Jump to content

Wikimedia Foundations sekretesspolicy för donatorer

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Donor privacy policy and the translation is 96% complete.
Outdated translations are marked like this.

Välkommen!

Välkommen till Wikimedia Foundations sekretesspolicy för donatorer. Wikimedia Foundation ("WMF") har infört denna policy för att skydda våra donatorers integritetsrättigheter. Vi inser att det är viktigt för våra donatorer hur deras personuppgifter används och delas och vi värdesätter integriteten och säkerheten hos våra donatorer. Denna sekretesspolicy adresserar våra metoder för att samla, använda, behålla, skydda och utlämna donatorinformation. Läs noga igenom denna policy tillsammans med våra användarvillkor. Vi kommer aldrig att sälja, byta eller hyra ut din icke-offentliga information.

Viktig information

Genom att donera till WMF förstår du att din donation innebär insamling, överföring, bearbetning, lagring, utlämning och användning av din information i eller till USA ("USA") och andra platser som kan ha olika eller mindre stränga dataskyddslagar än ditt land, för de ändamål som anges i denna policy. Om du inte håller med om villkoren i sekretesspolicyn och WMFs användarvillkor, ska du omedelbart avbryta användningen av Wikimedias insamlingstjänster (enligt definitionen nedan).

Definitioner

"WMF", "oss", "vi", and "vår" hänvisar till Wikimedia Foundation.

"Sekretesspolicy för donatorer" och "policy" hänvisar till detta dokument.

"Personlig information" är information du ger oss eller information vi samlar in från dig eller om dig genom fondrapporteringstjänster som identifierar eller kan användas för att identifiera dig. Mer information finns i Vilken information vi samlar in.

"Wikimedia Fundraising Services" är Wikimedia Foundation-insamlingsplatser, såsom donate.wikimedia.org, samt insamlingsrelaterade e-postmeddelanden från WMF och insamlingsrelaterade banners på andra Wikimedia Foundation-webbplatser.

Vad denna policy omfattar

Denna sekretesspolicy omfattar insamling, överföring, bearbetning, lagring, utlämning och användning av information som samlats in från dig under processen att göra en donation till Wikimedia Foundation och genom dina interaktioner med Wikimedia Fundraising Services ("Donatorinformation"). Denna policy omfattar inte insamling, överföring, bearbetning, lagring, utlämning eller användning av din information i samband med användningen av andra WMF-projekt eller funktioner, såsom Wikipedia. Mer information om WMFs sekretesspraxis i det avseendet finns i vår huvudsakliga sekretesspolicy. Denna policy omfattar inte heller insamling, överföring, bearbetning, lagring, utlämning och användning av information som samlats in från dig under processen att göra en donation, eller andra interaktioner du kan ha med ett Wikimedia-dotterbolag, till exempel ett kapitel. Mer information om sekretesspraxis för dessa organisationer finns i deras respektive sekretesspolicy.

Vilken information vi samlar in

Som ett resultat av din interaktion med våra donationssidor, genom att göra en donation, delta i en donatorundersökning eller ge feedback relaterad till donationer, eller på annat sätt använda Wikimedia Fundraising Services, kan WMF samla in viss personlig information, såsom ditt namn, kontaktuppgifter (t.ex. adress, telefonnummer, e-postadress, identifikationsnummer på statligt utfärdat ID), finansiell information (t.ex. bankkontonummer), enhetens detaljer (t.ex. IP-adress, information om webbläsarens användaragent), demografiska uppgifter (t.ex. kön eller ålder) och information om dina intressen och anknytningar. Vi samlar också in sådan personlig information om amerikanska donatorer genom offentligt tillgängliga källor och andra kommersiellt tillgängliga källor.

Vi samlar också in eller får automatiskt annan information såsom:

 • den webbsida som hänvisade dig till våra doneringssidor;
 • det belopp du donerade;
 • vilka av våra sidor du efterfrågar och besöker;
 • datum och tid för varje förfrågan du gör på våra doneringssidor;
 • kommentarer och förslag från dig;
 • korrespondens mellan dig och WMF samt
 • annan information du ger oss.

Vi håller donatorinformation konfidentiell, vilket innebär att vi inte delar denna information utanför Wikimedia Foundation, med undantag av vad som är tillåtet av denna policy eller i avidentifierad form.

Cookies och andra spårningsteknologier

När du interagerar med Wikimedia Fundraising Services kan vi använda automatisk datainsamling och annan lokal lagrad datateknik såsom spårning av pixlar, JavaScript, cookies och lokala lagringsplatser för att samla in viss information om din enhet.

WMF använder cookies och annan lokalt lagrad data för att förbättra din donatorupplevelse. Vi använder också denna information för att skapa en säkrare webbmiljö och få en bättre förståelse för donatorers preferenser och interaktioner med Wikimedia Fundraising Services. I allmänhet används cookies och annan lokalt lagrad data för att:

 • Hjälpa Wikimedia Fundraising Services funktionalitet och leverera nytt och relevant innehåll till dig.
 • Ge dig en personlig upplevelse genom att lagra dina inställningar så att de kan användas nästa gång du besöker Wikimedia Fundraising Services.
 • Analysera verkställandet av doneringsprocesser så att vi bättre kan förstå hur de fungerar och förbättra dem för dig och andra WMF-donatorer.
 • Analysera interaktioner med fondrapportering, så vi kan förfina och förbättra doneringsprocessen.

För mer information om användningen av cookies och liknande spårningstekniker, se vår Cookiepolicy.

Begränsa datainsamling via cookies och andra spårteknologier

Vi tror att insamlingen av dessa data bidrar till att förbättra din doneringsupplevelse. Du kan dock ta bort eller inaktivera några eller alla cookies via dina webbläsarinställningar. Detta är ingen fullständig lista men du kan begränsa användningen av cookies och annan lokalt lagrad data på din enhet genom att:

 • Ta bort eller inaktivera specifikt lokalt lagrade data i webbläsarens inställningar,
 • använda en webbläsare som kan blockera cookies från tredje part och
 • installera ett plugin för att blockera lokalt lagrad data, om sådan finns

Även om donationer till WMF via Wikimedia Fundraising Services är möjliga utan cookies och annan lokalt lagrad data, kan borttagning eller inaktivering av dessa funktioner påverka din navigering av dessa webbplatser och den personliga anpassningen av din upplevelse.

Spåra inte

WMF åtar sig att skydda den information vi samlar in från alla våra donatorer. Vi delar inte denna information med tredje part, förutom under de särskilda omständigheterna som beskrivs i avsnittet "Dela donatorinformation" i denna policy. Eftersom vi skyddar alla donatorer på detta sätt ändrar vi inte vårt beteende som svar på en webbläsares Spåra inte signal. För information om DNT på Wikimedia-webbplatser, besök Wikimedia Foundations Sekretesspolicy FoS.

Hur vi använder donatorinformation

Vi använder donatorinformationen som samlas in från dig för allmänna administrativa ändamål och för att driva våra insamlingsprocesser. Detta innefattar:

 • administration av Wikimedia Fundraising Services;
 • uppdatera dig om kommande insamlingar och andra WMF aktiviteter
 • tacka dig för din donation; samt
 • ställa in språkpreferenser.

Vi bedriver föregående aktiviteter för att utföra vårt avtal med dig och för våra legitima intressen i hanteringen av Wikimedia Fundraising Services.

Vi använder också information som samlats in från dig för att följa olika skyldigheter avseende registrering och rapportering. Detta innefattar:

 • skicka donationskvitton;
 • upprätthålla våra interna registers testfunktioner;
 • uppfylla de tillämpliga skattekraven;
 • rapportera till tillämpliga myndigheter enligt tillämplig lag samt
 • kommunicera viktiga ändringar av denna policy och relaterade policyer.

Vi bedriver ovanstående aktiviteter för att uppfylla våra lagliga skyldigheter och för våra legitima intressen att hantera våra doneringsprocesser.

Vi använder även donatorinformation som samlats in från dig för att förbättra och uppdatera Wikimedia Fundraising Services. Detta innefattar:

 • anpassa innehåll (för mer information, se nedan);
 • förstå donatorers intresse i WMF;
 • förbättra våra insamlingsprocesser och insatser;
 • genomföra interna analyser, som t.ex. undersökningar och analyser;
 • tillhandahålla större säkerhet samt
 • genomföra undersökningar och mätrapporter.

Vi bedriver ovanstående aktiviteter för våra legitima intressen, som att förbättra och skydda våra insamlingsprocesser och insatser.

Where processing is based on your consent, you may withdraw your consent at any time consistent with applicable law.

Tillhandahålla anpassade tjänster

För att förbättra din upplevelse med Wikimedia Fundraising Services använder vi din geografiska plats för att anpassa valuta, innehåll och språk för våra banners. Vi kan också anpassa vilka insamlingsbanners du ser eller meddelanden du får, beroende på din interaktion med tidigare banners eller meddelanden.

Få tillgång till din donatorinformation

WMF arbetar hårt för att korrekt bearbeta och underhålla all donatorinformation. Om du vill begära att få tillgång till, korrigera, uppdatera, förbjuda, begränsa eller ta bort den personliga informationen vi har om dig, motsätta dig vår behandling av sådan personlig information eller om du vill begära att du får en elektronisk kopia av din personliga information för att överföra den till en annan organisation (i den utsträckning denna rätt till dataöverförbarhet ges till dig enligt gällande lag), vänligen kontakta oss på donate@wikimedia.org. Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att följa din begäran i enlighet med gällande lag, men det finns vissa situationer där vi inte kan bevilja din förfrågan (till exempel när vi inte på ett tillfredsställande sätt kan verifiera din identitet för att ge dig tillgång till personlig information, när vi lagligen är skyldiga att tillbakahålla information, eller när vi inte tekniskt kan ändra eller radera information vid den tiden).

Alla e-postmeddelanden som skickas avseende Wikimedia Fundraising Services (med undantag för kvitton eller administrativa meddelanden) inkluderar ett enkelt alternativ för att avregistrera. Om du vill ändra dina kommunikationspreferenser kan du (eller en auktoriserad representant) informera oss genom att kontakta oss på donate@wikimedia.org när som helst, eller klicka på avsluta prenumeration-länken i ett e-postmeddelande som du fått från oss.

Delning av donatorinformation

Vi förstår att donatorer kan vilja vara anonyma, och vi strävar efter att hedra sådana förfrågningar och bevara din anonymitet. Under begränsade omständigheter använder och delar vi donatorinformation i situationer och under de villkor som beskrivs nedan. Vi kommer aldrig att sälja, byta eller hyra ut din icke-offentliga information.

Med ditt samtycke. Med ditt samtycke kan vi dela din information i ett visst syfte. Vi kan till exempel ge givare möjlighet att få sitt namn offentligt förknippat med sin donation.

I avidentifierad form. Vi kan komma att publicera eller dela avidentifierad donatorinformation. Vi kan till exempel dela avidentifierade dataset för att visa doneringstrender.

kommentarer och förslag. Vi kan publicera kommentarer eller förslag som donatorer ger oss, även i reklammaterial, i anonym form. I de sällsynta fall vi publicerar sådan information med donatorkoppling gör vi det endast med ditt skriftliga samtycke (vilket kan vara elektroniskt).

Online betalningsberedare. För att underlätta online donationer samarbeta vi med betalningsberedare. När du gör en donation till WMF genom Wikimedia Fundraising Services, antingen via kreditkort, betalkort eller andra metoder för onlinebetalning, skickar du dina betalningsuppgifter direkt till betalningsberedaren. Vi gör vårt bästa för att använda bindande avtal och andra mekanismer för att säkerställa att dessa beredare bibehåller sekretessen kring din information. Var dock medveten om att WMF inte är ansvarig för dessa beredares sekretesspraxis. Vänligen se varje betalningsberedares sekretesspolicy för mer information om dess praxis.

Övriga tjänsteleverantörer. Vi använder tredjepartsleverantörer eller entreprenörer för att hjälpa till med att organisera och underlätta Wikimedia Fundraising Services, eller för att hjälpa till att driva vår insamlingsverksamhet eller förbättra din upplevelse av dem. Några av våra tjänsteleverantörer ber oss lägga upp länkar till deras sekretesspolicy. En lista över dessa tjänsteleverantörer och länkar till deras policyer finns på denna sida. Vi kan ge tillgång till din personliga eller icke-personliga information till dessa leverantörer eller entreprenörer i den utsträckning som behövs för att de ska kunna utföra sina tjänster för oss eller för att vi de ska kunna använda sina verktyg och tjänster. Vi inte kan garantera integritet eller säkerhet för tjänster som tillhandahålls av leverantörer från tredje part men vi gör vi vårt bästa för att använda bindande avtal och andra mekanismer för att säkerställa att dessa tjänsteleverantörer eller entreprenörer behandlar din information i överensstämmelse med och på ett sätt som inte är mindre skyddande än principerna i denna policy.

Av juridiska skäl. Vid vissa sällsynta tillfällen, i överensstämmelse med vårt legitima intresse och/eller för att följa våra juridiska skyldigheter, kan vi ge tillgång till, bevara eller utlämna din personliga information om vi med rimlighet anser att det är nödvändigt för att uppfylla ett giltigt och lagligt verkställbart skäl, stämning, domstolsordning, lag eller förordning eller annan rättslig eller administrativ förordning. Om vi anser att en särskild begäran om utlämnande av en donators uppgifter är rättsligt ogiltig eller ett missbruk av rättssystemet, och den drabbade donatorn inte avser att motsätta sig utlämningen själv, kommer vi att göra vårt bästa för att stoppa förfrågan. WMF har åtagit sig att meddela dig via e-post minst tio (10) kalenderdagar (om möjligt) innan vi lämnar ut din personliga information som svar på ett rättsligt krav. Vi kan emellertid bara meddela dig om vi inte är lagligt hindrade från att kontakta dig, det inte finns något trovärdigt hot om att kroppsskada skall skapas eller ökas genom att meddela dig om kravet samt att du har tillhandahållit oss en e-postadress eller annan aktuell kontaktinformation.

Ingenting i denna policy är avsedd att begränsa eventuella lagliga invändningar eller försvar som du kan ha på en tredje parts begäran (oavsett om det är civil, kriminell eller statlig) för att lämna ut din information. Vi rekommenderar att du omedelbart söker råd från juridisk rådgivare om en sådan begäran gällande dig.

Om organisationen överförs. I den extremt osannolika händelsen att äganderätten till hela eller väsentligen hela WMF ändras, eller om vi genomgår en omorganisation (såsom fusion, konsolidering eller förvärv), utöver vårt legitima intresse, kan din personliga information komma att överföras. Vi kommer att meddela dig via Wikimedia-sidorna och ett meddelande på WikimediaAnnounce-L eller liknande mejl-lista, minst trettio (30) kalenderdagar innan någon personlig information överförs eller blir föremål för en annan sekretesspolicy för donatorer.

För att skydda dig, oss eller andra. Om det behövs kan vi behöva använda eller dela med oss av din personliga information för att: genomdriva eller utreda eventuella kränkningar av våra användarvillkor, den här sekretesspolicy för donatorer eller någon annan policy som grundar sig på stiftelsen eller dess användarområden; utreda och försvara oss mot rättsliga hot eller handlingar; förhindra överhängande och allvarlig kroppsskada eller död; skydda vår organisation, anställda, entreprenörer, användare eller allmänheten; upptäcka, förhindra eller på annat sätt bedöma och adressera potentiell spam, malware, bedrägeri, missbruk, olaglig verksamhet samt säkerhets- eller tekniska problem. Vi gör det för att hantera vårt förhållande till dig, i enlighet med vårt juridiska intresse och/eller för att följa våra juridiska skyldigheter.

Hur vi skyddar din donatorinformation

För att säkerställa en hög säkerhetsnivå och konfidentialitet använder WMF en rad olika fysiska, administrativa och tekniska åtgärder, policyer och förfaranden för att skydda din personliga och finansiella information från obehörig tillgång, användning, ändring, utlämning eller förstörelse. Du bör dock vara medveten om att inget lagringssystem eller dataöverföring är 100% säker. Därför kan vi inte garantera att våra säkerhetsprotokoll inte kommer att äventyras.

Hur länge behåller vi din donatorinformation

När vi tar emot personlig information från dig behåller vi den för kortast möjliga intervall som överensstämmer med underhåll, förståelse och förbättring av WMF-doneringsprocess samt våra skyldigheter enligt gällande lagstiftning.

För information om Wikimedias allmänna datalagringspolicy på Wikimedia-projekten, se våra riktlinjer för databevarande.

Wikimedia dotterbolag

Wikimedias dotterbolag (till exempel chapters) är oberoende organisationer, som ibland utför egna insamlingsinsatser. Även om vissa dotterbolag kan ge en del av de medel som de samlar in till WMF, är WMF inte inblandad i bearbetningen av donationer till dessa organisationer. Wikimedias dotterbolag har olika sekretesspolicyer och metoder beroende på lokala lagkrav och andra överväganden. Denna policy omfattar inte uttryckligen donationer gjorda till dem.

Ändringar i denna sekretesspolicy för donatorer

Ibland kan det vara nödvändigt att ändra denna policy för att korrekt reflektera vår datainsamling och våra utlämningsmetoder. Vi förbehåller oss rätten att göra det, och vi kommer att meddela sådana ändringar på ett rimligt sätt och tid. Vi uppmanar dig att regelbundet se över den senaste versionen av vår sekretesspolicy för donatorer.

Din fortsatta användning av Wikimedia Fundraising Services efter varje ikraftträdande av en senare version av denna sekretesspolicy utgör godkännande av den versionen av sekretesspolicyn för donatorer från din sida.

Kontakta oss

WMF värdesätter vad våra donatorer har att säga om våra tjänster och våra policyer. Om du har frågor eller förslag om denna policy, eller den information som samlas in enligt sekretesspolicyn, vill vi höra från dig. Maila oss på donor@wikimedia.org eller kontakta oss direkt. För mer information om den sekretesspraxis som styr Wikimediaprojekten, läs vår huvudsakliga sekretesspolicy.

Om du befinner dig i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och har frågor om dina personuppgifter eller vill begära åtkomst, uppdatering eller radering kan du kontakta vår representant via e-post på EUrepresentative.Wikimedia@twobirds.com eller via post till:

Bird & Bird GDPR Representative Ireland
29 Earlsfort Terrace
Dublin 2
D02 AY28
Ireland
Huvudkontaktpunkt: Vincent Rezzouk-Hammachi

Om du är en person som befinner sig i Storbritannien och har frågor om dina personuppgifter eller vill begära åtkomst, uppdatering eller radering kan du kontakta vår representant via e-post på UKrepresentative.Wikimedia@twobirds.com eller via post till:

Bird & Bird GDPR Representative Services UK
12 New Fetter Lane
London
EC4A 1JP
United Kingdom
Huvudkontaktpunkt: Vincent Rezzouk-Hammachi

Våra representanter för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Storbritannien kan endast kontaktas för frågor angående dataskydd.

Beroende på din jurisdiktion kan du också ha rätt att lämna in ett klagomål hos behörig tillsynsmyndighet för ditt land eller region.

Denna sekretesspolicy för donatorer trädde i kraft den 25 juni 2021 Tidigare versioner finns tillgängliga på:

Sekretesspolicy för donatorer (April 2019)

Sekretesspolicy för donatorer (Februari 2017)

Sekretesspolicy för donatorer (September 2011)

Sekretesspolicy för donatorer (Juli 2011)

Sekretesspolicy för donatorer (2009)


Observera: Om det finns skillnader i betydelse eller tolkning mellan den engelska originalversionen av detta dokument och översättningen, har den engelska originalversionen företräde.

Integritetsrelaterade sidor