వికీమీడియా:అనువాదాలు/సైడ్‌బార్

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia:Translations guidelines/Sidebar and the translation is 86% complete.
Outdated translations are marked like this.
సైడ్‌బార్ అనువాదాలు
Content Translation ఇంగ్లీష్ Source గమనికలు
వికీమీడియా గురించి వికీమీడియా గురించి About Wikimedia translatewiki.net
ముంగిలి ముంగిలి Home translatewiki.net
Official website Official website Official website Wikidata
మమ్మల్ని సంప్రదించండి మమ్మల్ని సంప్రదించండి Contact us translatewiki.net
వికీమీడియా వార్తలు వికీమీడియా వార్తలు Wikimedia News translatewiki.net మెటా-వికీ సైడ్ బార్లో కూడా వాడుకలో ఉంది:
Movement Blog Movement Blog Movement Blog translatewiki.net
Movement Calendar Movement Calendar Movement Calendar translatewiki.net
Questions for Wikimedia? Questions for Wikimedia? Questions for Wikimedia? translatewiki.net
వికీమీడియాకి తోడ్పడండి వికీమీడియాకి తోడ్పడండి Support Wikimedia translatewiki.net
విరాళాలు విరాళాలు Donate translatewiki.net
స్వచ్ఛంద సేవకులు స్వచ్ఛంద సేవకులు Volunteering Wikidata
Wikimedia Endowment Wikimedia Endowment Wikimedia Endowment translatewiki.net
Wikimedia Enterprise Wikimedia Enterprise Wikimedia Enterprise translatewiki.net
Wikipedia Store Wikipedia Store Wikipedia Store translatewiki.net
Corporate Corporate Corporate translatewiki.net
బైలాస్ బైలాస్ Bylaws translatewiki.net
విలువలు విలువలు Values MediaWiki:Values/te
విధానాలు విధానాలు Policies translatewiki.net
తీర్మానాలు తీర్మానాలు Resolutions translatewiki.net
బోర్డు సమావేశాలు బోర్డు సమావేశాలు Board meetings MediaWiki:Meetings-text/te
ఉద్యమ అనుబంధ సంస్థలు ఉద్యమ అనుబంధ సంస్థలు Movement affiliates translatewiki.net మెటా-వికీ సైడ్ బార్లో కూడా వాడుకలో ఉంది:
విషయ వ్యక్తీకరణ విషయ వ్యక్తీకరణ Documentation Wikidata
వార్షిక నివేదిక వార్షిక నివేదిక Annual report Wikidata
ఆర్థిక నివేదికలు మరియు ఫారం 990 ఆర్థిక నివేదికలు మరియు ఫారం 990 Financial reports and Form 990 MediaWiki:Financialreports/te
నిధుల సేకరణ నివేదికలు నిధుల సేకరణ నివేదికలు Fundraising reports MediaWiki:Fundraisingreports/te
Legal Legal Legal translatewiki.net
Memory Bank Memory Bank Memory Bank translatewiki.net
Security Security Security Wikidata
Transparency report Transparency report Official website Wikidata
Wiki Wiki Wiki translatewiki.net
అభిప్రాయాలు చెప్పండి అభిప్రాయాలు చెప్పండి Give feedback translatewiki.net
Babel Babel Babel translatewiki.net మెటా-వికీ సైడ్ బార్లో కూడా వాడుకలో ఉంది: m:MediaWiki:Babel-text/te
సహాయం సహాయం Help translatewiki.net
ఇటీవలి మార్పులు ఇటీవలి మార్పులు Recent changes translatewiki.net