Visie

From the Wikimedia Foundation
Jump to navigation Jump to search

De visieverklaring van de Wikimedia Foundation beschrijft onze dromen, verwachtingen en ambities en vormt de absolute basis van waar wij onze organisatie en onze gemeenschap over 20, 50 of 100 jaar van nu zien staan. Dit in tegenstelling tot onze missieverklaring, die zich richt op realistische doelstellingen die we in onze huidige toestand kunnen verwezenlijken. Onze huidige visieverklaring is:

Stel je een wereld voor waarin elke persoon vrije toegang heeft tot alle kennis. Dat is waar wij aan werken.

Wijzigingsvoorstellen kunnen worden geplaatst op m:Vision/Unstable. De verzamelde voorstellen worden in ieder geval eens per jaar beoordeeld.