Wizja

From the Wikimedia Foundation
Jump to navigation Jump to search

Deklaracja wizji Fundacji Wikimedia opisuje nasze marzenia, nadzieje i ambicje; najodleglejsze wyobrażenia naszej organizacji i społeczności – za 20, 50, 100 lat. Inną deklaracją jest deklaracja misji, która w założeniu jest bardziej realistycznym opisem status quo. Obecnie nasza wizja brzmi:

Wyobraź sobie świat, w którym każda osoba na naszej planecie ma dostęp do sumy ludzkiej wiedzy. Do tego właśnie dążymy.

Propozycje zmian deklaracji należy przedstawiać na m:Vision/Unstable. Wszystkie będą przeglądane co najmniej raz w roku.

Zobacz też nasz statut, misję i wartości