Wikimedia:Biên dịch/Thanh bên

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia:Translations guidelines/Sidebar and the translation is 86% complete.
Outdated translations are marked like this.
Biên dịch thanh bên
Nội dung Bản dịch Tiếng Anh Nguồn Ghi chú
Giới thiệu về Wikimedia Giới thiệu về Wikimedia About Wikimedia translatewiki.net
Trang đầu Trang đầu Home translatewiki.net
Official website Official website Official website Wikidata
Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi Contact us translatewiki.net
Tin tức Wikimedia Tin tức Wikimedia Wikimedia News translatewiki.net Cũng được sử dụng trên Thanh bên của Meta-Wiki:
Movement Blog Movement Blog Movement Blog translatewiki.net
Movement Calendar Movement Calendar Movement Calendar translatewiki.net
Questions for Wikimedia? Questions for Wikimedia? Questions for Wikimedia? translatewiki.net
Hỗ trợ Wikimedia Hỗ trợ Wikimedia Support Wikimedia translatewiki.net
Đóng góp Đóng góp Donate translatewiki.net
Tình nguyện Tình nguyện Volunteering Wikidata
Wikimedia Endowment Wikimedia Endowment Wikimedia Endowment translatewiki.net
Wikimedia Enterprise Wikimedia Enterprise Wikimedia Enterprise translatewiki.net
Wikipedia Store Wikipedia Store Wikipedia Store translatewiki.net
Corporate Corporate Corporate translatewiki.net
Nội quy Nội quy Bylaws translatewiki.net
Giá trị Giá trị Values MediaWiki:Values/vi
Quy định Quy định Policies translatewiki.net
Nghị quyết Nghị quyết Resolutions translatewiki.net
Họp Hội đồng Họp Hội đồng Board meetings MediaWiki:Meetings-text/vi
Đoàn hội phong trào Đoàn hội phong trào Movement affiliates translatewiki.net Cũng được sử dụng trên Thanh bên của Meta-Wiki:
Tài liệu Tài liệu Documentation Wikidata
Báo cáo thường niên Báo cáo thường niên Annual report Wikidata
Báo cáo tài chính và Mẫu đơn 990 Báo cáo tài chính và Mẫu đơn 990 Financial reports and Form 990 MediaWiki:Financialreports/vi
Báo cáo gây quỹ Báo cáo gây quỹ Fundraising reports MediaWiki:Fundraisingreports/vi
Pháp lý Pháp lý Legal translatewiki.net
Memory Bank Memory Bank Memory Bank translatewiki.net
An ninh An ninh Security Wikidata
Transparency report Transparency report Official website Wikidata
Wiki Wiki Wiki translatewiki.net
Để lại phản hồi Để lại phản hồi Give feedback translatewiki.net
Babel Babel Babel translatewiki.net Cũng được sử dụng trên Thanh bên của Meta-Wiki: m:MediaWiki:Babel-text/vi
Trợ giúp Trợ giúp Help translatewiki.net
Thay đổi gần đây Thay đổi gần đây Recent changes translatewiki.net