Адам укуктары жаатындагы саясат

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Human Rights Policy and the translation is 55% complete.

Бул саясат 2021-жылдын 8-декабрында Викимедиа фондунун Камкорчулар кеңеши тарабынан бекитилген.

Киришүү

Викимедиа кыймылынын көз карашы — ар бир адам баласы бардык билимди эркин бөлүшө алган дүйнө — адам укуктарына таянып, алардын жүзөгө ашырылышын камсыз кылат. Мындай дүйнөнү калыптандыруу үчүн адам маалыматты каалагандай издеп, алып жана жайылта алышы керек. Демек, Викимедиа долбоорлору адамдын өз пикирин эркин билдирүү укугуна негизделет. Бул укук Адам укуктарынын жалпы декларациясынын 19-беренесинде «Ар бир адам эркин ой-пикирге жана аны эркин билдирүүгө укуктуу; бул укук өз ой-пикирлерин тоскоолсуз жактоону жана маалыматтар менен идеяларды ар кандай каражаттар жана мамлекеттик чек араларга карабастан издөө, алуу жана таркатуу эркиндигин камтыйт» деп бекитилген.

Ар бир адам долбоорлорубузга толук кандуу катышып, алардан пайда таба алышы үчүн, Викимедиа кыймылы дүйнө жүзүндөгү жамааттар үчүн билимге жетүүнү кеңейтүүнү жана ага болгон тоскоолдуктарды жоюуну көздөйт. Билим алууга бардык адамдардын тең мүмкүнчүлүгүнө көмөктөшүп, билимдин чакан топтун колунда гана илгертен бери топтолушуна жол бербей жатабыз. Бийлик түзүмдөрү жана артыкчылыктуу топтор көптөгөн тарыхый окуялар менен көз караштарды көз жаздымда калтырып келишкенин эске алып, биздин эркин билим долбоорлорубуз адамдарды инклюзивдүү, тең укуктуу жана сапаттуу билимге жетишүүдө жана адамдын дискриминацияланбоо укугу жүзөгө ашырууда омоктуу роль ойнойт деген ойдобуз. Кыз-келиндердин, ЛГБТК+ өкүлдөрүнүн, илгертен азчылык болуп келген расалык жана этностук топтордун, майыптыгы бар адамдардын, аз камсыз болгон аймактардагы жамааттардын, ошондой эле эне тилинде тең билим алуу мүмкүнчүлүгүн жакшыртууну көздөйбүз.

Тилекке каршы, жалпы адам укуктары корголбогондо жана сыйланбаганда Викимедиа кыймылынын бардык жердеги бардык адамдарга билим менен бөлүшүүгө жардам берүү мүмкүнчүлүгү чектелет. Демек, Викимедиа фондунун Адам укуктары жаатындагы саясаты бардык долбоорлорубуздагы адам укуктарынын бардык түрлөрүн коргоого умтулганыбызды бекитип, дүйнөлүк кыймылыбызга мындан ары да өсүп өнүккөнгө мүмкүнчүлүк берген саясаттар менен технологияларды коргоо иштерибизге негиз болууда.

Милдеттенмелер

Адам укуктары жаатындагы милдеттенмелерибиз Адам укуктарынын жалпы декларациясына жана адам укуктары боюнча төмөнкү эл аралык макулдашууларга негизделет:

As a private organization that supports the operation of digital platforms and services, the Wikimedia Foundation is committed to protect and respect all internationally recognized human rights in accordance with United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs). The Foundation is a non-profit organization. But our work in developing, operating, and supporting digital platforms and services exposes us, and all people who contribute to or interact with our projects, to human rights risks common to all digital platforms, including those operated by private companies. Thus we are committed to follow the global standards set forth by the UNGPs.

Scope: The Wikimedia Foundation's commitment to protect and respect human rights includes: how we respond to and protect members of our movement against demands and threats from governments that violate the human rights of people who contribute to or interact with the Wikimedia movement; how we respond to and protect against threats by malign non-state actors; how our projects and platforms can protect the rights of children; and all other ways that the activities and operations of our foundation, projects, and movement might affect the rights of employees, volunteers, audiences, and the communities they belong to.

We support human rights defenders (including journalists) who work to peacefully promote and protect human rights, and whose vital work advances and depends upon free knowledge around the world. We condemn all threats, acts of intimidation and retaliation, persecution, and physical and legal attacks against human rights defenders. In addition, we strive to support an ecosystem that promotes human rights, globally, including by advocating for laws that respect human rights.

Relationship to laws: In the context of operating platforms and services around the world, the Wikimedia Foundation recognizes that in some countries, national law may offer weaker protections for our staff, volunteers, and community than international standards or may directly conflict with them. In instances where national law is weaker and we have direct ability to uphold a higher human rights standard, we commit to doing so. Where national law directly conflicts with international standards, we comply with national law in cases where we determine it to be applicable, in accordance with our Applicable Law Determination policy.

Милдеттенмелерибизди аткарганыбыз

We strive to protect and respect the human rights of all people in the Wikimedia movement, on our projects and beyond, and through governance that reflects the Foundation's values. As the hosts of Wikimedia projects, we are implementing this policy consistent with Wikimedia's culture and values and aligned with the Foundation's guiding principles: through openness, transparency, and in collaboration with the international Wikimedia communities. We will operationalize our commitments to human rights in these ways:

  • Conduct ongoing human rights due diligence, including periodic human rights impact assessments, in addition to regular and robust engagement with rights holders and their legitimate representatives. Our human rights due diligence aims to ensure that we identify how all aspects of our operations and projects affect human rights, and in turn work to mitigate and prevent harm.
  • Track and publicly report on our efforts to meet our human rights commitments, as part of our broader commitment to public transparency and openness through all of our websites and platforms, in addition to our dedicated Transparency Reports.
  • Use our influence with partners, the private sector, and governments to advance and uphold respect for human rights. The Wikimedia Movement Strategy's commitment to increase our global advocacy activities both reflects and enables this effort to advance the realization of rights we are uniquely positioned to support, especially the right to share and access information.
  • Provide access to effective remedies. In cases where the Foundation's prevention and mitigation strategies have not prevented our products, platforms, or operations from contributing to the curtailment, infringement or violation of human rights, we commit to maintain and improve mechanisms for reporting harms or abuses. We also commit to work with experts and stakeholders to develop or support appropriate forms of redress, proportionate to the type and manner of harm. We commit to avoid obstructing access to other forms of remedy including judicial remedies.

The Wikimedia Foundation is committed to regular and ongoing improvement. We recognize that the commitments made in this policy take time to implement, and that we must be honest with ourselves, the movement, and the broader public about our successes and shortcomings along the way.

Викимедиа кыймылындагы адамдар

Викимедианын ишинин өзөгүн адам түзөт. Санарип укуктар — адам укуктары. Демек, Викимедиа фонду кызматкерлерибизге жана бөдрөтчүлөрүбүзгө, ыктыярчыларга жана Викимедиа долбоорлорун колдонуп жатышкан адамдарга өзгөчө көңүл бурат. Мындан тышкары, долбоорлорубуздун түздөн-түз катышуучусу же окурмандары болбогон, бирок маалымат чөйрөлөрүнө ишибиздин таасири тийген адамдардын алдындагы жоопкерчилигибизди моюнга алабыз.

Фонддун кызматкерлери

Викимедиа фондунун кызматкерлери менен бөдрөтчүлөрү Викимедиа долбоорлоруна, ыктыярчыларга, демөөрчүлөргө жана окурмандарга колдоо көрсөтүшөт. Кызматкерлерибиз биз менен чогуу эркин билим жана адам укуктары принциптерин бийик тутушат, ал эми Камкорчулар кеңеши ушул саясаттын аткарылышын камсыз кылууга жетекчиликти милдеттендирет.

Викимедиа фондунун бардык бөлүмдөрдүн кызматкерлерин жана бөдрөтчүлөрүн такай окутуу, алардын иши ар бир адамдын жана жамааттардын адам укуктарына кандай таасир этиши мүмкүн экендиги тууралуу кабардарлыгын арттырып туруу боюнча милдеттенмесин ырастайбыз.

In managing our staff and contractors, we are committed to uphold international human rights and labor standards. The Foundation's Code of Conduct outlines our expectations that staff and contractors treat each other with respect and the Movement's Universal Code of Conduct defines expectations for everyone who interacts in and contributes to Movement spaces or activities. The Foundation will not practice or tolerate discrimination on the basis of place of origin, race, ethnicity, citizenship, gender or gender expression, age, political or religious affiliation, sexual orientation, marital status, family relationship, physical ability, or economic or medical status. We aim to treat all people with respect, and to foster a productive environment free of harassment, intimidation and discrimination. In addition, we work to ensure the physical safety of our staff.

Кыймылдын ыктыярчылары

Wikimedia projects are created by volunteer contributors. Editors and photographers write new articles and improve current articles. Developers write, maintain, and improve the software on which our platform is built. In doing so, they may expose themselves to risk—whether from harassment, government surveillance, or threat of reprisal by both state and non-state actors. Volunteers have the right to an environment that is free from harassment, whether by other volunteers, or by external actors.

Internal threats: Wikimedia projects belong to everyone, and we believe that everyone acting in good faith should be able to participate and feel respected. The Movement's Universal Code of Conduct (UCoC) provides a universal baseline of acceptable behavior for the entire Wikimedia movement and all its projects. The UCoC is aligned with human rights norms and is grounded in the commitment to treat everyone who participates in the Wikimedia projects with dignity and respect. The Foundation is also committed to work with volunteers to ensure user conduct policies are clear, effective, and enforceable and that volunteers are provided with appropriate trust and safety tools, including tools to detect, report, evaluate and remove harassing content.

External threats: We recognize that volunteers may experience threats from outside the Movement based on their participation in our knowledge projects. At the Foundation, we conduct specific due diligence to maximize the safety and security of volunteers who are at greatest risk of persecution, reprisal or harassment in the course of their movement contributions due to their beliefs or characteristics, including human rights defenders who contribute to Wikimedia projects.

The Foundation's commitment to mitigate risks related to government surveillance is guided by our Privacy Policy. It is also guided by our commitment to the Global Network Initiative Principles for protecting freedom of expression and privacy when addressing government demands, and international human rights standards outlined in the Commitments section of this Policy. The Wikimedia Foundation will work to protect our volunteers from requests for their data that contradict human rights standards.

We take seriously our responsibility to minimize and mitigate risks faced by those who contribute to and interact with our projects and operations, and to defend them from direct threats to the best of our abilities. We will provide our volunteers with support and resources to protect themselves from such violations of their legitimate privacy rights by governments and other powerful non-state actors. While recognizing that we operate in over 300 languages, we will strive to foster a culture of shared education and learning across the movement about how best to keep each other safe. Foundation executives and staff will report on our progress to the Board, to members of the movement, and to the public.

Викимедиа долбоорлорунун таасири

Wikimedia projects provide access to free knowledge around the world, thereby helping to advance a range of human rights. The Foundation commits to develop technology and products with guidance from staff members with deep human rights expertise. In keeping with such guidance we are committed to deploy technologies that are considered industry best practice to maximize the safety and security of everyone who contributes to or interacts with our projects.

Even so, we recognize that some projects could have features, technologies, or processes that may, inadvertently, have a negative impact on human rights across communities and societies. We recognize the need to evaluate specific risks related to children's rights. We also recognize the risks of malign misuse. For example, some people and organizations try to use our projects to spread misinformation or to suppress historical facts.

Some activities or projects may be misused by malign state or non-state actors directly and intentionally against members of our movement with the aim of silencing or discrediting them. The Foundation actively works to align responses to such threats with international human rights standards, particularly for freedom of expression and privacy. Where needed, Foundation staff employ a Crisis Response Protocol.

The Foundation also works with volunteers on systems and processes to identify and remove demonstrably harmful content, such as online child sexual exploitation material. Furthermore, we recognize that not all content on our platforms may be appropriate for all audiences, including children. We strive to support our volunteers with training to ensure that content is handled sensitively and appropriately where it may be deeply disturbing, resulting in harm, including self harm.

Due Diligence

Due diligence and impact assessment processes are important tools for identifying risks and developing mitigation strategies to limit adverse human rights impacts, including infringements of the right to freedom of expression and non-discrimination. We commit to conduct ongoing due diligence, including periodic impact assessments to ensure that our due diligence covers the full range of ways in which our operations, projects, and other movement activities could cause, contribute, or be linked to any human rights harms.

The Foundation is committed to develop processes for due diligence and impact assessment that can be applied by staff and volunteers to new as well as existing products, services, features, and technologies (including algorithmic systems), in addition to other movement activities such as grants, campaigns, and events. At the same time, we recognize that designing and scaling due diligence processes over 300 languages in a highly complex socio-technical environment is a long-term commitment requiring significant time and resources. We commit to continuous improvement of our processes for discussing, identifying, and rectifying any human rights issues in our projects—both internally and externally. We will be honest and transparent about our progress.

Башкаруу

Адам укуктары жаатындагы бул саясаттын аткарылышын Викимедиа фондунун Адам укуктары боюнча көп функционалдуу комитети жөнгө салса, күнүмдүк жүзөгө ашырылышы Фонддун бардык бөлүмдөрүнүн улук кызматкерлерине, ошондой эле Викимедиа технологияларын жана өнүмдөрүн иштеп чыккан жана тейлегендерге да жүктөлгөн.

Даттануулар

Викимедиа фонду Викимедиа долбоорлорундагы даттанууларды кароо каналдардын жана механизмдерин баалоону жана өркүндөтүүнү улантууга милдеттенет. Иш-аракеттерибиздин адам укуктарына болгон таасирине тынчсызданган Викимедиа фондунун камкорчулары, кызмат адамдары, кызматкерлер, ыктыярчылар жана көз карандысыз бөдрөтчүлөр Маалымдоо саясатыбыз аркылуу кайрыла алышат. Калган кызыкдар тараптар көйгөйлөр боюнча talktohumanrights@wikimedia.org эл. почтасы аркылуу кайрылышса болот.

Отчёттуулук

Бул саясатты Камкорчулар кеңеши бекитип, анын аткарылышы тууралуу дайыма отчёт берүүгө Аткаруу комитети аркылуу жетекчиликти милдеттендирет. Мындан тышкары, Камкорчулар кеңеши өз курамына адам укуктары жаатында тажрыйбасы бар жок дегенде бир мүчөнү кошууга милдеттенет. Викимедиа фондунун жогорку жетекчилиги жылына кеминде бир жолу бүтүндөй Кеңештин курамына адам укуктары жаатындагы белгилүү бир көйгөйлөр тууралуу жана/же адам укуктары жаатындагы көйгөйлөрдүн түрлөрү кандай багытта өзгөрүп баратканы тууралуу кабарлап турат. Викимедиа фонду адам укуктарынын сакталышын ар тараптан текшерүүнүн, ыктыярчылар жана негизги тышкы кызыкдар тараптар менен иштешүүнүн жыйынтыгына жараша иштөө ыкмаларын ыңгайлаштырууну улантат.

Көп берилүүчү суроолор

Ушул саясатка тиешелүү көп берилүүчү суроолорго жооптор.