Legal:Editor Engagement Program Privacy Statement/sv

From the Wikimedia Foundation Governance Wiki

Integritetsförklaring för skribentinvolvering

Välkommen till vårt program för skribentinvolvering! Du har blivit utvald för att delta eftersom du visade intresse för att lära dig hur man redigerar Wikipedia. Genom det här programmet vill vi ge dig användbar information om hur man blir skribent, och genom att involvera dig, lära oss vilka resurser som är användbara för att göra redigeringen enkel och lättillgänglig.

Denna integritetsförklaring beskriver vilken information som Wikimedia Foundation samlar in från programdeltagare och på vilket sätt vi använder informationen för att utöka vår gemenskap av skribenter och för att stödja nya skribenter.

Vilken information vi samlar in och hur

Vi samlar in viss information om nya skribenter som anmäler sig till programmet. Den inkluderar: användarnamn, e-postadress, språk som du redigerar på och antal redigeringar som har gjorts i projekten. Denna information samlas endast in när du är inloggad i Wikimediaprojekten. Vi samlar inte in information om innehållet av de redigeringar du gör eller om de sidor du redigerat. Det här involveringsprogrammet avslutas den 30 juni 2018. Vi kommer då att sluta samla in nämnda information. Om du vill lämna programmet innan detta datum kan du kontakta oss genom att skicka ett mejl till Caitlin Cogdill, ccogdill@wikimedia.org.

Med hjälp av informationen som samlas in genom det här programmet kommer vi att lära oss vilka sorters resurser som är mest värdefulla för nya skribenter: handledning via e-post, onlinementorer eller träffar. Resursen kommer att hjälpa oss att göra bättre val gällande utbildningsinnehåll som vi framställer och förfinar, för att göra redigering mer tillgängligt för alla.

Delning och avslöjande av information

I syfte av öppen analys, forskning och studier kommer aggregerad och anonymiserad data om skribenters involvering att publiceras på meta.wikimedia.org. Den rådata som samlas in genom det här programmet kommer att vara tillgängliga för Wikimedia Foundations anställda som administrerar det här programmet och som omfattas av sekretessbestämmelser. Vi kan även komma att dela insamlade data med utvalda externa tjänsteleverantörer som hjälper till med och möjliggör administreringen av programmet. Vi kan visserligen inte säkerställa integriteten eller säkerheten för tjänster som tillhandahålls av externa leverantörer, men vi gör vårt bästa för att använda avtalsöverenskommelser och andra mekanismer för att hjälpa till att säkerställa att dessa tjänsteleverantörer eller uppdragstagare behandlar dina uppgifter i enlighet med och på ett sätt som ej ger mindre skydd än principerna i denna integritetsförklaring.

Dessutom kan vi komma att avslöja insamlad information när det krävs enligt lag, när vi har ditt tillstånd, när det behövs för att skydda våra rättigheter, vår integritet, vår säkerhet, våra användare eller allmänheten, och vid behov för att tillämpa våra användningsvillkor eller någon annan Wikimediapolicy.

Viktig information

Wikimedia är en global organisation som strävar efter att främja fri och öppen kunskap. Om du väljer att delta i vårt program för skribent involvering, godkänner du och har full förståelse för att att den information som överförs till Wikimedia Foundation kommer att samlas in, överföras, lagras, behandlas och på annat sätt användas i USA, som beskrivet i denna sekretesspolicy. Du godkänner även att din information kan komma att överföras av oss från USA till andra länder, med mer eller mindre stränga dataskyddslagar än ditt land, för att uppfylla ovan nämnda ändamål och mål.

Wikimedia förstår betydelsen av användarnas integritet. Av detta skäl arbetar vi för att skydda våra användare från obehörigt röjande eller obehörig användning av information som vi lagrar. Rådata som samlats in via programmet kommer att aggregeras eller anonymiseras inom 90 dagar efter det att programmet avslutats den 30 juni 2018, med undantag för det totala antalet redigeringar som gjorts av varje enskild deltagare, vilket kommer att lagras på obestämd tid. För mer information, se våra riktlinjer för datalagring.

Om du har frågor om programmet för skribentinvolvering, inklusive frågor om att komma åt, ändra eller radera information kopplad till ditt användarkonto i samband med programmet, kontakta ccogdill@wikimedia.org.

Återigen, tack för visat intresse i programmet för skribentinvolvering! Lycka till med redigeringen!


Wikimedia Foundation

Observera att om det förekommer skillnader i betydelse eller tolkning mellan den engelska originalversionen av denna integritetspolicy för bidragsgivare och en översättning, har den engelska originalversionen företräde.