Wikimedia Foundations retningslinjer for giveres personvern

From the Wikimedia Foundation Governance Wiki
Jump to navigation Jump to search

Velkommen!

Velkommen til Wikimedia Foundations retningslinjer for giveres personvern. Wikimedia Foundation (“WMF”) har utarbeidet disse retningslinjene for å beskytte personvernrettighetene til sine givere. Vi anerkjenner at våre givere er opptatt av hvordan deres personopplysninger brukes og deles, og vi verdsetter personvernet og sikkerheten til våre givere. Disse retningslinjene viser til vår praksis for innhenting, bruk, vedlikehold, beskyttelse og offentliggjøring av giveres personopplysninger. Les disse retningslinjene nøye i kombinasjon med våre Brukervilkår. Vi vil aldri selge, forhandle eller leie ut noen av dine personopplysninger som er unntatt offentlighet.

Viktig informasjon

Ved å bidra som giver til WMF samtykker du til innhenting, overføring, behandling, lagring, offentliggjøring og bruk av dine opplysninger i eller til USA, og andre lokasjoner som kan ha andre eller mindre streng datavernlovgivning enn i ditt land, for de formål oppgitt i disse retningslinjene. Hvis du ikke er enig i vilkårene angitt i retningslinjene for giveres personvern og WMF brukervilkår, må du opphøre bruken av Wikimedias innsamlingssider umiddelbart, som donate.wikimedia.org.

Definisjoner

WMF”, “oss”, “vi”, og “vår” henviser til Wikimedia Foundation.

Retningslinjer for giveres personvern” og “retningslinjene” henviser til dette dokumentet.

Personopplysninger” er opplysninger du gir oss eller informasjon vi innhenter fra deg som kan brukes til å identifisere deg. Selv om vi kanskje ikke innhenter alle typer opplysninger, anser vi følgende å være "personopplysninger" hvis det på andre måter er unntatt offentligheten og kan brukes til å identifisere deg:

 1. Ditt reelle navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, passord, identifikasjonsnummer på offentlig legitimasjon, IP-adresse, nettleserinformasjon, kreditt- eller debetkortnummer, bankkontonummer og routingnummer, personnummer i forbindelse med denne kontoen; og
 2. Når de forbundet med ett av elementene i underartikkel (a), hvilke som helst sensitive data som fødselsdato, kjønn, legning, rase eller etnisk opprinnelse, sivil eller familiær status, medisinske tilstander eller funksjonshemninger, politisk tilhørighet, og religion.

Hva dekker disse retningslinjene

Disse retningslinjene for giveres personvern dekker innhenting, overføring, bearbeiding, lagring, utlevering og bruk av personlig og ikke-personlig informasjon som samles inn fra deg når du donerer til Wikimedia Foundation og gjennom samhandling med pengeinnsamlingsrelaterte e-poster fra WMF, innsamlingsrelaterte bannere på Wikimedia-nettsteder, og Wikimedia innsamlingsider, for eksempel donate.wikimedia.org. Disse retningslinjene dekker ikke innhenting, overføring, lagring, offentliggjøring eller bruk av opplysningene dine knyttet til ditt bruk av andre WMF-prosjekter eller funksjoner, som Wikipedia. For mer informasjon angående WMFs bredere personvernpraksis, gjennomgå våre Retningslinjer for personvern. Disse retningslinjene dekker ikke innsamling, overføring, behandling, lagring, offentliggjøring, og bruk av informasjonen innhentet fra deg når du donerer til eller har annen samhandling med en Wikimedia samarbeidspartner, som et kapittel. For mer informasjon om retningslinjene for personvern for disse organisasjonene, henvises det til de aktuelle retningslinjene.

Hvilken informasjon vi innhenter

I forbindelse med samhandlingen din med våre donasjonssider, i form av å donere, delta i undersøkelser eller gi tilbakemelding knyttet til donering, kan WMF innhente personopplysninger som definert over. Vi kan også innhente ikke-personlig informasjon, som:

 • nettsiden som henviste deg til våre donasjonssider
 • beløpet du donerte
 • hvilke av våre sider du besøkte
 • dato og tid for hver forespørsel du gjorde på våre donasjonssider
 • navn på din nettleverandør
 • kommentarer og forslag fra deg
 • korrespondanse mellom deg og WMF
 • andre opplysninger du oppgir til oss

Vi lagrer både personlig og ikke-personlig informasjon konfidensielt, som betyr at vi ikke deler disse opplysningene utenfor Wikimedia Foundation med mindre det er tillatt i henhold til disse retningslinjene eller i anonymisert form.

Informasjonskapsler og annen sporingsteknologi

Mens du samhandler med WMFs donasjonsprosess, innsamlingseposter, undersøkelser, eller tilbakemeldingsmekanismer fra WMF, kan vi bruke automatisk datainnsamling og annen lokal datalagringsteknologi som sporingspiksler, JavaScript, informasjonskapsler, og lagring lokalt for å innhente viss informasjon om din enhet.

WMF bruker informasjonskapsler og annen data lagret lokalt for å forbedre din giveropplevelse. Vi bruker også disse opplysningene til å skape et tryggere nettmiljø og få en bedre forståelse av giverpreferanser og samhandling med Wikimedia sine innsamlingssider, som donate.wikimedia.org, og giverrelaterte e-poster. Vanligvis brukes informasjonskapsler og annen data lagret lokalt til å:

 • Hjelpe ytelsen av Wikimedias innsamlingssider, som donate.wikimedia.org funksjoner og levere nytt og relevant innhold til deg.
 • Gi deg en personlig tilpasset opplevelse ved å lagre dine preferanser slik at de kan brukes neste gang du besøker en innsamlingsside for Wikimedia, som donate.wikimedia.org.
 • Analysere ytelsen av giverprosesser slik at vi bedre kan forstå hvordan de fungerer og forbedre dem for deg og andre WMF-givere.
 • Analysere samhandling med innsamlingseposter slik at vi kan finstille og forbedre giverprosessen.

Begrense datainnhenting med informasjonskapsler og annen sporingsteknologi

Vi tror at innhenting av disse opplysningene vil forbedre din giveropplevelse; men du har imidlertid muligheten til å fjerne eller deaktivere noen eller all lagrede opplysninger i dine nettleserinnstillinger. Selv om det ikke er en omfattende liste, kan du begrense bruken av informasjonskapsler og andre data lagret lokalt på enheten ved å:

 • Fjerne eller deaktivere spesifikke data lagret lokalt i dine nettleserinnstillinger.
 • Bruke en nettleser som kan blokkere informasjonskapsler fra tredjeparter.
 • Installere et tilleggsprogram for å blokkere lagring av data lokalt, hvis tilgjengelig.

Selv om pengegaver til WMF via Wikimedias innsamlingssider, som donate.wikimedia.org, er mulig å gjennomføre uten informasjonskapsler og andre data lagret lokalt, vil fjerning av disse eller deaktivering påvirke din navigering av disse sidene.

Ikke spor

WMF har forpliktet seg til å beskytte opplysningene vi innhenter fra alle våre donorer. Vi deler ikke denne informasjonen med tredjeparter med unntak av de spesifikke omstendighetene som er beskrevet i "Deling av giveropplysninger"-delen av disse retningslinjene. På grunn av vår forpliktelse til å beskytte givere, endrer vi ikke vår atferd i respons på en nettlesers Ikke spor-signal. For mer informasjon om DNT, gå til Ikke spor oss og Ikke spor-spesifiseringen angitt av World Wide Web Consortium.

Hvordan vi bruker giveropplysninger

Her er noen eksempler på hvordan vi bruker opplysningene innhentet fra deg. De gjør det mulig for oss å:

 • administrere våre giversider
 • gi større sikkerhet
 • teste nye funksjoner
 • tilpasse innhold
 • angi språkpreferanser
 • forstå våre giveres interesse i WMF
 • distribuere donasjonskvitteringer
 • takke givere for donasjonen
 • opprettholde interne arkiver
 • forbedre våre innsamlingsprosesser og innsatser
 • oppdatere deg om kommende innsamlings- og andre WMF-aktiviteter
 • være i samsvar med amerikansk skattelovgivning
 • utføre undersøkelser og resultatrapporter
 • utføre interne analyser som forskning og analyse
 • kommunisere vesentlige endringer i disse retningslinjene og tilhørende retningslinjer
 • rapportere til aktuelle offentlige etater som påkrevd iht. lovverket
 • engasjeres i andre formål knyttet til WMFs innsamlingsoperasjoner

Tilgang til dine giveropplysninger

WMF jobber hardt for å behandle og vedlikeholde giveropplysninger på en nøyaktig måte. Hvis du ønsker å få tilgang til, korrigere eller slette personopplysninger vi har om deg, eller du ønsker å endre dine WMF-kommunikasjonspreferanser, kan du (eller en godkjent representant) opplyse oss om dette ved å ta kontakt med oss på donate@wikimedia.org. Samtidig som vi gjør rimelige tiltak for å etterleve din forespørsel, er det visse situasjoner hvor vi ikke vil etterkomme dette (i de tilfeller vi ikke nøyaktig kan verifisere din identitet for å gi deg tilgang til personopplysninger, når vi er pålagt å oppbevare opplysninger iht. lov, eller når vi ikke har teknisk mulighet til å endre eller slette opplysninger.) Derfor vil det å etterkomme slike forespørsler utføres etter WMFs eget skjønn.

Dele giveropplysninger

Vi forstår at givere kan ønske å forbli anonyme, og vi bestreber oss på å respektere slike forespørsler og bevare din anonymitet. Imidlertid, i visse omstendigheter, kan vi dele giveropplysninger i situasjoner og forhold som beskrevet under. Vi vil aldri selge, forhandle eller leie ut dine personopplysninger som er unntatt offentligheten.

Med din tillatelse. Med ditt samtykke kan vi dele opplysninger for et spesielt formål. For eksempel, vil vi kunne gi givere alternativet med å ha navnet sitt offentlig forbundet med sin pengegave.

I anonymisert form. Vi kan publisere eller dele anonymisert giverinformasjon. For eksempel vil vi kunne dele anonymiserte datasett som viser givertrender.

Kommentarer og forslag. Vi kan publisere kommentarer eller forslag som givere gir oss, inkludert kampanjemateriell, i anonym form. I de sjeldne tilfeller vi publiserer opplysninger knyttet til givere, gjør vi kun dette med ditt skriftlige samtykke.

Nettbaserte betalingsformidlere. For å legge til rette for nettbaserte pengegaver, har vi inngått et samarbeid med betalingsformidlere. Når du gir en pengegave til WMF på nett, enten med et kredittkort, debekort, eller andre metoder for betaling på nett, vil disse betalingsformidlerne motta opplysningene du har oppgitt, samt opplysningene de innhenter uavhengig av WMF. Vi gjør vårt beste for å bruke kontraktsmessige avtaler og andre mekanismer for å bidra til å sikre at disse formidlerne behandler opplysningene dine i samsvar med, og på en måte som ikke er mindre sikker enn, prinsippene angitt i disse retningslinjene. Men du må imidlertid være oppmerksom på at WMF ikke er ansvarlig for personvernpraksisen til disse betalingsformidlerne; vi anbefaler at du konsulterer retningslinjene for personvern for de enkelte betalingsformidlerne for mer informasjon om deres praksis.

Andre tjenesteleverandører. Vi bruker tredjeparters tjenesteleverandører eller konsulenter for å bistå med organisasjonen og tilrettelegging av våre innsamlingsprogrammer, eller som bidrar til å drive våre giversider eller forbedre din opplevelse på disse. Vi kan gi tilgang til personlig og ikke-personlig informasjon til disse leverandørene eller konsulentene i den grad de trenger det for å utføre sine tjenester overfor oss eller bruke deres verktøy og tjenester. Selv om vi ikke kan sikre personvernet eller sikkerheten til våre tjenester levert av tredjepartsleverandører, gjør vi vårt beste for å bruke kontraktsmessige avtaler og andre mekanismer for å bidra til å sikre at disse formidlerne behandler opplysningene dine i samsvar med, og på en måte som ikke er mindre sikker enn, prinsippene angitt i disse retningslinjene.

Av juridiske grunner. I visse tilfeller kan vi få tilgang til, bevare, eller offentliggjøre dine personopplysninger hvis vi med rimelighet mener det er nødvendig for å oppfylle en gyldig eller juridisk tvangskraftig stevning, rettskjennelse, lov eller forskrift, eller annet rettslig eller administrativt pålegg. Hvis vi mener at en spesiell forespørsel om utlevering av giveropplysninger er rettslig ugyldig eller utgjør misbruk av rettssystemet, og den berørte giveren ikke ønsker å motsette seg utleveringen, vil vi gjøre vårt beste for ikke å etterkomme en slik forespørsel. WMF forplikter seg til å varsle deg på e-post minst (10) kalenderdager, om mulig, før vi offentliggjør dine personopplysninger som et svar på en rettslig anmodning. Men vi kan kun varsle deg hvis vi ikke er rettslig bundet til ikke å kontakte deg, det ikke foreligger noen troverdig trussel mot liv eller helse som er skapt eller økt som følge av at vi varsle deg om anmodningen, og du har gitt oss en e-postadresse eller annen oppdatert kontaktinformasjon.

Ingenting i disse retningslinjene er ment å begrense noen rettslige innsigelser eller forsvar du kan ha mot en anmodning fra en tredjepart (enten det det dreier seg om sivil, strafferettslig eller forvaltningsmessig sak) om å utlevere dine opplysninger. Vi anbefaler at du søker juridiske råd umiddelbart hvis en slik anmodning gjelder deg.

Hvis organisasjonen overføres. For det ekstremt usannsynlige tilfelle at eierskapet av hele eller det vesentlige av WMF endrer seg, eller vi gjennomgår en omorganisering (som fusjon, konsolidering eller oppkjøp), vil dine personopplysninger forbli konfidensielle, med unntak av det som angis i disse retningslinjene. Vi vil varsle deg gjennom Wikimedia-sidene, og et varsel på WikimediaAnnounce-L eller lignende epostliste, minst tretti (30) kalenderdager før personopplysninger overføres eller underlegges andre retningslinjer for giveres personopplysninger.

For å beskytte deg, oss eller andre. Om nødvendig, kan vi måtte dele dine personopplysninger for å: håndheve eller granske mulige brudd på våre Brukervilkår, disse retningslinjene for giveres personopplysninger, eller andre retningslinjer i stiftelsen eller for brukerforum; granske og forsvare oss mot juridiske trusler eller rettslige skritt; forhindre snarlig og alvorlig personskade eller død på en person; beskytte organisasjonen, ansatte, konsulenter, brukere eller offentligheten; eller påvise, forhindre, eller på annen måte vurdere og fange opp mulig søppelpost, malware, svindel, misbruk, ulovlig aktivitet, og sikkerhetsmessige eller teknisk problemer.

Hvordan vi beskytter dine giveropplysninger

For å sikre et høyt nivå på sikkerhet og konfidensialitet, tar WMF i bruk en rekke fysiske, administrative, og tekniske tiltak, retningslinjer og prosedyrer for å hjelpe deg med å beskytte dine personopplysninger og finansielle opplysninger mot uautorisert tilgang, bruk, endring, offentliggjøring eller destruksjon. Du bør imidlertid være oppmerksom på at det ikke er noen lagringssystemer eller dataoverføring som er 100 % sikre. Derfor kan vi ikke garantere at våre sikkerhetsprotokoller ikke vil kompromitteres.

Hvor lenge vi oppbevarer dine giveropplysninger

Når vi mottar personopplysninger fra deg, vil vi oppbevare dem i den korteste perioden som er mulig og som er i tråd med opprettholdelse, forståelse og forbedring av WMF sin giverprosess, og våre forpliktelser i henhold til amerikansk lovgivning. Visse opplysninger kan lagres på ubestemt tid.

For mer informasjon om Wikimedias generelle retningslinjer for dataoppbevaring på Wikimedia-prosjekter, se våre Retningslinjer for dataoppbevaring.

Wikimedias samarbeidspartnere

Wikimedias samarbeidspartnere (som avdelinger) er uavhengige organisasjoner, som noen ganger utfører sin egen innsamlingsinnsats. Mens noen samarbeidspartnere kan gi en del av midlene de samler inn til WMF, er WMF ikke involvert i behandling av donasjoner foretatt til disse organisasjonene. Wikimedias samarbeidspartnere har andre retningslinjer for personvern og praksis avhengig av lokale juridiske krav og andre hensyn. Mens samarbeidspartnere som deltar i innsamlingsaksjoner ikke forventes å følge prinsippene som angis i disse retningslinjene, dekker ikke disse retningslinjene pengegaver som gis direkte til dem.

Endringer i disse retningslinjene

Det kan være nødvendig å endre disse retningslinjene med jevne mellomrom for nøyaktig å reflektere vår praksis for datainnhenting og offentliggjøring. Vi forbeholder oss retten til å gjøre dette, og vi vil varsle om slike endringer på en rimelig måte og innen rimelig tid. Vi oppmuntrer deg til å gjennomgå den siste versjonen av retningslinjene for giveres personvern med jevne mellomrom.

Styrende språk og rett

Dersom det oppstår forskjeller i betydning og fortolkning mellom den opprinnelige engelske versjonen av disse retningslinjene og en oversettelse, skal den engelske versjonen være bestemmende. Eventuelle tvister, krav og søksmålsgrunnlag som oppstår på grunnlag av eller i relasjon til disse retningslinjene vil gjennomføres på engelsk, og skal i alle henseender styres av lovene i delstaten California. Eventuelle tvister som knyttes til retningslinjene for giveres personvern skal utelukkende løses i delstatlige eller føderale rettsinstanser som befinner seg i San Francisco, California.

Kontakt oss

WMF verdsetter hva våre donorer har å si om våre tjenester og våre retningslinjer. Hvis du har spørsmål eller forslag om disse retningslinjene, eller informasjonen som er innhentet i henhold til retningslinjene for giveres personvern, vær vennlig å sende oss en epost på donate@wikimedia.org eller kontakt oss direkte. For mer informasjon om hvilke personvernregler som styrer Wikimedia prosjekter, vennligst se igjennom våre overordnede Retningslinjer for personvern.

Disse retningslinjene for giveres personvern er gjeldende fra 1. februar 2017. Tidligere versjonen finnes under:

Retningslinjer for giveres personvern (september 2011)

Retningslinjer for giveres personvern (juli 2011)

Retningslinjer for giveres personvern (2009)

Dersom det oppstår forskjeller i betydning eller fortolkning mellom den opprinnelige engelske versjonen av disse retningslinjene for giveres personvern og en oversettelse, skal den engelske originalversjonen ha forrang.