2019 Brukerkjønnsundersøkelse Personvernerklæring

From the Wikimedia Foundation Governance Wiki

Denne erklæringen beskriver hvordan og når Wikimedia samler inn, bruker og deler informasjon vi får fra deltakere i undersøkelser.

Undersøkelsens formål

Vi setter pris på tilbakemeldingen din! Denne korte undersøkelsen vil hjelpe oss med å forstå hvordan lesere bruker Wikimedia-prosjektene og evaluere hvordan vi kan forbedre dem.

Hvilken informasjon vi samler inn

Denne undersøkelsen samler inn to typer data: svarene du gir, og informasjon som IP-adresse og øktdata. I tillegg til informasjonen i svarene dine kan vi se annen innsamlet informasjon inkludert når du startet og fullførte undersøkelsen, øktdata og andre data du oppgir eller som blir sendt oss. For å hjelpe oss med å forstå hvordan og hvorfor leserne våre besøker Wikimedia-prosjekter, vil vi koble svarene på denne undersøkelsen med de innsamlede øktdataene.

Informasjonsdeling og offentliggjøring

Resultatene fra denne undersøkelsen vil bli delt offentlig på følgende måte. Vi kan dele anonymisert eller oppsummert statistikk angående undersøkelsens resultater, inkludert på nettsiden og bloggen vår. Vi vil ikke publisere noen statistikk med mindre tilhørende demografiske data er tilstrekkelig alminnelig i svarene til å minimere risiko for identifikasjon. All annen informasjon som samles inn, som øktdata, vil kun deles med Wikimedias ansatte, tjenesteleverandører og frivillige som trenger å prosessere informasjonen og har signert konfidensialitetsavtale, med unntak av omstendighetene som beskrives nedenfor.

Vi kan videreformidle innsamlet informasjon hvis det er juridisk krav om det, hvis vi har din tillatelse, når det trengs for å beskytte våre rettigheter, personvern, trygghet, brukere eller offentligheten, og hvis det er nødvendig for å håndheve bruksvilkårene våre eller annen Wikimedia-politikk.

Viktig informasjon

Wikimedia Foundation er en global organisasjon som er viet til å promotere fri og åpen kunnskap. Når du sender inn svarene dine forstår du at informasjonen som sendes til Wikimedia Foundation vil samles, overføres, lagres og ellers bli brukt i USA som beskrevet i denne personvernserklæringen. Du forstår også at informasjonen kan overføres av oss fra USA til andre lang som kan ha andre eller mindre strenge personvernslover enn ditt land, for å fullbyrde de ovennevnte formålene.

Wikimedia forstår viktigheten av brukernes personvern. På grunn av dette jobber vi for å beskytte brukerne våre fra uautorisert offentliggjøring, bruk eller ødeleggelse av informasjonen vi bevarer. De råe dataene som samles inn i denne undersøkelsen vil bli samlet opp, anonymisert eller slettet i løpet av 90 dager. Se databehandlingsreglene våre for mer informasjon.

Om du har noen spørsmål om denne undersøkelsen, eller ønsker å endre, få tilgang til eller slette informasjonen du har gitt i undersøkelsen, kontakt research-feedback@wikimedia.org

Takk igjen for din tilbakemelding!

Wikimedia Foundation

Vær oppmerksom på at i tilfelle forskjeller i mening eller tolkning mellom den opprinnelige engelske versjonen av denne personvernerklæringen og en oversettelse, har den originale engelske versjonen forrang.