Uvítací průzkum pro nové uživatele Prohlášení o ochraně osobních údajů

  From the Wikimedia Foundation Governance Wiki

  Toto prohlášení popisuje, jak a kdy nadace Wikimedia shromažďuje, používá a předává údaje, které získáme od účastníků průzkumu. Upozorňujeme, že v případě jakýchkoli rozdílů ve významu nebo výkladu původní anglické verze tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a jeho překladu má přednost původní anglická verze.

  Účel průzkumu

  Oceňujeme vaši zpětnou vazbu! Tento průzkum nám pomůže zjistit, čeho noví uživatelé chtějí na Wikipedii docílit, nasměrovat je na vhodnou pomoc a případně využívat jejich zpětnou vazbu při tvorbě nových funkcí.

  Jaké údaje shromažďujeme

  Tento průzkum shromažďuje vaše odpovědi na položené otázky; existují dva typy odpovědí: předem definované a otevřené. Automaticky shromažďujeme vaše uživatelské jméno a údaje o tom, jakou jazykovou verzi Wikipedie používáte. Pokud se rozhodnete uvést svou e-mailovou adresu, bude přidána do nastavení vašeho účtu, ale nebude uložena u vašich odpovědí na průzkum.

  Předávání a sdělování údajů

  Výsledky tohoto průzkumu se uveřejní níže uvedeným způsobem. Souhrnné údaje o otázkách s definovanými odpověďmi a vzorek anonymních neupravených odpovědí na otázky s otevřenými odpověďmi budou zveřejněny na mediawiki.org. Z tohoto důvodu důrazně doporučujeme, abyste v odpovědi na žádné tyto volné otázky neuváděli své skutečné jméno, uživatelské jméno, e-mailovou adresu ani jiné osobní údaje. Pokud budete chtít, abychom vás kontaktovali a poradili vám s editováním Wikipedie, může vás nadace Wikimedia za tímto účelem kontaktovat e-mailem.

  Nezpracovaná data budou předána pouze zaměstnancům a smluvním partnerům nadace Wikimedia a dobrovolníkům, kteří tyto údaje musí zpracovat, a kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti, s výjimkou níže uvedených okolností.

  Jakékoli shromážděné údaje můžeme sdělit jiné osobě, pokud to vyžaduje zákon, pokud nám k tomu dáte souhlas, pokud to bude nutné k ochraně našich práv, soukromí, bezpečnosti, uživatelů nebo veřejnosti, nebo pokud to bude nezbytné k dodržení našich Podmínek užívání nebo jiných zásad nadace Wikimedia.

  Udělení licence na užití odpovědí v rámci průzkumu

  Pokud odpovíte na otevřené otázky, dáváte tím souhlas k tomu, že můžeme vaše odpovědi zaznamenat, a dále souhlasíte s tím, že tyto odpovědi budou zveřejněny v souladu s licenčními podmínkami Creative Commons Zero 1.0 (úplné znění k dispozici na https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/).

  Důležité informace

  Nadace Wikimedia je globální organizací, která z celého srdce podporuje otevřený a svobodný přístup k lidskému vědění.. Tím, že odešlete svou odpověď, berete na vědomí, že informace předané nadaci Wikimedia budou shromažďovány, předávány, ukládány, zpracovávány, sdělovány a jinak používány v USA, jak je uvedeno v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Dále berete na vědomí, že s cílem plnit výše uvedené účely a cíle můžeme tyto informace předávat z USA do jiných zemí, kde mohou platit jiné nebo méně přísné zákony o ochraně osobních údajů než ve vaší zemi.

  Nadace Wikimedia si je vědoma důležitosti ochrany soukromí uživatele. Z tohoto důvodu pracujeme na ochraně našich uživatelů před neoprávněným předáním nebo použitím údajů, které o nich uchováváme. Údaje shromážděné v rámci tohoto průzkumu budou do jednoho roku smazány, anonymizovány nebo agregovány. Více informací viz naše směrnice o uchovávání údajů.

  Máte-li dotazy k tomuto průzkumu, kontaktujte nás na bevellin@wikimedia.org.

  Znovu děkujeme za vaši zpětnou vazbu!

  Nadace Wikimedia