Jump to content

Wikimedia Foundation Legal Fees Assistance Program

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Legal:Legal Fees Assistance Program and the translation is 89% complete.
Outdated translations are marked like this.

תוכנית הסיוע בהוצאות משפטיות של קרן ויקימדיה נוצרה כדי להבטיח מקורות מימון לעזרה משפטית במקרים מתאימים למשתמשי ויקימדיה המשמשים בתפקידי מפעיל, בורר, מגיב לדואר אלקטרוני, או ניהול פרויקט בהתאם לתנאי הזכאות. לצורכי קיצור במסמך זה יעשה השימוש במונח "תפקיד תומך" כדי לתאר את בעלי תפקידים אלה.

תוכנית הסיוע בהוצאות משפטיות נועדה כדי לסייע במימון הוצאות הגנה משפטית הנובעות ממילוי תפקיד תומך באותם מקרים נדירים שבהם המשתמש עלול להתמודד עם תביעה משפטית בגין פעולותיו בתפקיד. מטרת התוכנית לסייע למשתמשים בתפקיד תומך לקבל ייצוג משפטי איכותי, ייצוג אשר ללא הסיוע עשוי להיות מעבר ליכולותיהם הכלכליות. לקרן ויקימדיה גישה לרשת של עורכי דין מעולים ברחבי תבל המתמחים בדיני אינטרנט ובתחומי משפט אחרים. אף שהגשת תביעה משפטית היא נדירה, אנו מבקשים לסייע למשתמשים זכאים בתפקידי תמיכה ברחבי תבל בבחירת ייצוג משפטי מיומן, או במימון הוצאותיהם המשפטיות (או בשני התחומים גם יחד), ובכך להרתיע מאיומים משפטיים ומהגשת תביעות סרק נגד אותם משתמשים

There was a Request for comment on this program, which closed successfully. The program has been approved by the Board of Trustees in its October 2012 meeting. Please also see the frequently asked questions ("FAQ").

זכאות

תוכנית הסיוע בהוצאות משפטיות תוצע, על פי שיקול דעתה הבלעדי של קרן ויקימדיה, לחברי קהילת ויקימדיה המנדבים מזמנם וממרצם לכל פרויקט או אתר ויקימדיה בתפקיד תומך, דהיינו, מפעיל, בורר, מגיב לדואר אלקטרוני, או משמשים בתפקיד ניהול פרויקט כמצוין במסמך זה.[1]

המשתמשים בתפקידי תמיכה המוזכרים במסמך זה הם אלו שמפורטים להן, בכל מיזמי ויקימדיה ובכל השפות:

על פי שיקול דעתה הבלעדי, קרן ויקימדיה רשאית לקבוע כי יש ליישם את תוכנית הסיוע בהוצאות משפטיות ביחס למפעיל, בורר, מגיב לדואר אלקטרוני, או בעל תפקיד ניהולי בפרויקט אשר אינו נמנה עם אלה המצוינים במסמך זה (ראו רשימה לעיל). בהפעלת שיקול דעתה לצורך החלטה האם מילוי תפקיד כלשהו נכנס בגדר תפקיד תומך לצורכי תוכנית זו, הקרן תיתן משקל לשאלה האם התפקיד הנדון דומה לתפקידי התמיכה שצוינו במסמך זה (בהתאם לרשימה לעיל) ביחס לאחריות, מטרה ושירות לקהילה.

לצורך קבלת סיוע, משתמש בתפקיד תומך חייב לעמוד בתנאים הבאים:

  • להופיע כנתבע בהליך משפטי הנובע מפעולותיו, או פעולותיה, או מחדל בפעילות הנובעים מתפקידו התומך כאמור ברשימה לעיל;
  • הוא פעל במסגרת תפקידו כמשתמש בתפקיד תומך כאמור ברשימה לעיל;
  • הוא פעל בהתאמה לתנאי השימוש של קרן ויקימדיה, למדיניות הפרטיות הרלוונטית, ולקווי המדיניות הרלוונטים של הקהילה והקרן.

לפי שיקול דעתה הבלעדי, קרן ויקימדיה תקבל החלטה סופית באשר לזכאות, ויכולה לתת משקל לעובדות או לנסיבות רלוונטיות נוספות.

איך לבקש סיוע

אם אתה משתמש בתפקיד תומך המתמודד עם איומים משפטיים חמורים או הליך משפטי,[2] עליך לפעול במהירות כדי למצוא ייצוג משפטי כדי להגן על כל זכויותיך. אם ברצונך לקבל סיוע, אנא פנה ל-legal-at-wikimedia.org.

לאחר שיהיה בידי קרן ויקימדיה כל המידע הרלוונטי, המחלקה המשפטית תשקול, על בסיס אישי, האם הקרן יכולה לסייע ובאיזה אופן ניתן לסייע. הסיוע עשוי לכלול, על פי שיקול דעתה הבלעדי של הקרן, עזרה במציאת עורך דין המכיר את מיזמי ויקימדיה או את החקיקה המקומית; מתן סיוע כספי לכיסוי חלק או כל שכר הטרחה וההוצאות המשפטיות; או שניהם גם יחד. יחד עם זאת, עליך לדעת כי הקרן אינה יכולה לפעול כעורך הדין שלך מסיבות של אתיקה משפטית (ראו הסבר להלן).

תמיכה זו לא תכלול תשלום קנסות או תשלום עבור נזקים (כולל תשלום שכר טרחה), ולקרן ויקימדיה יהיה שיקול דעת לגבי האם התוכנית תשלם עבור עורך דין ספציפי.

דברים שצריך לדעת על תוכנית הסיוע בהוצאות משפטיות

גלובלי וכל המיזמים והשפות. תוכנית הסיוע בהוצאות משפטיות מיועדת לעזור למשתמשים בתפקידי תמיכה ספציפיים בכל מדינה או תחום שיפוט וכוללת פעולות מבוטחות המבוצעות בכל מיזם ויקימדיה, בכל שפה. חוקים ותקנות מקומיים יכולים להשפיע על מתן הסיוע.

"אין יחסי עורך דין - לקוח עם הקרן". מסיבות חוקיות ומוסריות, הקרן אינה יכולה ליצור יחסי עורך דין - לקוח עם משתמשים, והמימון הניתן באמצעות תוכנית זו אינו יוצר יחסי עורך דין - לקוח או יחסים חסויים אחרים. מנגד, אם תוכנית הסיוע בהוצאות משפטיות מממנת עורך דין, אותו עורך דין יכול ליצור יחסי עורך דין - לקוח או יחסים שעליהם מוטל חסיון עם המשתמש כפי שמכירה בכך החקיקה המקומית.

ללא בטחונות. לפי שיקול דעתה הבלעדי, קרן ויקימדיה תחליט בכל מקרה לגופו האם לספק סיוע. אף אדם לא צריך לסמוך על קבלת הסיוע או לבצע פעולה כלשהי עם הציפייה לקבלת סיוע כזה.

שכר טרחה והוצאות בלבד. הסיוע הניתן במסגרת התוכנית כולל רק שכר טרחת עורכי דין והוצאות ועשוי לכסות רק חלק מסך שכר הטרחה וההוצאות (על פי שיקול דעתה הבלעדי של הקרן). הסיוע לא יכלול תשלומים עבור קנסות, נזקים, או החלטות שיפוטיות אחרות.

"איננו שולטים". סיוע במסגרת תוכנית זו אינו מעניק לקרן ויקימדיה כל זכות או יכולת לשלוט על פעולותיו של משתמש כלשהו. הסיוע אינו יוצר יחסי שליחות, עבודה, קבלנות, או כל יחס משפטי אחר עם הקרן. אין בהענקת סיוע הקרן משום תמיכה בפעולות שננקטו על ידי המשתמש בתפקידו בתנועה או בתפקיד אחר לפני או לאחר קבלת הסיוע.

"אנו עשויים לשנות את תוכנית הסיוע בהוצאות משפטיות". במהלך המעקב אחר יעילות התוכנית כדי להבטיח את הגמישות בניהולה, אנו עשויים להיזקק מדי פעם, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, לביצוע שינויים בתוכנית הסיוע בהוצאות משפטיות, כולל אפשרות להפסקת התוכנית אם הדבר יהיה נחוץ. בהתאם לצורכי התוכנית, אנו שומרים על זכותנו לביצוע שינויים אלה בכל עת, מכל סיבה שהיא, ללא התראה מראש.

יש לנו תקציב. תוכנית זו תתחיל עם תקציב התחלתי שנקבע, ואם תקציב זה ייגמר, קרן ויקימדיה תחליט האם לחדש את התוכנית.

סיכום

עמלם וחריצותם של משתמשנו המשמשים בתפקידי תמיכה נותרים לעתים קרובות ללא הערכה. באמצעות תוכנית הסיוע בהוצאות משפטיות, קרן ויקימדיה מבקשת לנסות וליצור אווירה, כמפורט במסמך זה, התומכת בתפקידים חיוניים אלה באותם מקרים נדירים שבהם ננקטים הליכים משפטיים. אנו מקווים שלעולם לא נזדקק לשימוש בתוכנית, אולם במידה שיתעורר הצורך, אנו מבקשים לקבוע מדיניות זו כדי לסייע לאותם מתנדבים חיוניים אשר, בעזרת רבים אחרים, מסייעים לוויקימדיה לשגשג ולהצליח.

הערות

  1. אף שתוכנית הסיוע בהוצאות משפטיות איננה מיועדת למשתמשים התורמים תוכן, להוציא את אלה המחזיקים בתפקיד תומך, לקרן ויקימדיה מדיניות של עזרה על בסיס אישי למשתמשים זכאים, כולל עורכים וצלמים, המתמודדים עם איומים משפטיים. ראו Defense of Contributors. תוכנית זו תיוותר ללא שינוי.
  2. על פי שיקול דעת קרן ויקימדיה, במקרים יוצאי דופן, תוכנית הסיוע בהוצאות משפטיות תסייע במימון עורך דין עוד בטרם החל הליך משפטי נגד המשתמש הנושא בתפקיד תומך אם קיים איום חמור, קיימת המלצה לייעוץ משפטי מוקדם, ושאר תנאי התוכנית התמלאו.

נא לשים לב לכך שבמקרה של הבדל במשמעות או בפרשנות בין הגרסה המקורית האנגלית של התנאים האלה לבין התרגום, הגרסה האנגלית המקורית קובעת.