Quy định về Quyền riêng tư của Nhà tài trợ

  From the Wikimedia Foundation Governance Wiki
  This page is a translated version of the page Policy:Donor privacy policy and the translation is 22% complete.

  Chào mừng!

  Chào mừng đến với Chính sách quyền riêng tư của nhà tài trợ của Wikimedia Foundation. Wikimedia Foundation ("WMF") đã đưa ra chính sách này để bảo vệ quyền riêng tư của các nhà tài trợ của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy rằng các nhà tài trợ của chúng tôi quan tâm sâu sắc đến cách thông tin cá nhân của họ được sử dụng và chia sẻ, đồng thời chúng tôi coi trọng quyền riêng tư và bảo mật của các nhà tài trợ. Chính sách quyền riêng tư của nhà tài trợ này đề cập đến các phương pháp thu thập, sử dụng, duy trì, bảo vệ và tiết lộ thông tin của nhà tài trợ của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ chính sách này cùng với Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán, trao đổi hoặc cho thuê thông tin cá nhân không công khai của bạn.

  Thông tin quan trọng

  Bằng cách ủng hộ cho WMF, bạn đồng ý với việc thu thập, chuyển giao, xử lý, lưu trữ, tiết lộ và sử dụng thông tin của bạn tại hoặc cho Hoa Kỳ và các địa điểm khác có thể có luật bảo vệ dữ liệu khác hoặc ít nghiêm ngặt hơn so với quốc gia của bạn, cho các mục đích được nêu trong chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư của nhà tài trợ và Điều khoản sử dụng của WMF, vui lòng ngừng ngay việc sử dụng Dịch vụ gây quỹ của Wikimedia (như được định nghĩa bên dưới).

  Định nghĩa

  Thuật ngữ "WMF", "chúng tôi" và "của chúng tôi" được dùng để chỉ Quỹ Wikimedia.

  Thuật ngữ "Quy định Quyền riêng tư đối với nhà tài trợ" và "quy định" được dùng để chỉ tài liệu này.

  "Thông tin cá nhân" là thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc thông tin chúng tôi thu thập từ hoặc về bạn thông qua Dịch vụ gây quỹ giúp nhận dạng hoặc có thể được sử dụng để nhận dạng bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Thông tin chúng tôi thu thập.

  "Dịch vụ Gây quỹ Wikimedia" là các trang web gây quỹ của Quỹ Wikimedia, chẳng hạn như donate.wikimedia.org, cũng như các thư điện tử liên quan đến gây quỹ từ WMF và các biểu ngữ liên quan đến gây quỹ trên các trang web khác của Wikimedia Foundation.

  Chính sách này bao gồm những gì

  Chính sách quyền riêng tư của nhà tài trợ này bao gồm việc thu thập, chuyển giao, xử lý, lưu trữ, tiết lộ và sử dụng thông tin được thu thập từ bạn trong quá trình quyên góp cho Wikimedia Foundation và thông qua các tương tác của bạn với Dịch vụ gây quỹ của Wikimedia ("Thông tin về nhà tài trợ "). Chính sách này không bao gồm việc thu thập, chuyển giao, xử lý, lưu trữ, tiết lộ hoặc sử dụng thông tin của bạn liên quan đến việc bạn sử dụng các dự án hoặc tính năng khác của WMF, chẳng hạn như Wikipedia. Để biết thêm thông tin về các thực hành quyền riêng tư của WMF ở khía cạnh đó, vui lòng xem lại Chính sách quyền riêng tư chính của chúng tôi. Chính sách này cũng không bao gồm việc thu thập, chuyển giao, xử lý, lưu trữ, tiết lộ và sử dụng thông tin thu thập được từ bạn trong quá trình quyên góp cho, hoặc các tương tác khác mà bạn có thể có với chi nhánh Wikimedia, chẳng hạn như chương. Để biết thêm thông tin về thực tiễn quyền riêng tư của các tổ chức đó, vui lòng xem lại chính sách quyền riêng tư tương ứng của họ.

  Thông tin chúng tôi thu thập

  Nhờ vào sự tương tác của bạn với các trang quyên góp của chúng tôi, quyên góp, tham gia khảo sát nhà tài trợ hoặc cung cấp phản hồi liên quan đến việc quyên góp hoặc sử dụng Dịch vụ Gây quỹ của Wikimedia, WMF có thể thu thập Thông tin Cá nhân nhất định, chẳng hạn như tên, chi tiết liên hệ của bạn (chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, số nhận dạng trên ID do chính phủ cấp), thông tin tài chính (chẳng hạn như số tài khoản ngân hàng), chi tiết thiết bị (chẳng hạn như địa chỉ IP, thông tin tác nhân người dùng trình duyệt web), chi tiết nhân khẩu học (chẳng hạn như giới tính hoặc tuổi) và thông tin về sở thích và liên kết của bạn. Chúng tôi cũng thu thập Thông tin cá nhân như vậy về các nhà tài trợ Hoa Kỳ thông qua các nguồn có sẵn công khai và các nguồn thương mại có sẵn khác.

  Chúng tôi cũng thu thập hoặc tự động nhận một số thông tin khác, chẳng hạn như:

  • trang web giới thiệu bạn đến các trang quyên góp của chúng tôi;
  • số tiền bạn đã quyên góp;
  • bạn yêu cầu và truy cập trang nào của chúng tôi;
  • ngày và giờ của mỗi yêu cầu bạn thực hiện đối với các trang quyên góp của chúng tôi;
  • nhận xét và đề xuất từ ​​​​bạn;
  • thư từ giữa bạn và WMF; và
  • bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

  Chúng tôi giữ bí mật Thông tin của nhà tài trợ, nghĩa là chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin này ra bên ngoài Wikimedia Foundation trừ khi được chính sách này cho phép hoặc ở dạng không xác định danh tính.

  Cookies and Other Tracking Technologies

  As you interact with the Wikimedia Fundraising Services, we may use automatic data collection and other locally stored data technologies such as tracking pixels, JavaScript, cookies, and local storage to collect certain information about your device.

  WMF uses cookies and other locally stored data to enhance your donation experience. We also use this information to create a safer online environment and gain a better understanding of donor preferences and interactions with the Wikimedia Fundraising Services. In general, cookies and other locally stored data are used to:

  • Help the Wikimedia Fundraising Services function and deliver new and relevant content to you;
  • Provide you with a personalized experience by storing your preferences so that they can be used the next time you visit the Wikimedia Fundraising Services;
  • Analyze the performance of donation processes so that we can better understand how they work and improve them for you and other WMF donors; and
  • Analyze interactions with fundraising emails so we can refine and improve the donation process.

  For additional information about the use of cookies and similar tracking technologies, please see our Cookie statement.

  Limiting Data Collection by Cookies and Other Tracking Technologies

  We believe that the collection of this data helps improve your donation experience; however, you may remove or disable some or all cookies through your browser settings. While not a comprehensive list, you can limit the use of cookies and other locally stored data on your device by:

  • Removing or disabling specific locally stored data on your browser's settings;
  • Using a browser that can block-third party cookies; and
  • Installing a plugin to block locally stored data, if available.

  Although donations to WMF via the Wikimedia Fundraising Services are possible without cookies and other locally stored data, please note that the removal or disabling of these features may affect your navigation of these sites and the personalization of your experience.

  Do Not Track

  WMF is committed to protecting the information we collect from all of our donors. We do not share this information with third parties, except in the specific circumstances described in the "Sharing Donor Information" section of this policy. Because we protect all donors in this manner, we do not change our behavior in response to a web browser's Do Not Track signal. For information about DNT on Wikimedia sites, please visit the main Wikimedia Foundation Privacy Policy FAQ.

  How We Use Donor Information

  We use Donor Information collected from you for general administrative purposes and to operate our fundraising processes. This includes:

  • administering the Wikimedia Fundraising Services;
  • updating you about upcoming fundraising and other WMF activities;
  • thanking you for your donation; and
  • setting language preferences.

  We engage in the foregoing activities to manage our contractual relationship with you and for our legitimate interests in managing the Wikimedia Fundraising Services.

  We also use Donor Information collected from you to comply with various obligations relating to recordkeeping and reporting. This includes:

  • distributing donation receipts;
  • maintaining our internal records test features;
  • complying with applicable tax requirements;
  • reporting to applicable government agencies as required by applicable law; and
  • communicating substantive changes to this policy and related policies.

  We engage in the foregoing activities to comply with our legal obligations and for our legitimate interests in managing our donation processes.

  And we use Donor Information collected from you to improve and update the Wikimedia Fundraising Services. This includes:

  • customizing content (for more detail, please see below);
  • understanding donors' interest in WMF;
  • improving our fundraising processes and efforts;
  • conducting internal analyses, such as research and analytics;
  • providing greater security; and
  • conducting survey and metric reports.

  We engage in the foregoing activities for our legitimate interests such as improving and protecting our fundraising processes and efforts.

  Where processing is based on your consent, you may withdraw your consent at any time consistent with applicable law.

  Providing Customized Services

  To enhance your experience with Wikimedia Fundraising Services, we use your geographic location to customize the currency, content, and language of our banners. We may also customize what fundraising banners you see or messages you receive, depending on your interactions with past banners or messages.

  Accessing Your Donor Information

  WMF works hard to accurately process and maintain Donor Information. If you would like to request to access, correct, update, suppress, restrict or delete the Personal Information we have about you, object to our processing of such Personal Information, or if you would like to request to receive an electronic copy of your Personal Information for purposes of transmitting it to another organization (to the extent this right to data portability is provided to you by applicable law), please let us know by contacting us at donate@wikimedia.org. While we will make reasonable efforts to comply with your request consistent with applicable law, there are certain situations where we may not grant your request (such as when we cannot adequately verify your identity to give you access to Personal Information, when we are legally required to retain information, or when we are not technologically able to change or delete information at that time).

  All emails sent relating to Wikimedia Fundraising Services (with the exception of receipts or administrative notices) include an easy option to unsubscribe. If you would like to change your communication preferences, you (or an authorized representative) can let us know by contacting us at donate@wikimedia.org at any time, or clicking the unsubscribe link in an email you receive from us.

  Sharing Donor Information

  We understand that donors may wish to remain anonymous, and we strive to honor such requests and preserve your anonymity. However, in limited circumstances, we use and share Donor Information in the situations and under the conditions described below. We will never sell, trade, or rent your nonpublic Personal Information.

  With your permission. With your consent, we may share your information for a particular purpose. For example, we may give donors the option to have their name publicly associated with their donation.

  In anonymized form. We may publish or share anonymized Donor Information. For example, we may share anonymized data sets to show donation trends.

  Comments and suggestions. We may publish any comments or suggestions that donors provide us, including in promotional materials, in anonymous form. In the rare instance that we do publish such information with donor attribution, we will do so only with your written (which may be electronic) consent.

  Online payment processors. In order to facilitate online donations, we have partnered with payment processors. When you make a donation to WMF through the Wikimedia Fundraising Services, whether by credit card, debit card, or other methods of online payment, you transmit your payment data directly to the payment processor. We do our best to use contractual agreements and other mechanisms to help ensure that these processors maintain the confidentiality of your information. However, please be aware that WMF is not responsible for the privacy practices of these processors; please consult the privacy policies of the applicable payment processor for more information about its practices.

  Other service providers. We use third-party service providers or contractors who assist with the organization and facilitation of the Wikimedia Fundraising Services, or who help run our fundraising operations or improve your experience with them. Some of our service providers ask us to post links to their privacy policies; a list of these service providers and links to their policies can be found on this page. We may give access to your personal or non-personal information to these providers or contractors as needed to perform their services for us or to use their tools and services. While we cannot ensure the privacy or security of services provided by third-party providers, we do our best to use contractual agreements and other mechanisms to help ensure that these service providers or contractors treat your information consistent with, and in a manner no less protective than, the principles of this policy.

  For legal reasons. On certain rare occasions, consistent with our legitimate interest and/or to comply with our legal obligations, we may access, preserve, or disclose to public authorities or other persons your Personal Information if we reasonably believe it is necessary to satisfy a valid and legally enforceable warrant, subpoena, court order, law or regulation, or other judicial or administrative order. If we believe that a particular request for disclosure of a donor's information is legally invalid or an abuse of the legal system, and the affected donor does not intend to oppose the disclosure themselves, we will do our best to fight the request. WMF is committed to notifying you via email at least ten (10) calendar days, when possible, before we disclose your personal information in response to a legal demand. However, we may only be able to provide notice if we are not legally restrained from contacting you, there is no credible threat to bodily harm that is created or increased by notifying you of the request, and you have provided us with an email address or other current contact information.

  Nothing in this policy is intended to limit any legal objections or defenses you may have to a third party's request (whether it be civil, criminal, or governmental) to disclose your information. We recommend seeking the advice of legal counsel immediately if such a request is made involving you.

  If the organization is transferred. In the extremely unlikely event that ownership of all or substantially all of the WMF changes, or we go through a reorganization (such as a merger, consolidation, or acquisition), further to our legitimate interest, your Personal Information may be transferred. We will provide notice to you via the Wikimedia sites, and a notification on WikimediaAnnounce-L or similar mailing list, at least thirty (30) calendar days before any Personal Information is transferred or becomes subject to a different donor privacy policy.

  To protect you, ourselves, or others. If necessary, we may need to use or share your personal information to: enforce or investigate potential violations of our Terms of Use, this Donor Privacy Policy, or any Foundation or user community-based policies; investigate and defend ourselves against legal threats or actions; prevent imminent and serious bodily harm or death to a person; protect our organization, employees, contractors, users, or the public; or detect, prevent, or otherwise assess and address potential spam, malware, fraud, abuse, unlawful activity, and security or technical concerns. We do so to manage our relationship with you, further to our legitimate interest, and/or to comply with our legal obligations.

  How We Protect Your Donor Information

  To ensure a high level of security and confidentiality, WMF employs a variety of physical, administrative, and technical measures, policies, and procedures to help protect your personal and financial information from unauthorized access, use, alteration, disclosure, or destruction. However, you should be aware that no storage system or data transmission is 100% secure. Therefore, we cannot guarantee that our security protocols will not be compromised.

  How Long We Keep Your Donor Information

  Once we receive Personal Information from you, we keep it for the shortest possible interval that is consistent with the maintenance, understanding, and improvement of the WMF donation process, and our obligations under applicable law.

  For information on Wikimedia's general data retention policies on the Wikimedia projects, please see our Data Retention Guidelines.

  Wikimedia Affiliates

  Wikimedia affiliates (such as chapters) are independent organizations, which sometimes conduct their own fundraising efforts. While some affiliates may give a portion of the funds they raise to WMF, WMF is not involved in processing donations made to these organizations. Wikimedia affiliates have different privacy policies and practices depending on local legal requirements and other considerations. This policy does not explicitly cover donations made to them.

  Changes to This Donor Privacy Policy

  From time to time, it may be necessary to modify this policy in order to accurately reflect our data collection and disclosure practices. We reserve the right to do so, and we will provide notice of such changes in a reasonable manner and time. We encourage you to review the most up-to-date version of our Donor Privacy Policy periodically.

  Your continued use of the Wikimedia Fundraising Services after any effective date of a subsequent version of this Privacy Policy constitutes acceptance of that version of the Donor Privacy Policy on your part.

  Contact Us

  WMF values what our donors have to say about our services and our policies. If you have questions or suggestions about this policy, or the information collected under the Donor Privacy Policy, we want to hear from you. See our Contact Us page for information on how to reach out. For more information about the privacy practices that govern the Wikimedia projects, please review our main Privacy Policy.

  If you are located in the European Economic Area and have questions about your personal data or would like to request to access, update, or delete it, you may contact our representative via email at EUrepresentative.Wikimedia@twobirds.com, or via mail at:

  Bird & Bird GDPR Representative Ireland
  29 Earlsfort Terrace
  Dublin 2
  D02 AY28
  Ireland
  Main point of contact: Vincent Rezzouk-Hammachi

  If you are an individual located in the United Kingdom, and have questions about your personal data or would like to request to access, update, or delete it, you may contact our representative via email at UKrepresentative.Wikimedia@twobirds.com, or via mail at:

  Bird & Bird GDPR Representative Services UK
  12 New Fetter Lane
  London
  EC4A 1JP
  United Kingdom
  Main point of contact: Vincent Rezzouk-Hammachi

  Our European Economic Area and United Kingdom Representative can only be contacted for queries in relation to data protection.

  Depending on your jurisdiction, you also may have the right to lodge a complaint with a supervisory authority competent for your country or region.

  This Donor Privacy Policy went into effect June 25, 2021. Previous versions can be found below:

  Please note that in the event of any differences in meaning or interpretation between the original English version of this Donor Privacy Policy and a translation, the original English version takes precedence.