Problems donating/cy

From the Wikimedia Foundation
Jump to navigation Jump to search

In other languages English  · العربية · català · čeština · Cymraeg · dansk · Deutsch · English · español · suomi · français · עברית · magyar · Bahasa Indonesia · italiano · 日本語 · latviešu · македонски · മലയാളം · norsk bokmål · Nederlands · polski · português · português do Brasil · română · русский · slovenčina · slovenščina · shqip · svenska · ไทย · Türkçe · українська · Tiếng Việt · 中文(简体)‎


Problemau wrth roi

Os ydych yn cael trafferth cyfrannu neu am ofyn cwestiynau, darllenwch ein cwestiynau aml eu gofyn. Os ydych yn petruso o hyd neu am gymorth i ddilyn hynt eich taliad, mae croeso i chi gysylltu â donate@wikimedia.org.

Ydy'r wefan hon yn ddiogel?

Mae gwefan rhoi i Sefydliad Wicifryngau yn ddiogel iawn; Verisign Trusted yw sail ei pheirianwaith. Wedi ichi glicio ar faner neu ddilyn gyswllt rhoi, byddwch yn glanio ar dudalen sydd ar wefan ddiogel (https); mae'r holl fanylion a roddir arni yn cael eu hamgryptio a'u trin yn ôl safonau uchaf gwarchod data.

Nid yw'r dull talu sydd orau gennyf yn cael ei gynnig eto gan Sefydliad Wicifryngau.

Ymddiheurwn na allwn gynnig eich hoff ddull o dalu ar hyn o bryd; rydym yn gobeithio gallu ychwanegu dulliau eraill o dalu a hynny mewn ehangach ddewis o arian breiniol. Hoffwn wybod felly, pa ddulliau talu a arferir yn bennaf gennych chi a'ch gwlad - mae croeso i chi anfon e-bost o adborth atom, gan nodi eich gwlad a'ch hoff ddull o dalu.

Byddwn yn ceisio ychwanegu'r opsiynau hyn cyn bo hir. Yn y cyfamser, gallwch edrych ar yr URL sy'n dilyn i gael gwybod am opsiynau eraill y gallant fod o ddefnydd i chi: Moddau rhoi

Pam y gwrthodwyd fy nhaliad drwy gerdyn credyd neu ddebyd?

Os gwrthodwyd eich taliad neu os na lwyddoch roi manylion eich cerdyn ar ein tudalen rhoi, a wnewch chi wirio eich cerdyn credyd neu ddebyd am y rhesymau posib sy'n dilyn:

  • Rhaid i chi ddefnyddio cerdyn credyd/debyd sydd wedi ei alluogi ar gyfer defnydd rhyngwladol. Ar hyn o bryd ni allwn drin cardiau sydd yn gallu cael eu defnyddio o fewn eu gwlad eu hunain yn unig (fe'i gelwir yn gardiau Gwladol). Byddwch gystal â gofyn i'ch banc eich galluogi i anfon arian dramor.
  • Dim ond yn eu gwledydd eu hunain y derbynnir cardiau credyd Unol Daleithiau America, y Deyrnas Unedig a Chanada.
  • Ni ellir derbyn pob math o Gerdyn Rhithwir ar hyn o bryd. Defnyddir cardiau rhithwir yn aml i brynu ar-lein, er mwyn gwarchod y wybodaeth sensitif ar eich cerdyn blastig. Fodd bynnag, mae ein system prosesu rhoddion yn cael ei chynnal gan gwmniau prosesu proffesiynol, sy'n cydymffurfio â safonau perthnasol, ac mae eich gwybodaeth yn ddiogel iawn. Felly os caiff eich cerdyn rhithwir ei wrthod, defnyddiwch eich cerdyn credyd neu ddebyd arferol os gwelwch yn dda.
  • Os ydych yn talu â cherdyn debyd, sylwch fod dewis gennych i lanw'r cod diogelu (C V V) neu beidio. Os nad oes C V V ar eich cerdyn debyd, gallwch adael y blwch hwnnw'n wag.
  • Gall eich banc fod wedi atal y taliad dros dro. Mae hyn yn fwy tebyg o ddigwydd y tro cyntaf yr ydych yn cyfrannu at Wicifryngau. Ffoniwch eich banc os gwelwch yn dda, a gofyn iddynt ddad-flocio taliadau i Wicifryngau, er mwyn gallu talu rhoddion i Wicifryngau.
Pam y cefais nodyn o rybudd neu o wall wrth i mi geisio rhoi?

Peidiwch â phoeni os y gwelwch nodyn o rybudd neu o wall wrth geisio rhoi. Mwy na thebyg mai'r achos yw bod eich porwr ar ôl yr oes. Diweddarwch eich porwr os gwelwch yn dda, neu defnyddiwch borwr arall. Os bydd y broblem yn parhau, anfonwch e-bost at donate@wikimedia.org