Archive:Wikimedia Quarto/2/Cs-7

From Wikimedia Foundation Governance Wiki

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/2/Cs-1" title=""><img src="/upload/thumb/9/93/40px-Welcome.png" alt=""></a>
Vítejte

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/2/Cs-2" title=""><img src="/upload/thumb/f/f9/40px-Founder.png" alt=""></a>
Zakladatel

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/2/Cs-3" title=""><img src="/upload/thumb/4/45/40px-Reports.png" alt=""></a>
Oznámení

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/2/Cs-4" title=""><img src="/upload/thumb/8/8c/40px-Projects.png" alt=""></a>
Projekty

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/2/Cs-5" title=""><img src="/upload/thumb/e/e5/40px-Interview2.png" alt=""></a>
Rozhovor

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/2/Cs-6" title=""><img src="/upload/thumb/c/c7/40px-Press2.png" alt=""></a>
Tisk

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/2/Cs-7" title=""><img src="/upload/thumb/d/da/40px-International2.png" alt=""></a>
Svět

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/2/Cs-8" title=""><img src="/upload/thumb/7/7e/40px-Endnotes2.png" alt=""></a>
Závěrečné poznámky


Mezinárodně

 

Londýnská radnice. Autor: ChrisO
Londýnská radnice. Autor: ChrisO
Wikimania 2005

Wikimania 2005: První mezinárodní Wikimedia konference ([1]) je název konference plánované pro všechny uživatele Wikimedia projektů (od 4. srpna 2005 do 8. srpna 2005).

Této události se zúčastní mluvčí z Wikipedie i odjinud. Jedním z cílů konference bude vzájemné seznámení účastníků a výměna informací o dění v různojazyčných projektech.

Jako místo konání první Wikimedia konference v létě 2005 byl vybrán Frankfurt. V půlce listopadu si Jimbo Wales, Arne Klempert, Mathias Schindler a Elian prohlédli místo setkání, Haus der Jugend, a promluvili si s potencionálními sponzory. Haus der Jugend je známý jako nádherná směsice starých a nových budov postavených kolem půvabného nádvoří. Zamluvili jsme od 4. do 8. srpna téměř celou budovu, velkou konferenční halu pro 400 lidí, několik menších hal a asi 300 lůžek. V dalším kroku zprovozníme rezervační systém pro účastníky a zveřejníme výzvu zájemcům o přednesení vlastního příspěvku.

Pro první výroční Wikimanii plánujeme tři pracovní a dva diskusní dny. Budou zde technické, akademické a obchodní prezentace týkající se wiki webů a Wikimedia projektů.

Ubytování během setkání a prostory pro pořádání konference bude zajišťovat noclehárna pro mládež / sociální centrum v Frankfurtu nad Mohanem v Německu, což je časté místo konání akcí neziskových organizací. Máte-li zájem zúčastnit se, na Meta stránce věnované tomuto tématu ([2]) můžete najít více informací o programu a místu konání i s možností zaregistrovat se.  

Setkání v Bolzanu
Bolzano při pohledu z Hocheppanu. Autor: RKraasch
Bolzano při pohledu z Hocheppanu. Autor: RKraasch

V den, kdy byla Wikipedie představena na konferenci LinuxDay (27. listopadu), italští wikipedisté uspořádali setkání v Bolzanu. Jedním z hlavních témat bylo zformování místní italské pobočky; zúčastnili se také někteří němečtí wikipedisté a podělili se o cenné zkušenosti z formování své vlastní pobočky. Byly přijaty některé důležité body: aby byl pro společnost pobočkou vytvořen a prodiskutován návrh stanov a že společnost může mít status obecně prospěšné či jiné neziskové společnosti. V současné době se na italské Wikipedii diskutuje a hlasuje o statutu správců. V mezidobí se rozhodlo, že ti, kteří nejsou aktivní, se na seznam umístí zvlášť, aby se zabránilo snaze uživatelů kontaktovat je a posléze si stěžovat na to, že neodpovídají. Poslední byl bod o používání kategorií namísto seznamů: chybějící články zobrazované v seznamech je možno převádět do editovatelné části kategorie.  

Setkání v Taipei

Setkání v Tajpeji bylo uspořádáno 4. prosince. Právě ten den zasáhl Tajwan velmi vzácný zimní hurikán. Odpoledne hustý déšť ustal a setkání začalo v Yun-men Café poblíž tajpejského nádraží. Setkání se účastnili čtyři wikipedisté, jejich přátelé a jeden reportér z United Daily News.

Předmětem diskuse se nejprve stala automatická konverze z tradiční do zjednodušené čínštiny a naopak, kterou umožnil MediaWiki 1.4, tato vlastnost byla shledána velmi užitečnou a schopnou přilákat k našim projektům mnoho dalších Tajwanců. Následně si tajpejští wikipedisté povídali o různých typech osobností v ZH Wikipedii, což bylo zajímavé téma. V době, kdy Yahoo Taiwan založil novou online komunitu - Yahoo! Kimo Knowledge+, byl v pevninské Číně webem Sina.com spuštěn velmi podobný projekt – iAsk. V jejich komunitách může kdokoliv klást a odpovídat na otázky a obsah webu je také podle otázek uspořádán. Byly diskutovány rozdíly mezi Kimo Knowledge+ a Wikipedií a všichni přispěvatelé se shodli, že by ZH Wikipedie měla zavést podobný systém ocenění, jaký je u Kimo Knowledge+ a iAsk - ačkoliv wikipedisté ze ZH vědí, že v anglické Wikipedii již existují systémy a. Měla by se organizovat zvláštní propagace nebo se spíše spoléhat na spontánní růst komunity? To je vskutku dobrá otázka hodná zamyšlení.  

Konference v Berlíně

Na konci prosince 2004 se v Berlíně konal 21. kongres Chaotického počítačového klubu (21C3), což poskytlo příležitost k setkání mnoha wikipedistům a vývojářům MediaWiki. Pro mnoho vývojářů to byla první šance osobně prodiskutovat budoucí směřování tohoto software.

Konference probrala témata hackingu, vědy, komunity, společnosti a kultury a zahrnovala také dva rozhovory vztahující se k Wikimedii a dva semináře. Tim Starling a Brooke Vibberuspo připravili prezentaci nazvanou "Edituj tuto stránku naplnilo Wiki více než miliónem článků" a stejně tak moderovali vývojářský seminář MediaWiki, kde proběhla diskuse věnovaná současnému software a představám o budoucích vlastnostech MediaWiki. Jejich prezentace probrala otázky software i hardware a obsahovala také informace o implementaci kompresních algoritmů. Jimmy Wales promluvil na téma "Sociografie Wikipedie: Co o sobě komunita Wikipedie sama neví", kde objasnil rozdílné role uvnitř komunity a podal vysvětlení, že Wikipedia není vytvořena milionem lidí, kteří přidali jeden řádek, ale komunitou uživatelů, kteří při spolupráci věří jeden druhému. Elisabeth Bauer, Angela Beesley a Jimmy Wales moderovali Seminář Wikimedie o spolupráci. Mezi diskutovaná témata patřila role nadace, mezinárodní spolupráce a konference Wikimania.

Prostor Wikipedie v přízemí s pohovkami a matracemi se stal místem setkání wikipedistů a poskytoval příležitost prodávat wikičtenářům CD Wikipedie a propagovat Wikipedii před ostatními účastníky konference.

Čas strávený v Berlíně byl také využit k setkání na téma Wikimania. Seznam řečníků a jiné aspekty této události jsme byli schopni probrat i offline.  

Vědecká práce o Wikipedii

Vědeckou práci na téma Wikipedie napsal jeden z italských wikipedistů, Valentina Paruzzi. Práci psanou v italštině lze najít na Wikisource (anglická verze je zde).

Jeho práce se zaměřuje na často debatovanou problematiku “kolektivní tvorby” vědomostí, která již více než 40 let formuje moderní média, charakterizovaná úlohou počítačů jako nástroje “sdílení vědomostí” a “prostředku pro navazování vztahů”. Práce probírá zejména kolektivní tvorbu vědomostí v její online dimenzi a zvláště uvnitř projektu Wikipedie, typického příkladu činnosti založené na tomto principu. Kromě hloubkového empirického průzkumu uvnitř komunity Wikipedie (“virtuální etnografie” kombinovaná s “účastnickým sledováním” při setkáních a interview ve skutečném světě kombinovaná s interview po síti) sleduje složitou cestu od prvních kroků ve fázi budování sociálních vazeb na PC, až ke kritické analýze produkčního modelu a sociální struktury, kde se těsněji zaměřuje na fenomény pozorované ve Wikipedii, která je podobná open-source, a analyzuje především myšlenky dvou hlavních teoretiků: Richarda Stallmana a Erica Raymonda. Dále se věnuje zásahům, u kterých se zdá, že nejlépe přispívají k objasnění uspořádání sociální struktury, která udržuje prostředí spolupráce na tvorbě vědomostí na síti: používá při tom strukturální teorii o sítích a z nich vyplývajících systémů, jak ji formalizoval Albert Làszlò Barabàsi, a teorii složitosti na těchto systémech, alespoň tak, jak byly popsány na poli humanitních věd. Vycházejíc z tohoto teoretického rámce, dochází práce k originálnímu výsledku ve výzkumné sféře, přičemž v italské Wikipedii spatřuje hybridní model, na jedné straně znovu vyvolávající dynamiku objevování a dynamiku komplexních systémů, na straně druhé vykazující takové typické aspekty komunity, jaké byly popsány ve velkém množství materiálů věnovaných virtuálním komunitám.


 

Galerie

Výběr z nejlepších snímků

Autor: Pollinator Národní park Cajas v Ekvádoru. Autor: Delphine Ménard (notafish) Model cylindrového zámku s uzavíracími čepy, vytvořený výhradně softwarovými nástroji uvolněnými pod GFDL. Autor : Wapcaplet


Model cylindrového zámku s uzavíracími čepy, vytvořený výhradně softwarovými nástroji uvolněnými pod GFDL. Autor : Wapcaplet

Koh Samui (Surat Thani, Thajsko). Autor: Manfred Werner (Tsui) Krystaly gallia. Autor: Foobar Bonsai javoru Buergerova. Autor: Peggy Greb
Sluneční halo zachycené u jižního pólu. Autor: JG Cindy McFee Složené oči vážky. Autor: David L. Green Flašinetář v Rakousku. Autor: Chepry


<< 7 >>