Wikimedia Foundation Data Retention Guidelines

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Legal:Data retention guidelines and the translation is 51% complete.
Outdated translations are marked like this.

Въведение

Данните са важно нещо. Те са един от начините, по които можем да се учим и да израстваме като организация и като движение, и по които можем да подобряваме проектите в полза на хората, които творят, учат и споделят. В същото време, наш ангажимент е да съхраняваме личните ви данни "за възможно най-краткото време, което е в съвместимост с поддръжката, разбирането и подобряването на сайтовете на Уикимедия, и с нашите задължения съгласно съответните закони на САЩ" (цитат от Политиката на поверителност на Фондация Уикимедия).

Настоящият документ помага да обясним как ще изпълняваме ангажимента си, като опишем нашите правила за съхранение на данни, проектиране на системи и последващото им одитиране и поддръжка. Тези правила служат за един "жив" документ, който с течение на времето ще бъде актуализиран, за да отразява текущите практики по съхраняване на данните.

Към какви данни са приложими тези правила?

Настоящите правила са приложими към всички непублични данни, които събираме от сайтовете на Уикимедия, включени в нашата Политика на поверителност.

Колко дълго съхраняваме непублични данни?

Освен ако не е указано друго, съхраняваме следните типове данни за не повече от следните периоди от време:

Тип данни Произход Примери Максимален период на съхраняване на данните
Лична информация Автоматично събрана от потребителя
 • IP адреси на посетителите на сайта (оперативни данни)
 • IP addresses of A/B test subjects (analytical data)
 • Identifying user-agent information of site visitors
След най-много 90 дни данните се изтриват, агрегират или анонимизират
Настройки на сметката
 • Имейл адрес
Докато потребителя изтрие/ промени настройките на сметката.
Непредставляваща лична информация, свързана с потребителската сметка* Автоматично събрана от потребителя Безсрочно
After at most 90 days, it will be deleted, aggregated, or de-identified
Предоставени от потребителя
 • Дневник на ключовите думи, въведени в полето на търсачката на сайта, или ключовите думи от списъка с предположения на търсачката, които потребителят избира да последва
След най-много 90 дни данните се изтриват, агрегират или анонимизират
Provided by a user
 • Language
Until user deletes/changes the account setting.
Непредставляваща лична информация, която не е свързана с потребителската сметка*[T 1] Автоматично събрана от различни потребители Безсрочно
Статии, прегледани от читатели Автоматично събрана от читателя
 • Списък на статии, посетени от читатели
След най-много 90 дни, ако въобще е запазена, после само в агрегирана форма
 1. За нуждите на тази таблица "потребителска сметка" означава потребителско име, идентификатор на потребителя или IP адрес; "читател" означава посетител на проект на Уикимедия.

How long do we retain public data?

Wikimedia hosts Wikipedia and the associated projects as part of our mission to collect, document, and freely distribute the sum of human knowledge to the world. Accordingly, when you make a contribution to any Wikimedia Site, including on user or discussion pages, you are creating a permanent, public record of every piece of content added, removed, or altered by you. The page history will show when your contribution or deletion was made, as well as your username (if you are signed in) or your IP address (if you are not signed in). We may use your public contributions, either aggregated with the public contributions of others or individually, to create new features or data-related products for you, or to learn more about how the Wikimedia Sites are used. If you mistakenly included your personal information in a contribution to a Wikimedia Site and you would like to have it removed, please consult the community's oversight policy. Keep in mind that the transparency and integrity of our sites' revision histories is essential to our mission, and the Foundation supports our community's right to reject oversight requests in order to protect the projects.

If you choose to register for an account with the Wikimedia projects, you will be asked to select a username. Usernames are retained until the user requests that the account be renamed, or goes through the community courtesy vanishing process.

For more information, see our Privacy Policy.

Определения

За целите на тези правила:

 • "Лична информация" означава информация, която вие ни предоставяте, или информация, която ние събираме от вас, която може да бъде използвана да бъдете идентифициран(а) като личност. По-конкретно, при все че не е задължително да събираме всеки от долуизброените типове информация, ние я смятаме най-малко за "лична информация", ако тя не е станала публична по някакъв друг начин и може да бъде използвана да бъдете идентифициран(а) като личност:
 • Some examples of "public information" would include:
  • (a) your IP address, if you edit without logging in;
  • (b) your gender, if it is disclosed under your user profile;
  • (c) any personal information you disclose publicly on the Wikimedia Sites, such as your real name or age.
 • Some examples of types of information that are considered to be "nonpublic information" include:
  • (a) your IP address, if you edit while logged in;
  • (b) your email address, if you provided one to us during account registration (but did not post it publicly); and
  • (c) your general location information as might be derived from your IP address, if you have not posted it publicly. The types of information that are considered "nonpublic" as opposed to "public" are more fully explained in our Privacy Policy.
 • Data is "de-identified" when it has been aggregated or otherwise retained in a manner such that it can no longer be used to identify the user.
 • Данните се "агрегират" когато данни, които се асоциират с определен потребител, биват комбинирани с данни на други потребители, за да се откроят генерални тенденции или стойности, без да се идентифицират конкретните потребители.

Пример за това как могат да се агрегират данните, включва:

Използване на числови интервали, вместо конкретни числови стойности, например регистриране, че "на езика X от страната Y редактират между 1 и 10 редактори", вместо регистриране на 4 редактори на този език от тази страна.

Terms that are not defined in this document have the same meaning given to them in the Privacy Policy.

Изключения от тези правила

Ако направим някакви изключения от тези правила, ще известим уики-общността, като опишем изключението на тази същата тази страница.

 • * Данни могат да бъдат съхранявани и за по-дълги периоди от време в бекъп архивите на системата, но не повече от 5 години.
 • Информация (включително лична информация), събрана чрез участие в проучване или друго изследване, проведено от Фондация Уикимедия, ще бъде запазена за неопределено време или докато не получим заявка от участника тя да бъде изтрита от изследователска ни база данни.
 • When we conduct a survey or other research, we will provide you with a privacy statement specifying the term of retention for information (including personal information) collected through your participation in such research. In certain cases, information may be retained indefinitely for educational, development, or other related purposes, unless otherwise indicated in the relevant privacy statement. Such information may be retained in raw, aggregated, or de-identified form until we receive a request from the participant to delete the information.
 • Research related to COVID-19: The Wikimedia Foundation Research team is conducting research regarding COVID-19 and its impact on Wikipedia. Retaining de-identified readership data from COVID-19 related articles will enable us to better understand how to prioritize content creation, to understand what happens to readership when there is a "shock to the system", and to empower the research community to answer such questions. By "COVID-19 related articles", we mean articles that link to the COVID-19, SARS-CoV-2 and 2019-2020 COVID-19 pandemic Wikidata items. For comparison purposes, we will retain data from a small number of articles unrelated to COVID-19 as well. In order to collect sufficient data, and obtain a picture of readership as time passes, we will be retaining this de-identified data beyond the 90-day retention limit, for a period of one year, ending on March 1, 2021. (Note that this includes a one-month extension due to staffing changes, in order to allow for the project's completion.). For technical details about the sampling and de-identification process, please see the project page on GitHub.
 • Editing research: There is a short-term extension applying to data collected as part of experimental features to improve replying on talk pages. In order to collect and analyze sufficient data, this data must be kept beyond the standard 90-day period. The retained data will be deleted, aggregated, or de-identified within 180 days.
 • Campaign landing pages: for certain events, campaigns, or marketing channels, users may create accounts on special landing pages. After creating their account on those pages, the association between their account and its source may be retained indefinitely, both to provide a good user experience for that account and for longitudinal analysis on campaign effectiveness. For more information, contact mmiller@wikimedia.org.
 • CampaignEvents extension: An exception exists for data collected by the CampaignEvents extension. The extension collects the global user IDs of event organizers and event participants, as well as which events users organized or attended and when participants registered for an event. In order for the extension features to work consistently, data collected by the CampaignEvents extension may be retained indefinitely.
 • Sound logo contest: There is a short-term extension applying to data collected as part of contest entries to allow the brand studios team to evaluate entries in preparation for announcing the winner in February 2023. The retained data will be deleted, aggregated or de-identified within 90 days after the winner is announced.
 • In rare cases, we, or particular users with certain administrative rights as described in our Privacy Policy, may need to retain your personal information, including your IP address and user agent information, for as long as reasonably necessary (which may be longer than the period described in the table above) to:
  • enforce or investigate potential violations of our Terms of Use, this Privacy Policy, or any Foundation or user community-based policies;
  • investigate and defend ourselves against legal threats or actions;
  • help protect against vandalism and abuse, fight harassment of other users, and generally try to minimize disruptive behavior on the Wikimedia Sites;
  • prevent imminent and serious bodily harm or death to a person, or to protect our organization, employees, contractors, users, or the public; or
  • detect, prevent, or otherwise assess and address potential spam, malware, fraud, abuse, unlawful activity, and security or technical concerns.

Audits and improvements

The Foundation is committed to continuous evaluation and improvement of these guidelines, and to periodic audits in order to identify such improvements. As we make changes to existing and systems, we will update these guidelines to reflect our changing practices.

Проектиране на нови системи

С цел да поддържаме тези периоди на съхраняване на данните, както и цялостната ни политика по отношение на поверителността, новите инструменти и системи, внедрени от Фондация Уикимедия, ще бъдат проектирани с мисъл за поверителността на данните. Това включва:

 • включване на тези правила за съхранение на данните като спецификация на етапа на проектиране на системите
 • правни консултации по време на процеса на проектиране и разработка
 • включване в процеса по преглед на програмния код на съображения относно поверителността на данните

Последващо третиране на новопостъпилата информация

Въпреки полаганите от нас максимални усилия при проектирането и внедряването на нови системи, може понякога да се случи да записваме лична информация по начин, който не съответства на настоящите правила. Когато открием подобен пропуск, се ангажираме своевременно да спазим правилата посредством подходящо изтриване, агрегиране или анонимизиране на информацията.

Contact us

Ако смятате че тези правила са били потенциално нарушени или имате въпроси и коментари, свързани с изпълнението им, моля, свържете се с нас на имейл privacy@wikimedia.org.

Свързани страници