Archive:Wikimedia Quarto/2/Cs-3

From Wikimedia Foundation Governance Wiki

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/2/Cs-1" title=""><img src="/upload/thumb/9/93/40px-Welcome.png" alt=""></a>
Vítejte

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/2/Cs-2" title=""><img src="/upload/thumb/f/f9/40px-Founder.png" alt=""></a>
Zakladatel

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/2/Cs-3" title=""><img src="/upload/thumb/4/45/40px-Reports.png" alt=""></a>
Oznámení

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/2/Cs-4" title=""><img src="/upload/thumb/8/8c/40px-Projects.png" alt=""></a>
Projekty

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/2/Cs-5" title=""><img src="/upload/thumb/e/e5/40px-Interview2.png" alt=""></a>
Rozhovor

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/2/Cs-6" title=""><img src="/upload/thumb/c/c7/40px-Press2.png" alt=""></a>
Tisk

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/2/Cs-7" title=""><img src="/upload/thumb/d/da/40px-International2.png" alt=""></a>
Svět

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/2/Cs-8" title=""><img src="/upload/thumb/7/7e/40px-Endnotes2.png" alt=""></a>
Závěrečné poznámkyČtvrtletní zprávy

Perský astroláb
Správa

Kde můžu najít informace o nadaci Wikimedia?

Současné informace o Wikimedia Foundation lze nalézt v našem čtvrtletním časopise, na vyhrazeném mailing listu ([1]), na Wikimedia Meta-wiki ([2]) a na webu nadace ([3]). Na začátku podzimu web nadace prošel velmi aktivním vývojem: většina stránek byla od základu přepracována a většina z přepracovaných stránek byla přeložena do 10 jazyků. Nyní zde pracuje 38 editorů, rodilých mluvčích různých jazyků, zaregistrovaných na webu nadace. Web však v současné době stále není příliš využíván.


Jak komunikuje dozorčí rada?

Aktivity rady jsou zaznamenány na Wikimedia Meta-wiki ([4]) a na webu nadace Wikimedia ([5]). Komunikace probíhá přes e-mail, jakož i přes foundation-l mailing list, který je otevřen veřejnosti a veřejně archivován. Členové rady se také často vyskytují na #Wikimedia IRC kanálu na freenode ([6]).

Pro jakýkoliv dotaz lze použít také hlavní adresu, board(at)wikimedia.org. Buďte si však prosím vědomi toho, že tato adresa už není privátní. Všechny maily jsou přesměrovány do lístkového systému OTRS ([7]) a mohou být zodpovězeny členem rady nebo některým z důvěryhodných editorů. OTRS obsluhuje i adresu k informování o německé místní pobočce a stejně tak adresu pro žádosti o informační přehledy v angličtině a v němčině.

Nakonec, protože Jimbo, Angela a Anthere jsou odvážní průzkumníci, všichni si založili vlastní blogy. Angelin blog je nejbohatší ([8]) na informace o Wikipedii. Pokud chcete informace o posledních rysech wikipedie nebo cokoliv vztahující se k vyhledávání ve wiki, prosím, přečtěte si jej. Jimbo ([9]) se chopil příležitosti vyprávět o svobodném software (také v angličtině), zatímco Anthere ([10] ve francouzštině) se rozhodla použít svůj blog na vyjádření svobodných názorů a zaměřila se na zviditelňování Wikimedia projektů ve francouzsky mluvícím světě (především v naději, že ovlivní i africký svět, kde se francouzštinou hodně mluví).


Zaznamenává a zveřejňuje někde rada informace o svých aktivitách?

V prosinci proběhlo několik schůzí členů rady.

Rada také využila vhodných okamžiků k osobním setkáním při několika málo příležitostech: v listopadu v Rotterdamu, následující den po setkání wikipedistů; a v New Yorku, před OSI setkáním. Probralo se několik témat včetně plánů na budoucí jednání, zda se má nadace Wikimedia angažovat v právní politice, jak by se měly místní pobočky podílet na aktivitách WMF, a proběhla také volná diskuse, čím by se měla rada stát v budoucnu. Všechna tato témata bylo jednodušší diskutovat v obývacím pokoji studentské ubytovny než po IRC nebo e-mailu.


Život s radou

Michael a Tim v tomto čtvrtletí nebyli příliš aktivní, ačkoliv Michael pomáhal s finančními úvahami po posledním zajišťování finančních zdrojů.
Pro Angelu, Jimba a Anthere byly poslední měsíce velmi náročné, složené z mnoha uspořádaných setkání wikipedistů (podívejte se na Zprávy ze setkání) a rozhovorů pro časopisy, webové stránky a radiostanice, kterých se zúčastňovali všichni členové rady. Wikipedia se stává známou a náš projekt přitahuje množství pozornosti.

Jimbo a Angela strávili 2 týdny v BBC (podívejte se na článek tomu zvlášť věnovaný), zatímco Anthere se stěhovala do nového domu se spoustou místností a zahradou, ale po několik týdnů bez telefonní linky a internetu. Anthere zůstala v kontaktu a aktivní díky internetovému připojení v práci a občasným návštěvám počítačové laboratoře místní univerzity, neměla však příležitost uspokojit svůj skutečný wikipediholismus ani komunikovat přes IRC.
Anthere ocenila podporu během jejích nucených prázdnin a navrhuje všem wikiholikům použít náplast, kterou jí poslali hlemýždí poštou Ryo a notafish.

Jak se stát členem nadace?

Některá rozhodnutí byla učiněna s ohledem na členy ([11]). Názor rady na členství se změnil po úvahách a diskusích s redaktory.
Prvotní představou bylo, že velká část příjmu pro podporu projektu by měla pocházet z výběru členských poplatků, takže prvotní úvahy nastavily členské příspěvky dost vysoko (asi 100 dolarů). Někteří členové rady a mnoho redaktorů však nebyli spokojeni s tak vysokými částkami a navíc brzy začalo být zřejmé, že by většina příjmů nadace měla pocházet z jiných zdrojů. Další diskuse vedly ke snížení poplatku pro nové členy na 36 dolarů (neredaktoři) a 12 dolarů (zlevněné).

Navíc následné diskuse s Jamesdayem a Kate vedly ke změně dobrovolného členského statusu pro redaktory z automatického na volitelné.

Technickému vývoji členského systému bude dohlížet v následujících týdnech Tim Starling.


Jsou vývojáři v současné době placeni?

V červenci 2004 se vývojáři zhlédli v možnosti výplatního systému pro vývojářské úkoly, což vedlo radu k vyzkoušení systému plateb a jiných odměn pro vývojáře, kteří se rozhodli pracovat na jednotlivých úkolech. Navrhli jsme čtyřměsíční zkušební běh než se ohlédneme zpět a zvážíme přínosy systému.

V posledních třech měsících navrhla rada jeden úkol vztahující se k vývoji členského systému (úkol, který byl ústředním předmětem zájmu celé nadace, takže bylo nepravděpodobné, že by se stal kontroverzním). Více než dva měsíce po návrhu udělal Tim Starling nabídku, která byla na konci listopadu přijata. Požadované vlastnosti budou vyvinuty proti jisté sumě peněz na konci roku 2004 nebo na počátku roku 2005.

Žádnou další nabídku rada neučinila; jeden návrh učinil jeden z vývojářů, byl však zamítnut.

To naznačuje, že perspektiva platby za úkol náš vývojářský tým nijak silně nemotivuje. Detaily zkušebního provozu jsou dostupné na [12]. Vyzýváme všechny přispěvatele Wikimedia, aby jej zkusili po jeho ukončení zhodnotit.

Více o tomto tématu je možno nalézt v dopisu zakladatele.


Jak je to s doménovými jmény?

Jason má úplný list doménových jmen ([13]), které jsou v současné době zaregistrovány naší nadací. Některé domény v jiných zemích vlastní jiní lidé; například GerardM se stará o několik .nl doménových jmen. Francouzské doménové jméno www.wikipedia.fr si na podzim 2004 přivlastnil cybersquatter. Francouzští wikipedisté se rozhodli nedělat prozatím nic a cybersquatter laskavě sám přesměroval doménu do patřičné wikipedie. Na rozdíl od toho na ruské doméně www.wikipedia.ru chce naneštěstí její cybersquatter vydělat peníze.

V dalším čtvrtletí budou učiněna rozhodnutí, které další domény zaregistrovat. Mnoho redaktorů by si přálo, aby v jejich zemi byly koupeny domény od všech projektů; bohužel cena nákupu tak velkého množství jmen je příliš velká, než aby bylo toto řešení dlouhodobě udržitelné. Doufáme, že registrace ochranných známek pomůže tento problém zmírnit.


Soukromí ve Wikimedia projektech

Jak bylo požadováno několika redaktory, dlouhodobé prohlášení o soukromí je v současné době v přípravě a bude dokončeno a přeloženo během prvního čtvrtletí roku 2005. Prosím neváhejte přispět komentářem ([14]).


Místní pobočky

Anthere se zapojila do vytvoření francouzské pobočky, Wikimédia France (podívejte se na detailní zprávu), a je nyní částí rady. Nyní máme dvě místní pobočky, každá založená ve velmi odlišném právním prostředí, což zvýrazňuje rozdíly v jejich možnostech. Francouzská pobočka je právním zastoupením Wikimedia Foundation Inc. ve Francii. Francouzská a německá pobočka mají společné, že obě zaštiťují spíše zemi než jazyk (i když si obě přejí rozšířit aktivitu mimo hranice svých příslušných zemí).

V některých dalších projektech bylo v posledních měsících také diskutováno vytvoření místních poboček, zvláště v holandské a italské wikipedii. Někteří redaktoři se zajímají o vytvoření poboček založených spíše na jazycích než národech nebo dokonce o vytvoření evropské pobočky.


Wikimedia Foundation Inc. a politická angažovanost

Během podzimu proběhly diskuse o politické angažovanosti nadace a její lokální pobočky Wikimédia France. Rada by ráda vyjádřila, že není přáním nadace Wikimedia obecně podporovat politický aktivismus a zvláště, že politický aktivismus není v žádném přímém vztahu s naší aktivitou. Každé zapojení, jako například podpis petice, by mělo být pečlivě zváženo a uskutečněno pouze v případě široké podpory komunity.


Budoucnost rady

Během podzimu diskutovala rada o zapojení místních poboček a vůbec o své budoucnosti. Vůči místním pobočkám je rada otevřená k jakékoliv diskusi nebo návrhům jejich členů. Prosím reagujte v podstatných otázkách.

Anthere, Angela a Jimbo se shodli na tom, že současná situace v radě samé je těžko udržitelná. Aktivita rady je zásadně určena péčí tří lidí, přitom však potřebuje silný vliv ostatních wikipedistů, aby mohla být dobře směrována. Bylo navrženo, že velikost rady nebo přinejmenším počet jejích aktivních členů se musí zvýšit.  


Berlínské setkání
Berlínské setkání


Spolupráce

Angela a Jimbo v BBC

Během listopadu 2004 pracovali Angela a Jimmy dva týdny pro BBC v Londýně. Pro oba to bylo zajímavé období a jak se zdá vše proběhlo dobře, protože byli znovu pozváni na zatím neurčený termín v budoucnu. Někteří zaměstnanci BBC v té době dokonce za účelem setkání schválně přijeli do Londýna. Své a Jimmyho zkušenosti popsala Angela dále v tomto bulletinu (podívejte se na Závěrečné poznámky, strana 8).


Lost Oasis a hosting

Wikimedia využila nabídky web hostingu zdarma od provozovatele ve Francii Lost Oasis, kde byly nedávno instalovány tři nové squid servery.
Máme také jiné nabídky volného web hostingu především z období, kdy se dělaly krizové plány před prvním floridským hurikánem na konci srpna.


Mandrakesoft DVD

K našemu velkému zklamání bylo společné vydání dvoujazyčné anglické a francouzské Wikipedie s nadcházející verzí Mandrake Linuxu Mandrakesoftem zamítnuto.

Dlouho opožděná intenzívní práce s označením obrázků a katalogizací při přípravě těchto publikací přinesla výrazné zvýšení kvality v dotčených Wikipedia projektech. Prosím pomozte v tomto úsilí na [15].  

Komunita

Komunita a Wikipedie v Berlíně
Komunita a Wikipedie v Berlíně

Podzimní setkání wikipedistů

  • Tokijské setkání 8. listopadu a setkání v Nagoji 10. listopadu.
  • Listopadové setkání v Berlíně ([16])
  • Setkání v Rotterdamu v listopadu. Podívejte se na zprávu a obrázky
  • Setkání v Bolzanu 27. listopadu (italské a německé). Podívejte se na kapitolu o mezinárodních setkáních.
  • Listopadové setkání v Londýně
  • Setkání v New Yorku 12. prosince. Zpráva a obrázky
  • Setkání v Tajpeji (4. prosince), podívejte se na kapitolu o mezinárodních setkáních.
  • Pekingské setkání ([17])
  • Prosincové setkání v Berlíně. ([18]]). Podívejte se na kapitolu o mezinárodních setkáních.

Wikimania 2005: První mezinárodní konference nadace Wikimedia ([19]) je plánovaná konference pro všechny uživatele projektů Wikimedia (od 4. srpna 2005 do 8. srpna 2005). Další informace najdete v kapitole o mezinárodních setkáních.  

Finance
Monopoly
Monopoly

Naším finančním ředitelem je Daniel Mayer. Odpovídá spolu s dozorujícím Michaelem Davisem za naše peněžní prostředky. Především má na starosti vedení našeho rozpočtu a bilanci našich účetních knih.

Dary a zajišťování peněžních zdrojů

Dvoutýdenní příspěvková kampaň v září 2004 přinesla 60 000 USD, o něco více, než původně uvažovaných 50 000 USD. Asi 10 % těchto příspěvků bylo přímo směrováno německé pobočce. Tyto rezervy vystačily projektu na celý podzim.

Příspěvky od ledna do srpna tvořily v průměru 200 USD denně.

Při současné míře výdajů na šířku pásma a na hardware stačí pouze na udržování webu v činnosti a růst na čtyři měsíce. Další kampaň na získávání financí je plánována na počátek února 2005. Ještě před počátek kampaně (na konec ledna 2005) je plánováno otevřené zasedání za účelem diskuse, jak jinak můžeme podpořit dlouhodobý růst projektů.

Schválený rozpočet na 4. čtvrtletí (ač byl poměrně štědrý, celkové výdaje za tento kvartál však příliš nepřesáhly 50 000 USD, částečně díky několika nepeněžním dotacím) lze vidět zde: [20].

Další formální přehled rozpočtu, včetně detailního rozpisu darů z poslední kampaně, bude dostupný v lednu.

Odkazy

 

Granty
Granty
Granty

Jeden z grantů tohoto podzimu jsme získali dost neočekávaně, když Beck Foundation navrhla, že by se podílela na podpoře projektu Wikijunior. Byli ochotní dát Wikimedii grant 10 000 USD na vytvoření obsahu pro dětské knihy krátkého encyklopedického stylu, zabývající se jednotlivými tématy. Současný plán počítá s vytvořením obsahu pro 48stránkovou tištěnou knížku o zeměpise, zvířatech a astronomii. Další detaily lze získat přímo u Wikijunior a přidružených Wikibooks projektů nebo ve zvláštní kapitole o projektech v tomto bulletinu.

V lednu 2005 jsme obdrželi 40 000 $ od Lounsbery Foundation. Podmínky grantu ukládají použít tyto prostředky následujícími způsoby: 1) na pokrytí běžných denních výdajů, 2) na odstartování našeho nového projektu Wikispecies a 3) na pokračující zlepšování našich existujících projektů.

Děkujeme mnohokrát za důvěru, kterou v nás obě nadace vložily.

Během prosince se v New Yorku uskutečnilo také důležité setkání s představiteli Open Society Institute Information Project. Pozvali dozorčí radu Wikimedia, aby se k nim připojila na část jejich výročního setkání rady a zajímali se o to, jak pomoci Wikipedii expandovat do klíčových jazyků a do rozvojového světa. Nic konkrétního nebylo dohodnuto, nápady, jak jednotlivými projekty vytvořit lepší obsah v arabštině nebo jak zvětšit množství přispěvatelů z afrických zemí, by však byly zvláště vítané.  

Technický vývoj
Technický vývoj
Technický vývoj

Většinu následující zprávy napsal Jamesem Dayem; část o pařížských serverech pochází od Davida Monniaux.
Informace o našich serverech lze nalézt kdykoliv na [21]. Vývojářská aktivita se soustřeďuje do dvou hlavních směrů: údržba serverů a vývoj softwaru MediaWiki, který je používán i pro mnoho aplikací mimo nadaci Wikimedia. Mnoho vývojářů (ačkoliv ne všichni, záleželo na jejich volbě) je uvedeno zde. Jejich úsilí můžeme ocenit poděkováním nebo finanční podporou. Děkujeme Vám!
Až dosud pracovali všichni vývojáři zdarma, ale to by se mohlo v budoucnu změnit, abychom podpořili náš úžasný růst.

Instalace Squid cache serverů ve Francii

Servery v clusteru poblíž Paříže.
Naše jsou tři uprostřed:
(odshora dolů: bleuenn, chloe, ennael.)

Dne 18. prosince 2004 jsme instalovali 3 darované servery v kolokačním centru v Aubervilliers na předměstí Paříže. Na žádost dárce se nazývají bleuenn, chloe a ennael. Z technického hlediska jde o HP sa1100 1U servery osazené 640 MB RAM, 20GB ATA hard disky a 600MHz procesory Celeron.

Tyto stroje jsou vybaveny Squid cacheovacím softwarem. Vyzkoušíme na nich postup pro připojování cacheovacích serverů blíže u uživatelů, aby se snížila reakční doba. Uživatelé ve Francii připojení přes DSL se k nim mohou připojit s reakční dobou 30 ms, zatímco když se připojují přímo na hlavní cluster Wikimedie na Floridě, trvá to 140 ms. Naší představou je, že budou-li se uživatelé z různých částí Evropy připojovat přes Squid cache ve Francii, zrychlí to všem uživatelům asi o desetinu sekundy přístup k multimediálnímu obsahu a stejně tak přístup ke stránkovému obsahu anonymním uživatelům. Přihlášení uživatelé z toho nebudou mít takový užitek, protože stránky se pro ně generují pro každého zvlášť a neukládají se do cache pro další uživatele. Pokud stránka není ve Squid cache nebo pokud je určena pro přihlášeného uživatele, musí Apache web servery strávit tvorbou stránky 0,2 až 3 sekundy, někdy i více, a to nepočítáme čas spotřebovaný databázovým dotazem. Dotazy do databáze trvají jen 0,05 sekundy pro jednoduché žádosti, mohou však dosáhnout mnoho sekund pro kategorie nebo až 100 sekund u zobrazení velkého množství sledovaných stránek.

datové centrum Telecity
datové centrum Telecity

Squid cache byly aktivovány na začátku ledna 2005, poté následovalo období testů. Od 31. ledna stroje cacheují anglický, francouzský a multimediální obsah pro Belgii, Francii, Lucembursko, Švýcarsko a Velkou Británii. Systém je stále v experimentální fázi, a proto očekáváme, že se výkonnost cacheování po odladění ještě zvýší. Uvažujeme o instalaci podobných cacheovacích clusterů i v jiných zemích.

Instalace dalších serverů na Floridě

V půli října jsme objednali dva další dvouprocesorové databázové pomocné servery s procesory Opteron, 6 disky v RAID 0 a 4 GB RAM, a dalších pět 3GHz/1GB RAM Apache serverů. Zdržení způsobené problémy s kompatibilitou, které musel dodavatel vyřešit před dodáním serverů, ponechalo náš web poddimenzovaný z hlediska databázového výkonu; až do začátku prosince musely být vyhledávací funkce dočasně vypnuty.

V listopadu 2004 selhalo pět našich web serverů, z toho čtyři s velkou kapacitou RAM (operační paměti), užívané pro Memcached nebo Squid cacheování. Wiki byly proto občas velmi pomalé.

Na začátku prosince bylo objednáno pět dalších 3GHz/3GB RAM serverů. Čtyři z nich budou zajišťovat Squid a Memcached služby jako vylepšená náhrada za pokažené stroje, dokud nebudou opraveny. Jeden stroj se SATA disky v RAID 0 bude využit jako testovací základna, abychom viděli, jaké zatížení zvládnou i tyto levnější databázové servery, další případnou možností využití je pomocný záložní databázový server, na kterém bude běžet také Apache. Tyto stroje jsou vybaveny novým vylepšením pro vzdálené monitorování napájení a stavu základní desky za 60 USD navíc. Tuto volbu jsme do této objednávky dali, abychom mohli porovnat efektivitu vzdáleného monitorování základních desek pomocí zvláštního kabelu a omezenějších monitorovacích nástrojů. Monitorování napájení a stavu zařízení na dálku pomáhá snížit nároky na obsluhu serverovny, což se může projevit snížením nákladů a rychlejší reakcí na krizové situace.

Další objednávka na hlavní databázový server nám dovolí rozdělit databázové servery na dvě skupiny: na hlavní server a dvojici pomocných, kde každá skupina bude zajišťovat asi polovinu aktivity projektu. Stejně tak je plánováno 5 nových Apache serverů na konec tohoto čtvrtletí nebo první dny příštího. Tato objednávka využije zbylých 50 000 USD z poslední příspěvkové kampaně. Rozdělení databázových serverů umožní rozpůlit množství zápisů na disk, které každá skupina musí provádět, takže zbude mnohem více kapacity na čtení z disků, které je potřeba na obsluhu uživatelských požadavků. Očekává se, že rozdělení bude provedeno asi po třech měsících, poté co nový hlavní server prokáže svou spolehlivost několika měsíci služby jako pomocný databázový server.

Zvýšený provoz a konektivita

Provoz během třetího čtvrtletí postupně vzrůstal z asi 400–500 požadavků za sekundu na začátku na asi 800 za sekundu na konci. Na počátku čtvrtého čtvrtletí rostl ještě dále až často převyšoval 900 požadavků za sekundu s denními špičkami v rozmezí 1000 až 1100 požadavků za sekundu, pak se ustálil asi na 900 a pomalu rostl, asi kvůli návratu dětí do škol, naštěstí pomaleji než doby odezvy a web se tak dostal mezi 100 největších. Využitá šířka pásma rostla z průměrných 32 megabitů za sekundu na začátku kvartálu na asi 43 megabitů za sekundu na konci. Typická denní špička činila asi 65–75 megabitů za sekundu a někdy nakrátko dosáhla hranice 100 megabitů za sekundu, jaké vůbec jedna ethernetová přípojka může dosáhnout. Dočasně jsme použili dvojici 100 megabitových přípojek a nakonec dojednali připojení gigabitovým optickým vláknem a objednali nezbytné součásti.  

Projekty

Wikimedia zahrnuje tyto projekty:

Memorial Wiki v současné době věnuje jen asi 200 stránek vzpomínce na 11. září 2001 a není skutečným projektem.

Pravidla pro nové projekty
Vzhledem k množení nových projektů a k polemikám ohledně vytvoření wikispecies byla pro zakládání nových projektů ustavena procedura Pravidla nových projektů. Wikinews byly prvním projektem, který tuto proceduru splnil, což zahrnovalo podrobný popis projektu (a jeho překlad do několika jazyků), schvalování hlasováním komunity a závěrečným hlasováním rady Wikimedia Foundation.  

Práce s veřejností

Jimmy Wales poskytuje interview v Rotterdamu
Jimmy Wales poskytuje interview v Rotterdamu

Tento podzim provázelo několik významných událostí: tisková zpráva o milióntém článku, která obletěla svět ve více než deseti jazycích; tisková zpráva o německém Directmedia CD, která se v Německu setkala se širokým zájmem; a konečně odstartování Wikinews, které bylo intenzívně ohlašováno reportéry a pisateli blogů v mnoha jazycích (podívejte se na článek "V médiích" na straně 6).

Během tohoto čtvrtletí bylo možno postřehnout, že několik větších wikipedií mimo anglické začalo mít významné mediální krytí. Například francouzská wikipedie byla předmětem několika velmi dobrých článků, mezi jinými jeden v Liberation ([22]) a jeden velmi kritický v Charlie Hebdo ([23]). 27. listopadu se Anthere zúčastnila interview pro rádio BFM (podívejte se na [24]). Další rádio interview poskytl v lednu Yann ([25]).

Zajímate-li se o citáty z článků o nás, podívejte se na sekci "V médiích" na straně 6.

Angela Beesley
Angela Beesley

Angela také poskytla rozhovor pro BBC Radio4. Její zpráva:

17. listopadu jsem udělala první rozhlasové interview za Wikipedii. Bylo to pro program You and Yours stanice BBC Radio 4. Když jsem s tím původně souhlasila, neuvědomila jsem si, že půjde o živé vysílání, ale když už bylo po všem, nebylo to tak strašné, jak jsem si představovala, že to může být. Natáčelo se to v BBC Suffolk studiu v Ipswichi, protože studio BBC v Essexu, které je pro mě blíž, mělo v té době zcela vyplněnou kapacitu. Byla jsem vyzvána, abych počkala v „Zelené místnosti“, ale když jsem přišla, nebyla tak působivá, jak zněl její název. Byla to místnost s několika pohovkami, vodou na pití a sbírkou novinových výstřižků o BBC Radio Suffolk. Těsně před začátkem natáčením mě vzali do malého studia a dali nějaká sluchátka, kde jsem mohla slyšet program i redaktora v Manchesteru, který ke mně mluvil.

Bamber Gascoigne v krátkosti nastínil historii encyklopedií a poté byl přehrán záznam rodiny hledající fakta v tradiční encyklopedii v porovnání s použitím webu. Poté začal Michael Schmidt, anglický profesor Institutu vědy a technologie University v Machesteru, vyprávět, jak jeho studenti nyní již mnohem radši používají ke studiu počítače než knihy. Moderátorka Liz Barclay mě požádala, abych stručně vyjádřila, jak Wikipedie pracuje a já začala vysvětlovat, jak může web editovat libovolný návštěvník a jak je vandalismus rychle rozpoznán a následky odstraněny. Barber byl ve studiu v Londýně a vyprávěl o svém webu HistoryWorld. Bamber a Michael oba mínili, že články z Wikipedie by v jistém okamžiku měly být „zastaveny“ a mělo by být zabráněno v jejich dalšímu upravování, ale já jsem navrhla, že namísto trvalého zámku by měla být stabilní verze poskytnuta uživatelům, kteří ji chtějí, zatímco ostatní by měli stále možnost pracovat na živém článku. Tato část programu skončila po 20 minutách uzavřena Barberovou větou „Představa, že tištěné encyklopedie jsou spolehlivé, je nesmysl“.

Poslechněte si program.


<< 3 >>