Archive:Donor Privacy Policy WMNL

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
(Redirected from Donor Privacy Policy WMNL)

De w:nl:chapter:Vereniging Wikimedia NederlandVereniging Wikimedia Nederland respecteert de privacy van haar donateurs. Om uw rechten als donateur duidelijk te maken hebben wij, in samenwerking met de Wikimedia Foundation, dit privacyreglement ontwikkeld. Dit reglement geeft weer hoe iedereen die betrokken is bij de vereniging, hetzij vrijwillig, hetzij in dienstverband met uw persoonlijke informatie dient om te gaan. Dit reglement kan van tijd tot tijd worden herzien.

Beleid voor donateurs

Welke informatie verzamelen wij?

De Vereniging Wikimedia Nederland verzamelt alleen die informatie over onze donateurs die wij vanzelf ontvangen, zoals:

het gedoneerde bedrag;
uw naam, woonplaats en bankrekening zoals vermeld op de bankoverschrijving
de gegevens die u invult op het formulier voor een overboeking via iDEAL of PayPal.
commentaar dat u vrijwillig bij uw donatie vermeldt, bijvoorbeeld opmerkingen, uw e-mail adres, telefoonnummer, etc.
Hoe gebruiken wij deze informatie?

De Vereniging Wikimedia Nederland zal uw persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres nooit publiceren, verkopen, verhuren of DELEN. Wij zullen deze gegevens alleen gebruiken voor onze eigen interne analyse of die van de Wikimedia Foundation, voor het bijhouden van resultaten en voor de interne boekhouding. Daarnaast zullen wij deze informatie gebruiken volgens alle vereisten die op grond van de Nederlandse wetgeving aan de Vereniging Wikimedia Nederland worden gesteld.

Wij kunnen echter wel:

 • U een ontvangstbevestiging van de donatie toesturen;
 • U bedanken voor uw donatie
 • U informeren over hoe de fondsen door Wikimedia gebruikt worden
 • U informeren over fondsenwervingsactiviteiten

Geanonimiseerde informatie over donateurs kunnen wij gebruiken voor promotie of fondsenwerving. Wij geven donateurs de mogelijkheid om hun naam te verbinden aan hun donatie als zij dat graag wensen. Maar als u dit niet specifiek aangeeft zullen wij uw gift als anonieme donatie behandelen.

Commentaar dat u opgeeft in online formulieren of op overschrijvingen wordt gepubliceerd in openbare lijsten en kan als promotiemateriaal gebruikt worden. Commentaar dat u naar ons stuurt via e-mail, brief, fax of per telefoon blijft strikt vertrouwelijk, tenzij u anders aangeeft.

Financiële informatie

Toegang tot financiële informatie is beperkt tot de penningmeester en de voorzitter van de vereniging. Personen binnen de Vereniging Wikimedia Nederland of binnen de Wikimedia Foundation die met de verwerking van gegevens belast zijn hebben toegang tot de informatie, voor zover dat voor de uitvoering van hun werkzaamheden noodzakelijk is.

Contact

Als u vragen heeft over dit privacyreglement of als u alsnog uw vrijwillig verstrekte contactgegevens wilt laten aanpassen of verwijderen, stuur dan een e-mail naar wm-nl12pxwikimedia.org.

Rechten van donateurs

De Vereniging Wikimedia Nederland kent elke donateur de onderstaande rechten toe:

Vrijgevigheid is een vrijwillige daad in het algemeen belang. Deze traditie van geven en delen heeft direct verband met de kwaliteit van ons bestaan. Om het vertrouwen te verdienen dat uw gift goed wordt besteed, verklaren wij dat u, als donateur, de volgende rechten heeft:

 1. Recht op informatie over de missie van onze organisatie, over de manier waarop wij gebruik maken van de donaties en van onze mogelijkheden om deze donaties effectief voor het omschreven doel te gebruiken;
 2. Recht op informatie over de identiteit van de bestuursleden van de Vereniging, en de verwachting dat het bestuur verstandig zal handelen;
 3. Recht op de verzekering dat uw giften worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn gegeven;
 4. Indien gewenst, recht op dankbetuiging en erkenning van u als donateur;
 5. Recht op zekerheid dat informatie over uw donatie met respect en vertrouwelijkheid wordt behandeld, conform de Nederlandse wetgeving;
 6. Het recht om uw naam of adres te doen verwijderen van maillijsten (indien van toepassing);
 7. Het recht om vragen te stellen bij uw donatie en het recht om daarop direct en waarheidsgetrouw antwoord te ontvangen.

Wikimedia Foundation

Het privacyreglement van de Wikimedia Foundation kunt u hier vinden: http://wikimediafoundation.org:80/wiki/Donor_Privacy_Policy