Archive:Wikimedia Quarto/1/Pl-1

  From Wikimedia Foundation Governance Wiki

  <a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/Pl-1" title="Wstęp"><img src="/upload/thumb/9/93/40px-Welcome.png" alt="Wstęp" /></a>
  Wstęp

  <a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/Pl-2" title="Założycie"><img src="/upload/thumb/f/f9/40px-Founder.png" alt="Założycie" /></a>
  Założycie

  <a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/Pl-3" title="Raporty"><img src="/upload/thumb/4/45/40px-Reports.png" alt="Raporty" /></a>
  Raporty

  <a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/Pl-4" title="Projekty"><img src="/upload/thumb/8/8c/40px-Projects.png" alt="Projekty" /></a>
  Projekty

  <a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/Pl-5" title="Wywiad"><img src="/upload/thumb/e/e5/40px-Interview2.png" alt="Wywiad" /></a>
  Wywiad

  <a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/0409/Pl-6" title="Prasa"><img src="/upload/thumb/c/c7/40px-Press2.png" alt="Prasa" /></a>
  Prasa

  <a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/Pl-7" title="Świat"><img src="/upload/thumb/d/da/40px-International2.png" alt="Świat" /></a>
  Świat

  <a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/Pl-8" title="Uwagi końcowe"><img src="/upload/thumb/7/7e/40px-Endnotes2.png" alt="Uwagi końcowe" /></a>
  Uwagi końcowe

  Wikimedia Foundation logo
  Wikimedia Foundation logo
  Wikimedia Quarto

  Wydanie inauguracyjne    Wrzesień 2004

  W innych językach: ar | de | en | es | fr | it | ja | ko | pl | sv | zh (więcej)

  Rada powiernicza

  Jimmy Wales, Założyciel
  Angela Beesley
  Michael Davis
  Florence Nibart-Devouard
  Tim Shell

  watch this

   

  Redakcja

  Redaktor naczelny
    Samuel Klein
  Zastępca red. nacz.
    Florence Nibart-Devouard
  Opracowanie graficzne
    Jean-Christophe Chazalette


  Autorzy
  Angela Beesley, Anthere, Daniel Mayer, Arne Klempert, Dpbsmith, Elisabeth Bauer, Jamesday, Nicolas Weeger, Sj, Yann Forget, Jakob Voss  Korekta
  Kierownik korekty: Ruth Ifcher
  Aphaia, Ayman, Danny Wool, Joseph Dwayne, Mathias Schindler, Sjc, QT Nguyen  Tłumacze
  아흔(A-heun), Aphaia, Ancem, Anthere, Ausir, Ayman, Electric goat, FoeNyx, Formulax, Frieda, Fruggo, Gleam, Jmabel, Kaare, Kpjas, Kzhr, Looxix, Mats Halldin, Mikez, MikkoM, Minh Nguyen, MHz, Modeha, Mountain, Neep, Nicolas Weeger, Nikerabbit, Paddyez, Philipendula, Profoss, Roby, Sansculotte, Schopenhauer, Selena von Eichendorf, Shizhao, Sj, Spektr, Stonda, Strxg, Suisui, Tietew, Tomos, Tsca, Yann Forget

  sonic boom

      Witajcie. Oto pierwsze wydanie Wikimedia Quarto, biuletynu Fundacji Wikimedia (ang. Wikimedia Foundation). W biuletynie znajdują się artykuły o najnowszych przedsięwzięciach Fundacji, poglądach i działaniach Rady Powierniczej oraz wypowiedzi założyciela Wikipedii, Jimmy Walesa. Będą tutaj zamieszczane sprawozdania z komisji i oddziałów regionalnych, wieści z naszej społeczności, a także opinie ludzi związanych z ruchem open content, prawem autorskim i distributed research. W tym wydaniu wywiad z Wardem Cunnighamem, który mówi o Wikipedii i przyszłości stron wiki (str. 5).

      W tym miesiącu najważniejsze punkty to komunikat dla mediów po przekroczeniu przez Wikipedię jako całość milionowego artykułu, uroczystość uhonorowania Wikipedii w maju bieżącego roku Nagrodą dla Społeczności Sieciowych na Cyberarts Festival w Linzu i prezentacja na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie.

      Biuletyn wydawany jest w wielu językach i wielu formach, można go rozpowszechniać bez ograniczeń. Biuletyn dopiero się kształtuje, ale najważniejsze jest to, że dotyczy społeczności Wikipedii i Fundacji, którą tworzycie wy. Bez wahania zgłaszajcie własne sugestie i krytyczne uwagi; informujcie nas, co waszym zdaniem powinno pojawić się na łamach biuletynu w najbliższej przyszłości. Krótkie artykuły na każdy temat dotyczący Fundacji Wikimedia i jej projektów są mile widziane i mogą być opublikowane na Meta lub w następnym biuletynie. Prosimy również o nadsyłanie notatek z projektów lub cytatów prasowych dotyczących nas i naszych projektów. Komentarze i materiały do publikacji proszę przesyłać na adres e-mail: newsletter(at)wikimedia.org

      Chcielibyśmy podziękować tym darczyńcom, którzy sprawili, że Fundacja ma pozytywny wynik finansowy, np. fact-index.com. Szczególnie jesteśmy wdzięczni wszystkim autorom esejów, wykresów, fotografii, muzyki, oprogramowania i innych prac na rzecz naszych projektów i oddziałów regionalnych. Bez waszego poświęcenia nie byłoby o czym pisać w tym biuletynie.

      Na koniec trzeba wyróżnić ponad 80 autorów, grafików i tłumaczy, którzy przyczynili się do powstania tego dzieła. Wspólna praca sprawiła, że nie było to zbyt trudne i sprawiło nam wszystkim wiele satysfakcji. Niech lektura biuletynu sprawi wam tyle radości, ile nam jego stworzenie.

  --Zespół redakcyjny WQ

   
  Spis treści


  Okładka : Pierwsze spotkanie Rady


   

  << 1 >>