Jump to content

Archive:Wikimedia Quarto/1/Pl-2

From Wikimedia Foundation Governance Wiki

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/Pl-1" title="Wstęp"><img src="/upload/thumb/9/93/40px-Welcome.png" alt="Wstęp" /></a>
Wstęp

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/Pl-2" title="Założycie"><img src="/upload/thumb/f/f9/40px-Founder.png" alt="Założycie" /></a>
Założycie

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/Pl-3" title="Raporty"><img src="/upload/thumb/4/45/40px-Reports.png" alt="Raporty" /></a>
Raporty

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/Pl-4" title="Projekty"><img src="/upload/thumb/8/8c/40px-Projects.png" alt="Projekty" /></a>
Projekty

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/Pl-5" title="Wywiad"><img src="/upload/thumb/e/e5/40px-Interview2.png" alt="Wywiad" /></a>
Wywiad

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/0409/Pl-6" title="Prasa"><img src="/upload/thumb/c/c7/40px-Press2.png" alt="Prasa" /></a>
Prasa

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/Pl-7" title="Świat"><img src="/upload/thumb/d/da/40px-International2.png" alt="Świat" /></a>
Świat

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/Pl-8" title="Uwagi końcowe"><img src="/upload/thumb/7/7e/40px-Endnotes2.png" alt="Uwagi końcowe" /></a>
Uwagi końcowe

Orędzie Założyciela

 

Jimbo Wales
Jimbo Wales
Współpraca i życzliwość

Naszą misją jest bezpłatne przekazywanie każdej osobie na naszej planecie całej wiedzy ludzkości w wybranym przez nią języku. Tę wiedzę udostępniamy na wolnej licencji, tak aby każdy mógł dowolnie zmieniać, poprawiać, wykorzystywać i przekazywać dalej. Zwrot "każdej osobie na naszej planecie" należy rozumieć dosłownie, więc trzeba wziąć pod uwagę, że chcemy dotrzeć również do osób, które nie mogą swobodnie korzystać z Internetu lub wcale nie mają do niego dostępu.

Tworzymy wspaniały projekt o światowym zasięgu, który rozwija się w ogromnym tempie. Niektóre dane statystyczne, choć znane, warte są powtórzenia: co miesiąc dołącza do nas 2 000 nowych Wikipedystów, co dnia powstaje 2 000 nowych artykułów i dokonuje się 40 000 zmian redakcyjnych. Liczby te należy podwoić, jeśli weźmiemy pod uwagę strony dyskusyjne i strony techniczne - a ta statystyka dotyczy tylko samej Wikipedii!

Ponieważ obecne tempo rozwoju utrzymuje się, będziemy musieli się zmierzyć z trudnościami związanymi z rozmiarami projektów. Pewne rozwiązania przestają funkcjonować poprawnie przy coraz większej społeczności redaktorów. Zamierzamy utrzymać i poprawiać standardy jakości, wciąż jednak pozostając otwartą, przyjazną społecznością. To stanowi wyzwanie.

Stawienie czoła temu wyzwaniu będzie wymagało dogłębnej analizy i przemyśleń. Zawsze staram się mówić o jeszcze jednym elemencie, który jest bezwzględnie konieczny - o życzliwości. Bardzo rzadko słyszy się to słowo w kręgach technicznych, akademickich i naukowych, a u nas jest inaczej i tak musi pozostać - to jest oczywiste.

Nasza społeczność wywodzi się z rozmaitych środowisk, a w przyszłości ta różnorodność będzie coraz większa. Aby wydajnie koordynować nasze wysiłki dla osiągnięcia założonych celów, musimy wykazać się życzliwością w działaniu i wobec siebie nawzajem, nawet jeśli się ze sobą nie zgadzamy. Niezbędny jest wzajemny szacunek i rozsądne podejście do różnic zdań. Bardzo temu służy pozytywne nastawienie do siebie nawzajem, ponieważ wszyscy jesteśmy wolontariuszami w tym niesamowitym, zwariowanym projekcie zmieniania świata.

Nikt nie jest doskonały, taka jest natura ludzka. Lecz każdy z nas może spróbować w edycjach, na liście dyskusyjnej, na IRC-u, a także w prywatnych mailach, osiągnąć poziom lepszy niż ten, który się zwykle spotyka w Internecie, kierując się w swoim postępowaniu pozytywnym nastawieniem do innych i przyjaźnią.

Wiele już zrobiliśmy, a żeby w pełni osiągnąć nasze cele, musimy działać wspólnie i z życzliwością wobec siebie.Orędzie Rady Powierniczej
zobacz oryginalną wersję francuską
New sunf patch
New sunf patch


Witajcie. Oto pierwsze wydanie naszego biuletynu. Powstał on w celu przekazywania informacji o naszych działaniach i poglądach szerszemu gronu; jest adresowany do dziesiątków tysięcy autorów projektów Fundacji Wikimedia i wielu innych osób wspierających naszą działalność.

Fundacja Wikimedia powstała w wyniku rozwoju następujących projektów: Wikipedii, Wikisłownika, Wikibooks, Wikiquote i Wikisource. Dynamiczny wzrost tych projektów sprawił, że konieczne stało się utworzenie nowych struktur i nowych metod działania. Nowe struktury uzyskały prawnie usankcjonowane możliwości otrzymywania datków pieniężnych, stworzenia systemów zwrotu ponoszonych kosztów, występowania o granty, utrzymywania domen i baz serwerowych, a także publikacji materiałów w formie drukowanej, na CD i DVD, koordynacji nowych sposobów komunikowania się między poszczególnymi projektami.

Mimo tych zmian to autorzy są wiodącą siłą i najważniejszą częścią projektów Fundacji Wikimedia, a nowe struktury nadal będą opierać się na demokratycznych zasadach. Rolą zarządu Fundacji jest przeprowadzanie dyskusji i podejmowanie decyzji dla zapewnienia możliwie najlepszych warunków do rozwoju, utrzymywania i szerokiej dystrybucji naszych wolnych materiałów. Kieruje nami pragnienie chronienia fundamentalnych zasad Wikipedii, otwartości (każdy może edytować), zaufania (niepotrzebne są szczególne kwalifikacje), współpracy (za pomocą wiki), szacunku dla innych (poszanowania wkładu pracy innych wikipedystów) i obdarowywania innych wiedzą (praca ochotnicza).

W ciągu ostatnich 3 miesięcy stworzyliśmy solidne podstawy przyszłości Fundacji. Rozpoczęliśmy pracę nad systemem członkowskim, nawiązaliśmy kontakty z licznymi osobami i organizacjami, które wspomogą nasz projekt w nadchodzącym roku, rozpoczęliśmy zabieganie o granty i organizację zbiórek pieniężnych dla zapewnienia materialnej stabilizacji. Ustanowiono dwie funkcje, które objęli Daniel Mayer i Tim Starling, aby zapewnić jawność operacji finansowych Fundacji oraz poprawę współpracy z developerami.

We współpracy z oddziałami niemieckim i francuskim nawiązaliśmy kontakty z firmami, które wydadzą treść Wikipedii na CD-ROMach i DVD; rozpoczęliśmy selekcję ich przyszłej treści. Tymczasem wydany został komunikat prasowy o zasięgu światowym, dla uczczenia opublikowania milionowego artykułu. Nawiązywane są kontakty prasowe, ponieważ chcemy szerzej przekazać informacje o naszym projekcie przy pomocy wielojęzycznego zespołu Public Relations.

Na koniec, tworzymy obecnie naszą nową oficjalną stronę internetową. W założeniu ma ona informować zainteresowanych na temat Fundacji Wikimedia i jej zadań, naszych przedsięwzięć, inicjatyw i planów na przyszłość. Na stronach tego serwisu będzie można się zapoznać z dokładną informacją o sytuacji finansowej (jest to już możliwe obecnie) oraz uzyskać rejestrację członkowską. Proszę sprawdzać w nadchodzących miesiącach uaktualnienia na stronie wikimediafoundation.org.

W wypadku pytań, sugestii lub aby po prostu zamienić parę słów można się z nami skontaktować na naszych stronach dyskusji lub poprzez e-mail board (at) wikimedia.org.  

<< 2 >>