu 2007 mogą wynieść $137 000. Musimy także pamiętać, że nasz wzrost nie jest zadecydowany - możemy równie dobrze spowolnić nasz wzrost na obecnym poziomie. Mimo że jesteśmy częścią planu Kennisnet i będziemy kontynuować współpracę z nimi, inne koszta związane z wyposażeniem i codziennymi operacjami muszą zostać wzięte pod uwagę.

Kwestia hostingu i operacji (czerwiec 2007 = $27 000 instalacja; $38 000 miesięcznie)

Obecnie, 4 kolejne "klatki" serwerów (20 półek) kosztują $1900 każdy, ora dodatkowo $1350 w ramach instalacji. Łącznie nasze miesięcznie wydatki wyniosą $175 000.

Kwestia zatrudnień (czerwiec 2007 = $100 000 miesięcznie)

Kilkanaście pozycji jest obecnie dyskutowanych, łącznie z CEO, CTO, koordynatorem lokalnych oddziałów, kilkoma developerami oraz prawdopodobnie innymi. Szczegóły nie zostaną tu ujawnione, jednak nasze plany powinny zwiększyć miesięczne wydatki na pensje z $32 000 do $100 000.

Kwestia poszczególnych projektów ($300 000)

Zarząd powinien podjąć decyzje o najważniejszych wydatkach pieniężnych na poszczególne projekty w najbliższym czasie.

  • Wikimania 2007
  • Wikisummit 2007 (maks. 20 osób)
  • Różne spotkania, wsparcie projektów, itd.

Zachowanie stabilnego wpływu pieniędzy

Naszym celem jest zwiększenie rezerw pieniężnych na co najmniej trzy ($875 000), a najlepiej sześć ($1 650 000) miesięcy na pokrycie kosztów operacyjnych dla bezpieczeństwa fiskalnego, poprzez rekomedacje audytorów.