Legal:New Editor Experiences - Participant Survey Privacy Statement/cs

From Wikimedia Foundation Governance Wiki

Zkušenosti nových přispěvatelů—Prohlášení o ochraně soukromí

Toto prohlášení popisuje jak a kdy Wikimedia sbírá, používá a sdílí informace, které získáme od účastníků našeho výzkumu.

Vezměte prosím na vědomí, že tento průzkum je prováděn ve spolupráci s organizací Qualtrics, což znamená, že užití Vašich informací touto organizací se řídí jejich Prohlášením o ochraně soukromí a Podmínkami užití.

Účel průzkumu

Ceníme si Vaší účasti! Tento průzkum nám pomůže najít přispěvatele z korejské a české Wikipedie, kteří mají zájem zúčastnit se průzkumu o zkušenostech přispěvatelů.

Jaké informace sbíráme

Tento průzkum sbírá odpovědi, které nám poskytnete. Jsou zde dva typy otázek: uzavřené otázky a otevřené otázky.

Sdílení a odhalení informací

Informace získané v tomto průzkumu nebudeme veřejně sdílet, ale budou dostupné jen zaměstnancům a spolupracovníkům nadace Wikimedia Foundation stejně jako spolupracujícím organizacím, z nichž všichni jsou vázáni dohodou o mlčenlivosti. Výjimkou jsou následující situace.

Můžeme odhalit jakékoli sebrané informace, pokud to bude vyžadováno zákony, pokud budeme mít Váš souhlas, pokud to bude nutné pro ochranu našich práv, soukromí, bezpečnosti, pro ochranu našich uživatelů nebo veřejnosti a pokud to bude nutné pro uplatnění našich Podmínek užití nebo jakékoli politiky nadace Wikimedia.

Důležité informace

Wikimedia je celosvětová organizace založená za účelem podpory svobodných a otevřených znalostí. Podstoupením tohoto výzkumu souhlasíte se sběrem, přenosem, uchováním, zpracováním a použitím sebraných informací ve Spojených státech amerických a na ostatních místech pokud je to nutné pro dosažení výše uvedených cílů. Souhlasíte rovněž s přenosem informací z USA do jiných zemí, které mohou mít odlišné nebo méně striktní zákony na ochranu dat než Vaše země, za účelem dosažení vše uvedených cílů.

Wikimedia chápe důležitost soukromí uživatelů. Z tohoto důvodu pracujeme na ochraně našich uživatelů před neautorizovaným odhalením nebo užitím informací, které spravujeme. Výsledky tohoto průzkumu budou smazány během 90 dní. Viz naše zásady uchování dat pro více informací.

Pro dotazy o průzkumu nebo pro přístup, aktualizaci nebo smazání Vašich odpovědí kontaktujte Neila Quinna na adrese nquinn@wikimedia.org. Děkujeme Vám za Váš zájem o účast na našem průzkumu.

Wikimedia Foundation

Vezměte prosím na vědomí, že v případě rozdílů ve významu nebo interpretaci mezi původní anglickou verzí tohoto Prohlášení o ochraně soukromí a jeho překladem, má přednost původní anglická verze.