Template:Resolution/vi

From the Wikimedia Foundation Governance Wiki
Jump to navigation Jump to search
Nghị quyết {{{title}}} Phản hồi
Phiên bản duy nhất có hiệu lực pháp lý là bản gốc tiếng Anh.{{resolution/vi
 |title =
 |notes =
}}