Πολιτική Πρόσβασης σε Μη Δημόσια Προσωπικά Δεδομένα Ίδρυματος Wikimedia

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Access to nonpublic personal data policy and the translation is 100% complete.
Δείτε επίσης: :m:Access to nonpublic personal data policy/Noticeboard

Η παρούσα είναι φιλική προς τον χρήστη σύνοψη της πολιτικής πρόσβασης σε μη δημόσιες προσωπικές πληροφορίες.

Αποποίηση ευθύνης: Η παρούσα σύνοψη δεν αποτελεί μέρος της πολιτικής πρόσβασης σε μη δημόσιες πληροφορίες και δεν είναι νομικό κείμενο. Είναι απλώς μια εύκολη αναφορά για την κατανόηση της πλήρους πολιτικής πρόσβασης σε μη δημόσιες πληροφορίες. Θεωρήστε το παρόν ως την φιλική προς τον χρήστη διεπαφή.

Επειδή πιστεύουμε ότι η ιδιωτικότητα στην κοινότητα του Wikimedia είναι ουσιαστικό ζήτημα, τα μέλη της κοινότητας με πρόσβαση σε μη δημόσιες πληροφορίες μπορούν να δημοσιεύσουν πληροφορίες μόνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες, όπως:

Επειδή πιστεύουμε ότι η προστασία της ιδιωτικότητας της κοινότητας του Wikimedia είναι σημαντική αξία του Wikimedia, όσοι έχουν πρόσβαση σε μη δημόσιες πληροφορίες θα πρέπει:

Επειδή εκτιμάμε τα μέλη της κοινότητας που παίζουν αυτόν τον σημαντικό ρόλο στην προστασία των ιστοτόπων του Wikimedia και των χρηστών του και θέλουμε να προστατέψουμε την ιδιωτικότητά τους, υποσχόμαστε ότι:

 • Θα κρατήσουμε απόρρητες και ασφαλείς τις πληροφορίες επικοινωνίας, της πληροφορίες ταυτότητάς τους, και το σύμφωνο εμπιστευτικότητας, και

Purpose

Οι Ιστότοποι του Wikimedia (οι «Ιστότοποι») είναι προϊόντα μιας παγκόσμιας κοινότητας εθελοντών συνεισφερόντων και συντακτών. Αυτή η αφοσιωμένη ομάδα ατόμων όχι μόνο γράφει και φροντίζει το περιεχόμενο των ιστότοπων — αλλά βοηθούν επίσης και στη διασφάλιση της ασφάλειας των ιστοτόπων και των χρηστών τους καθώς και στη συμμόρφωση με τις εφαρμόσιμες πολιτικές. Για τη διαχείρηση αυτού του τεράστιου έργου με αποτελεσματικότητα, σε συγκεκριμένα μέλη της κοινότητας, δίνεται η πρόσβαση σε περιορισμένη ποσότητα μη δημόσιων πληροφοριών σχετικά με άλλους χρήστες. Για παράδειγμα, ένα έμπιστο μέλος της κοινότητας που έχει δικαιώματα «checkuser» θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτά τα δικαιώματα για να ερευνήσει το κατά πόσο ένας χρήστης χρησιμοποιεί πολλαπλούς λογαριασμούς με τρόπο ασύμβατο με τις πολιτικές του Wikimedia. Ο σκοπός αυτής της πολιτικής για την «Πρόσβαση σε μη δημόσιες πληροφορίες» (η «πολιτική»”) είναι:

 • να εξηγήσει τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένα μέλος της κοινότητας το οποίο έχει πρόσβαση σε μη δημόσιες πληροφορίες,
 • να εξηγήσει τα δικαιώματα και τις ευθύνες των μελών της κοινότητας με πρόσβαση σε μη δημόσιες πληροφορίες,
 • να διασφαλίσει ότι τα μέλη της κοινότητας με πρόσβαση σε μη δημόσιες πληροφορίες κατανοούν και δεσμεύονται να διατηρούν την εμπιστευτικότητα των μη δημόσιων πληροφοριών, και
 • να παρέχει οδηγίες στα μέλη της κοινότητας με πρόσβαση σε μη δημόσιες πληροφορίες σχετικά με το πότε μπορούν να έχουν πρόσβαση στις μη δημόσιες πληροφορίες, το πως μπορούν να χρησιμοποιήσουν τέτοιες πληροφορίες, και το πότε και σε ποιον μπορούν να αποκαλύψουν τέτοιες πληροφορίες.

Μέλη της κοινότητας που καλύπτονται από αυτή την Πολιτική

Αυτή η πολιτική έχει εφαρμογή σε οποιονδήποτε χρήστη με πρόσβαση σε μη δημόσιες πληροφορίες που καλύπτονται από την πολιτική ιδιωτικότητας, συμπεριλαμβανομένων:

 • Μέλη της κοινότητας με πρόσβαση σε οποιοδήποτε εργαλείο που τους επιτρέπει να δουν μη δημόσιες πληροφορίες σχετικές με άλλους χρήστες (όπως το εργαλείο CheckUser) ή μέλη του κοινού (για παράδειγμα μέσω λογαριασμών OTRS),
 • Μέλη της κοινότητας με τη δυνατότητα να προσπελάσουν περιεχόμενο ή πληροφορίες χρήστη το οποίο έχει αφαιρεθεί από τη θέα των διαχειριστών (όπως το εργαλείο απόκρυψης), και
 • Εθελοντές προγραμματιστές με πρόσβαση σε μη δημόσιες πληροφορίες.

Για επεξήγηση και μόνο, κάποια παραδείγματα ομάδων ή μελών της κοινότητας για τα οποία εφαρμόζεται αυτή η πολιτική περιλαμβάνουν: διαχειριστές VRTS, μέλη της ομάδας απόκρισης email, και οι Επίτροποι. Η πολιτική δεν έχει εφαρμογή σε χρήστες των οποίων τα δικαιώματα περιλαμβάνουν απλώς τη δυνατότητα να δουν τυπικές διαγραμμένες εκδόσεις. Η πολιτική αυτή επίσης δεν έχει εφαρμογή στους υπαλλήλους του Ιδρύματος Wikimedia ή εργολάβους που δρουν στα επαγγελματικά τους πλαίσια καθώς αυτοί ήδη υπόκεινται σε άλλα εμπιστευτικά σύμφωνα τα οποία είναι το ίδιο ή και περισσότερο προστατευτικά από ότι αυτή η πολιτική.

Ελάχιστες προϋποθέσεις για τα μέλη της κοινότητας που αιτούνται για δικαιώματα πρόσβασης σε μη δημόσιες πληροφορίες

Οι ακόλουθοι όροι αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες θα πρέπει να πληρούν όλα τα μέλη της κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των εθελοντών προγραμματιστών, στα οποία αποδίδονται δικαιώματα με πρόσβαση σε μη δημόσιες πληροφορίες («δικαιώματα πρόσβασης»). Αυτοί οι όροι θα πρέπει επίσης να θεωρούνται προαπαιτούμενα για να είναι κανείς υποψήφιος σε οποιαδήποτε διαδικασία επιλογής της κοινότητας για ρόλο που δίνει τέτοια δικαιώματα πρόσβασης. Η κοινότητα ενδέχεται να απαιτεί από τους υποψηφίους για δικαιώματα πρόσβασης να πληρούν επιπλέον κριτήρια καθορισμένα από αυτή κατά περίπτωση ή κατά ρόλο.

(α) Ελάχιστη ηλικία. Εκτιμούμε τα μέλη της κοινότητας μας ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Ωστόσο η πρόσβαση σε μη δημόσιες πληροφορίες απαιτεί ωριμότητα εξαιτίας των σημαντικών ευθυνών που απορρέουν από τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας. Για αυτό τον λόγο, οποιοδήποτε μέλος της κοινότητας που αιτείται δικαιώματα πρόσβασης θα πρέπει:

 • να είναι τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών, εκτός από τα μέλη της ομάδας απόκρισης email που θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαέξι (16) ετών, και
 • πρέπει να αποδείξουν στο Ίδρυμα Wikimedia ότι έχουν την απαιτούμενη ηλικία για δικαιώματα για τα οποία αιτούνται.

(β) Έγκυρη, συνδεδεμένη διεύθυνση email. Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να επικοινωνίσουμε με τα άτομα τα οποία αναλαμβάνουν αυτές τις σημαντικές θέσεις, οποιοδήποτε μέλος της κοινότητας που αιτήται για δικαιώματα πρόσβασης θα πρέπει:

 • να υποβάλει στο Ίδρυμα Wikimedia μία έγκυρη διεύθυνση email,
 • ο λογαριασμός υπό τον οποίο αιτείται για δικαιώματα να είναι συνδεδεμένος με μία έγκυρη διεύθυνση email,
 • να ολοκληρώσει την επαλήθευση της υποβεβλημένης ή/και συνδεδεμένης διεύθυνσης email (απαντώντας στο email επαλήθευσης που θα σταλεί στην διεύθυνση email που έχει υποβάλει), αν ζητηθεί να το κάνει, και
 • να ενημερώσει το Ίδρυμα Wikimedia για οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση email του εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά οποιαδήποτε τέτοιου είδους αλλαγή.

(γ) Εμπιστευτικότητα Για να διασφαλίσουμε ότι τα μέλη της κοινότητας με δικαιώματα πρόσβασης κατανοούν και δεσμεύονται να κρατούν τις μη δημόσιες πληροφορίες εμπιστευτικές, θα απαιτηθεί να διαβάσουν και να πιστοποιήσουν ότι συμφωνούν με ένα σύντομο σύμφωνο εμπιστευτικότητας το οποίο ορίζει:

 • το θα πρέπει τα μέλη της κοινότητας να μεταχειρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες,
 • πότε επιτρέπεται η πρόσβαση σε μη δημόσιες πληροφορίες,
 • πως μπορούν τα μέλη της κοινότητας να χρησιμοποιήσουν τις μη δημόσιες πληροφορίες άλλων χρηστών,
 • πότε και σε ποιον μπορούν να αποκαλύψουν μη δημόσιες πληροφορίες και πως πρέπει σε κάθε άλλη περίπτωση να μην αποκαλύπτουν μη δημόσιες πληροφορίες σε οποιονδήποτε, εκτός από όταν επιτρέπεται υπό τις εφαρμοζόμενες πολιτικές,
 • πως πρέπει να διασφαλίζουν τον λογαριασμό τους από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, και
 • πότε πρέπει να αναφέρουν την αποκάλυψη μη δημόσιων πληροφοριών σε τρίτα μέρη ή παράτυπη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη μη δημόσιων πληροφοριών.

(δ) Ιδιωτικότητα. έχοντας υπόψη την ιδιωτικότητα των μελών της κοινότητας με δικαιώματα πρόσβασης, οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία υποβάλλουν στο Ίδρυμα Wikimedia υπό αυτή την πολιτική, εμπίπτει στην πολιτική ιδιωτικότητας και τις οδηγίες διατήρησης δεδομένων.

(ε) Χρονολόγιο υποβολής Οποιοδήποτε μέλος της κοινότητας στο οποίο είχαν δοθεί δικαιώματα πρόσβασης μέχρι την εφαρμογή αυτής της πολιτικής θα πρέπει να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των ενοτήτων (α) - (γ) της πολιτικής εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από οποιοδήποτε από τα επόμενα συμβεί πρώτο (i) από την ημερομηνία που θα σταλεί αίτηση συμμόρφωσης με την πολιτική σε αυτό το μέλος από το Ίδρυμα Wikimedia είτε (ii) από την ημέρα που μια τέτοια ανακοίνωση θα ανεβεί ευκρινώς στο Meta. Η επέκταση της περιόδου συμμόρφωσης για κάποια μέλη της κοινότητας είναι στην ευχέρεια του Ιδρύματος Wikimedia.

Οποιοδήποτε μέλος της κοινότητας δεν πληροί της προϋποθέσεις των ενοτήτων (α) – (γ) αυτής της πολιτικής μέχρι την προθεσμία θα πρέπει να αναμένει ότι θα του αφαιρεθούν τα δικαιώματα πρόσβασης μέχρι να υποβάλλει τις απαιτούμενες πληροφορίες.

Χρήση και αποκάλυψη μη δημόσιων πληροφοριών

Τα μέλη της κοινότητας με δικαιώματα πρόσβασης παρέχουν πολύτιμες υπηρεσίες στους ιστότοπους και τους χρήστες τους -- καταπολεμούν τον βανδαλισμό, απαντούν σε email, διασφαλίζουν την απόκρυψη ιδιωτικών δεδομένων που αποκαλύφθηκαν από λάθος, επιβεβαιώνουν εκχωρήσεις αδειών, ερευνούν για χρήστες μαριονέτες, βελτιώνουν και αποσφαλματώνουν το λογισμικό, και πολλά ακόμα. Όμως η χρήση των δικαιωμάτων πρόσβασης από τα μέλη της κοινότητας περιορίζεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και περιστάσεις. Αυτή η ενότητα αποσαφηνίζει τις καταστάσεις στις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δικαιώματα πρόσβασης και να αποκαλυφτούν σε τρίτα μέρη μη δημόσιες πληροφορίες.

(α) Χρήση των δικαιωμάτων πρόσβασης και μη δημόσιες πληροφορίες. Όλα τα μέλη της κοινότητας με πρόσβαση σε μη δημόσιες πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δικαιώματά πρόσβασής τους και τις πληροφορίες που θα προσπελάσουν μόνο σύμφωνα με τις πολιτικές που διέπουν τα εργαλεία που χρησιμοποιούν για να αποκτήσουν τέτοια πρόσβαση. Για παράδειγμα, τα μέλη της κοινότητας με πρόσβαση στο εργαλείο CheckUser πρέπει να συμμορφώνονται με την καθολική πολιτική CheckUser καθώς και, εκτός και αν εκτελούν έλεγχο σε όλα τα wiki, με τις πιο περιοριστικές τοπικές πολιτικές που ισχύουν στον εκάστοτε τοπικό ιστότοπο. Παρόμοια, μέλη της κοινότητας με πρόσβαση στο εργαλείο της απόκρυψης μπoρούν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο μόνο συμμορφούμενοι με την πολιτική απόκρυψης. Όταν ανακληθεί η πρόσβαση ενός μέλους της κοινότητας σε κάποιο εργαλείο, για οποιονδήποτε λόγο, αυτό το μέλος οφείλει να καταστρέψει όλες τις μη δημόσιες πληροφορίες που έχουν εξαιτίας αυτού του εργαλείου.

(β) Αποκάλυψη μη δημόσιων πληροφοριών. Καθώς κρατούν τους ιστότοπους και τους χρήστες τους ασφαλείς, τα μέλη της κοινότητας με δικαιώματα πρόσβασης πρέπει κάποιες φορές να αποκαλύψουν μη δημόσιες πληροφορίες σε τρίτα μέλη. Η αποκάλυψη μη δημόσιων πληροφοριών σε τρίτα μέλη μπορεί να γίνει:

(i) σε άλλα μέλη της κοινότητας με τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης, ή σε όποιον κατά άλλο τρόπο επιτρέπεται η πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες, ώστε να εκπληρώσει τα καθήκοντα που περιγράφονται στην οικεία πολιτική για τα εργαλεία πρόσβασης που χρησιμοποιήθηκαν,

(ii) σε παρόχους και φορείς υπηρεσιών, ή σε τρίτα μέρη ώστε να διευκολυνθεί η στόχευση φραγών IP ή για τον σχηματισμό παραπόνου σε σχετικούς παρόχους υπηρεσιών ίντερνετ,

(iii) σε όργανα του νόμου, σε περιπτώσεις όπου υφίσταται άμεση και πιστευτή απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας,

(iv) σε εξουσιοδοτημένα μέρη, με τη ρητή άδεια του χρήστη του οποίου αποκαλύπτονται οι μη δημόσιες πληροφορίες,

(vi) στο κοινό, όταν απαιτείται από τις περιστάσεις για να φραχθεί ένας χρήστης-μαριονέτα ή άλλος καταχρηστικός λογαριασμός.

Ενώ τα μέλη της κοινότητας με δικαιώματα πρόσβασης μπορούν να αποκαλύψουν δημόσιες πληροφορίες σε τρίτα μέλη υπό τις περιστάσεις που περιεγράφηκαν παραπάνω δεν έχουν καμία υποχρέωση από το Ίδρυμα να το κάνουν. Παρακαλώ σημειώστε, ωστόσο, ότι αν ένα μέλος με δικαιώματα πρόσβασης επιλέξει να αποκαλύψει στοιχεία σε μία κατάσταση που καλύπτεται από τα (ii), (iii), (iv), ή (v) παραπάνω, πρέπει να ειδοποιήσουν το Ίδρυμα Wikimedia στέλνοντας στο check-disclosure@wikimedia.org μία εξήγηση της αποκάλυψης εντός (10) εργάσιμων ημερών μετά από μία τέτοια αποκάλυψη.

Σε περίπτωση που ένα Καθορισμένο Μέλος της Κοινότητας λάβει αίτημα για Προσωπικά Δεδομένα από τις αρχές επιβολής του νόμου σχετικά με μια άμεση και αξιόπιστη απειλή σωματικής βλάβης, όπως περιγράφεται παραπάνω στο (iii), και το Καθορισμένο Μέλος της Κοινότητας επιλέξει να αποκαλύψει Προσωπικά Δεδομένα, του επιτρέπεται να πράξτε το χωρίς προέγκριση, ωστόσο, το καθορισμένο μέλος της Κοινότητας θα πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με το check-disclosure@wikimedia.org με μια εξήγηση της αποκάλυψης. Εάν το Καθορισμένο Μέλος της Κοινότητας επιλέξει να μην αποκαλύψει Προσωπικά Δεδομένα ως απόκριση σε έκτακτο αίτημα από τις αρχές επιβολής του νόμου, αυτό το Μέλος της Κοινότητας θα πρέπει να στείλει αμέσως email στο emergency@wikimedia.org με λεπτομέρειες του αιτήματος, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί για πιθανή αποκάλυψη του Ιδρύματος.

Όλες οι άλλες επίσημες ή ανεπίσημες αιτήσεις για πληροφορίες χρήστη (ήτοι αυτές που δεν καλύπτονται από μία από τις περιπτώσεις που περιγράφονται παραπάνω ή αυτές που δεν γίνονται από μέλος της κοινότητας με δικαιώματα πρόσβασης), συμπεριλαμβανομένων ενταλμάτων, από όργανα του νόμου, κυβερνητικές υπηρεσίες, δικηγόρους ή άλλα τρίτα μέρη θα πρέπει να προωθούνται στο νομικό τμήμα του Ιδρύματος Wikimedia στο legal@wikimedia.org.

Σελίδες σχετικές με την ιδιωτικότητα