Legal:Survey Privacy Statement for Schema Revision 15266417/he

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Legal:Survey Privacy Statement for Schema Revision 15266417 and the translation is 94% complete.

ההצהרה הזאת מתארת איך ומתי ויקימדיה אוספת מידע ממשתתפתי סקרים, איך היא משתמשת בו, ואיל היא משתפת אותו.

אנא שימו לב לכך שהסקר הזה מופעל על־די Google Forms, וזה אומר שהשימוש של גוגל במידע שלך נעשה לפי מדיניות הפרטיות ולפי תנאי השימוש שלהם.

מטרת הסקר

אנחנו מעריכים את המשוב שלכם! הסקר הקצר הזה יעזור לנו להבין איך המשתמשים שלנו משתמשים במיזמי ויקימדיה ולהעריך איך אנחנו יכולים לשפר אותם. כדי להבדיל בין הסקר הזה מסקרים קודמים ועתידיים, הסקר הזה מזוהה במספר גרסת סכֵמה: 15266417.

איזה מידע אנו אוספים

בנוסף לכל מידע שכלול בתשובות שלכם, אנחנו יכולים לצפות במידע אחר שנאסף, וזה כולל את כתובת ה־IP שלכם, מתי התחלת וסיימת את הסקר הזה, נתונים על גלישה, תשובות שלכם לסקר, ונתונים אחרים שתספקו או תשלחו לנו. כדי לעזור לעצמנו להבין איך ולמה המשתמשים שלנו מבקרים במיזמי ויקימדיה, אנחנו נקשר את התשובות שלכם לסקר הזה לנתוני הגלישה שייאספו.

שיתוף וגילוי של מידע

הסקר הזה אוסף שני סוגי נתונים: תשובות שתספקו, ומידע כגון כתובת IP ונתוני גלישה. אנחנו נשתף את כל הנתוניןם הגולמיים באופן ציבורי וכפי שסופקו על־ידי המשתמש, למעט הנתונים שהוזנו בשדה טקסט חופשי שאנו קוראים לו "אחר".

כל מידע גולמי אחר שנאסף, כגון נתוני גלישה, ישותף רק עם אנשי סגל, קבלנים, ספקי שירות, ומתנדבים של ויקימדיה, שצריכים לעבד את המידע הזה ושמחויבים בהסכם סודיות, עם יוצאי דופן שמפורטים להלן. אנו יכולים לשתף באופן ציבורי סטטיסטיקות אלמוניות או צבורות בנוגע לתוצאות הסקר, כולל באתרי האינטרנט ובבלוג שלנו.

אנו יכולים לגלות כל מידע שנאסף כשזה נדרש לפי חוק, כשיש לנו רשות ממך, כשזה נחוץ לשם הגנה על הזכויות, הפרטיות, הבטיחות, או המשתמשים שלנו, או על הציבור הכללי, וכאשר זה נחוץ לאכיפת תנאי השימוש שלנו או כל מדיניות אחרת של ויקימדיה.

מידע חשוב

ויקימידה היא ארכון עולמי שמחויב לקידום ידע חופשי ופתוח. שליחת התשובות שלך מהווה את הסכמתך להעברה של המידע שלך, ולאחסון ולשימוש בו בארצות הברית ולמקומות אחרים ככל שזה יידרש כדי לבצע את המטרות ולהשיג את היעדים שלנו, כפי שנדון לעיל.

ויקימדיה מבינה את החשיבות של פרטיות המשתמש. מהסיבה הזאת, אנחנו עובדים כדי להגן על המשתמשים שלנו מפני גילוי בלתי־מורשה, שימוש, או הריסה של המידע שאנחנו מתחזקים. מידע מזהה אישי (אם קיים) יימחק בתוך 90 ימים. סוגים מסוימים של נתונים גולמיים בלתי־ציבוריים, כגון כתובות IP או מידע על סוכני לקוח, ייצבר, יעובד לשם אלמוניות, או יימחק אחרי 90 ימים. סוגים מסוימים של מידע שלא ניתן לזיהוי אישי ומידע צבור או אלמוני יכולים להישמר ללא הגבלת זמן. ר' את הגללים שלנו לשימור נתונים למידע נוסף.


אנו מודים לכם שוב על המשוב שלכם!


קרן ויקימדיה


נא לשים לב לכך שבמקרה של הבדל במשמעות או בפרשנות בין הגרסה המקורית האנגלית של התנאים האלה לבין התרגום, הגרסה האנגלית המקורית קובעת.