Jump to content

Archive:Wikimedia Quarto/2/Cs-2

From Wikimedia Foundation Governance Wiki

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/2/Cs-1" title=""><img src="/upload/thumb/9/93/40px-Welcome.png" alt=""></a>
Vítejte

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/2/Cs-2" title=""><img src="/upload/thumb/f/f9/40px-Founder.png" alt=""></a>
Zakladatel

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/2/Cs-3" title=""><img src="/upload/thumb/4/45/40px-Reports.png" alt=""></a>
Oznámení

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/2/Cs-4" title=""><img src="/upload/thumb/8/8c/40px-Projects.png" alt=""></a>
Projekty

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/2/Cs-5" title=""><img src="/upload/thumb/e/e5/40px-Interview2.png" alt=""></a>
Rozhovor

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/2/Cs-6" title=""><img src="/upload/thumb/c/c7/40px-Press2.png" alt=""></a>
Tisk

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/2/Cs-7" title=""><img src="/upload/thumb/d/da/40px-International2.png" alt=""></a>
Svět

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/2/Cs-8" title=""><img src="/upload/thumb/7/7e/40px-Endnotes2.png" alt=""></a>
Závěrečné poznámky

Dopis zakladatele

 


Jimbo Wales
Jimbo Wales

Tento rok byl pro Wikimedii velmi vzrušující, a v příštím roce nás toho čeká ještě mnohem víc!

Už mi to připadá jako dávno v minulosti, co jsme zůstali na tři dny takřka úplně odříznuti od sítě, protože jsme měli 3 servery a dva z nich se zhroutily kvůli problémům s pevnými disky a základní deskou. Přesto to bylo jen minulý rok touhle dobou. Dnes máme 40 serverů a další jsou na cestě.

V tomto roce jsme se tak trochu obávali okamžiku, kdy nám bude věnován hlavní článek v počítačovém zpravodajství Slashdotu, protože jsme se nebyli schopni úspěšně vypořádat s nárůstem provozu... a stali jsme se dalším webem, který těžce zaznamenal, že byl 'slashdotován'.

Náš růst se však nezpomalil, ale naopak zrychloval. Udělali jsme něco nevídaného a široce inspirovali lidi svými prvními představami, jaký by měl Internet být: lidé sdílející znalosti, poskytující je volně dále, pracující společně na vytváření nástrojů, které potřebují, aby změnili svět k lepšímu.

Nikdo není schopen přesně říci, co nám nový rok přinese, někteří z našich vývojářů však předpokládají, že jestliže budeme pokračovat v nastoupeném tempu růstu, budeme na konci roku patřit mezi 100 nebo dokonce 50 největších webů a budeme potřebovat stovky serverů. Takový růst by byl úžasný pro každého, pro nás ale ještě více tím, jak jsme ho dosáhli: způsobem, který si nikdo ani nedokázal představit... tisíce dobrovolníků spolupracujících volným a tak trochu anarchistickým stylem na něčem, čemu opravdu věří.

Jak uřídíme tento růst? Stejným způsobem, jakým jsme řídili věci v minulosti: opatrným a starostlivým rozvažováním, jakým nacházíme ty nejlepší myšlenky z jakéhokoliv zdroje. Musíme identifikovat oblasti, ve kterých potřebujeme nejvíce pomoci, a aktivně tuto pomoc hledat.

Například nároky na vývojářský čas jsou stále značnější a tak potřebujeme nabrat a udržet si nové vývojáře, což může být obtížnější, než získat nové autory, neboť vývojáři se musí naučit mnohem více než dosáhnou maximální produktivity. Na druhou stranu víme, že určité oblasti ve Wikipedii jsou oblíbenější než jiné, takže je třeba se zamyslet nad tím, jak přitáhnout autory, kteří se zabývají odlišnými tématy, než členové naší současné komunity.

Prosím každého, aby se u příležitosti Nového roku zamyslel, jak tento růst řídit a zvláště kde hledat pomoc, kterou potřebujeme. Pokud každý aktivní dobrovolník půjde a najde jen jednoho člověka, který přinese něco nového pro naši komunitu, naše schopnost růstu se při stálé údržbě a vylepšování prudce zvýší.


Dopis rady
Strelitzia
Strelitzia

Rok 2004 byl skvělý nejen z důvodů naznačených Jimmy Walesem, ale stejně tak dobře i z jiných. Minulý rok byl především dalším krokem vývoje k internacionalizaci.

Rok 2004 byl charakterizován fenomenální mírou nárůstu projektů v jiných jazycích než angličtina. Během roku celkový počet článků v jiných jazycích přesáhl počet článků v anglické Wikipedii. Instalace mnohojazyčného portálu na http://www.wikipedia.org po dvou letech diskusí jen zdůraznila tuto mezinárodní tvář projektu.

Mnoho místních komunit se nyní sepjalo pevnými pouty a pracuje autonomně, místo aby kopírovalo činnost anglické komunity. Nebo ještě lépe, stalo se zdrojem inspirace pro další projekty. Se zvláštním překvapením zaznamenáváme počet skvělých iniciativ zrozených v místních komunitách, jako například publikování ve formě CD nebo iniciativy zaměřené na posilování spolupráce mezi projekty: projekt Merry Christmas (Veselé Vánoce), Translation of the Week (Překlad týdne) a naposledy také International Writing Contest. Aby tyto iniciativy snadněji vešly ve známost, jsou popsány také v této publikaci.

Loňský rok se také nesl ve znaku osobního setkávání wikipedistů ve městech mnoha zemí, přinejmenším v Evropě a Asii, například v Paříži, Berlíně, Mnichově, Rotterdamu, Londýně, TajPeji, abychom vyjmenovali alespoň několik. Existence takto aktivních komunit je živým důkazem globálního vývoje našich projektů.

Nicméně občas se ukazuje, že komunikace mezi různými komunitami je stále obtížná. Uvážíme-li rozmanitost jazyků používaných wikipedisty, tak to ani nepřekvapuje. Tento rok bylo věnováno mnoho úsilí k výraznějšímu ovlivňování komunit navzájem, směrem k přívětivějšímu meta-webu, http://meta.wikimedia.org, otevřenému všem komunitám, směrem k překladu klíčových stránek na metě a jiných webech a směrem k širšímu zvažování všech názorů.

Publikace jako je Quarto byla před rokem nejprve jednojazyčná nebo přinejlepším dvoujazyčná. Nyní se překládá do mnoha jazyků.

Mezinárodní stránka našich projektů je viditelná také v jejich správě a právních aspektech, ať ve už vytvoření nadace zaměřené na podporu růstu a vývoje všech našich projektů, nebo ve zvolení dvou členů dozorčí rady reprezentující wikipedisty – obě ženy, což, jak mě nikdy neunaví říkat, je v oblasti administrativy velmi vzácné. Tento rok také zaznamenal vznik dvou místních sdružení, jednoho v Německu a jednoho ve Francii a přípravu dalších právních struktur.

V krátkosti – před třemi roky jsem se zapojila do malého anglickojazyčného projektu, umístěného na http://www.wikipedia.com, vlastněného neznámým americkým provozovatelem. Byl to senzační projekt, jediné, co mi mohlo vadit, byla jeho jednojazyčná orientace. Dnes jsme zapojeni do komplexního celosvětového projektu zaštítěného neziskovou organizací.


Věřím, že v roce 2005 na jedné straně uspějeme ve zvýšení počtu přispěvovatelů v jazycích s malým počtem wikipedistů (takových jako je arabská), i díky externí spolupráci, pokud to bude nezbytné. Na druhé straně doufám, že se staneme skutečným zdrojem pro potencionální čtenáře ze zemí se slabou technologickou infrastrukturou, kde není přístup k Internetu.

Nikdo z nás, kdo tento text čteme, netrpí nedostatečným přístupem k informacím; ba právě naopak, topíme se v moři informací přenášeném televizí, rádiem, novinami, Internetem... naším problémem je spíše filtrování informací a získávání spolehlivých informací. Naproti tomu většina lidstva nemá přístup k těmto informačním zdrojům a potřebuje pomoc. Musíme zabránit zvětšování propasti mezi těmi, kdo mají přístup, a těmi, kdo nemají přístup k informacím!


Anthere
Anthere

Mezinárodní aspekt našich projektů je důležitý! Je důležitý, protože naším cílem je přinášet informace tolika lidem, kolika je to možné. Svobodný přístup a volná redistribuce jsou důležité. Ale oslovování čtenářů v jejich vlastním jazyce je stejně tak podstatné a účast pisatelů ze všech kultur je důležitá při dosahování neutrality a vyváženého pohledu.

Nakonec, pro nás všechny je zde ještě nedoufaná šance, že nalezneme muže a ženy ze všech zemí, kteří uváží vzájemnou podobnost a rozdíly a pokusí se žít spolu, v toleranci a respektu k těmto rozdílům. V mnoha zemích jsou tyto rozdíly usměrňovány výbuchy granátů, aby byli jejich nositelé zticha. Nemáme jinou možnost než hledat konsenzus. Máme jen slova a musíme je využívat.


--Anthere / Florence Devouard


Pokud máte otázky nebo komentáře, rádi je uslyšíme. Můžete nás kontaktovat na našich diskusních stránkách (podívejte se na [1]) nebo pomocí emailu: board (at) wikimedia.org.


 

<< 2 >>