Jump to content

विकिमिडिया फाउन्डेसन दाता गोपनीयता नीति

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Donor privacy policy and the translation is 63% complete.

स्वागतम्!

विकिमिडिया फाउन्डेसनको दाताको गोपनीयता नीतिमा स्वागत छ। विकिमिडिया फाउन्डेसन ("डब्लुएमएफ")ले हाम्रा दाताहरूको गोपनीयता अधिकारको रक्षा गर्न यो नीति लागू गरेको छ। हाम्रा दाताहरूले उनीहरूको व्यक्तिगत जानकारी कसरी प्रयोग र साझेदारी गरिन्छ भन्ने बारेमा गहिरो चासो राख्छन्, र हामी हाम्रा दाताहरूको गोपनीयता र सुरक्षालाई महत्व दिन्छौँ। यो दाताको गोपनीयता नीतिले दाताको जानकारी सङ्कलन, प्रयोग, मर्मत संभार, सुरक्षा र खुलासा गर्ने हाम्रो अभ्यासहरूलाई सम्बोधन गर्दछ।यस नीतिलाई हाम्रो प्रयोगका सर्तहरूसँग सम्बन्धित छ। "हामी तपाईको गैर-सार्वजनिक व्यक्तिगत जानकारी कहिल्यै पनि बिक्री, व्यापार गर्ने वा भाडामा लिनेछैनौँ।

महत्वपूर्ण जानकारी

यस नीतिमा उल्लेख गरिएका उद्देश्यहरूका लागि तपाईको देशको तुलनामा कम कडा तथ्याङ्क सुरक्षा कानुनहरू सहित विकिमिडिया फाउन्डेसनलाई गरिएको दान, संयुक्त राज्य अमेरिकामा वा अन्य स्थानहरूमा तपाईको जानकारीको सङ्कलन, स्थानान्तरण, प्रशोधन, भण्डारण, प्रकटिकरण र प्रयोगमा प्रयोग हुनेछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाई दाताको गोपनीयता नीति र विकिमिडिया फाउन्डेसनको प्रयोगका सर्तहरूसँग सहमत हुनुहुन्न भने, कृपया विकिमिडिया कोष सङ्कलन सेवाहरूको प्रयोग तल परिभाषित गरिए अनुसार तुरुन्तै बन्द गर्नुहोस्।

परिभाषाहरू

"डब्ल्युएमएफ", "हामी", "हामीलाई" र "हाम्रो"ले विकिमिडिया फाउन्डेसनलाई जनाउँदछ।

"दाताको गोपनीयता नीति" र "नीति" ले यस कागजातलाई बुझाउँछ।

"व्यक्तिगत जानकारी" भनेको तपाईले हामीलाई प्रदान गर्नु भएको जानकारी वा हामीले तपाईबाट वा तपाईको बारेमा सङ्कलन गरेको जानकारी हो जुन तपाईलाई पहिचान गर्न वा पहिचान गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। थप जानकारीको लागि, कृपया हामी कुन जानकारी सङ्कलन गर्दछौँ हेर्नुहोस्।

"विकिमिडिया कोष सङ्कलन सेवाहरू" $दान, साथै विकिमिडिया फाउन्डेसनबाट कोष सङ्कलन-सम्बन्धित इमेल तथा अन्य विकिमिडिया फाउन्डेसन साइटहरूमा कोष सङ्कलन-सम्बन्धित ब्यानरहरू सहित विकिमिडिया फाउन्डेसन कोष सङ्कलन गर्ने साइटहरू हुन्।

यो नीतिले के समावेश गर्दछ

This Donor Privacy Policy covers the collection, transfer, processing, storage, disclosure, and use of information collected from you during the process of making a donation to the Wikimedia Foundation and through your interactions with the Wikimedia Fundraising Services ("Donor Information"). This policy does not cover the collection, transfer, processing, storage, disclosure, or use of your information related to your use of other WMF projects or features, such as Wikipedia. For more information regarding WMF's privacy practices in that respect, please review our main Privacy Policy. This policy also does not cover the collection, transfer, processing, storage, disclosure, and use of information collected from you during the process of making a donation to, or other interactions you may have with, a Wikimedia affiliate, such as a chapter. For more information about the privacy practices of those organizations, please review their respective privacy policies.

== हामीले सङ्कलन गर्ने जानकारी ==

As a result of your interaction with our donation pages, making a donation, participating in a donor survey or providing feedback related to donating, or otherwise using the Wikimedia Fundraising Services, WMF may collect certain Personal Information, such as your name, contact details (such as address, phone number, email address, identification number on government-issued ID), financial information (such as bank account number), device details (such as IP address, web browser user-agent information), demographic details (such as gender or age) and information about your interests and affiliations. We also collect such Personal Information about U.S. donors through publicly-available sources and other commercially available sources.

हामी केही अन्य जानकारी पनि सङ्कलन गर्दछौँ वा स्वचालित रूपमा प्राप्त गर्दछौँ, जस्तै:

 • वेब पृष्ठ जसले तपाईलाई हाम्रो दान पृष्ठहरूमा सन्दर्भित गर्दछ;
 • तपाईले दान गर्नुभएको रकम;
 • हाम्रो पृष्ठहरू मध्ये कुन तपाईले अनुरोध र भ्रमण गर्नुहुन्छ;
 • तपाई हाम्रो दान पृष्ठहरू बनाउन प्रत्येक अनुरोधको मिति र समय;
 • तपाईबाट टिप्पणी र सुझावहरू;
 • तपाई र विकिमिडिया फउन्डेसन बीच पत्राचार; र
 • तपाईले प्रदान गर्नुभएको कुनै पनि अन्य जानकारी।

We keep Donor Information confidential, meaning that we will not share this information outside of the Wikimedia Foundation except as permitted by this policy or in de-identified form.

स्मृतिशेष र अन्य पछ्याउने प्रविधिहरू

As you interact with the Wikimedia Fundraising Services, we may use automatic data collection and other locally stored data technologies such as tracking pixels, JavaScript, cookies, and local storage to collect certain information about your device.

WMF uses cookies and other locally stored data to enhance your donation experience. We also use this information to create a safer online environment and gain a better understanding of donor preferences and interactions with the Wikimedia Fundraising Services. In general, cookies and other locally stored data are used to:

 • Help the Wikimedia Fundraising Services function and deliver new and relevant content to you;
 • Provide you with a personalized experience by storing your preferences so that they can be used the next time you visit the Wikimedia Fundraising Services;
 • Analyze the performance of donation processes so that we can better understand how they work and improve them for you and other WMF donors; and
 • Analyze interactions with fundraising emails so we can refine and improve the donation process.

स्मृतिशेष र यस्तै पछ्याउने प्रविधिहरूको प्रयोगको बारेमा थप जानकारीको लागि, कृपया हाम्रो स्मृतिशेष कथन हेर्नुहोस् ।

कुकिज र अन्य पछ्याउने प्रविधिहरूद्वारा डेटा सङ्ग्रह सीमित गर्दै

यस तथ्याङ्कको सङ्ग्रह मार्फत तपाईको दान अनुभव सुधार गर्न मद्दत गर्दछ भनि विश्वास गर्दछौँ; तथापि, तपाई आफ्नो ब्राउजर सेटिङहरू मार्फत केही वा सबै कुकीहरू हटाउन वा अक्षम गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा व्पापक सूची छैन, तपाई कुकीज र अन्य स्थानीय रूपमा भण्डारण गरिएको आँकडाको प्रयोगलाई तपाईको यन्त्रमा सीमित गर्न सक्नुहुन्छ:

 • तपाईको ब्राउजरको सेटिङमा विशिष्ट स्थानीय रूपमा भण्डारण गरिएको तथ्याङ्क हटाउने वा असक्षम पार्ने;
 • तेस्रो पक्ष कुकीहरू रोक्न सक्ने ब्राउजर प्रयोग गर्दै; र
 • यदि उपलब्ध छ भने, स्थानीय रूपमा भण्डारण गरिएको तथ्याङ्क रोक्नका लागि प्लगइन स्थापना गर्ने।

यद्यपि विकिमिडिया कोष सङ्कलन सेवाहरू मार्फत विकिमिडिया फाउन्डेसनलाई गरिएको दान, कुकीहरू र अन्य स्थानीय रूपमा भण्डार गरिएको डाटा बिना सम्भव छ। कृपया ध्यान दिनुहोस्, यी सुविधाहरूको हटाउने वा असक्षम पार्दा यी साइटहरूको तपाईको पथप्रदर्शन र तपाईको अनुभवको निजीकरणलाई असर गर्न सक्छ।

नपछ्याउनुहोस्

WMF is committed to protecting the information we collect from all of our donors. We do not share this information with third parties, except in the specific circumstances described in the "Sharing Donor Information" section of this policy. Because we protect all donors in this manner, we do not change our behavior in response to a web browser's Do Not Track signal. For information about DNT on Wikimedia sites, please visit the main Wikimedia Foundation Privacy Policy FAQ.

हामी दाताको जानकारी कसरी प्रयोग गर्दछौँ

We use Donor Information collected from you for general administrative purposes and to operate our fundraising processes. This includes:

 • विकिमिडिया कोष सङ्कलन सेवाहरूको व्यवस्थापन;
 • तपाईलाई आगामी कोष सङ्कलन र अन्य विकिमिडिया फाउन्डेसनका गतिविधिहरूको बारेमा अद्यावधिक गर्दै;
 • तपाईको दानको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै; र
 • भाषा प्राथमिकताहरू मिलाउँदै।

हामी माथिका गतिविधिहरूमा संलग्न हुन्छौँ जुन तपाईसँग हाम्रो सम्झौता सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न र विकिमिडिया कोष सङ्कलन सेवाहरू प्रबन्ध गर्ने हाम्रो वैध हितहरूको लागि हो।

हामी रेकर्ड राख्न र रिपोर्टिङ सम्बन्धी विभिन्न दायित्वहरूको पालना गर्न तपाईबाट सङ्कलन गरिएको दाताको जानकारी पनि प्रयोग गर्छौँ। यसमा निम्न समावेश छ:

 • दान रसीद वितरण गर्ने;
 • हाम्रो आन्तरिक रेकर्ड परीक्षण सुविधाहरू कायम राख्ने;
 • लागू कर आवश्यकताहरूको अनुपालन;
 • लागू कानुनद्वारा आवश्यक रूपमा लागू सरकारी आयोगहरूलाई रिपोर्टिङ गर्ने; र
 • यस नीति र सम्बन्धित नीतिहरूमा ठोस परिवर्तनहरू सञ्चार गर्ने।

हामी हाम्रो कानूनी दायित्वहरू पालन गर्न र हाम्रो दान प्रक्रियाहरू प्रबन्ध गर्न वैध चासोहरूको लागि पूर्वगामी गतिविधिहरूमा संलग्न छौँ।

And we use Donor Information collected from you to improve and update the Wikimedia Fundraising Services. This includes:

 • customizing content (for more detail, please see below);
 • understanding donors' interest in WMF;
 • improving our fundraising processes and efforts;
 • conducting internal analyses, such as research and analytics;
 • providing greater security; and
 • conducting survey and metric reports.

We engage in the foregoing activities for our legitimate interests such as improving and protecting our fundraising processes and efforts.

Where processing is based on your consent, you may withdraw your consent at any time consistent with applicable law.

अनुकूलित सेवाहरू प्रदान गर्दै

To enhance your experience with Wikimedia Fundraising Services, we use your geographic location to customize the currency, content, and language of our banners. We may also customize what fundraising banners you see or messages you receive, depending on your interactions with past banners or messages.

तपाई दाताको जानकारीमा पहुँच

WMF works hard to accurately process and maintain Donor Information. If you would like to request to access, correct, update, suppress, restrict or delete the Personal Information we have about you, object to our processing of such Personal Information, or if you would like to request to receive an electronic copy of your Personal Information for purposes of transmitting it to another organization (to the extent this right to data portability is provided to you by applicable law), please let us know by contacting us at donate@wikimedia.org. While we will make reasonable efforts to comply with your request consistent with applicable law, there are certain situations where we may not grant your request (such as when we cannot adequately verify your identity to give you access to Personal Information, when we are legally required to retain information, or when we are not technologically able to change or delete information at that time).

All emails sent relating to Wikimedia Fundraising Services (with the exception of receipts or administrative notices) include an easy option to unsubscribe. If you would like to change your communication preferences, you (or an authorized representative) can let us know by contacting us at donate@wikimedia.org at any time, or clicking the unsubscribe link in an email you receive from us.

दाताको जानकारी साझेदारी गर्दै

We understand that donors may wish to remain anonymous, and we strive to honor such requests and preserve your anonymity. However, in limited circumstances, we use and share Donor Information in the situations and under the conditions described below. We will never sell, trade, or rent your nonpublic Personal Information.

तपाईको अनुमतिमा। तपाईको सहमतिको साथ, हामी एक विशेष उद्देश्यको लागि तपाईको जानकारी साझेदारी गर्न सक्छौँ। उदाहरणका लागि, हामी दाताहरूलाई आफ्नो नाम सार्वजनिक रूपमा आफ्नो दानसँग जोड्न सक्ने विकल्प दिन सक्छौँ।

In anonymized form. We may publish or share anonymized Donor Information. For example, we may share anonymized data sets to show donation trends.

Comments and suggestions. We may publish any comments or suggestions that donors provide us, including in promotional materials, in anonymous form. In the rare instance that we do publish such information with donor attribution, we will do so only with your written (which may be electronic) consent.

Online payment processors. In order to facilitate online donations, we have partnered with payment processors. When you make a donation to WMF through the Wikimedia Fundraising Services, whether by credit card, debit card, or other methods of online payment, you transmit your payment data directly to the payment processor. We do our best to use contractual agreements and other mechanisms to help ensure that these processors maintain the confidentiality of your information. However, please be aware that WMF is not responsible for the privacy practices of these processors; please consult the privacy policies of the applicable payment processor for more information about its practices.

Other service providers. We use third-party service providers or contractors who assist with the organization and facilitation of the Wikimedia Fundraising Services, or who help run our fundraising operations or improve your experience with them. Some of our service providers ask us to post links to their privacy policies; a list of these service providers and links to their policies can be found on this page. We may give access to your personal or non-personal information to these providers or contractors as needed to perform their services for us or to use their tools and services. While we cannot ensure the privacy or security of services provided by third-party providers, we do our best to use contractual agreements and other mechanisms to help ensure that these service providers or contractors treat your information consistent with, and in a manner no less protective than, the principles of this policy.

For legal reasons. On certain rare occasions, consistent with our legitimate interest and/or to comply with our legal obligations, we may access, preserve, or disclose to public authorities or other persons your Personal Information if we reasonably believe it is necessary to satisfy a valid and legally enforceable warrant, subpoena, court order, law or regulation, or other judicial or administrative order. If we believe that a particular request for disclosure of a donor's information is legally invalid or an abuse of the legal system, and the affected donor does not intend to oppose the disclosure themselves, we will do our best to fight the request. WMF is committed to notifying you via email at least ten (10) calendar days, when possible, before we disclose your personal information in response to a legal demand. However, we may only be able to provide notice if we are not legally restrained from contacting you, there is no credible threat to bodily harm that is created or increased by notifying you of the request, and you have provided us with an email address or other current contact information.

Nothing in this policy is intended to limit any legal objections or defenses you may have to a third party's request (whether it be civil, criminal, or governmental) to disclose your information. We recommend seeking the advice of legal counsel immediately if such a request is made involving you.

If the organization is transferred. In the extremely unlikely event that ownership of all or substantially all of the WMF changes, or we go through a reorganization (such as a merger, consolidation, or acquisition), further to our legitimate interest, your Personal Information may be transferred. We will provide notice to you via the Wikimedia sites, and a notification on WikimediaAnnounce-L or similar mailing list, at least thirty (30) calendar days before any Personal Information is transferred or becomes subject to a different donor privacy policy.

To protect you, ourselves, or others. If necessary, we may need to use or share your personal information to: enforce or investigate potential violations of our Terms of Use, this Donor Privacy Policy, or any Foundation or user community-based policies; investigate and defend ourselves against legal threats or actions; prevent imminent and serious bodily harm or death to a person; protect our organization, employees, contractors, users, or the public; or detect, prevent, or otherwise assess and address potential spam, malware, fraud, abuse, unlawful activity, and security or technical concerns. We do so to manage our relationship with you, further to our legitimate interest, and/or to comply with our legal obligations.

हामी कसरी तपाईको दाताको जानकारी सुरक्षित गर्दछौँ

To ensure a high level of security and confidentiality, WMF employs a variety of physical, administrative, and technical measures, policies, and procedures to help protect your personal and financial information from unauthorized access, use, alteration, disclosure, or destruction. However, you should be aware that no storage system or data transmission is 100% secure. Therefore, we cannot guarantee that our security protocols will not be compromised.

हामी तपाईको दाताको जानकारी कति समयसम्म राख्छौँ

एक पटक हामी तपाईबाट व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त गरेपछि, हामी यसलाई छोटो सम्भव अन्तरालको लागि राख्छौँ जुन विकिमिडिया फाउन्डेसन दान प्रक्रियाको मर्मत संभार, समझ र सुधार, र लागू कानून अन्तर्गत हाम्रो दायित्वहरूसँग सुसङ्गत छ।

विकिमिडिया परियोजनाहरूमा विकिमिडियाको सामान्य डेटा प्रतिधारण नीतिहरूको बारेमा जानकारीको लागि, कृपया हाम्रो डेटा प्रतिधारण दिशानिर्देश हेर्नुहोस्।

विकिमिडिया सम्बद्ध

Wikimedia affiliates (such as chapters) are independent organizations, which sometimes conduct their own fundraising efforts. While some affiliates may give a portion of the funds they raise to WMF, WMF is not involved in processing donations made to these organizations. Wikimedia affiliates have different privacy policies and practices depending on local legal requirements and other considerations. This policy does not explicitly cover donations made to them.

यस दाताको गोपनीयता नीतिमा भएका परिवर्तनहरू

From time to time, it may be necessary to modify this policy in order to accurately reflect our data collection and disclosure practices. We reserve the right to do so, and we will provide notice of such changes in a reasonable manner and time. We encourage you to review the most up-to-date version of our Donor Privacy Policy periodically.

Your continued use of the Wikimedia Fundraising Services after any effective date of a subsequent version of this Privacy Policy constitutes acceptance of that version of the Donor Privacy Policy on your part.

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

WMF values what our donors have to say about our services and our policies. If you have questions or suggestions about this policy, or the information collected under the Donor Privacy Policy, we want to hear from you. See our Contact Us page for information on how to reach out. For more information about the privacy practices that govern the Wikimedia projects, please review our main Privacy Policy.

यदि तपाई युरोपेली आर्थिक क्षेत्रमा रहनुभएको एक व्यक्ति हुनुहुन्छ, र तपाईको व्यक्तिगत डेटाको बारेमा प्रश्नहरू छन् वा यसलाई पहुँच, अद्यावधिक, वा मेट्न अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाई EUrepresentative.Wikimedia@twobirds.com मार्फत हाम्रो प्रतिनिधिलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, वा मेल मार्फत:

Bird & Bird GDPR Representative Ireland
29 Earlsfort Terrace
Dublin 2
D02 AY28
Ireland
सम्पर्कको मुख्य बिन्दु: Vincent Rezzouk-Hammachi

यदि तपाई संयुक्त अधिराज्यमा रहनुभएको एक व्यक्ति हुनुहुन्छ, र तपाईको व्यक्तिगत डेटाको बारेमा प्रश्नहरू छन् वा यसलाई पहुँच, अद्यावधिक, वा मेट्न अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाई UKrepresentative.Wikimedia@twobirds.com मार्फत हाम्रो प्रतिनिधिलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, वा मेल मार्फत:

Bird & Bird GDPR Representative Services UK
12 New Fetter Lane
London
EC4A 1JP
United Kingdom
सम्पर्कको मुख्य बिन्दु: Vincent Rezzouk-Hammachi

हाम्रो युरोपेली आर्थिक क्षेत्र र संयुक्त अधिराज्यका प्रतिनिधिहरूलाई केवल डाटा संरक्षणको सम्बन्धमा प्रश्नहरूको लागि सम्पर्क गर्न सकिन्छ।

तपाईको क्षेत्राधिकारको आधारमा, तपाईलाई तपाईको देश वा क्षेत्रको लागि सक्षम पर्यवेक्षी प्राधिकरणमा उजुरी गर्ने अधिकार पनि हुन सक्छ।

यस दाताको गोपनीयता नीति जुन २५, २०२१ देखि लागू भएको थियो। अघिल्लो संस्करणहरू तल फेला पार्न सकिन्छ:

दाताको गोपनीयता नीति (जुन २०१९)

दाताको गोपनीयता नीति (फेब्रुअरी २०१७)

दाताको गोपनीयता नीति (सेम्टेम्बर २०११)

दाताको गोपनीयता नीति (जुलाई २०१९)

दाताको गोपनीयता नीति (२००९)


कृपया यस सामग्रीको मूल अङ्ग्रेजी संस्करण र अनुवादबीच अर्थ वा व्याख्यामा कुनै भिन्नता भएमा ध्यान दिनुहोस्, मूल अङ्ग्रेजी संस्करणले प्राथमिकता लिएको छ।

गोपनीयता-सम्बन्धित पृष्ठहरू