Thông báo về Quyền riêng tư của Cuộc khảo sát chào đón người dùng mới

  From the Wikimedia Foundation Governance Wiki

  Lời tuyên bố này mô tả cách và lúc Wikimedia thu thập, sử dụng, và chia sẻ thông tin mà chúng tôi có được từ những người tham gia khảo sát. Vui lòng lưu ý trong tình huống có sự khác biệt về ý nghĩa hoặc diễn giải giữa bản gốc tiếng Anh của Tuyên bố Quyền riêng tư này và bản dịch, bản gốc tiếng Anh sẽ được ưu tiên.

  Mục đích của cuộc khảo sát

  Chúng tôi rất cảm kích phản hồi của bạn! Khảo sát này sẽ giúp chúng tôi hiểu thêm về những điều người dùng mới đang cố đạt được trên Wikipedia, chỉ họ tới những những nơi trợ giúp phù hợp, và có thể sử dụng phản hồi của họ để tạo ra những tính năng mới.

  Chúng tôi thu thập những thông tin gì

  Cuộc khảo sát này thu thập những phản hồi mà bạn cung cấp cho các câu hỏi; có hai loại câu trả lời: câu trả lời được định sẵn và câu trả lời tự do. Chúng tôi sẽ tự động thu thập tên tài khoản và phiên bản ngôn ngữ của Wikipedia mà bạn sử dụng. Nếu bạn lựa chọn cung cấp địa chỉ email, nó sẽ được thêm vào cài đặt tài khoản của bạn, nhưng nó sẽ không được lưu trữ cùng với những câu trả lời của bạn cho cuộc khảo sát này.

  Chia sẻ và Tiết lộ Thông tin

  Kết quả của cuộc khảo sát này sẽ được chia sẻ công khai theo cách sau. Dữ liệu tổng hợp về các câu hỏi đóng với câu trả lời định sẵn, và một mẫu vô danh gồm các câu trả lời đầy đủ cho dạng câu hỏi mở, sẽ được đăng tải trên mediawiki.org. Vì lý do đó, chúng tôi khuyên bạn không ghi tên thật, tên người dùng, địa chỉ thư điện tử, hoặc các thông tin cá nhân khác trong câu trả lời cho những câu hỏi mở. Nếu bạn muốn được liên hệ để được giúp đỡ cách sửa bài, Quỹ Wikimedia có thể liên hệ với bạn qua thư điện tử.

  Dữ liệu thô sẽ chỉ được chia sẻ với nhân viên của Wikimedia, nhà thầu, và các tình nguyện viên cần phải xử lý thông tin này và phải tuân thủ các ràng buộc cấm tiết lộ, với ngoại lệ là những tình huống mô tả ở dưới.

  Chúng tôi có thể tiết lộ bất kỳ thông tin được thu thập nếu được luật pháp yêu cầu, khi chúng tôi được bạn cho phép, khi cần thiết để bảo vệ các quyền, quyền riêng tư, sự an toàn, người sử dụng của chúng tôi, hoặc của công chúng, và khi cần thiết để thi hành Điều khoản sử dụng hoặc một quy định khác của Wikimedia.

  Việc cấp phép cho các câu trả lời khảo sát

  Với việc trả lời các câu hỏi mở, bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ lưu trữ câu trả lời của bạn, và đồng ý hiến chúng vào phạm vi công cộng theo các điều khoản của Creative Commons Zero 1.0 (nội dung toàn văn có tại https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/).

  Thông tin quan trọng

  Quỹ Wikimedia là một tổ chức toàn cầu với sứ mệnh quảng bá kiến thức tự do và mở. Với việc gửi trả lời, bạn đồng ý rằng thông tin chuyển cho Quỹ Wikimedia sẽ được thu thập, truyền tải, lưu trữ, xử lý, tiết lộ và sử dụng theo các cách khác tại Hoa Kỳ theo như miêu tả trong Tuyên bố Quyền riêng tư này. Bạn cũng nhận thức rằng thông tin có thể sẽ được chúng tôi chuyển từ Hoa Kỳ sang các nước khác, với luật bản vệ dữ liệu khác biệt hoặc ít nghiêm khắc hơn quốc gia của bạn, để có thể phục vụ cho mục đích và mục tiêu như đã nói ở trên.

  Wikimedia hiểu tầm quan trọng của sự riêng tư của người dùng. Vì lý do đó, chúng tôi luôn cố gắng bảo vệ người dùng để không bị tiết lộ thông tin hoặc sử dụng những thông tin mà chúng tôi nắm giữ một cách trái phép. Những dữ liệu thu thập được trong cuộc khảo sát này sẽ bị xóa bỏ, xóa danh tính, hoặc tổng hợp lại trong vòng một năm. Xem hướng dẫn duy trì dữ liệu của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

  Nếu có thắc mắc về cuộc khảo sát này, vui lòng liên hệ bevellin@wikimedia.org.

  Cảm ơn một lần nữa vì những phản hồi của bạn!

  Quỹ Wikimedia