Quy định về quyền truy cập thông tin không công khai

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Access to nonpublic personal data policy/Underage exemptions and the translation is 75% complete.
Outdated translations are marked like this.

Chính sách truy cập thông tin không công khai của Quỹ Wikimedia là một chính sách được hội đồng phê duyệt đặt ra các giới hạn tối thiểu cho những cá nhân mà Tổ chức sẽ cho phép có các quyền truy cập truy cập nhạy cảm như CheckUser, Oversight hoặc VRT. Là một phần của chính sách, các thành viên VRT phải từ 16 tuổi trở lên và tất cả những người nắm giữ quyền nâng cao khác (chẳng hạn như CheckUser hoặc Oversighter) phải từ 18 tuổi. Đôi khi có những người dùng đáng tin cậy nhưng không đáp ứng yêu cầu về độ tuổi thông thường và xứng đáng được xem xét là ngoại lệ đối với chính sách này. Nếu muốn được coi là ngoại lệ, bạn có thể gửi email tới ca@wikimedia.org. Bạn có thể tìm thấy quy trình chung sẽ được thực hiện dưới đây:

  1. Việc miễn trừ phải được sự chấp thuận của cả Phòng Pháp chế (Tổng Cố vấn hoặc người được ủy quyền) và Phòng Tham gia Cộng đồng (Trưởng phòng Tham gia Cộng đồng hoặc người được ủy quyền).
  2. Các bộ phận sẽ xem xét người nộp đơn và xác định sự phù hợp.
  3. Sau khi được Bộ phận pháp lý và CE chấp thuận, đề xuất sẽ được gửi tới Giám đốc Điều hành, người có quyền ban hành ngoại lệ theo hội đồng Ủy quyền của cơ quan hoạch định chính sách.
  4. Sau khi có sự chấp thuận của Giám đốc Điều hành, người dùng sẽ được yêu cầu vượt qua quy trình bầu cử hoặc lựa chọn thông thường của cộng đồng.
  5. Người dùng sẽ được yêu cầu yêu cầu cả chính họ và cha mẹ hoặc người giám hộ ký vào phiên bản sửa đổi của Thỏa thuận bảo mật sẽ được gửi trực tiếp cho họ nếu được chấp thuận. Người dùng sẽ được đánh dấu là chưa đủ tuổi trên bảng thông báo áp dụng.
Các trang có liên quan đến quyền riêng tư