Legal:Feedback on article & user talk pages for iOS Privacy Statement/he

From the Wikimedia Foundation Governance Wiki
In other languages English  · Deutsch · עברית · 中文

הצהרה זו מתארת ​​כיצד ומתי ויקימדיה אוספת, משתמשת ומשתפת את המידע שאנו מקבלים ממשתתפי הסקר.

אנא שימו לב כי סקר זה מופעל על ידי Google Forms, כלומר השימוש של Google במידע שלכם כפוף ל-מדיניות הפרטיות ו-תנאי השירות שלהם.

מטרת הסקר

אנו רוצים לשמוע מכם! סקר זה יאסוף משוב מעורכים מנוסים על דגמים מוקדמים של דפי שיחה נייטיבים ב-iOS.

איזה מידע אנחנו אוספים

סקר זה אוסף את התשובות שאתם מספקים לשאלות שנשאלו. ישנם שני סוגים של תשובות: תשובות מוגדרות ותשובות בצורה חופשית.

שיתוף וחשיפה של מידע

תוצאות סקר זה ישותפו ברבים באופן הבא. נתונים מצטברים אודות השאלות עם תשובות מוגדרות, ומדגם ללא פרטים מזהים של תשובות גולמיות לשאלות עם תשובות בצורה חופשית, יפורסמו ב-meta.wikimedia.org. מסיבה זו, אנו ממליצים בחום לא לספק את שמכם האמיתי, שם המשתמש, כתובת המייל או מידע אישי אחר בתשובה לכל שאלה שהיא, למעט השאלה האחרונה אם ברצונכם שיצרו עמכם קשר שוב כדי להשתתף במבחני שמישות עתידיים עבור דפי שיחה ב-iOS.

מידע גולמי ישותף רק עם צוות ויקימדיה וקבלנים שצריכים לעבד מידע זה וכפופים לחובות אי-חשיפה, למעט הנסיבות המתוארות להלן.

אנו עשויים לחשוף כל מידע שנאסף כאשר הדבר נדרש על פי חוק, כאשר ניתנה לנו רשותכם, כאשר יש צורך להגן על הזכויות שלנו, על הפרטיות, הבטיחות, המשתמשים או על הציבור הרחב, וכאשר יש צורך לאכוף את תנאי השימוש שלנו או כל מדיניות אחרת של ויקימדיה.

מידע חשוב

קרן ויקימדיה היא ארגון עולמי המחויב לקידום ידע חופשי ופתוח. על ידי שליחת תשובתכם, אתם מבינים שהמידע שיועבר לקרן ויקימדיה ייאסף, יועבר, יאוחסן, יעובד, ייחשף ויעשה בו שימוש אחר בארה"ב כמתואר בהצהרת פרטיות זו. אתם גם מבינים שהמידע עשוי להיות מועבר על ידינו מארה"ב למדינות אחרות, שחוקי הגנת המידע בהן עשויים להיות שונים או פחות מחמירים מאשר במדינתכם, על מנת להשיג את המטרות והיעדים הנ"ל.

ויקימדיה מבינה את החשיבות של פרטיות המשתמש. מסיבה זו, אנו פועלים כדי להגן על המשתמשים שלנו מפני חשיפה או שימוש בלתי מורשים במידע שאנו שומרים. המידע הגולמי שנאסף בסקר זה יימחק, יוסרו ממנו פרטים מזהים או יהפוך לנתונים מצטברים תוך 90 יום מסיום סקר ההמשך. עיינו ב- הנחיות לשמירת נתונים שלנו לקבלת מידע נוסף.

אם יש לכם שאלות לגבי סקר זה, או אם ברצונכם לשנות, לגשת או למחוק את המידע שסיפקתם בסקר, אנא צרו קשר עם otichonova@wikimedia.org.

שוב תודה על המשוב שלכם!

קרן ויקימדיה

אנא שימו לב שבמקרה של הבדלים כלשהם במשמעות או בפרשנות בין הגרסה המקורית באנגלית של הצהרת פרטיות זו לבין תרגום, הגרסה המקורית באנגלית מקבלת עדיפות.