Pytania

From the Wikimedia Foundation
Jump to navigation Jump to search

Wikimedia Foundation Inc. (Fundacja Wikimedia) jest organizacją zarządzającą pewną liczbą projektów, głównie Wikipedią, wyróżnianą wolną encyklopedią sieciową.

Jaka jest misja Fundacji?

Misją Fundacji Wikimedia jest umożliwianie i zachęcenie społeczności światowej do zbierania i rozwijania materiałów edukacyjnych zgodnych z licencją wolnej treści lub publikowanych jako własność publiczna (public domain} oraz efektywne szerzenie wiedzy na cały świat.

Współpracując z siecią lokalnych partnerów Fundacja udostępnia niezbędną infrastrukturę i ramy organizacyjne wspierające i rozwijające wielojęzykowe projekty wiki oraz inne przedsięwzięcia służące realizacji swojej misji. fundacja zbiera i bezterminowo udostępnia swoją wiedzę za pośrednictwem Internetu bez pobierania opłat.

Zobacz też: Misja.

Czy jest to organizacja charytatywna?

Fundacja Wikimedia jest organizacją dobroczynną typu non-profit zorganizowaną na podstawie prawa obowiązującego na Florydzie (Stany Zjednoczone). Fundacja po przeprowadzeniu pełnego audytu jest wymieniona wśród organizacji charytatywnych (patrz strona Guidestar oraz strony partnerskie serwisu). W Stanach Zjednoczonych Fundacja Wikimedia posiada status podatkowy 501(c)(3).

Powstanie Fundacji zostało oficjalnie ogłoszone przez założyciela Wikipedii, Jimmy Walesa, 20 czerwca 2003. Zarządzenia Fundacji Wikimedia dostępne są w Internecie.

Które projekty wspierane są przez Fundację?

Fundacja Wikimedia wspiera rozwój Wikipedii, utytułowanej encyklopedii internetowej, wymienianej wśród 10 najczęściej odwiedzanych witryn w skali światowej (dane z połowy roku 2007). Od inauguracji Wikipedii w 2001 roku i przejęcia jej przez Fundację w czerwcu 2003 rozwój projektu jest zdumiewający - pierwszy z jej projektów, angielskojęzyczna Wikipedia, miała w momencie przejęcia przez Fundację Wikimedia 135 tysięcy haseł, a w tej chwili liczba artykułów wzrosła do 1,8 miliona. 8 innych wersji językowych Wikipedii szczyci się zbiorem ponad 250 tysięcy haseł każdy.

Fundacja prowadzi jednak również działania w kilku innych projektach. Jest to na przykład Wikimedia Commons, repozytorium wolnych mediów, które w listopadzie 2006 udostępniało już ponad milion plików multimedialnych; Wikisłownik, którego osiem wersji językowych zawiera po ponad 50 tysięcy definicji, zaś trzy - po więcej niż 200 tysięcy; Wikiźródła, repozytorium tekstów źródłowych, które zawiera prawie 150 tysięcy stron materiałów, Wikicytaty (zbiór cytatów), Wikibooks (współtworzone podręczniki), Wikinews (dziennikarstwo społeczne), czy Wikiversity (wspólnie rozwijane materiały edukacyjne), Wikinews (dziennikarstwo społeczne) i Wikiversity (rozwijanie programów nauczania). Wszystkie te projekty rosną w tempie porównywalnym do Wikipedii.

Po zebraniu wszystkich projektów Wikimedia, stanowią one ponad 7,8 miliona stron, 2,2 miliona grafik i obejmują 5 milionów zarejestrowanych użytkowników.

Serwisy Wikitravel, Omegawiki, czy Wikia są oddzielnymi projektami, których zarządzanie nie leży w zakresie prac Fundacji Wikimedia.

Więcej informacji można znaleźć na stronie poświęconej projektom Fundacji. Przykładowy dokument opisuje status projektu Wikiźródła.

Jak działa Fundacja?

Działaniami non-profit oraz nadzorem nad pozyskiwaniem i wydawaniem środków pieniężnych zajmuje się Rada Powiernicza Fundacji Wikimedia. Rada jest ostateczną władzą korporacyjną Wikimedia Foundation Inc. (artykuł IV sekcja 1 zarządzeń Fundacji). Zakres działań Rady obejmuje kierowanie aktywnością Fundacji.

W niniejszym serwisie internetowym znajdują Się notatki z posiedzeń Rady przeprowadzonych do końca roku 2005.

W roku 2006 Fundacja przyjęła podwójny system informacyjny, bazujący na protokołach ze spotkań (zwykle nie podawanych do publicznej wiadomości) i uchwał. Powołała też pewną liczbę Wikimedia commmitees|komitetów i zatrudniła pierwszego Dyrektora Wykonawczego. Brad Patrick objął tę funkcję w czerwcu 2006. Komunikacja między członkami Rady, personelem Fundacji, członkami komitetów, deweloperami i społecznością odbywa się w trybie online, na stronach poszczególnych projektów, listach dyskusyjnych i poprzez kanały IRC - system internetowej komunikacji na żywo. Oczywiście zdarzają się też okazje do spotkań twarzą w twarz, na przykład w trakcie Wikimanii, dorocznej konferencji, spotkań specjalnych Rady oraz fizycznych posiedzeń Zarządu.

Fundacja ma tylko jedno biuro, zlokalizowane w San Francisco w stanie Kalifornia (Stany Zjednoczone), gdzie urzęduje kilku pracowników. Wszyscy inni członkowie Zarządu i pracownicy Fundacji pracują zdalnie. Zespół pracowników składa się z jedenastu osób (stan na połowę roku 2007), nie wliczając w to wielu ochotników, z których część jest też członkami Zarządu, czy odpowiada za sprawdzanie ostatecznych wersji dokumentów Fundacji (ang. proofreading).

Pod koniec roku 2006 w organizacji Fundacji nastąpiły znaczące zmiany. Zarząd w ciągu trzech miesięcy wzbogacił się o czterech nowych członków, nastąpiła też zmiana przewodniczącego Fundacji oraz powołanie grupy doradczej; zrewidowano też zarządzenia Fundacji.

Dodatkowe informacje o działaniach fundacji znajdują się w sekcjach:

Kim są członkowie Rady Powierniczej Fundacji Wikimedia?

W styczniu 2004 Jimmy Wales powołał Radę Powierniczą Fundacji w składzie Tim Shell i Michael Davis, po czym wystosował w liście dyskusyjnej Fundacji wezwanie do zgłaszania kandydatur do Rady. W czerwcu 2004 rozpoczęło się głosowanie mające wyłonić dwóch członków Rady reprezentujących społeczność użytkowników. Miesiąc kampanii i dwa tygodnie głosowania online wyłoniły dwie osoby. Do Rady dołączyli Angela Beesley i Florence Nibart-Devouard. Te same osoby wybrano ponownie w drugim głosowaniu w czerwcu 2005.

W czerwcu 2006 Angela Beesley zapowiedziała swoją rezygnację, a we wrześniu na jej stanowisko wybrano Erika Möllera. W grudniu 2006 Fundacja Wikimedia powołała kolejnych dwóch członków Rady, Kat Walsh i Oscara van Dillena. Tim Shell zrezygnował z członkostwa w Radzie, a na jego miejsce wybrano Jan-Bart de Vreede (później wybrany na wiceprezesa). W lipcu 2007 w celu zapełnienia przez Erika Möllera, Kat Walsh i Oscara van Dillena miejsc (wskutek kończących się ich kadencji) zorganizowano wybory, w wyniku których Erik Möller i Kat Walsh utrzymali swoje pozycje w Radzie, zaś Oscar van Dillen ustąpił miejsca Friedzie Brioschi. Pod koniec roku 2007 z Rady wystąpili Erik Erik Möller i Michael Davis, których miejsca zostały w lutym 2008 obsadzone przez Michaela Snow i Domasa Mituzas.

Członkowie Rady, stan na luty 2008:

  • Frieda Brioschi
  • Florence Devouard (Przewodniczący)
  • Domas Mituzas
  • Michael Snow
  • Jan-Bart de Vreede (Wiceprzewodniczący)
  • Jimmy Wales
  • Kat Walsh

Biografie aktualnych członków Rady oraz ich kadencje znajdują się w dokumencie Board.

W jaki sposób Fundacja wypełnia swoją misję?

Fundacja Wikimedia jest przede wszystkim właścicielem serwerów Wikimedia, domen i znaków handlowych wszystkich prowadzonych przez siebie projektów oraz zainstalowanego oprogramowania MediaWiki. Przejmuje też na siebie koszty związane z uruchamianiem i bieżącym utrzymywaniem funkcjonowania projektów. Uczestnicy projektów zatrzymują prawa autorskie do zamieszczanych przez siebie materiałów, lecz muszą udostępniać swój wkład na wolnej licencji, przede wszystkim na licencji GNU Free Documentation License, wyrażając tym samym zgodę na wykorzystanie zamieszczonych informacji przez dalsze osoby w dowolnych celach, bez ograniczeń czasowych. Stosując zasadę wolnej treści, Fundacja zapewnia, że zgromadzona wiedza nigdy nie zostanie stracona dla ludzkości.

Fundacja odgrywa też znaczną rolę w rozwijaniu projektów, łączeniu ludzi, promowaniu współpracy z osobami trzecimi, itd. Każdy z projektów Fundacji ma sprecyzowane wymagania techniczne, których spełnianie jest zadaniem małej, lecz efektywnej grupy deweloperów pracującej dla Fundacji. Najbardziej priorytetową kwestią roku 2007 była ponowna koncentracja na zapewnieniu jakości. W zrealizowaniu tego celu pomocne miały być mechanizmy identyfikacji zaufanych wersji zawartości takiej, jak artykuły Wikipedii.

Zapewnianie sukcesu wszystkich przedsięwzięć Fundacji pociąga za sobą konieczność współpracy z firmami i organizacjami z różnych krajów. W planach finansowych Fundacji przewidziano zatrudnienie profesjonalistów, którzy będą odpowiedzialni za nawiązywanie takich partnerstw strategicznych oraz za koordynację sieci partnerów lokalnych w poszczególnych krajach.

Jak wydawane są środki Fundacji

Większość wydatków ponoszonych przez Fundację wspiera prowadzone przez nią projekty. Przede wszystkim są to wydatki na sprzęt i łącza obsługujące witryny Fundacji.

Największe wydatki ponoszone są na sprzęt, zaś druga pod względem wielkości pozycja to hosting i łącza. Fundacja Wikimedia stopniowo zwiększała własne zasoby sprzetu komputerowego, by spełnić rosnące wymagania dostępu do zgromadzonej informacji. Regularnie uaktualniany stan sprzętu posiadanego przez Fundację znajduje się w dokumencie Stan sprzętu Fundacji Wikimedia.

Główną przyczyną stopniowego zwiększania ilości posiadanego sprzętu jest rosnący ruch sieciowy. Pod koniec roku 2006 serwis Comscore sklasyfikował "witryny Wikipedii" na szóstym miejscu w skali światowej według ilości odwiedzin (*). Strony Wikipedii, projektu flagowego Fundacji, odwiedzane były 285 tysięcy razy na minutę. Fundacja poświęca dużo swojej energii na zapewnienie ciągłego i niezawodnego działania systemów. W roku 2007 koszty tej części działalności Fundacji przekroczyć miały dwa i pół miliona dolarów.
(*) Wyłączywszy ruch generowany przez telefonię komórkową, urządzenia typu PDA oraz komputery publiczne, takie jak maszyny instalowane w kawiarenkach internetowych.

Kolejny wydatek to rejestracja domen i znaków handlowych. Fundacja jest już właścicielem części swych aktywnych i dodatkowych/pobocznych domen internetowych. Inne są albo jeszcze wolne, albo wykorzystywane przez osoby zewnętrzne.

Z uwagi na zwiększenie ilości pracowników biurowych, zwiększeniu uległy koszty administracyjne. Ogólnie jednak wydatki na pozyskiwanie funduszy stoją na niskim poziomie, jako efekt polegania przez Fundację na darowiznach przekazywanych drogą elektroniczną i finansowania większości wydatków właśnie z tych źródeł. Fundacja Wikimedia nie zajmuje się pozyskiwaniem datków poprzez rozsyłanie ulotek drogą pocztową. Jej obecność w Internecie sprawia, że najbardziej naturalnym rozwiązaniem jest pozyskiwanie środków tą samą drogą, co jak do tej pory przynosiło oczekiwane skutki.

Przez ostatnie trzy lata Fundacji udawało się utrzymywać koszty działalności na niskim poziomie. Główną zasługą tego stanu rzeczy jest fakt, że większość osób wspomagających działania Fundacji to ochotnicy.

Zobacz też: Do czego potrzebne są Fundacji pieniądze.

Skąd pochodzą pieniądze Fundacji?

Od lipca 2007 Fundacja Wikimedia finansowana jest głównie z datków osób prywatnych, lecz część środków pochodzi z dotacji i darowizn sprzętowych oraz hostingowych (patrz Lista darczyńców).

Fundacja otrzymuje datki z ponad 50 krajów. Większość z nich pochodzi z krajów anglojęzycznych (Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada, Australia). Ponad połowa z nich to darowizny anonimowe. Mimo, że poszczególne darowizny są niewielkie, sama ich liczba gwarantuje Fundacji względnie duże przychody.

Zwiększenie dochodów Fundacji planowane jest przez znalezienie alternatywnych źródeł finansowania, w tym darowizny i sponsoring, czy sprzedaż WikiCzytanek (WikiReaders), papierowych lub elektronicznych (format PDF) kopii artykułów z Wikipedii. Zaistniał również pomysł sprzedaży znaczącej części materiału Wikipedii jako "Wikipedia 1.0" w formie drukowanej.

W chwili obecnej Fundacja nie bierze pod uwagę pozyskiwania środków pieniężnych z reklamy.

Fundacja Wikimedia posiada w Stanach Zjednoczonych status zwolnienia od podatku 501(c)(3). Darowizny z innych krajów również w niektórych przypadkach podlegają odliczeniom podatkowym. Szczegóły znaleźć można w dokumencie deductibility of donations. Strona poświęcona zbieraniu funduszy zawiera informacje dla osób chcących wesprzeć Fundację za pomocą usług PayPal, MoneyBookers, czy pocztowo. Inne metody wpłaty można uzgadniać z Sue Gardner pod adresem sgardner at wikimedia.org.

Czy Fundacja dysponuje zrewidowanymi sprawozdaniami finansowymi?

Sprawozdania finansowe Fundacji zostały poddane audytowi w latach 2004, 2005 i 2006. Przeprowadzili go Gregory Sharer & Stuart [1], a procedura odbyła się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad rachunkowości.

Linki do sprawozdań finansowych: Lata 2006-2007; najświeższe informacje finansowe dostępne są w dokumencie Finance report.

Czym jest Wikia? Czy to część Wikipedii? Czy jest to jeden z projektów Fundacji Wikimedia?

Fundacja Wikimedia jest zarejestrowana jako organizacja typu non-profit i poświęca się rozwijaniu i promowaniu wolnych treści. W roku 2004 Jimmy Wales i Angela Bessley założyli Wikia, Inc., organizację propagującą gromadzenie dużych ilości wiedzy w projektach poświęconych zagadnieniom, które w żaden sposób nie pasują do istniejących projektów Fundacji. Wikia zakłada taki sam model upowszechniania informacji, co projekty Fundacji - za pomocą mechanizmów wiki. Członkami Wikii byli na początku Jimmy Wales, Angela Beesley i Michael Davis, trzej członkowie Rady Fundacji Wikimedia. Wikia mimo tego jest zupełnie odrębną firmą.

W pewien sposób strony Wikii są podobne do Wikipedii - obydwa serwisy oferują wolne treści, które każdy użytkownik może edytować. Różnice między nimi polegają na tym, że treści Wikii są zwykle bardziej specjalizowane - są to przewodniki, informacje turystyczne, wiki how-to i Uncyclopedia, popularna parodia Wikipedii. Wikia, w odróżnieniu od Wikipedii, pozyskującej środki z datków, finansowana jest przez inwestorów oraz z reklam.

Między Wikipedią a Wikią istnieją dobre stosunki, a uczestnicy projektów jednej z organizacji bardzo często współuczestniczą w pracach drugiej. Są to jednak odrębne organizacje z zupełnie odmiennym modelem prowadzenia interesów.

Więcej na temat zależności pomiędzy Fundacją Wikimedia a Wikia, Inc. znaleźć można w dokumencie Press releases/Wikia, Inc. is not the commercial counterpart to Wikipedia or the Wikimedia Foundation.

Jak mogę skontaktować się z Fundacją?

Szczegóły kontaktu z Fundacją znajdują się na stronie "Contact us".