Jump to content

Uchwały: Życiorysy osób żyjących

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Resolution:Biographies of living people and the translation is 100% complete.
Uchwały Życiorysy osób żyjących Feedback?
Niniejsza uchwała wyrażająca stanowisko Fundacji w sprawie życiorysów osób żyjących została przyjęta w kwietniu 2009 roku. Została zmieniona w listopadzie 2013.

Fundacja Wikimedia korzysta z tej okazji, aby przypomnieć niektóre kluczowe zasady związane z naszą wspólną wizją, misją i wartościami. Jedną z tych wartości, wspólną dla wszystkich naszych projektów, jest przywiązanie do zachowywania neutralnego punktu widzenia.

Chcąc zaoferować wszystkim wartościową i przydatną wiedzę powinniśmy w odpowiedzialny sposób dbać o rzetelność gromadzonej informacji. Uczestnicy projektów Wikimedia stworzyli zasoby o ogromnych rozmiarach i zakresie tematycznym. Przez wiele lat podkreślaliśmy jednak, że nie tylko ilość, ale również jakość dostępnej wiedzy jest sprawą niezwykle istotną. Chociaż wysoka jakość informacji zebranej w projektach Wikimedia została potwierdzona przez liczne badania, nie możemy ustać w wysiłkach ku poprawie jakości. Unikanie błędów jest niezwykle istotne w każdym projekcie przygotowującym materiały edukacyjne. Pisanie na temat osób żyjących jest jedną z dziedzin, w których ewentualne błędy mogą wyrządzić również znaczne szkody.

Artykuły publikowane w ramach projektów Wikimedia coraz częściej znajdują się na wysokich miejscach w wynikach zwracanych przez wyszukiwarki internetowe podczas poszukiwania informacji na praktycznie każdy temat. To oznacza, że kiedy potencjalny pracodawca, kolega, sąsiad czy znajomy szuka o informacji o jakiejś osobie, może znaleźć je na stronach projektów Wikimedia. Im popularniejsze stają się projekty Wikimedia, tym większa jest odpowiedzialność tworzącej je społeczności aby artykuły o osobach żyjących były napisane rzetelnie, były dobrze uźródłowione i obiektywne.

Wskutek wzrostu naszej popularności zwiększyła się waga następujących zagadnień:

  • Wiele osób tworzy artykuły, których ton jest nadmiernie promocyjny: o sobie samych, o podziwianych przez nich ludziach lub o tych, których reprezentowanie jest dla nich źródłem dochodu. Takie artykuły nie są obiektywne i nie ma dla nich miejsca w naszych projektach. Co do zasady, społeczność Wikimedia dobrze chroni projekty przed tym częstym problemem poprzez usuwanie lub poprawianie hagiografii.
  • Ludzie czasami wandalizują artykuły o osobach żyjących. Narzędzia i techniki zwalczające wandalizmy, wypracowane przez społeczność Wikimedia, działają dość dobrze w większości przypadków.
  • Niektóre artykuły o osobach żyjących zawierają drobne błędy, są kiepsko napisane lub niewystarczająco uźródłowione. Artykuły o mało znanych osobach są często zaniedbane, a ich jakość poprawia się powoli albo wcale.
  • Niekiedy ludzie dokonują edycji mających na celu oczernianie innych. Jest to trudne do wykrycia i przeciwdziałania, zwłaszcza jeśli działający w złej wierze użytkownik jest wytrwały.

Rada Powiernicza Fundacji Wikimedia wzywa światową społeczność projektów Wikimedia do utrzymania i umacniania naszego przywiązania do publikowania rzetelnej i dobrej jakości informacji, poprzez wprowadzenie w życie poniższych zaleceń:

  1. Projekty we wszystkich językach, o ile zamieszczają życiorysy, powinny wprowadzić zasady wzywające do szczególnie uważnego zachowania zasad neutralności i weryfikowalności w artykułach dotyczących osób żyjących;
  2. Dodając lub usuwając informacje należy szanować godność ludzką oraz prywatność, szczególnie w artykułach cieszących się małym lub wręcz nikłym zainteresowaniem;
  3. Należy prowadzić prace nad nowymi możliwościmi technicznymi pozwalającymi na ocenę dokonywanych edycji, zwłaszcza dotyczących osób żyjących, oraz nad lepszymi mechanizmami pozwalającymi czytelnikom na zgłaszanie problemów;
  4. Osoby skarżące się na swój wizerunek przedstawiony w naszych projektach powinny być traktowane uprzejmie, cierpliwie i z szacunkiem. Należy zachęcać innych uczestników projektu do przyjęcia takiej postawy.