Archive:Wikimedia Quarto/1/Sv-5

From Wikimedia Foundation Governance Wiki


<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/Sv-1" title="Välkommen"><img src="/upload/thumb/9/93/40px-Welcome.png" alt="Välkommen"></a>
Välkommen

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/Sv-2" title="Grundaren"><img src="/upload/thumb/f/f9/40px-Founder.png" alt="Grundaren"></a>
Grundaren

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/Sv-3" title="Tillkännagivanden"><img src="/upload/thumb/4/45/40px-Reports.png" alt="Tillkännagivanden"></a>
Tillkännagivanden

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/Sv-4" title="Projekt"><img src="/upload/thumb/8/8c/40px-Projects.png" alt="Projekt"></a>
Projekt

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/Sv-5" title="Intervjuer"><img src="/upload/thumb/e/e5/40px-Interview2.png" alt="Intervjuer"></a>
Intervjuer

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/Sv-6" title="Press"><img src="/upload/thumb/c/c7/40px-Press2.png" alt="Press"></a>
Press

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/Sv-7" title="Internationellt "><img src="/upload/thumb/d/da/40px-International2.png" alt="Internationellt "></a>
Internationellt

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/SV-8" title="Slutkommentarer"><img src="/upload/thumb/7/7e/40px-Endnotes2.png" alt="Slutkommentarer"></a>
Slutkommentarer

Ward Cunningham
Ward Cunningham
Intervju: Ward Cunningham

Quarto fick fatt i Ward, wikins uppfinnare och en av fäderna till extremprogrammering, när han var i färd med att återhämta sig från Pattern Languages of Programs-konferensen (PLoP) som nyligen hölls i Illinois. Över en burk Moxie-läsk sög vi ur honom allt hans vetande om wiki-systemets utveckling, upphovsrätt, och Wikipedia-organisationen. Efteråt gick han ut på IRC för att hänga ett tag på #wikipedia där han hyllades tillbörligt.


Om The Wiki Way

Wiki-systemet handlar om att göra skrivandet enkelt. Vilka hinder för skrivande återstår fortfarande? Hur skulle du vilja att wiki-sajter utvecklas?

WC: Ifall vi talar om vad det är som fortfarande gör skrivande svårt på wiki-sajter så är det avsaknaden av WYSIWYG-redigering (what you see is what you get; vad du ser är vad det blir). Någon har sagt att en anledning till att wiki-sajter fungerar är att man måste få bukt med det märkliga sättet att redigera artiklar. Men om man tänker närmare på saken: att alla dessa sidor skrivs in via en liten textruta -- snacka om brutalt. Förresten, jag skulle inte vara nöjd ifall redigeraren inte fungerade för alla.

I "The Wiki Way", förespråkade du betydelsen av en fullständig flexibilitet vad det gäller att redigera och omstrukturera innehållet. Finns det också utrymme för att bevara gamla bidrag och bara lägga till bättre och bättre sammandrag?

WC: På min egen wiki drog jag sakerna till sin spets. Jag gjorde så mycket som möjligt redigerbart, och jag behöll inga protokoll över historiken -- så att 'Ta bort' verkligen fungerade, så att man tänkte på det när man använde den. Jag är jätteglad att folk har antagit den utmaningen, och kommit fram till vad de kan göra på det sättet. Eftersom de har erfarenheten kan de säga 'det här är bra och dåligt med ytterligheterna'. Jag tycker det är okej att tumma på extrema wiki-förhållningssätt. Men varje ny regel gör det svårare för nya frivilliga att bidra.
    Jag beundrar Wikipedia för att den fortsätter att vara ganska trogen mitt enkla skrivande, men ändå åstadkommer mycket läsbara sidor. Jag tycker Wikipedia är ett strålande exempel på vad som är möjligt inom ett stort projekt med ett högkvalitativt skrivande, som fortfarande innehar den essentiella wiki-egenskapen -- om jag ser ett fel kan jag rätta till det. Jag behöver inte skapa ett användarnamn, eller genomgå en utbildning, eller...

"Jag tror inte Wikipedia vore möjligt utan avskilda diskussionssidor. Nu är frågan: var min sajt - utan dylika - en wiki?"

Vad tycker du om att ha avskilda diskussions- och innehållssidor?

WC: Jag älskar det. Det är genialt. Jag tror att Wikipedia är värdefullt för folk som inte ser sig själva som Författare och inte är intresserade av metakonversationen. Jag tror inte Wikipedia vore möjligt utan detta.
    Nu är frågan: var min sajt - utan dylika - en wiki?

Vad tycker du om att införliva många språk i en enda wiki?

WC: Åh, jag tycker det är en helt fantastisk idé. Möjligheten att läsa en sida och inse att det finns ett knappt märkbart problem med den... den där möjligheten att gå rakt på viktiga, hårfina detaljer är något wiki-systemet är bra på. När man har folk med en fot i en språkkultur och den andra foten i en annan kan man föra fram mycket subtila tankegångar kulturer emellan, om hur världen i sin helhet fungerar.
    Min dröm om 'Vad wiki skulle kunna bli' är något där vi genom ansträngningar av folk som kan läsa och förstå flera språk skapar en gemensam arbetsstyrka som håller folk samman trots att de inte talar samma språk. Jag tror att detta sker långsamt på jordytan med traditionella medier -- en skara översättare som försöker förklara kultur för varandra.
    Men det skulle behöva genomföras på ett sådant sätt att språk som ser ut som rent nonsens för dig är osynliga, medan du kan se de du känner till. Jag föreställer mig att wiki-sidor på flera språk skulle visas samtidigt. Man skulle vänja sig vid att läsa på alla språk, och när en brist på överensstämmelse uppträdde skulle man säga "där har vi ännu ett fel som behöver rättas till", och vi skulle åtnjuta en storartad global process.

Så... är Wikipedia en wiki?

WC: Absolut. En viss mängd beröm irrar åt mitt håll från Wikipedia. Jag är alltid noga med att påpeka för folk att min wiki inte är Wikipedia, och att det där tillfogas många innovationer. Jag är stolt över det som Wikipedia-organisationen har gjort; Jag tycker det är grymt häftigt.
    Det här tycker jag att wiki är: innehållet går före organisationen. Korta väntetider för korrigeringar. Arbetsflödet för inskickande börjar med publicering -- publicera först och redigera sen. Enkla metoder för att skapa nya sidor, för att låta dem växa till rätt storlek. Och en organisation tillhandahållen av RecentChanges (Senast ändrade sidor) -- möjligheten att se vad andra skribenter gör, att uppmana besökare att förändras från läsare till skribenter till redigerare.
    En sak jag läste när jag sysslade med wiki var en bok av Edwin Schlossberg, en designer för museiutställningar där alla deltar -- en tunn liten bok som beskrev hur publiken definierar 'prestationskvalitet' (något är "bra" ifall de som uppmärksammar det är överens om att det är så). Han skrev att så fort du har att göra med ett medium där publikmedlemmar kan betrakta varandras insatser utvecklas en känsla för det allmännas bästa. Det är uppenbarligen vad som händer här.

Om Microsoft

Många undrar nog hur det är för dig att arbeta på Microsoft.

WC: Som jag sagt på min egen wiki: ”Jag gått över till Microsoft, men jag är fortfarande samme Ward” och jag tror att Microsoft fortfarande är samma Microsoft.

Man hoppas ju gärna att du kommer att påverka dem.

WC: Ja, jag tror absolut att det är deras avsikt att låta mig påverka dem.  

 

Om tidlöshet och upphovsrätt

När du inte använder wikis för olika samarbetsprojekt, vad använder du då?

WC: Jag använder mig av ett dussintal wikis. I övrigt är e-post det enda jag använder dagligen… som ju kräver omedelbar uppmärksamhet. Om jag vill framföra något som handlar om något evenemang eller som är tidsbundet skickar jag ett mail. Men om jag vill prata om något som är oföränderligt skriver jag om det på en wiki och bifogar en länk.
    Det är ju så att hela mailsystemet håller på att bryta ihop. Vem hade kunnat tro att e-post, med alla sina säkerhets- och tillståndsfunktioner, skulle falla samman snabbare än wiki? Våra inboxar är mer sårbara än våra wikis där vem som helst kan skriva.
    Att behöva gå igenom mina mail varje dag innebär en börda men att klicka mig igenom Wikipedia är ett rent nöje. Wikipedia är verkligen mitt favorittillhåll.

(Vårt också)

WC: En av de intressantaste sakerna med Wikipedia är att projektets innehåll publicerats under en öppen licens. Vem vet vilken encyklopedi som kommer att vara den ”rätta” om hundra år då det kanske kommer att finnas 50 som är helt OK att välja mellan. Den här processen har fortfarande bara kommit igång och vem vet var vi kommer att befinna oss då flera generationer har lagt sina erfarenheter till detta globala samarbete?  

Om Wikipedia

Har du redigerat någonting på Wikipedia nyligen? Hur tycker du att det fungerar?

WC: Jag läser Wikipedia varje vecka, vanligen eftersom jag behöver få reda på någonting, men jag redigerar inte speciellt mycket. Om någon skulle be mig välja en modern encyklopedi skulle jag välja Wikipedia. Idag är Wikipedia som en definition av en encyklopedi och
jag antar att Wikipedia närmar sig en status som en ursprunglig källa till kunskap.    

Egentligen inte, en av våra grundläggande regler är att undvika forskning som ligger i frontlinjen..

WC: Den regeln är kanske ett nödvändigt fundament för att förhindra att diskussionerna går förlorade mellan olika argument. Jag har alltid velat att människor ska prata om sånt som händer runt omkring dem, att deras egna erfarenheter ska var det där fundamentet. En grupp eller en organisation måste ha en grund att stå på, annars degenererar allting till ett ömsesidigt självbedrägeri.


När wiki var nytt, hade du kunnat föreställa dig att tekniken skulle användas till att skapa en encyklopedi?

WC: Wiki kom ursprungligen till för att skapa en ordbok med de nya ord som en wikigemenskap skapar åt sig själv. Men Wikipedias omfattning är så mycket större än min wikis. Jag förstod redan då att det skulle uppstå trätoämnen och avrådde människor från att skriva om dem. Jag trodde att det var en svag punkt, om inte alla försökte uppnå konsensus så skulle det aldrig uppstå.
    När jag missionerar om wikins förträfflighet syftar jag på wikigemenskapens möjlighet att upprätta och vidmakthålla normer på ett sätt som inget program kan. Det går inte att göra NPOV till en regel som ett program kan testa bidragen med. Det enda sättet att göra såna distinktioner är att låta många människor diskutera olika exempel.


"Vem hade kunnat tro att mail, med alla sina säkerhets- och tillståndsfunktioner, skulle falla samman snabbare än wiki?"

Förväntade du dig att wiki skulle bli så stort som det är idag?

WC: Jag förväntade mig att problem skulle uppstå men blev inte förvånad över att wikigemenskaperna lyckades ta sig förbi dem. Det kändes viktigt att om en organisation inte var ändamålsriktig så kunde deltagarna omorganisera den själva, att en fungerande organisation skulle utkristallisera sig.

Varför finns det inte andra stora wikiprojekt, för t.ex. bokrecensioner och tidningar?

WC: Ett sånt projekt kan kanske bara uppstå med några års mellanrum. Antalet människor som lär sig den sociala processen och förstår värdet med den kan bara växa i en viss takt. För att grunda en ny wiki krävs det att någon har kraften att bilda en ny wikigemenskap som kan hålla den vid liv. Såna wikis kanske t.o.m. skapas av människor som sedan tänker: ”Det här kommer att bli jättebra, jag ska nog försöka tjäna lite pengar på det”, vilket är lite oärligt.
    Jag tror att det kommer att uppstå wikis om alla möjliga ämnen. Men varför ska människor som bara vill testa tekniken skapa nya wikis idag när det redan finns välfungerande wikis där alla kan delta?

Tror du att det är orsaken till Wikipedias många wikigemenskaper?

WC: Att Wikimedia uppmuntrar bildandet av nya fraktioner och att ni redan skapat några själva är, på ett sätt, ett ännu större mål än att få klart encyklopedin. Att se till att processen fortplantar sig till andra wikigemenskaper.

Tack för att du ställde upp på den här intervjun. Har du några avslutande ord?

WC: Jag hoppas att ni inte bara kommer att skriva om antalet artiklar Wikipedia har genererat utan också om hur [Wikipedias] idéer sprider sig i världen. Jag hoppas också att ni kommer att använda er av det här nyhetsbrevet och stiftelsen till att bevaka och främja dessa idéer och idealistiska handlingar.

--[WQ]

 

<< 5 >>