Jump to content

Archive:Wikimedia Quarto/1/Sv-2

From Wikimedia Foundation Governance Wiki

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/Sv-1" title="Välkommen"><img src="/upload/thumb/9/93/40px-Welcome.png" alt="Välkommen"></a>
Välkommen

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/Sv-2" title="Grundaren"><img src="/upload/thumb/f/f9/40px-Founder.png" alt="Grundaren"></a>
Grundaren

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/Sv-3" title="Tillkännagivanden"><img src="/upload/thumb/4/45/40px-Reports.png" alt="Tillkännagivanden"></a>
Tillkännagivanden

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/Sv-4" title="Projekt"><img src="/upload/thumb/8/8c/40px-Projects.png" alt="Projekt"></a>
Projekt

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/Sv-5" title="Intervjuer"><img src="/upload/thumb/e/e5/40px-Interview2.png" alt="Intervjuer"></a>
Intervjuer

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/Sv-6" title="Press"><img src="/upload/thumb/c/c7/40px-Press2.png" alt="Press"></a>
Press

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/Sv-7" title="Internationellt "><img src="/upload/thumb/d/da/40px-International2.png" alt="Internationellt "></a>
Internationellt

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/SV-8" title="Slutkommentarer"><img src="/upload/thumb/7/7e/40px-Endnotes2.png" alt="Slutkommentarer"></a>
Slutkommentarer

Brev från grundaren

 

Med hängivenhet och tillgivenhet

Vårt uppdrag är att göra världens samlade kunskap fritt tillgängligt för varje enskild individ på denna planet, på valfritt språk och under en fri licens, så att de kan modifiera, anpassa, återanvända eller återpublicera den efter eget gottfinnande. Och med "varje enskild person på denna planet" menar jag just detta. Vi måste alltså komma ihåg att många av de människor vi vill nå fortfarande inte har tillförlitlig tillgång till internet, om de överhuvudtaget har tillgång till internet.

Vi är ett häpnadsväckande globalt projekt som fortsätter att växa i en ofattbar takt. Lite statistik, redan allmänt känd inom wikigemenskapen, som är väl värd att ta igen: vi får 2 000 nya wikipedianer varje månad, 2 000 nya artiklar och 40 000 redigeringar varje dag -- nästan dubbelt så många sidor och redigeringar om man även räknar in diskussioner och metasidor -- och detta gäller enbart Wikipedia.

Med en fortsatt tillväxtshastighet som denna kommer vi att konfronteras med skalproblem. Gamla tillvägagångssätt kan sluta fungera då vi drar till oss alltfler människor. Vi vill upprätthålla och utveckla våra kvalitetsmål, men samtidigt förbli en öppen, vänlig och välkomnande grupp människor. Detta är en stor utmaning.

Denna utmaning kräver mycket eftertänksamhet och analys. Dessutom finns en annan absolut nödvändig ingrediens som jag alltid gillar att prata om: Kärlek. Det är inte så vanligt inom teknologiska, akademiska och vetenskapliga kretsar att tala om kärlek inom kåren, men hos oss är det och så måste det vara – alltid och utan förbehåll.

Wikigemenskapen består av människor med vitt skilda bakgrunder och med tiden kommer denna variationsrikedom bara att öka. Det enda sättet att på ett effektivt sätt koordinera våra ansträngningar för att uppnå vår målsättning, är att älska vårt arbete och att älska varandra, även då vi inte kommer överens. Ömsesidig respekt och en förståndig hållning vid meningsskiljaktigheter är grundläggande. Båda dessa får stor hjälp på vägen om vi bemöter varandra vänligt som en naturlig konsekvens av att vi tillsammans frivilligt deltar i detta fantastiskt galna roliga projekt att förändra världen.

Ingen av oss är perfekt vad gäller detta, sådan är människans verklighet. Men var och en av oss kan försöka varje dag, då vi gör redigeringar, deltar på maillistor eller IRC-kanaler och i våra privata mail, att upprätthålla en högre standard än internet annars uppmuntrar till – en standard av rationell välvilja och kärlek.

Vi har redan kommit en god bit på vägen och för att verkligen uppnå våra mål måste vi förbli hängivna och tillgivna.


Brev från styrelsen
efter det franska orginalet


Detta nyhetsbrev är en konsekvens av vår önskan att nå ut till en bredare publik. Det vänder sig till Wikimediaprojektens tiotusentals bidragsgivare och alla andra som stöder vår verksamhet.

Stiftelsen Wikimedia är resultatet av utvecklingen på Wikipedia, Wiktionary, Wikibooks, Wikiquote och Wikisource. Den exponentiella tillväxten hos dessa projekt har skapat ett behov att kunna hantera nya strukturella och funktionella utmaningar. Instanser med kapaciteten att kunna:

  • ta emot donationer,
  • skapa ett ekonomiskt ersättningssystem,
  • söka anslag,
  • administrera domännamnen och serverparken,
  • publicera tryckt material, CD- och DVD-skivor och
  • koordinera nya kommunikationskanaler mellan de olika projekten..

Vår önskan är att denna nya utveckling även fortsättningsvis ska omfattas av en demokratisk diskussion och att bidragsgivarna förblir den största tillgången och mest vitala kraften i Wikimedias olika projekt. Stiftelsens roll är att organisera den diskussionen och att fatta sådana beslut som ger bästa möjliga förutsättningar för underhåll, utveckling och snabbast möjliga spridning av vårt fria material.

Strävan att bevara Wikimedias grundläggande anda – öppenheten (alla är välkomna att redigera); förtroendet (ingen särskild behörighet krävs); samarbetet (genom wikitekniken); den ömsesidiga respekten (då man redigerar andras bidrag) och; donationssystemet (bidragen är frivilliga) – finns i högsta grad närvarande i den nuvarande stiftelsen och styr dess handlingar.

Under de gångna tre månaderna har vi skapat en solid grund för Wikimedias framtid:

  • Vi har grundlagt ett medlemsskapsystem,
  • tagit kontakt med personer och organisationer som kommer att bistå Wikimedia under kommande år,
  • inlett arbetet med att söka anslag och ge Wikimedia en stabil ekonomisk framtid.

Två officiella befattningar har skapats: En till Daniel Meyer för att garantera insyn i Wikimedias ekonomi och en annan till Tim Starling för att förbättra kommunikationen med mjukvaruutvecklarna.

Vi har, i samarbete med de franska och tyska avdelningarna, varit i kontakt med förlag om distributionen av Wikipedia på CD och DVD och vi har påbörjat arbetet med att omvandla Wikipedia för tryck. En världsomfattande pressrelease släpptes i samband med den miljonte artikeln. Vi arbetar med att öka kontakterna med pressen och en större närvaro i media bl.a. med hjälp av en flerspråkig PR-kommitté.

Till sist: Vi har startat en ny officiell webbplats för stiftelsens räkning. Den kommer att ge information till allmänheten om stiftelsens roll och mål, dess många projekt, dess framtida förehavanden och planer. Webbplatsen kommer också att ge detaljerad information om stiftelsens finansiella situation (som den nuvarande webbplatsen redan gör) och erbjuda möjligheten att registrera medlemskap över nätet. Titta förbi wikimediafoundation.org under de kommande månaderna för de senaste uppdateringarna.

Alla frågor och kommentarer mottages tacksamt antingen på våra diskussionssidor [1] eller via mail: board (at) wikimedia.org.

 

<< 2 >>