Wikimedia General Disclaimer

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:General disclaimer and the translation is 80% complete.

นี่คือเว็บไซต์ข้อมูลของมูลนิธิวิกิมีเดีย (ต่อไปนี้เรียกว่า "วิกิมีเดีย") เนื้อหาของไซต์นี้มีให้โดยเสรี และไม่มีการสร้างข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ ระหว่างคุณกับเจ้าของหรือผู้ใช้ไซต์นี้ เจ้าของเซิร์ฟเวอร์ที่ไซต์นี้ตั้งอยู่ ผู้ร่วมให้ข้อมูลในหน้าเหล่านี้ หรือผู้ดูแลระบบโครงการ , sysops หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ขึ้นอยู่กับการเรียกร้องของคุณกับพวกเขาโดยตรง คุณได้รับใบอนุญาตแบบจำกัดในการคัดลอกอะไรก็ได้จากเว็บไซต์นี้ ไม่ได้สร้างหรือบอกเป็นนัยถึงความรับผิดตามสัญญาหรือนอกสัญญาในส่วนของวิกิมีเดียหรือตัวแทน สมาชิก ผู้จัดงาน หรือผู้ใช้รายอื่น

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายร่วม สิทธิ์ในการออกแบบ สิทธิ์บุคลิกภาพหรือสิทธิ์ที่คล้ายกันที่กล่าวถึง ใช้ หรืออ้างสิทธิ์ในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ไซต์วิกิมีเดียไม่ได้รับการรับรองโดยหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถือสิทธิ์ดังกล่าว และวิกิมีเดียไม่สามารถให้สิทธิ์ในการใช้เนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองเป็นอย่างอื่นได้ การใช้ทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างนั้นเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

โปรดทราบว่าข้อมูลที่พบในที่นี้อาจละเมิดกฎหมายของประเทศหรือเขตอำนาจศาลที่คุณกำลังดูข้อมูลนี้ วิกิมีเดีย ไม่สนับสนุนให้มีการละเมิดกฎหมายใด ๆ แต่ข้อมูลนี้ถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ใน สหรัฐอเมริกา และได้รับการดูแลโดยอ้างอิงถึงการคุ้มครองที่มีให้ ให้กับผู้ให้บริการเนื้อหาและผู้อ่านในเขตอำนาจศาลนั้น กฎหมายในประเทศของคุณอาจไม่ยอมรับการคุ้มครองเสรีภาพในการพูดในวงกว้างเช่นเดียวกัน วิกิมีเดีย ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการละเมิดกฎหมายดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นได้ หากคุณเชื่อมโยงไปยังโดเมนนี้หรือนำข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในที่นี้มาใช้ซ้ำ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรด ติดต่อเรา