Archive:Wikimedia Quarto/3/Pl-5

From Wikimedia Foundation Governance Wiki


<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/3/Pl-1" title=""><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/foundation/thumb/4/42/Welcome.png/40px-Welcome.png" alt="Wstęp"></a>
Wstęp

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/2/Pl-2" title=""><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/foundation/thumb/6/64/Founder.png/40px-Founder.png" alt="Założyciel"></a>
Założyciel

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/2/Pl-3" title=""><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/foundation/thumb/9/97/Reports.png/40px-Reports.png" alt="Raporty"></a>
Raporty

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/2/Pl-4" title=""><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/foundation/thumb/a/ac/Projects.png/40px-Projects.png" alt="Projekty"></a>
Projekty

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/2/Pl-5" title=""><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/foundation/thumb/1/17/Interview2.png/40px-Interview2.png" alt="Oddziały"></a>
Oddziały

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/2/Pl-6" title=""><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/foundation/thumb/9/99/Press2.png/40px-Press2.png" alt="Prasa"></a>
Prasa

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/2/Pl-7" title=""><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/foundation/thumb/3/31/International2.png/40px-International2.png" alt="Świat"></a>
Świat

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/2/Pl-8" title=""><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/foundation/thumb/6/65/Endnotes2.png/40px-Endnotes2.png" alt="Zakończenie"></a>
Zakończenie

en | fr | pl


Wieści z oddziałów


Wschód słońca koło Königswalde w Saksonii (Niemcy)
Wschód słońca koło Königswalde w Saksonii (Niemcy)


Wikimedia Deutschland

Elian

Wikimedia Deutschland aktywnie promowała projekty Wikimediów w tym kwartale, organizując obecność przedstawicieli projektu na największych na świecie targach komputerowych - Cebit w Hannowerze oraz na targach książkowych w Lipsku. Oba przedsięwzięcia - pierwsze sponsorowane przez Linux New Media AG, drugie przez Directmedia Publishing (wydawca Wikipedia DVD) - okazały się sukcesem. Ludzie obsługujący stanowiska, w tym Southpark, Mathias Schindler, Nina, Arne Klempert oraz Elian, nie musieli wyjaśniać odwiedzającym czym jest Wikipedia - to już było ogólnie wiadome. Padało jednak wiele pytań dotyczących sposobu, w jaki Wikipedia faktycznie działa.

Na zaproszenie Axela Schäfera, członka parlamentu niemieckiego, Mathias Schindler, Kurt Jansson i Elian, spędzili tydzień w Berlinie, stawiając pierwsze kroki na arenie politycznej. Rozmawiali z wieloma politykami, wyjaśniając im zawiłości działania Wikipedii oraz jej specyficzne problemy dotyczące obowiązującego obecnie prawa autorskiego.

A ze smutniejszych wiadomości: Achim Raschka, ukochany organizator międzynarodowych oraz niemieckich konkursów na pisanie artykułów, opuścił radę z powodów osobistych.

Z końcem marca liczba członków niemieckiego oddziału Fundacji wyniosła 150.

Krótkie zestawienie datków od założenia oddziału:

Miesiąc Suma datków Liczba poszczególnych datków
2004
Wrzesień 2004 4.589,37 EUR 183
Październik 2004 1.820,96 EUR 81
Listopad 2004 1.049,00 EUR 37
Grudzień 2004 7.259,00 EUR 50
  Suma:   14.718,33 EUR z 351 datków
1 kwartał 2005
Styczeń 2.119,10 EUR 67
Luty 11.048,66 EUR 429
Marzec 8.319,38 EUR 229
  Suma:   21.487,14 EUR z 725 datków

Jedynym znaczącym wydatkiem w roku 2005 było 2.714 EUR przeznaczone na porady prawne. Cała reszta (numer faksu, znaczki Wikimedia itd.) kosztowała w sumie poniżej 100 EUR.

Wikimedia France

Wikimédia France, stowarzyszenie reprezentujące francuski oddział Fundacji Wikimediów, zwołało pierwsze ze swoich regularnych Assemblée générale (walne zgromadzenie członków), by wybrać nową Conseil d'administration - radę administracyjną i aby przedyskutować wiele tematów. W tej chwili można zobaczyć skład nowowybranej rady, a niedługo, powinien się pojawić krótki opis stowarzyszenia.

Règlement intérieur - poprawki pierwotnego regulaminu - poddane zostało głosowaniu i w jego efekcie oficjalnie przyjęte. Skarbnik stowarzyszenia może wreszcie otworzyć konto bankowe po formalnym głosowaniu rady. Do stowarzyszenia przyłączyło się również wielu nowych ludzi. W nadchodzących tygodniach, rada ma zorganizować zespoły, które będą pracować nad innymi problemami - w szczególności nad tym, aby zdobyć środki finansowe oraz partnerów dla projektów Wikimediów.

Stowarzyszenie wykupiło domenę wikimedia.fr. Planuje się na niej umieszczenie publicznego serwisu WWW francuskiego oddziału. Zostanie do tego użyte oprogramowanie wiki, działające na jednym z paryskim serwerów buforujących.


Chiński Domek w parku Sanssouci w Poczdamie.
Fotografia: Tillea


Oranżeria w pałacu wersalskim pod Paryżem.
Fotografia: Urban