Jump to content

Wikimedia Foundation Bijstandsprogramma juridische kosten

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Legal:Legal Fees Assistance Program and the translation is 100% complete.

Het Legal Fees Assistance Program van de Wikimedia Foundation (WMF) is opgericht om fondsen te helpen veiligstellen voor juridische bijstand in geschikte gevallen voor Wikimedia-gebruikers die dienen in een gemeenschapsbeheerder, arbiter, e-mailreactie of projectbeheerrol die gespecificeerd in dit document is. Voor het gemak wordt in dit document de term "ondersteuningsrol" gebruikt om deze genoemde rollen te beschrijven.

Het Programma is bedoeld om te helpen met de kosten van een juridische verdediging die voortvloeit uit een ondersteunende rol in het onwaarschijnlijke geval dat een gebruiker juridische stappen zou moeten ondernemen voor zijn acties in een dergelijke rol. Dit programma is bedoeld om gebruikers in ondersteunende rollen te helpen om juridische vertegenwoordiging van hoge kwaliteit te hebben, die anders misschien buiten hun middelen lag. WMF heeft toegang tot een netwerk van uitstekende advocaten en procesadvocaten over de hele wereld die gespecialiseerd zijn in internetrecht en andere rechtsgebieden. Hoewel juridische uitdagingen onwaarschijnlijk zijn, willen we in aanmerking komende gebruikers in ondersteunende rollen wereldwijd helpen bij de selectie van gekwalificeerde advocaten of de kosten van hun verdediging (of beide), waardoor ongerechtvaardigde rechtszaken en juridische bedreigingen tegen die gebruikers worden ontmoedigd.

Er was een Verzoek om commentaar op dit programma, dat met succes is afgesloten. Het programma is goedgekeurd door de Raad van Bestuur in zijn vergadering van oktober 2012. Zie ook de FAQ.

Voor wie

Het Programma kan, naar eigen goeddunken van WMF, beschikbaar zijn voor leden van de Wikimedia-gemeenschap die tijd en moeite doneren aan een Wikimedia-site of -project in een ondersteunende rol, dat wil zeggen een beheerder, arbiter, e-mailreactie of projectbeheerrol die in dit document wordt gespecificeerd.[1]

De gebruikers in ondersteunende rollen die in dit document worden gespecificeerd, zijn de gebruikers die hieronder worden vermeld met betrekking tot alle Wikimedia-projecten en -talen:

Naar eigen goeddunken kan de WMF bepalen dat het Bijstandsprogramma voor juridische kosten van toepassing kan zijn op gebruikers die handelen in een beheerder, arbiter, e-mailreactie of projectbeheerfunctie die niet behoort tot de functies die in dit document (hierboven vermeld) worden gespecificeerd. Bij het uitoefenen van haar discretionaire bevoegdheid bij het beslissen of een functie een ondersteunende rol moet vormen voor de doeleinden van dit programma, zal de WMF overwegen of de functie in kwestie vergelijkbaar is met de ondersteunende rollen die in dit document (hierboven vermeld) zijn gespecificeerd met betrekking tot verantwoordelijkheid, doel en gemeenschapsdienst.

Om hulp te ontvangen, moet een gebruiker in een ondersteuningsrol:

  • Worden genoemd als verweerder in een juridische actie die voortvloeit uit zijn of haar vermeende acties of het ontbreken van acties die zouden voortvloeien uit zijn of haar ondersteunende rol hierboven vermeld;
  • Binnen zijn of haar hoedanigheid en parameters hebben gehandeld als gebruiker in de hierboven genoemde ondersteunende rol; en
  • Hebben gehandeld in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van WMF, het toepasselijke privacybeleid en het toepasselijke beleid van de gemeenschap en de Foundation.

Naar eigen goeddunken zal de WMF de definitieve beslissing nemen om de persoon in aanmerking komt en kan het alle andere relevante feiten of omstandigheden in overweging nemen.

Hoe hulp aan te vragen

Als u een gebruiker bent in een ondersteunende rol die wordt geconfronteerd met ernstige juridische bedreigingen of actie[2], moet u snel handelen door een advocaat in te schakelen om al uw rechten te beschermen. Als u hulp wilt, neem dan gerust contact op met legal-at-wikimedia.org.

Nadat de WMF over alle relevante informatie beschikt, zal de juridische afdeling van geval tot geval bekijken of wij kunnen helpen en welke vorm die bijstand zou kunnen aannemen. Assistentie kan, naar eigen goeddunken van WMF, bestaan uit het helpen vinden van een advocaat die bijzonder goed geïnformeerd is over Wikimedia-projecten of landspecifieke wetten; het verstrekken van fondsen voor sommige of alle juridische kosten en kosten; of allebei. U moet echter weten dat de WMF niet kan optreden als uw advocaat om redenen van juridische ethiek (zoals hieronder uitgelegd).

Deze hulp omvat geen betaling van boetes of schadevergoedingen (inclusief eventuele toekenning van advocaatkosten) en de WMF heeft de discretionaire bevoegdheid om te bepalen of het programma voor een bepaalde advocaat betaalt.

Informatie over het Assistentieprogramma voor Juridische Kosten

Globaal en alle projecten en talen. Het programma bedoeld om gebruikers te helpen bij specifieke ondersteuningsrollen in elk land of rechtsgebied en omvat gedekte acties die worden ondernomen op elk Wikimedia-project, in elke taal. Lokale wet- en regelgeving kan een rol spelen bij het beheer van eventuele hulp.

Geen WMF advocaat-cliënt relatie. Om juridische en ethische redenen kan de WMF geen advocaat-cliëntrelatie met gebruikers creëren en fondsen die via dit programma worden verstrekt, brengen geen advocaat-cliënt of andere vertrouwelijke relatie tot stand. Aan de andere kant, als het programma fondsen biedt voor een advocaat, kan die advocaat genieten van een advocaat-cliënt of anderszins vertrouwelijke relatie met de gebruiker zoals erkend of toegestaan onder de lokale wetgeving.

Geen garanties. Naar eigen goeddunken zal de WMF van geval tot geval beslissen of bijstand wordt verleend. Niemand mag vertrouwen op de ontvangst van bijstand of enige actie ondernemen in de verwachting dergelijke bijstand te ontvangen.

Alleen honoraria en kosten. Bijstand die door het programma wordt geboden, omvat alleen advocatenhonoraria en -kosten en kan slechts een deel of al deze vergoedingen en kosten dekken (naar eigen goeddunken van de WMF). Het omvat niet de betaling van opgelopen boetes, schadevergoedingen (inclusief de toekenning van advocaatkosten) of andere vonnissen.

Wij hebben geen controle. Hulp van dit programma geeft de WMF geen enkel recht of mogelijkheid om de activiteiten van een gebruiker te controleren. Assistantie creëert geen agentschap, werknemer, aannemer of andere juridische relatie met de WMF. Bij het verlenen van hulp onderschrijft de WMF niet noodzakelijkerwijs enige activiteit die door een gebruiker in een rol of anderszins voor of na ontvangst van assistentie wordt ondernomen.

We kunnen dit Programma wijzigen. Aangezien we de effectiviteit van het programma controleren en zorgen voor flexibiliteit in de administratie ervan, kan het nodig zijn dat we van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken wijzigingen aanbrengen in het Bijstandsprogramma voor juridische kosten, inclusief mogelijke beëindiging van het programma. Afhankelijk van de programmabehoeften behouden we ons het recht voor om deze wijzigingen op elk moment, om welke reden dan ook, zonder kennisgeving aan te brengen.

We hebben een budget. Dit programma begint met een gegeven hoeveelheid specifiek beschikbare middelen en als die middelen ooit uitgeput raken, dan wordt door de WMF een besluiten genomen over het hernieuwen van het programma.

Conclusie

Het harde werk en de toewijding van onze gebruikers in ondersteunende rollen blijven vaak onbezongen. Via dit Programma wil de WMF proberen een omgeving te creëren, zoals uiteengezet in dit document, die deze kritieke rollen ondersteunt in het onwaarschijnlijke geval van een juridische actie. We hopen het programma nooit te hoeven gebruiken, maar als de noodzaak zich voordoet, willen we dat het op zijn plaats is om deze kritische vrijwilligers te helpen die, samen met vele anderen, Wikimedia helpen gedijen en bloeien.

Opmerkingen

  1. Hoewel het geen betrekking heeft op andere bijdragers dan die in ondersteunende rollen die in dit document zijn gespecificeerd, heeft de WMF een beleid om te proberen in aanmerking komende bijdragers, waaronder redacteuren en fotografen, te helpen die per geval met juridische bedreigingen worden geconfronteerd. Zie Verdediging van bijdragers. Dit programma wordt ongewijzigd voortgezet.
  2. Naar goeddunken van de WMF, in zeer ongebruikelijke gevallen, kan het Programma fondsen verstrekken voor een advocaat voordat een juridische actie wordt ondernomen tegen een gebruiker in een ondersteunende rol als er een ernstige dreiging is, vroeg juridisch advies aanvragen is zeer raadzaam als aan de andere vereisten van het programma wordt voldaan.

Let op dat in het geval van strijdigheid tussen de betekenis of interpretatie in de originele Engelse versie van dit document en een vertaling, de originele Engelse versie voorrang zal hebben.