Jump to content

Archive:Wikimedia Quarto/1/Sv-4

From Wikimedia Foundation Governance Wiki

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/Sv-1" title="Välkommen"><img src="/upload/thumb/9/93/40px-Welcome.png" alt="Välkommen"></a>
Välkommen

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/Sv-2" title="Grundaren"><img src="/upload/thumb/f/f9/40px-Founder.png" alt="Grundaren"></a>
Grundaren

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/Sv-3" title="Tillkännagivanden"><img src="/upload/thumb/4/45/40px-Reports.png" alt="Tillkännagivanden"></a>
Tillkännagivanden

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/Sv-4" title="Projekt"><img src="/upload/thumb/8/8c/40px-Projects.png" alt="Projekt"></a>
Projekt

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/Sv-5" title="Intervjuer"><img src="/upload/thumb/e/e5/40px-Interview2.png" alt="Intervjuer"></a>
Intervjuer

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/Sv-6" title="Press"><img src="/upload/thumb/c/c7/40px-Press2.png" alt="Press"></a>
Press

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/Sv-7" title="Internationellt "><img src="/upload/thumb/d/da/40px-International2.png" alt="Internationellt "></a>
Internationellt

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/SV-8" title="Slutkommentarer"><img src="/upload/thumb/7/7e/40px-Endnotes2.png" alt="Slutkommentarer"></a>
Slutkommentarer

Från projekten

 

Livsträdet (Tree of Life)

Projektet Livsträdet på den engelska Wikipedian fokuserar på alla jordens organismer och är alltjämt det största av Wikipedias alla projekt. Det har bidragslämnare och innehåll på många språk, och många tusen artiklar.

Styrelsen möttes online i september för att diskutera Wikispecies [1] som är ett föreslaget biologiprojekt, besläktat med Livsträdet, och som syftar till att samla data om alla arter. Denna resurs kommer infogas i alla Wikipedior. Projektet, som startades senare samma månad, kommer att arbeta mycket nära Livsträdsprojektet och andra, liknande projekt i de övriga Wikipediorna.

Publikationer

Två referenstexter, så kallade 'WikiReaders', som behandlade varsitt ämne producerades på tyska. Innehållet kommer enbart från Wikipedias artiklar, och ämnena var 'Internet' respektive 'Sverige' [2]. Dessa utvecklades av en grupp under ledning av Thomas Karcher, konverterades till PDF, och trycktes i en liten upplaga för 6 US-dollar per styck [3]. De distribuerades vid träffar i Tyskland och Österrike, och via en e-butik [4]. Liknande 'Reader'-projekt har startats på engelska wikipedian, med inriktning på kryptografi och Andra världskriget. [5].

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons startades i september 2004, med målet att utgöra en central lagringsplats för fritt tillgängliga bilder, musik och möjligen även skriven och talad text, för att kunna användas inom samtliga Wikimediaprojekt. Projektet är fortfarande i planeringsstadiet men kommer, i framtiden, tillåta att bilder bara behöver laddas upp en gång för att användas i flera projekt.Föreslagna projekt

Wikipeople: Detta kommer både vara en "minneswiki", med 911wiki som en portal tillsammans med andra, mindre specifika minnessidor; men också en wiki över släktträd, vilken kommer innehålla genealogiska data om personer från alla tider.

Wikiversitet: För närvarande är detta en portal på Wikibooks som leder till material som är lämpat för (själv)studier. Intresset för Wikiversitetet växer snabbt, även bland lärare på universitets- och gymnasienivå som tar med sina klasser till Wikipedia. Ett pågående projekt syftar till att överföra existerande Wikiböcker till en form som lämpar sig för användande i kurser, och ett annat för att samla stöd för att kunna använda Wikiversitetet på flera sätt.

Lokala projekt

de : Qualitätsoffensive: Varannan vecka väljs ett ämne som behöver bättras på. Sedan starten i april har 11 ämnen hunnit gås igenom. Banér Se även nl.

en : Utvalda bilder : parallellt med att artiklar granskas till titeln "utvald", så kategoriseras de bästa bilderna som "utvalda". Ett parallellt "Dagens Bild"-projekt uppmärksammar en bild per dag.

fr : En allmän ansträngning för att förbättra projektets kvalitet ägde rum denna sommaren: kontroversiella artiklar minskade kraftigt i antal, samtliga bilder märktes upp med tillämplig licens, och ett stort antal stubbar växte ut till riktiga artiklar.

ja : Den 9:e september vann japanska wikipedian "the Special Prize of the Web Creation Award" från en japansk reklamorganisation för dess excellens bland japanskspråkiga websidor.

Ijzeren poort, från den första vinnande artikeln
Ijzeren poort, från den första vinnande artikeln

nl : Schrijfwedstrijd: En artikelskrivartävling visade sig så populär att de: börjar sin egna i september.

zh : Varannan vecka väljs en högklassig artikel ut och artiklar som har med denna att göra ses över, uppdateras och förbättras där så behövs.


Redogörelser från avdelningarna


Arbetet med att skapa de två första Wikimedia-avdelningarna, baserade i Frankrike och Tyskland, började under året. Utkast till stadgar skapades, och intresserade valdes för att hjälpa till med att organisera och synliggöra avdelningarna, speciellt bland flitigaste bidragsgivarna på fr: och de:. Båda avdelningsinitiativen har gett upphov till omfattande dokumentation som till stor del lagras på Wikimedias Meta-Wiki. Man håller även regelbundna möten.

Wikimedia Deutschland

Som planerat nådde den tyska wikipedian två milstenar den 12:e juni 2004: Den kvällen hade wikipedianer en fest under "Wizards of OS"-konferensen för att fira den 100 000:e artikeln, och dagen därpå samlades 34 wikipedianer med vänner för bildandet av den tyska avdelningen, Wikimedia Deutschland.

Den tyska avdelningen inledde genast sin verksamhet . Den 1:a juli hölls ett möte mellan fem medlemmar och Brockhaus, Tysklands mest ansedda encyklopediförlag, och utbytte erfarenheter. Ett sammarbete inleddes med Digital Library i Berlin för att producera en CD-utgåva av Wikipedia i slutet av september med en upplaga på 40 000 exemplar.

På ett välbesökt medlemsmöte på IRC diskuterades kommande strategier och projekt. Deborah Weber-Wulff, professor i media och informationsvetenskap i Berlin, åtog sig koordinationen av det vetenskapliga kring Wikipedia.

Presentationer av Wikipedia på festivaler och konferenser är redan planerade, i synnerhet på Linuxdagarna i Lörrach och på Berlinuxkonferensen i Berlin.


Wikimédia France

Den franska avdelningen befinner sig fortfarande i ett uppbyggnadsskede. En preliminär komitté (comité de pilotage) har bildats, och utkast till avdelningens stadgar har föreslagits.

Avdelningens nuvarande status (finns på [6]) verkar vara godtagbar för medlemmarna i dem preliminära komittén och ingen har rest några allvarliga invändningar mot den föreslagna strukturen. Organisationens namn beslutades till Wikimédia France.

På grund av sommarsemestrarna stod arbetet stilla under augusti, först när de tog slut kunde arbetet ta fart. Dock har intresset visat sig ganska svagt för att sitta i styrelsen. Enligt tidsplanen (på [7]) kommer nästa milsten uppnås i oktober då ett möte ska anta stadgarna, vilket möjliggör föreningens officiella grundande i november.

Några av frågorna som den nya avdelningen kommer att ta tag i är att sätta upp möjliga Wikimedia-speglar och squids i Frankrike, och att införskaffa wikimedia-relaterade domännamn (så långt som budgeten tillåter).

 

<< 5 >>