Jump to content

Archive:Wikimedia Quarto/1/Pl-3

From Wikimedia Foundation Governance Wiki

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/Pl-1" title="Wstęp"><img src="/upload/thumb/9/93/40px-Welcome.png" alt="Wstęp" /></a>
Wstęp

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/Pl-2" title="Założycie"><img src="/upload/thumb/f/f9/40px-Founder.png" alt="Założycie" /></a>
Założycie

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/Pl-3" title="Raporty"><img src="/upload/thumb/4/45/40px-Reports.png" alt="Raporty" /></a>
Raporty

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/Pl-4" title="Projekty"><img src="/upload/thumb/8/8c/40px-Projects.png" alt="Projekty" /></a>
Projekty

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/Pl-5" title="Wywiad"><img src="/upload/thumb/e/e5/40px-Interview2.png" alt="Wywiad" /></a>
Wywiad

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/0409/Pl-6" title="Prasa"><img src="/upload/thumb/c/c7/40px-Press2.png" alt="Prasa" /></a>
Prasa

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/Pl-7" title="Świat"><img src="/upload/thumb/d/da/40px-International2.png" alt="Świat" /></a>
Świat

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/Pl-8" title="Uwagi końcowe"><img src="/upload/thumb/7/7e/40px-Endnotes2.png" alt="Uwagi końcowe" /></a>
Uwagi końcowe

Raporty kwartalne

 

Administracja

Gdzie są dostępne informacje o Fundacji ?

Aktualne informacje na temat Fundacji znajdują się w tym biuletynie, na przeznaczonej na jej potrzeby liście dyskusyjnej [1], na Meta-wiki [2], a także na stronie Fundacji [3] (prace w toku).

Z ilu osób składa się Rada Powiernicza Fundacji?

Rada składa się z pięciu osób, łącznie z Jimmym Walesem, założycielem i przewodniczącym Fundacji. Angela Beesley, sekretarz i Florence Devouard (Anthere), wiceprzewodnicząca, są przedstawicielkami pochodzącymi z wyboru. Michael Davis jest skarbnikiem i zajmuje się naszymi finansami (zobacz Finanse). Ostatnim z członków Rady jest Tim Shell, który aktywnie uczestniczy w angielskiej Wikipedii i często jest obecny na kanale IRC #wikimedia.

Jakie są oficjalne stanowiska i komitety?

Daniel Mayer (Mav) jest odpowiedzialny za finanse, pod nadzorem skarbnika Rady Powierniczej, Michaela Davisa. Zadaniem Mava jest ustalanie budżetu ([4]) i przedstawianie bilansu finansowego ([5]).

Tim Starling pełni rolę łącznika pomiędzy Radą i zespołem developerów. Zadania developerów dotyczą dwóch zagadnień: administracji serwerami i prac programistycznych nad oprogramowaniem MediaWiki (stosowanym także w wielu projektach poza naszą Fundacją).

Tim Starling jest w trakcie tworzenia Komitetu Developerskiego [6]). Ten komitet złożony będzie z najbardziej aktywnych developerów i zajmie się on, między innymi, wypracowaniem metod podejmowania decyzji (kierunek prac rozwojowych, określenie niezbędnych inwestycji, rozpatrywanie propozycji itp.).

Nie ma innych oficjalnych komitetów, ale powstają grupy, które tworzą się automatycznie i spełniają zadania komitetów, szczególnie w odniesieniu do grantów i spraw związanych z PR; na przykład, Danny Wool zajmuje się koordynacją szeregu wniosków o granty. Na temat komitetów przeczytaj w: [7].

Jak członkowie Rady porozumiewają się między sobą?

Prace Rady Powierniczej zapisywane są na stronie Meta-wiki [8], a w przyszłości będą dostępne na naszej stronie [9]. Wymiana zdań odbywa się za pomocą e-maili, a także za pomocą listy dyskusyjnej foundation-l, która jest otwarta, a jej archiwa są dostępne online. Członkowie Rady często są obecni na kanale IRC #Wikimedia w sieci freenode [10], gdzie mogą szybko udzielić odpowiedzi na zadane pytania. Chociaż troje z członków Rady spotyka się często na IRC (quorum wymagane dla zebrania Rady), te spotkania zwykle nie są oficjalnymi zebraniami.

Latem 2004 odbyło się kilka zebrań Rady. 4 lipca 2004 Jimmy, Angela i Anthere (Florence) spotkali się w Paryżu (relacja: [11]).

Także w lipcu odbyło się spotkanie w celu przedyskutowania utworzenia oficjalnej strony internetowej Fundacji www.wikimediafoundation.org; odbyła się dyskusja z udziałem Angeli, Anthere, Mava i Tima Starlinga (relacja i wyniki: [12]).

Miało także miejsce krótkie, zorganizowane ad-hoc zebranie 5 września na temat utworzenia bazy danych dla proponowanego projektu Wikispecies, aby dać entuzjastom tego pomysłu możliwość wypróbowania go. Wszyscy członkowie oprócz jednego uczestniczyli w trwającej 20 minut dyskusji (relacja: [13]).

Czy Jimbo, Tim i Michael mają decydujący wpływ na decyzje Rady?

Ważna dyskusja Rady w Paryżu
Ważna dyskusja Rady w Paryżu

Do chwili obecnej Tim i Michael odgrywali minimalną rolę w pracach i decyzjach Rady Powierniczej i nie planuje się tego zmieniać. Dla zapewnienia, że głos Wikipedystów liczy się, Jimbo oświadczył, że z zasady nie będzie głosował przeciw Angeli i Anthere, chyba że uważałby, że zmiana dotyczy problemów fundamentalnych dla Fundacji -- co raczej się nie zdarzy z uwagi na to, że Angela, Anthere i Jimbo mają podobne poglądy na temat najważniejszych spraw dotyczących społeczności i projektu. W praktyce więc w większości kwestii decyzje spoczywają w rękach dwojga demokratycznie wybranych członkiń Rady i Jimbo się temu podporządkowuje.

Ile decyzji Rady rozstrzyganych jest za pomocą głosowania?

Preferowana jest forma dyskusji w poszukiwaniu rozwiązań, na które wszyscy mogą się zgodzić, szukanie kompromisu, by zdanie każdego miało wyraz w decyzji i osiąganie porozumienia. Wszystkie nieformalne głosowania były jednogłośne.

Czy działania Rady są gdzieś publikowane lub dokumentowane?

Najczęściej prowadzone są dyskusje na kanale IRC #Wikimedia w sieci freenode. Na tym kanale każdy może nie tylko obserwować przebieg dyskusji, ale brać w niej udział i pomagać w podejmowaniu decyzji. Logi planowych zebrań na kanale IRC, jak to dotyczące strony Fundacji, są publikowane na Meta-wiki i na wiki Fundacji, wraz z relacjami z innych spotkań. Poza tym prowadzone są również dyskusje na kanałach prywatnych i za pomocą e-maili. Musimy czasem wypowiadać się bez skrępowania i głośno myśleć, bez brania naszych luźnych komentarzy za nową politykę Fundacji i ostateczne decyzje. Mamy nadzieję, że nasze działania są widoczne poprzez ten biuletyn, protokoły spotkań Rady Powierniczej, oficjalne komunikaty na listach dyskusyjnych i na naszej stronie.

W jaki sposób mogę zostać członkiem Fundacji?

Każdy kto jest zainteresowany wspieraniem działań Fundacji, jest poza tym zarejestrowanym, autorem któregoś z naszych projektów, automatycznie staje się dobrowolnym członkiem Fundacji. Od tego roku będzie możliwe uzyskanie statutowego członkostwa; wiąże się to z płaceniem składek członkowskich.

Dyskusja, która miała miejsce w lipcu, a dotyczyła składek członkowskich, doprowadziła do następującej propozycji: aby zostać statutowym członkiem trzeba wpłacić składkę 60 dolarów amerykańskich (lub ekwiwalent w innej walucie); bycie autorem któregokolwiek z naszych projektów nie jest wymagane. Dobrowolni członkowie mogą zostać członkami statutowymi za 6 dolarów amerykańskich, ale zachęca się ich, aby w miarę możliwości wpłacili normalną składkę. Członkowie mogą określić, na co ma zostać spożytkowana ich składka lub jej część (np. "30 dolarów tylko i wyłącznie na zakup sprzętu").

Nie będzie formalnego wymogu płacenia składki: łożenie na rozwój i korzystanie z projektów na zawsze pozostanie dobrowolne. Wpłacanie pieniędzy jest niczym więcej jak dodatkowym sposobem wspierania projektu. Pełny tekst propozycji znajduje się na Meta [14]; wyjaśnienia innych kwestii związnych z członkostwem Membership FAQ. Zobacz też: [15].

Czy są plany zamieszczania reklam na Wikipedii?

Wikimedia nie planuje zamieszczania reklam na Wikipedii, ani żadnym innym z pokrewnych projektów w dającej się przewidzieć przyszłości. Sądzimy, że odpowiednie granty i datki finansowe od użytkowników zapewnią bezproblemowe działanie bez potrzeby zamieszczania reklam. Istnieją też inne metody gromadzenia środków finansowych, takie jak nagrody, datki od mirrorów, datki w postaci sprzętu komputerowego itp. Reklamy byłyby źródłem dochodu, ale zmniejszyłyby wpływy z innych źródeł, szczególnie darowizn, a poza tym prawdopobnie zdenerwowałyby niektórych autorów.

Słyszałem, że developerom się płaci. Czy to prawda?

W lipcu 2004 wśród developerów przeprowadzono ankietę nt. możliwości zastosowania systemu wynagradzania za konkretne prace programistyczne. Było to podyktowane wolą skierowania prac programistycznych w konkretnych kierunkach (np. oferując zapłatę za opracowanie konkretnych rozwiązań software'owych). Wyniki tej ankiety: [16].

W ścisłej współpracy z Komitetem Developerskim będziemy pracować nad systemem wynagradzania developerów, którzy zechcą pracować nad konkretnymi zagadnieniami. Będzie to 4-miesięczny okres próbny, po którym ocenimy, czy zakończył się on sukcesem. W tym systemie każdy będzie mógł zgłosić potrzebę opracowania nowego rozwiązania, a każdy z developerów będzie mógł przedstawić swoje warunki za opracowanie tego rozwiązania. Wtedy Komitet Developerski wyda na potrzeby Rady opinię o wykonalności i ewentualnych korzyściach płynących z opracowania danego rozwiązania (za daną cenę). Rada na tej podstawie zadecyduje o przyjęciu lub odrzuceniu danej propozycji.

Szczegóły są dostępne tu: [17]. Wszyscy autorzy naszych projektów zostaną poproszeni o ocenę systemu, kiedy okres próbny się zakończy.

Partnerzy


W tym roku dyskusje z potencjalnymi partnerami nabrały tempa. Odrębne projekty zainteresowane współpracą z projektami Fundacji to Project Gutenberg (Wikisource), OpenTextBook i Free High School Science Texts (Wikibooks) oraz Open-Media (niedawno rozpoczęty projekt Wikimedia Commons). 1 lipca grupa niemieckich Wikipedystów spotkała się z przedstawicielami firmy Brockhaus w celu nawiązania kontaktów. Pod koniec sierpnia Jimmy i Angela spotkali się z przedstawicielami BBC, aby omowić możliwości współpracy z Wikipedią.

Niektóre formy współpracy już zostały zrealizowane; od maja br. Yahoo! wybrało Wikipedię jako dostarczyciela materiałów encyklopedycznych. Ustanowiono kanał łączności, którym dostarczana jest im lista nowych stron, aby wyszukiwarka Yahoo! miała aktualne dane; w czerwcu dane statystyczne z Yahoo! wskazują, że ta współpraca dostarczyła ponad 2 mln wizyt, 1/4 wszystkich, z niewielkim spadkiem od tamtego czasu. Współpraca z dystrybutorami oprogramowania również pomyślnie się rozwija - dwie edycje płytowe Wikipedii (CD-ROM/DVD) są planowane na jesień tego roku.

Dystrybucja

CD firmy Directmedia

Do końca września niemiecka firma Directmedia Publishing [DMP] [18] wyda CD-ROM z artykułami z niemieckiej Wikipedii. Płyta będzie zawierała nieco poprawioną wersję z 1 września oraz obraz ISO i SQL-dump. 30 000 CD-ROMów DMP roześle za darmo do zarejestrowanych klientów. Dalsze 10 000 CD-ROMów będzie przekazanych do księgarni jako darmowe podarunki lub do sprzedaży za cenę nie przekraczającą 5€ (euro).

Directmedia Publishing w ciągu 10 lat wydała 180 elektronicznych książek, m.in. pozycji dotyczących nauk społecznych, leksykonów i kolekcji plików graficznych.

DVD firmy Mandrakesoft

Mandrakesoft (producent jednej z dystrybucji Linuksa) wyda DVD z dwujęzycznym, angielsko-francuskim wydaniem Wikipedii, wraz z najnowszą wersją tej dystrybucji Linuksa. Mandrakesoft stworzył jedną z najpopularniejszych i najbardziej przyjaznych użytkownikowi dystrybucji w ciągu ostatnich lat.

Wytężona i długotrwała praca przy opisywaniu plików i tworzeniu ich list zdecydowanie poprawiła jakość Wikipedii. Opisywanie plików graficznych w angielskiej encyklopedii, co wymaga zaklasyfikowania i oznaczenia 50 tys. plików, trwa nadal; możesz w tym pomóc tutaj: [19].

Inne oferty i propozycje

Wikimedia otrzymała ofertę darmowego hostingu od francuskiej firmy hostingowej, gdzie zostały zainstalowane programy squid. Pojawiły się także inne propozycje tego rodzaju, szczególnie kiedy przygotowywaliśmy rozwiązania awaryjne przed atakiem pierwszego huraganu, pod koniec sierpnia.

Finanse

Darowizny

Dokonano 1180 odrębnych wpłat w systemie PayPal na konto Fundacji w okresie od początku roku do 31 sierpnia, łącznie $46 600 dolarów amerykańskich (inne waluty zostały przeliczone wg aktualnego kursu), średnio $190 dziennie. Ponad połowa tej sumy ($29,800) została zebrana w lipcu i sierpniu przede wszystkim podczas nieoficjalnej akcji zbierania funduszy tylko na angielskiej Wikipedii.

Nagroda Golden Nica którą otrzymała Wikipedia
Nagroda Golden Nica którą otrzymała Wikipedia

Nagrody

W maju br. Prix Ars Electronica nagrodziła Wikipedię Nagrodą Golden Nica dla Społeczności Sieciowych. Nagroda wiąże się z otrzymaniem grantu w wysokości 10 000 euro, z którym nie są związane żadne warunki [20].

Granty

Latem 2004 rozważaliśmy składanie podań o granty i dużo czasu poświęcono na grant NEH [21], przeznaczony dla projektów z dziedziny nauk humanistycznych, który wyglądał obiecująco. Przedstawiono w skrócie historię rozwoju Wikimedii, szczegółowo opisano cel spożytkowania grantu i budżet, a także przedstawiono życiorysy grupy ludzi, która miała zajmować się tym grantem. Ostatecznie podanie nie zostało wysłane, ze względu na brak czasu. Jednak stworzono materiały o Wikimedii i zyskano wiele doświadczenia w opracowywaniu takich i podobnych opracowań i podań, zapewne będzie to przydatne w pisaniu przyszłych podań tej jesieni.

Zakupy

Fundusze ze zbiórki w lipcu i sierpniu oraz pieniądze z grudnia (zebrane wkrótce po awarii serwera i przerwie w działaniu serwisu) zostały przeznaczone na zakup sprzętu o wartości ponad 60 000 dolarów amerykańskich (proszę zobaczyć: [22] i [23]).

Rozwój techniczny

Z punktu widzenia programisty był to ciekawy rok. Na początku mieliśmy 2 serwery w Kalifornii i 900. pozycję w rankingu serwisu Alexa [24]. W lutym miała miejsce przeprowadzka na Florydę i przybyło 9 nowych serwerów. Następne trzy serwery, zakupione w maju, weszły do użycia w czerwcu, a czwarty, szybki świetny serwer bazanowy Ariel, pojawił się pod koniec miesiąca. Po każdym z upgradów ilość użytkowników rosła w takim tempie, że zużywała całą wydajność nowych serwerów. Na początku września weszło do pracy dodatkowych 8 serwerów zakupionych w sierpniu, a serwer obsługujący wyszukiwanie i serwer plikowy oczekują na wdrożenie.

Od września Wikipedia.org regularnie plasuje się w pierwszej pięćsetce anglojęzycznych serwisów internetowych w rankingu strony Alexa [25] i stale zwiększa zakres odbiorców. W czerwcu liczba edycji przekroczyła milion. Do tej pory udało nam się uniknąć pogorszenia działania, które miało miejsce pod koniec 2003 roku; umożliwiły to darowizny naszych użytkowników.

Od maja wprowadzono wersję 1.3 oprogramowania MediaWiki, która ma ulepszone szablony, kategorie, nową skórkę i poprawioną obsługę wersji językowych. Lepiej rozwiązane zostało rozstrzyganie konfliktów edycji. Wersja 1.4, która ma się pojawić za kilka miesięcy, będzie zawierała ulepszony system równoważenia obciążenia baz danych, zestaw poprawek szybkościowych, wstępne wsparcie dla PostgreSQL-a jako silnika bazy danych oraz narzędzia mające ułatwić ocenę artykułów.

Niedługo rozpocznie działanie pierwsza serwerownia poza Stanami Zjednoczonymi, zestaw 3 serwerów cache'ujących Squid w Paryżu, który będzie obsługiwał użytkowników w Europie, więc nie będą musieli oni czekać, aż strony załadują się z samej Florydy. Jeśli to rozwiązanie będzie działać sprawnie, zamierzamy podobnie postąpić w innych miejscach, jako że mamy też inne oferty hostingu.

Skład nowego Komitetu Developerskiego świadczy o międzynarodowym charakterze ekipy technicznej, ponieważ są tam ludzie z 6 krajów, którzy będą się starać, aby strona techniczna nadążała za stałym wzrostem popularności poszczególnych projektów.

Projekty


Wikimedia ma 6 aktywnych projektów:
  • Wikipedia (milion artykułów w 100 językach, 150 000 plików graficznych, 25 000 autorów, 800 000 wizyt dziennie)
  • Wikisłownik (70 000 artykułów w 20 językach, 500 autorów, 800 wizyt dziennie)
  • Wikibooks (5 000 modułów w 250 książkach i 15 językach, 300 autorów)
  • Wikiquote (2 500 artykułów w 6 językach, 100 autorów)
  • Wikisource (4 000 stron w 30 językach, 100 autorów)
  • Meta (1 500 artykułów w 30 językach, 1000 autorów)

Jest kilka innych nowych projektów, które dopiero co powstały lub są we wczesnej fazie rozwoju:

  • Memorial Wiki - obecnie dotyczy tylko ofiar z 11 września; ok. 200 stron
  • Wikimedia Commons - uruchomiony we wrześniu, by nadać tempa długo oczekiwanemu projektowi, który ma gromadzić pliki multimedialne takie jak grafiki i pliki dźwiękowe w jednej, niezależnej językowo bazie danych
  • Wikispecies - uruchomiony we wrześniu, autorzy wciąż pracują nad dokładnym celem projektu i metodami przechowywania danych o gatunkach biologicznych.


Społeczność


Letnie spotkania Wikipedystów

Przy okazji wycieczki Jimmy'ego Walesa do Europy, miał miejsce szereg spotkań, przede wszystkim w Londynie, Berlinie, Paryżu i Genui. Pierwsze spotkanie na kontynencie azjatyckim odbyło się w Pekinie. Bardziej szczegółowe relacje można przeczytać tu: [26].

Inne wydarzenia

Wspaniałe zdjęcia można było zrobić na ceremonii wręczenia Nagród Prix Ars Electronica w maju br. na Manhattanie, podczas której Danny odebrał w imieniu wszystkich Nagrodę Golden Nica dla Społeczności Sieciowych. Pod koniec lata, w pierwszym tygodniu września, odbywało się znaczące wydarzenie - Ars Electronica Festival, na który przybyli licznie Europejczycy. Był też Jimmy i wygłosił tam wykład.

31 sierpnia Angela i Jimmy złożyli wizytę w siedzibie BBC w Londynie. W ciągu dnia spotkali się z grupą osób, między innymi ludźmi z H2G2, aby opowiedzieć im o Wikipedii i podyskutować ogólnie o wiki. Wieczorem przeprowadzili na ten temat publiczną prezentację.

Public Relations


Wiosną bieżącego roku wydaliśmy ważny komunikat prasowy, dla upamiętnienia 500 tysięcznego artykułu Wikipedii (we wszystkich wersjach językowych), która została przyjęta przez wiele tradycyjnych i sieciowych publikatorów.

Kolejna komunikat wydawany jest w tym miesiącu, dla upamiętnienia milionowego artykułu: [27]. W maju i czerwcu, po zdobyciu nagród dla społeczności internetowych (Prix Ars Electronica i Webby Awards), przeprowadzono wywiady z Jimmym i powstały artykuły o Wikipedii, najszerzej znany jest wywiad Jimmy'ego dla Slashdota [28].

Cytaty z publikacji medialnych znajdują się w rozdziale "W mediach", str. 6.

 

<< 3 >>