Jump to content

Legal:Wikisource Community Tech Survey Privacy Statement/pl

From Wikimedia Foundation Governance Wiki

Niniejsze oświadczenie opisuje, w jaki sposób i w jakich okolicznościach Wikimedia Foundation gromadzi, wykorzystuje i udostępnia informacje uzyskane od uczestników ankiety. Ankieta ta jest przeprowadzana z wykorzystaniem formularzy Google, co oznacza, że wykorzystanie Twoich danych jest regulowane przez Politykę prywatności i Warunki korzystania.

Cel ankiety

Bardzo dziękujemy za przesłanie opinii! Ta ankieta pomoże nam poznać poziom satysfakcji osób edytujących Wikiźródła z różnych narzędzi technicznych dla Wikiźródeł.

Zakres gromadzonych danych

Ankieta zbiera odpowiedzi udzielone na zadane pytania; istnieją dwa rodzaje odpowiedzi: zamknięte i otwarte.

Udostępnianie i ujawnianie informacji

Dane zebrane w tej ankiecie zostaną opublikowane w następujący sposób: Wyniki tej ankiety zostaną udostępnione publicznie w następujący sposób. Zagregowane dane zawierające odpowiedzi na pytania zamknięte oraz anonimowe nieprzetworzone odpowiedzi na pytania otwarte mogą być udostępniane publicznie. Z tego powodu zdecydowanie zalecamy, aby nie podawać prawdziwego imienia i nazwiska, adresu e-mail ani innych danych osobowych w odpowiedzi na jakiekolwiek pytania.

Pełne dane będą dostępne tylko dla pracowników i usługodawców Wikimedia Foundation, którzy pracują nad ankietą i zawarli umowy o poufności informacji (NDA), z poniższym wyjątkiem.

Możemy ujawnić wszelkie zebrane informacje w sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo, jeżeli mamy na to Twoją zgodę, gdy jest to konieczne, aby chronić nasze prawa, prywatność i bezpieczeństwo użytkowników lub ogółu społeczeństwa oraz gdy jest to konieczne w kontekście egzekwowania naszych Warunków korzystania z usług lub innych zasad Wikimedia.

Licencjonowanie odpowiedzi na ankiety

Odpowiadając na pytania z odpowiedziami w dowolnej formie, zgadzasz się, że możemy rejestrować Twoje odpowiedzi i zgadzasz się na przekazanie ich do domeny publicznej zgodnie z warunkami Creative Commons Zero 1.0 (pełny tekst dostępny pod adresem creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0).

Ważne informacje

Wikimedia Foundation to międzynarodowa organizacja zaangażowana w promowanie bezpłatnej i powszechnie dostępnej wiedzy. Wysyłając odpowiedź, przyjmujesz do wiadomości, że informacje przekazywane do Wikimedia Foundation będą gromadzone, przekazywane, przechowywane, przetwarzane, ujawniane lub w inny sposób wykorzystywane na terenie Stanów Zjednoczonych zgodnie z opisem zawartym w niniejszej Polityce prywatności. Zgadzasz się również na przekazywanie przez nas, w ramach realizacji powyższych celów, informacji z USA do innych krajów, które mogą mieć inne lub mniej restrykcyjne przepisy dotyczące ochrony danych niż Twój kraj.

Wikimedia zdaje sobie sprawę ze znaczenia ochrony prywatności użytkowników. Z tego powodu staramy się chronić naszych użytkowników przed nieuprawnionym ujawnieniem lub wykorzystaniem przechowywanych przez nas danych. Informacje podane w niniejszej ankiecie zostaną usunięte, zanonimizowane lub zagregowane w ciągu 90 dni. Więcej szczegółów zawierają Wytyczne retencji danych.

Jeśli masz pytania dotyczące tej ankiety lub chcesz zmienić, uzyskać dostęp lub usunąć informacje podane w ankiecie, napisz do sgill@wikimedia.org.

Jeszcze raz dziękujemy za opinię!

Wikimedia Foundation

W razie wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności w znaczeniu lub interpretacji pomiędzy oryginalną wersją niniejszego dokumentu w języku angielskim a jego tłumaczeniem, wiążąca pozostanie treść w języku angielskim.