Jump to content

Archive:2022 ESEAP Conference Hub Sessions Community Engagement Survey Privacy Statement/th

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
Other languages:

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้ประกอบ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Wikimedia Foundation สำหรับผู้เข้าร่วม Community Engagement Survey for ESEAP Hubs Sessions โดยเราจะอธิบายวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ แบ่งปัน จัดเก็บ และลบข้อมูลที่เราได้รับจากผู้เข้าร่วม

สรุปคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล
Community Engagement Survey for ESEAP Hubs Sessions
จาก Movement Strategy and Governance team
illustration
ข้อมูลที่เรารวบรวมจะถูกใช้เพื่อตรวจสอบหรือปรับปรุงบริการของเรา
ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
คำตอบใช่
ข้อมูลติดต่อใช่
ข้อมูลประชากรใช่
การบันทึกไม่
ข้อมูลที่เผยแพร่
ไม่ระบุตัวตนใช่
การระบุตัวตนไม่
การเข้าถึงข้อมูล
มูลนิธิวิกิมีเดียใช่
อาสาสมัครใช่
อื่น ๆ
  • LimeSurvey
การจัดเก็บและการลบข้อมูล
การเก็บรักษาข้อมูลดิบ180 วัน
ที่ตั้งข้อมูลสหรัฐอเมริกาและอื่น ๆ
โปรดอ่านคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลฉบับเต็ม


ไอคอน การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูล

เหตุผลที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ

โครงการนี้จะช่วยให้เราสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความเท่าเทียมกันในการตัดสินใจ เราจะใช้ข้อมูลที่คุณมอบให้เพื่อทำสิ่งต่อไปนี้

  • ดำเนินกิจกรรมหรือการประชุมที่เกี่ยวข้อง
  • พัฒนาโครงการ เครื่องมือ และบริการของเรา
  • ค้นหาผู้สมัคร ผู้เข้าร่วม หรือการเสนอชื่อ
  • สนับสนุนความพยายามในการพัฒนาของชุมชน
  • ติดต่อสื่อสารกับคุณเพิ่มเติม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้ โปรดอ่านใน หน้าที่เกี่ยวข้อง

วิธีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ

มีการใช้ LimeSurvey เพื่อเก็บรวบรวมคำตอบหรือการลงทะเบียน โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดในการให้บริการของเครื่องมือดังกล่าว

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

หากคุณเลือกที่จะเข้าร่วม เราจะขอให้คุณแจ้งข้อมูลประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

คำตอบของคำถาม
เช่น คำตอบปลายปิดและคำตอบแบบอิสระ
ข้อมูลติดต่อ
เช่น ชื่อ ชื่อผู้ใช้ อีเมล
ข้อมูลทางประชากรศาสตร์
เช่น สัญชาติ เพศ

ไอคอน การแบ่งปัน

วิธีที่เราแบ่งปันข้อมูลของคุณ

มีการเผยแพร่: เราจะเผยแพร่เฉพาะข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนเท่านั้น (เช่น คำกล่าวแบบไม่ระบุตัวผู้พูด สถิติ หรือข้อมูลที่เป็นยอดรวมอื่นๆ) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเผยแพร่ดังกล่าว คุณยินยอมที่จะมอบการมีส่วนร่วมที่อาจมีลิขสิทธิ์ของคุณเป็นสมบัติสาธารณะภายใต้ข้อกำหนด Creative Commons Zero 1.0

การเข้าถึง: ข้อมูลดิบจะถูกแบ่งปันเฉพาะกับพนักงาน คู่สัญญา ผู้ให้บริการ และอาสาสมัครของ Wikimedia ที่จำเป็นต้องดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น และอยู่ภายใต้ภาระผูกพันที่จะไม่เปิดเผยข้อมูล

การแบ่งปันอื่นๆ: เราอาจเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เก็บรวบรวมมาเมื่อมีความจำเป็นตามกฎหมาย เมื่อเราได้รับอนุญาตจากคุณ เมื่อเราจำเป็นต้องปกป้องสิทธิ์ของเรา ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย ผู้ใช้ หรือสาธารณชนทั่วไป และ และเมื่อจำเป็นต้องบังคับใช้ ข้อกำหนดในการใช้งานของเราหรือนโยบาย Wikimedia อื่นใด

ไอคอน การปกป้อง

ระยะเวลาที่เราจะเก็บข้อมูลของคุณ

ข้อมูลดิบที่เราเก็บรวบรวมจะถูกลบออก ลบตัวตน หรือนำไปสร้างยอดรวมภายใน 180 วัน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมใน แนวทางการเก็บรักษาข้อมูลของเรา

บุคคลสำหรับติดต่อ

หากคุณมีข้อสงสัย โปรดส่งอีเมลไปที่ msg-eseap@wikimedia.org ผู้เข้าร่วมที่ต้องการแก้ไข เข้าถึง หรือลบข้อมูลที่ตนมอบให้ควร ติดต่อเราพร้อมคำขอของตน


โปรดทราบว่าในกรณีที่คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีความแตกต่างในด้านความหมายหรือการตีความระหว่างต้นฉบับภาษาอังกฤษกับฉบับแปล ให้ยึดต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ