Jump to content

Quy định về Quyền riêng tư của Nhà tài trợ

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Donor privacy policy and the translation is 86% complete.

Chào mừng!

Chào mừng đến với Chính sách quyền riêng tư của nhà tài trợ của Wikimedia Foundation. Wikimedia Foundation ("WMF") đã đưa ra chính sách này để bảo vệ quyền riêng tư của các nhà tài trợ của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy rằng các nhà tài trợ của chúng tôi quan tâm sâu sắc đến cách thông tin cá nhân của họ được sử dụng và chia sẻ, đồng thời chúng tôi coi trọng quyền riêng tư và bảo mật của các nhà tài trợ. Chính sách quyền riêng tư của nhà tài trợ này đề cập đến các phương pháp thu thập, sử dụng, duy trì, bảo vệ và tiết lộ thông tin của nhà tài trợ của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ chính sách này cùng với Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán, trao đổi hoặc cho thuê thông tin cá nhân không công khai của bạn.

Thông tin quan trọng

Bằng cách ủng hộ cho WMF, bạn đồng ý với việc thu thập, chuyển giao, xử lý, lưu trữ, tiết lộ và sử dụng thông tin của bạn tại hoặc cho Hoa Kỳ và các địa điểm khác có thể có luật bảo vệ dữ liệu khác hoặc ít nghiêm ngặt hơn so với quốc gia của bạn, cho các mục đích được nêu trong chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư của nhà tài trợ và Điều khoản sử dụng của WMF, vui lòng ngừng ngay việc sử dụng Dịch vụ gây quỹ của Wikimedia (như được định nghĩa bên dưới).

Định nghĩa

Thuật ngữ "WMF", "chúng tôi" và "của chúng tôi" được dùng để chỉ Quỹ Wikimedia.

Thuật ngữ "Quy định Quyền riêng tư đối với nhà tài trợ" và "quy định" được dùng để chỉ tài liệu này.

"Thông tin cá nhân" là thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc thông tin chúng tôi thu thập từ hoặc về bạn thông qua Dịch vụ gây quỹ giúp nhận dạng hoặc có thể được sử dụng để nhận dạng bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Thông tin chúng tôi thu thập.

"Dịch vụ Gây quỹ Wikimedia" là các trang web gây quỹ của Quỹ Wikimedia, chẳng hạn như donate.wikimedia.org, cũng như các thư điện tử liên quan đến gây quỹ từ WMF và các biểu ngữ liên quan đến gây quỹ trên các trang web khác của Wikimedia Foundation.

Chính sách này bao gồm những gì

Chính sách quyền riêng tư của nhà tài trợ này bao gồm việc thu thập, chuyển giao, xử lý, lưu trữ, tiết lộ và sử dụng thông tin được thu thập từ bạn trong quá trình quyên góp cho Wikimedia Foundation và thông qua các tương tác của bạn với Dịch vụ gây quỹ của Wikimedia ("Thông tin về nhà tài trợ "). Chính sách này không bao gồm việc thu thập, chuyển giao, xử lý, lưu trữ, tiết lộ hoặc sử dụng thông tin của bạn liên quan đến việc bạn sử dụng các dự án hoặc tính năng khác của WMF, chẳng hạn như Wikipedia. Để biết thêm thông tin về các thực hành quyền riêng tư của WMF ở khía cạnh đó, vui lòng xem lại Chính sách quyền riêng tư chính của chúng tôi. Chính sách này cũng không bao gồm việc thu thập, chuyển giao, xử lý, lưu trữ, tiết lộ và sử dụng thông tin thu thập được từ bạn trong quá trình quyên góp cho, hoặc các tương tác khác mà bạn có thể có với chi nhánh Wikimedia, chẳng hạn như chương. Để biết thêm thông tin về thực tiễn quyền riêng tư của các tổ chức đó, vui lòng xem lại chính sách quyền riêng tư tương ứng của họ.

Thông tin chúng tôi thu thập

Nhờ vào sự tương tác của bạn với các trang quyên góp của chúng tôi, quyên góp, tham gia khảo sát nhà tài trợ hoặc cung cấp phản hồi liên quan đến việc quyên góp hoặc sử dụng Dịch vụ Gây quỹ của Wikimedia, WMF có thể thu thập Thông tin Cá nhân nhất định, chẳng hạn như tên, chi tiết liên hệ của bạn (chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, số nhận dạng trên ID do chính phủ cấp), thông tin tài chính (chẳng hạn như số tài khoản ngân hàng), chi tiết thiết bị (chẳng hạn như địa chỉ IP, thông tin tác nhân người dùng trình duyệt web), chi tiết nhân khẩu học (chẳng hạn như giới tính hoặc tuổi) và thông tin về sở thích và liên kết của bạn. Chúng tôi cũng thu thập Thông tin cá nhân như vậy về các nhà tài trợ Hoa Kỳ thông qua các nguồn có sẵn công khai và các nguồn thương mại có sẵn khác.

Chúng tôi cũng thu thập hoặc tự động nhận một số thông tin khác, chẳng hạn như:

 • trang web giới thiệu bạn đến các trang quyên góp của chúng tôi;
 • số tiền bạn đã quyên góp;
 • bạn yêu cầu và truy cập trang nào của chúng tôi;
 • ngày và giờ của mỗi yêu cầu bạn thực hiện đối với các trang quyên góp của chúng tôi;
 • nhận xét và đề xuất từ ​​​​bạn;
 • thư từ giữa bạn và WMF; và
 • bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Chúng tôi giữ bí mật Thông tin của nhà tài trợ, nghĩa là chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin này ra bên ngoài Wikimedia Foundation trừ khi được chính sách này cho phép hoặc ở dạng không xác định danh tính.

Khi bạn tương tác với các Dịch vụ Gây quỹ Wikimedia, chúng tôi có thể sử dụng công nghệ thu thập dữ liệu tự động và các công nghệ dữ liệu được lưu trữ cục bộ khác như pixel theo dõi, JavaScript, cookielưu trữ cục bộ để thu thập thông tin nhất định về thiết bị của bạn.

WMF uses cookies and other locally stored data to enhance your donation experience. We also use this information to create a safer online environment and gain a better understanding of donor preferences and interactions with the Wikimedia Fundraising Services. In general, cookies and other locally stored data are used to:

 • Giúp Dịch vụ Gây quỹ Wikimedia hoạt động và cung cấp nội dung mới và phù hợp cho bạn.
 • Cung cấp cho bạn trải nghiệm được cá nhân hóa bằng cách lưu trữ các tùy chọn của bạn để chúng có thể được sử dụng vào lần tới khi bạn truy cập Dịch vụ Gây quỹ Wikimedia.
 • Phân tích hiệu suất của các quy trình quyên góp để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về cách chúng hoạt động và cải thiện chúng cho bạn và các nhà tài trợ WMF khác.
 • Phân tích các tương tác với email gây quỹ để chúng tôi có thể tinh chỉnh và cải thiện quy trình quyên góp.

Để biết thêm thông tin về việc sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự, vui lòng xem Tuyên bố về cookie của chúng tôi.

Chúng tôi tin rằng việc thu thập dữ liệu này sẽ giúp cải thiện trải nghiệm quyên góp của bạn; tuy nhiên, bạn có thể xóa hoặc tắt một số hoặc tất cả cookie thông qua cài đặt trình duyệt của mình. Mặc dù không phải là danh sách đầy đủ, nhưng bạn có thể giới hạn việc sử dụng cookie và dữ liệu được lưu trữ cục bộ khác trên thiết bị của mình bằng cách:

 • Xóa hoặc vô hiệu hóa dữ liệu được lưu trữ cục bộ trên cài đặt trình duyệt của bạn.
 • Sử dụng trình duyệt có thể chặn cookie của bên thứ ba.
 • Cài đặt plugin để chặn dữ liệu được lưu trữ cục bộ, nếu có.

Mặc dù có thể quyên góp cho WMF thông qua Dịch vụ Gây quỹ Wikimedia mà không cần cookie và các dữ liệu được lưu trữ cục bộ khác, xin lưu ý rằng việc xóa hoặc vô hiệu hóa các tính năng này có thể ảnh hưởng đến việc điều hướng của bạn trên các trang web này và việc cá nhân hóa trải nghiệm của bạn.

Không theo dõi

WMF cam kết bảo vệ thông tin mà chúng tôi thu thập từ tất cả các nhà tài trợ . Chúng tôi không chia sẻ thông tin này với các bên thứ ba, ngoại trừ các trường hợp cụ thể được mô tả trong phần "Chia sẻ thông tin về nhà tài trợ" của chính sách này. Chúng tôi không thay đổi hành vi của mình theo tín hiệu Không theo dõi của trình duyệt web; thay vào đó, chúng tôi cung cấp mức độ bảo vệ giống nhau đối với thông tin mà chúng tôi thu thập từ tất cả các nhà tài trợ theo mặc định. Để biết thêm thông tin về DNT, vui lòng truy cập [Special:MyLanguage/Policy:Privacy policy/Frequently asked questions#DNTFAQus Không Theo Dõi Chúng Tôi] và [$w3 World Wide Web Consortium's Không Theo dõi Thông số Kỹ thuật].

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của nhà tài trợ

Chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập từ bạn cho các mục đích quản trị chung và để vận hành các quy trình gây quỹ của chúng tôi. Điều này bao gồm:

 • quản lý Dịch vụ Gây quỹ Wikimedia;
 • cập nhật cho bạn về việc gây quỹ sắp tới và các hoạt động khác của WMF;
 • cảm ơn bạn đã đóng góp của bạn; và
 • thiết lập tùy chọn ngôn ngữ.

Chúng tôi tham gia vào các hoạt động nói trên để quản lý mối quan hệ hợp đồng của chúng tôi với bạn và vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc quản lý Dịch vụ Gây quỹ Wikimedia.

Chúng tôi cũng sử dụng thông tin được thu thập từ bạn để tuân thủ các nghĩa vụ khác nhau liên quan đến lưu giữ hồ sơ và báo cáo. Điều này bao gôm:

 • phân phát biên lai đóng góp;
 • duy trì các tính năng kiểm tra hồ sơ nội bộ của chúng tôi;
 • tuân thủ các yêu cầu về thuế của Hoa Kỳ;
 • báo cáo cho các cơ quan chính phủ hiện hành theo yêu cầu của pháp luật; và
 • truyền đạt những thay đổi quan trọng đối với chính sách này và các chính sách liên quan.

Chúng tôi tham gia vào các hoạt động nói trên để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc quản lý quy trình quyên góp của mình.

Và chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được từ bạn để cải thiện và cập nhật Dịch vụ Gây quỹ Wikimedia. Điều này bao gồm:

 • tùy chỉnh nội dung;
 • tìm hiểu sự quan tâm của các nhà tài trợ đối với WMF;
 • cải thiện các quy trình và nỗ lực gây quỹ của chúng tôi;
 • tiến hành phân tích nội bộ, chẳng hạn như nghiên cứu và phân tích;
 • cung cấp bảo mật cao hơn; và
 • tiến hành khảo sát và báo cáo số liệu.

Chúng tôi tham gia vào các hoạt động nói trên vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi, chẳng hạn như cải thiện và bảo vệ các quy trình và nỗ lực gây quỹ của chúng tôi.

Where processing is based on your consent, you may withdraw your consent at any time consistent with applicable law.

Providing Customized Services

To enhance your experience with Wikimedia Fundraising Services, we use your geographic location to customize the currency, content, and language of our banners. We may also customize what fundraising banners you see or messages you receive, depending on your interactions with past banners or messages.

Truy cập Thông tin Tài trợ của Bạn

WMF làm việc chăm chỉ để xử lý và duy trì Thông tin Nhà tài trợ một cách chính xác. Nếu bạn muốn yêu cầu truy cập, chỉnh sửa, cập nhật, chặn, hạn chế hoặc xóa thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn, phản đối việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân đó hoặc nếu bạn muốn yêu cầu nhận bản sao điện tử của thông tin cá nhân của bạn thông tin nhằm mục đích truyền nó đến một tổ chức khác (trong phạm vi quyền chuyển đổi dữ liệu này được cung cấp cho bạn theo luật hiện hành), vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ donate@wikimedia.org. Mặc dù chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để tuân thủ yêu cầu của bạn, nhưng có một số trường hợp nhất định mà chúng tôi không thể chấp nhận yêu cầu của bạn (chẳng hạn như khi chúng tôi không thể xác minh đầy đủ danh tính của bạn để cấp cho bạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân, khi chúng tôi được yêu cầu lưu giữ thông tin theo luật định, hoặc khi chúng tôi không thể thay đổi hoặc xóa thông tin về mặt công nghệ). Do đó, việc cấp các yêu cầu như vậy vẫn thuộc quyền quyết định của WMF.

Tất cả các thư điện tử được gửi liên quan đến Dịch vụ gây quỹ của Wikimedia (ngoại trừ biên lai hoặc thông báo quản trị) đều có một tùy chọn dễ dàng để hủy đăng ký. Nếu bạn muốn thay đổi tùy chọn liên lạc của mình, bạn (hoặc đại diện được ủy quyền) có thể cho chúng tôi biết bằng cách liên hệ với chúng tôi tại donate@wikimedia.org bất kỳ lúc nào hoặc nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong thư điện tử bạn nhận được từ chúng tôi.

Chia sẻ thông tin của nhà tài trợ

Chúng tôi hiểu rằng các nhà tài trợ có thể muốn ẩn danh và chúng tôi luôn cố gắng tôn trọng các yêu cầu đó cũng như bảo vệ danh tính của bạn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp hạn chế, chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin về nhà tài trợ trong các tình huống và điều kiện được mô tả bên dưới. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán, trao đổi hoặc cho thuê thông tin cá nhân không công khai của bạn.

Với sự cho phép của bạn. Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn cho một mục đích cụ thể. Ví dụ: chúng tôi có thể cung cấp cho các nhà tài trợ tùy chọn để tên của họ được liên kết công khai với khoản đóng góp của họ.

Dưới dạng ẩn danh. Chúng tôi có thể xuất bản hoặc chia sẻ Thông tin Nhà tài trợ ẩn danh. Ví dụ: chúng tôi có thể chia sẻ bộ dữ liệu ẩn danh để hiển thị xu hướng quyên góp.

Ý kiến ​​đóng góp. Chúng tôi có thể xuất bản bất kỳ nhận xét hoặc đề xuất nào mà các nhà tài trợ cung cấp cho chúng tôi, kể cả trong các tài liệu quảng cáo, dưới dạng ẩn danh. Trong trường hợp hiếm hoi mà chúng tôi xuất bản thông tin như vậy với sự quy kết của nhà tài trợ, chúng tôi sẽ chỉ làm như vậy khi có sự đồng ý bằng văn bản của bạn.

Bộ xử lý thanh toán trực tuyến. Để tạo điều kiện quyên góp trực tuyến, chúng tôi đã hợp tác với các nhà xử lý thanh toán. Khi bạn đóng góp cho WMF thông qua Dịch vụ gây quỹ của Wikimedia, cho dù bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hay các phương thức thanh toán trực tuyến khác, bạn sẽ truyền trực tiếp dữ liệu thanh toán của mình tới bộ xử lý thanh toán. Chúng tôi cố gắng hết sức để sử dụng các thỏa thuận hợp đồng và các cơ chế khác để giúp đảm bảo rằng những bộ xử lý này duy trì tính bảo mật cho thông tin của bạn. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng WMF không chịu trách nhiệm về các hoạt động bảo mật của các bộ xử lý này; vui lòng tham khảo các chính sách bảo mật của bộ xử lý thanh toán hiện hành để biết thêm thông tin về các hoạt động của bộ xử lý đó.

Các nhà cung cấp dịch vụ khác. Chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà thầu bên thứ ba hỗ trợ tổ chức và tạo thuận lợi cho Dịch vụ gây quỹ của Wikimedia hoặc những người giúp điều hành các trang quyên góp của chúng tôi hoặc cải thiện trải nghiệm của bạn với họ. Chúng tôi có thể cấp quyền truy cập vào thông tin cá nhân hoặc thông tin phi cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp hoặc nhà thầu này khi cần thiết để thực hiện các dịch vụ của họ cho chúng tôi hoặc để sử dụng các công cụ và dịch vụ của họ. Mặc dù chúng tôi không thể đảm bảo quyền riêng tư hoặc tính bảo mật của các dịch vụ do nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp, nhưng chúng tôi cố gắng hết sức để sử dụng các thỏa thuận hợp đồng và các cơ chế khác để giúp đảm bảo rằng các nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà thầu này xử lý thông tin của bạn nhất quán và theo cách bảo vệ không kém hơn các nguyên tắc của chính sách này.

Vì lý do pháp lý. Trong một số trường hợp hiếm hoi nhất định, chúng tôi có thể truy cập, lưu giữ hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu chúng tôi tin rằng điều đó là cần thiết để đáp ứng lệnh, trát đòi hầu tòa, lệnh tòa, luật hoặc quy định hợp lệ và có hiệu lực pháp luật hoặc lệnh hành chính hoặc tư pháp khác. Nếu chúng tôi tin rằng một yêu cầu cụ thể về việc tiết lộ thông tin của nhà tài trợ là không hợp lệ về mặt pháp lý hoặc lạm dụng hệ thống pháp luật và nhà tài trợ bị ảnh hưởng không có ý định phản đối việc tiết lộ thông tin đó, thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chống lại yêu cầu đó. WMF cam kết thông báo cho bạn qua thư điện tử ít nhất mười (10) ngày theo lịch, khi có thể, trước khi chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu pháp lý. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ có thể cung cấp thông báo nếu chúng tôi không bị hạn chế về mặt pháp lý trong việc liên hệ với bạn, không có mối đe dọa đáng tin cậy nào đối với tổn hại cơ thể được tạo ra hoặc gia tăng bằng cách thông báo cho bạn về yêu cầu và bạn đã cung cấp cho chúng tôi địa chỉ thư điện tử hoặc thông tin liên lạc hiện tại khác.

Không có điều khoản nào trong Quy định về Quyền riêng tư này được viết ra nhằm mục đích nhằm hạn chế sự tự vệ hoặc kháng cáo hợp pháp của bạn đối với các yêu cầu của bên thứ ba (dù cho đó là yêu cầu dân sự, tội phạm hay của chính quyền) nhằm tiết lộ thông tin của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên tìm kiếm sự tư vấn ngay lập tức của một luật sư nếu có một yêu cầu như vậy liên quan tới bạn.

Nếu tổ chức được chuyển giao. Trong trường hợp cực kỳ khó xảy ra là quyền sở hữu tất cả hoặc đáng kể tất cả WMF thay đổi hoặc chúng tôi tiến hành tổ chức lại (chẳng hạn như sáp nhập, hợp nhất hoặc mua lại), thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển giao. Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo cho bạn qua các trang Wikimedia và thông báo trên WikimediaAnnounce-L hoặc danh sách gửi thư tương tự, ít nhất ba mươi (30) ngày trước khi bất kỳ thông tin được chuyển giao hoặc trở thành đối tượng của quy định quyền riêng tư của nhà tài trợ khác.

Để bảo vệ bạn, chúng tôi hoặc những người khác. Nếu cần, chúng tôi có thể cần sử dụng hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn để: thực thi hoặc điều tra các hành vi vi phạm tiềm ẩn đối với Điều khoản sử dụng của chúng tôi, Quy định về quyền riêng tư của nhà tài trợ này hoặc bất kỳ chính sách nào của Tổ chức hoặc chính sách dựa trên cộng đồng; điều tra và tự bảo vệ mình trước các mối đe dọa hoặc hành động pháp lý; ngăn ngừa tổn hại cơ thể hoặc tử vong sắp xảy ra và nghiêm trọng đối với một người; bảo vệ tổ chức, nhân viên, nhà thầu, người dùng hoặc công chúng của chúng tôi; hoặc phát hiện, ngăn chặn hoặc đánh giá và giải quyết các thư rác, phần mềm độc hại, gian lận, lạm dụng, hoạt động bất hợp pháp và các mối lo ngại về bảo mật hoặc kỹ thuật tiềm ẩn.

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin nhà tài trợ của bạn

Để đảm bảo mức độ an toàn và bảo mật cao, WMF sử dụng nhiều biện pháp, chính sách và thủ tục vật lý, hành chính và kỹ thuật để giúp bảo vệ thông tin cá nhân và thông tin tài chính của bạn khỏi bị truy cập, sử dụng, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy trái phép. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng không có hệ thống lưu trữ hoặc truyền dữ liệu nào là an toàn 100%. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo rằng các giao thức bảo mật của chúng tôi sẽ không bị xâm phạm.

Thời gian chúng tôi lưu trữ thông tin của bạn

Khi chúng tôi nhận được thông tin cá nhân từ bạn, chúng tôi sẽ giữ thông tin đó trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể phù hợp với việc duy trì, hiểu và cải thiện quy trình quyên góp của WMF cũng như các nghĩa vụ của chúng tôi theo luật hiện hành của Hoa Kỳ.

Để biết thông tin về các chính sách lưu giữ dữ liệu chung của Wikimedia đối với các dự án Wikimedia, vui lòng xem Nguyên tắc lưu giữ dữ liệu của chúng tôi.

Các chi nhánh Wikimedia

Các chi nhánh Wikimedia (chẳng hạn như hội) là các tổ chức độc lập, đôi khi tiến hành các nỗ lực gây quỹ của riêng họ. Mặc dù một số chi nhánh có thể cung cấp một phần số tiền họ huy động được cho WMF, nhưng WMF không tham gia vào việc xử lý các khoản đóng góp cho các tổ chức này. Các chi nhánh của Wikimedia có các chính sách và thông lệ về quyền riêng tư khác nhau tùy thuộc vào các yêu cầu pháp lý của địa phương và các cân nhắc khác. Chính sách này không bao gồm các khoản đóng góp cho họ một cách rõ ràng.

Những thay đổi trong Chính sách quyền riêng tư này

Đôi khi, có thể cần phải sửa đổi quy định này để phản ánh chính xác các hoạt động thu thập và tiết lộ dữ liệu của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền làm như vậy và chúng tôi sẽ cung cấp thông báo về những thay đổi đó theo cách thức và thời gian hợp lý. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại phiên bản cập nhật nhất của Quy định quyền riêng tư dành cho nhà tài trợ của chúng tôi theo định kỳ.

Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ gây quỹ của Wikimedia sau khi bất kỳ phiên bản tiếp theo nào của Quy định quyền riêng tư này có hiệu lực đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận phiên bản Quy định về quyền riêng tư của nhà tài trợ đó.

Liên hệ với chúng tôi

WMF coi trọng những gì các nhà tài trợ của chúng tôi nói về các dịch vụ và chính sách của chúng tôi. Nếu bạn có thắc mắc hoặc đề xuất về chính sách này hoặc thông tin được thu thập theo Quy định quyền riêng tư của nhà tài trợ, chúng tôi muốn nghe ý kiến ​​từ bạn. Xem trang Liên hệ với chúng tôi của chúng tôi để biết thông tin về cách liên hệ. Để biết thêm thông tin về các thực tiễn quyền riêng tư chi phối [$wikip dự án Wikimedia], vui lòng xem lại Quy định về Quyền riêng tư của chúng tôi.

Tùy thuộc vào khu vực tài phán của bạn mà bạn cũng có thể có quyền khiếu nại lên cơ quan giám sát có thẩm quyền tại quốc gia hoặc khu vực của bạn.

Bird & Bird GDPR Representative Ireland
29 Earlsfort Terrace
Dublin 2
D02 AY28
Ireland
Main point of contact: Vincent Rezzouk-Hammachi

If you are an individual located in the United Kingdom, and have questions about your personal data or would like to request to access, update, or delete it, you may contact our representative via email at UKrepresentative.Wikimedia@twobirds.com, or via mail at:

Bird & Bird GDPR Representative Services UK
12 New Fetter Lane
London
EC4A 1JP
United Kingdom
Main point of contact: Vincent Rezzouk-Hammachi

Our European Economic Area and United Kingdom Representative can only be contacted for queries in relation to data protection.

Depending on your jurisdiction, you also may have the right to lodge a complaint with a supervisory authority competent for your country or region.

This Donor Privacy Policy went into effect June 25, 2021. Previous versions can be found below:

[$old0 Quy định về quyền riêng tư của nhà tài trợ (tháng 2 năm 2017)]

[$old1 Quy định về quyền riêng tư của nhà tài trợ (tháng 9 năm 2011)]

[$old2 Quy định về quyền riêng tư của nhà tài trợ (tháng 7 năm 2011)]

[$old3 Quy định về quyền riêng tư của nhà tài trợ (2009)]


Lưu ý rằng, trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt về ý nghĩa hoặc cách hiểu giữa bản gốc tiếng Anh của trang quy định này và một bản dịch nào đó, bản gốc tiếng Anh sẽ là phiên bản được ưu tiên.

Các trang có liên quan đến quyền riêng tư