Jump to content

Wikimedia General Disclaimer

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:General disclaimer and the translation is 80% complete.

To je informativno spletno mesto Fundacije Wikimedia (v nadaljevanju »Wikimedia«). Vsebina tega spletnega mesta je zagotovljena brezplačno, med vami in lastniki ali uporabniki tega spletnega mesta, lastniki strežnikov, v katerih gostuje, posameznimi soavtorji teh strani, projektnimi administratorji, sistemskimi administratorji ali komer koli drugim, povezanim s tem projektom, pa ni nobenega sporazuma ali pogodbe, ki bi ga ali jo lahko pravno uporabili zoper njih. Podeljeno vam je neomejeno dovoljenje za kopiranje česar koli s tega spletnega mesta; to pa ne ustvarja in ne pomeni nobene pogodbene ali nepogodbene odgovornosti Wikimedie ali katerega koli njenega zastopnika, člana, organizatorja ali drugega uporabnika.

Vse tržne znamke, storitvene znamke, kolektivne znamke, pravice iz modelov, osebnostne pravice ali podobne pravice, ki so omenjene, uporabljene ali navedene na tem spletnem mestu, so lastnost njihovih ustreznih lastnikov. Če ni navedeno drugače, imetniki teh pravic niti niso odobrili spletnih mest Wikimedie niti niso povezani z njimi, prav tako pa Wikimedia ne more dovoliti uporabe sicer varovanega gradiva. Tako nematerialno lastnino uporabljate na svojo lastno odgovornost.

Upoštevajte, da so lahko informacije, ki jih najdete tu, v navzkrižju z zakonodajo države ali jurisdikcije, iz katere si jih ogledujete. Wikimedia ne spodbuja kršitve nobenih zakonov, vendar so te informacije shranjene v strežnikih v Združenih državah Amerike ter vzdrževane v okviru varstva, ki je zagotovljeno ponudnikom vsebin in bralcem v tej jurisdikciji. Zakoni v vaši državi morda ne zagotavljajo podobno širokega varstva svobode govora; Wikimedia ne more biti odgovorna za morebitno kršitev takih zakonov, če bi ustvarili povezavo na to domeno ali uporabili katero koli tu vsebovano informacijo.

Za nadaljnje informacije stopite v stik z nami.