Nghị quyết:Phát triển Kịch bản cho cho việc gây quỹ trong tương lai

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
Resolutions Phát triển Kịch bản cho cho việc gây quỹ trong tương lai Feedback?
Nghị quyết phê duyệt các chỉ dẫn nguyên tắc nhằm mục đích điều hành việc gây quỹ Wikimedia và các phương pháp xử lý khoản thu phổ biến, công bố ngày 18 tháng 1 năm 2012
Ngôn ngữ khác English  · français · Tiếng Việt

Sau khi đã tham khảo ý kiến của cộng đồng Wikimedia tại meta, Hội đồng Quản trị Wikimedia Foundation ban hành các chỉ dẫn nguyên tắc dưới đây, dự định dùng để điều hành việc gây quỹ Wikimedia và các phương pháp xử lý khoản thu phổ biến.

Chúng tôi đang đề nghị Giám đốc Điều hành triển khai cho Hội đồng một khuyến nghị gây quỹ và các phương pháp xử lý khoản thu phổ biến, giúp sắp xếp cũng như xây dựng các chỉ dẫn nguyên tắc trong khi vẫn nhận sự tư vấn phù hợp từ các bên liên quan và những người quan tâm. Chúng tôi yêu cầu lời khuyến nghị này sẽ được trình bày trước các thành viên Hội đồng trong cuộc họp Hội đồng Quản trị vào tháng 2 năm 2012.

Chỉ dẫn cho Kịch bản Gây quỹ

 • Là sự nhất quán giữa sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị. Tất cả các hoạt động gây quỹ của Wikimedia phải được tiến hành theo cách phù hợp với sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị của chúng ta. Các hoạt động này không nên tiếp xúc với luật pháp nếu không cần thiết cho những dự án, hay gây trở ngại quá mức cho khả năng của chúng ta để hoàn thành sứ mệnh của Wikimedia.
 • Với chi phí tối thiểu và sự gián đoạn tối thiểu. Mọi hoạt động gây quỹ của Wikimedia phải nhằm mục đích tăng tối đa khoản tài trợ từ các nhà hảo tâm, đồng thời giảm thiểu các chi phí hành chính càng nhiều càng tốt (để dự trữ khoản chi nhiều nhất có thể cho các hoạt động của chương trình), trong khi cố gắng gây gián đoạn và phiền toái tối thiểu đối với những người dùng Wikimedia.
 • Minh bạch: Mọi hoạt động gây quỹ của Wikimedia phải trung thực đối với những nhà hảo tâm tiềm năng. Chúng ta cần nói với mọi người ý định mà chúng ta sử dụng tiền của họ là gì, trước khi họ quyên góp. Và chúng ta cần phải báo cáo kịp thời về cách mà khoản tiền đó được sử dụng.
 • Trách nhiệm: Mọi hoạt động gây quỹ của Wikimedia phải đảm bảo khoản tiền gây quỹ được bảo toàn, không gian lận hoặc sử dụng sai mục đích, được xác định bởi các tiêu chuẩn kiểm soát tài chính phù hợp hiện hành từ bên thứ ba, và phải tuân thủ pháp luật cũng như các quy định liên quan.
 • Quốc tế: Phong trào của chúng ta có phạm vi toàn cầu, và các phương pháp gây quỹ của chúng ta phải hỗ trợ việc chuyển tiền quốc tế dễ nhất có thể để hỗ trợ các ưu tiên của phong trào.
 • Độc lập: Chúng tôi muốn có một mô hình gây quỹ mà trong đó chúng ta được hỗ trợ chủ yếu thông qua nhiều mô hình tài trợ nhỏ hơn, bởi vì đó mô hình chung tốt nhất để hỗ trợ tính độc lập của chúng ta.
 • Linh hoạt: Chúng ta không cần phải tuân theo một kiểu mẫu gây quỹ khô cứng duy nhất: linh hoạt để tạo nhiều cách quyên góp luôn tốt hơn.
 • Quan hệ bền vững với nhà hảo tâm: Chúng ta phải bảo vệ sự riêng tư của các nhà hảo tâm và tránh làm chậm dòng chảy "quyên góp ngay bây giờ".
 • Lòng tin: Phong trào Wikimedia giả định rằng tất cả những người tham gia phong trào có những động thái đáng tin cậy, liên quan đến những hành động và thái độ của từng người.

Chỉ dẫn về Kịch bản Phân phối Khoản thu

 • Bảo toàn tính cốt lõi: Hoạt động cối lõi là đảm bảo tính liên tục của các dự án, đó là việc cần được tài trợ trước tiên.
 • Tác động: Khoản thu được phân phối theo những cách hỗ trợ sứ mệnh của chúng ta, thuyết bất khả tri đối với khoản tiền đã gầy dựng được.
 • Minh bạch và ổn định: Quyết định phân phối khoản thu phải được thực hiện minh bạch, phù hợp với những chỉ dẫn và quy trình đã công bố. Mô hình gây quỹ phải cho phép mỗi thực thể tiến hành kế hoạch tài chính đễ hỗ trợ những nỗ lực phát triển bền vững.
 • Phân cấp: Khoản thu phải được phân phối theo những cách hỗ trợ phân cấp các hoạt động của chương trình để thúc đẩy hơn nữa sứ mệnh của chúng ta.
 • Trách nhiệm và nhiệm vụ giải trình: Khoản thu phải được phân phối theo những cách cho phép phong trào Wikimedia tự tin cam đoan với các nhà hảo tâm rằng khoản quyên góp của họ sẽ được bảo vệ an toàn, và rằng việc chi tiêu sẽ phù hợp với sứ mệnh của chúng ta qua một thông điệp được dùng để kêu gọi các nhà hảo tâm.
 • Hợp tác và cởi mở: Khoản thu phải được phân phối theo những cách hợp tác và cởi mở, tôn trọng tính đa dạng và toàn cầu của phong trào Wikimedia.

Liên kết Tham khảo