Pravidlá ochrany osobných údajov darcov Wikimedia

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Donor privacy policy and the translation is 95% complete.
Outdated translations are marked like this.

Vitajte!

Vitajte v pravidlách ochrany súkromia darcov nadácie Wikimedia. Nadácia Wikimedia (ďalej len „WMF“) vypracovala tieto pravidlá s cieľom ochrániť právo na súkromie našich darcov. Uvedomujeme si, že našim darcom skutočne záleží na tom, ako využívame a komu poskytujeme ich osobné údaje, a my si zas vážime súkromie a bezpečnosť našich darcov. Tieto Pravidlá ochrany súkromia darcov upresňujú, ako zhromažďujeme, využívame, udržiavame, ochraňujeme a zverejňujeme údaje našich darcov. Dôkladne si prečítajte tieto pravidlá spolu s našimi Podmienkami používania. Za žiadnych okolností nebudeme vaše neverejné osobné údaje predávať, prenajímať, ani s nimi obchodovať.

Dôležité informácie

Darovaním nadácii WMF vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním, prenosom, spracovaním, uchovaním, zverejnením a používaním vašich údajov v Spojených štátoch amerických (ďalej len „USA“), prípadne v iných lokalitách, ktoré majú odlišné alebo menej prísne zákony o ochrane osobných údajov ako sú vo vašej krajine, za účelom uvedeným v týchto pravidlách. Ak nesúhlasíte s podmienkami Pravidiel ochrany súkromia darcov alebo s Podmienkami používania WMF, nepokračujte v používaní služieb finančnej zbierky Wikimedia (definovaných nižšie).

Definície

WMF“, „my“ a „náš“ znamená Nadácia Wikimedia.

Pravidlá ochrany súkromia darcov“ a „pravidlá“ znamená tento dokument.

Osobné údaje“ sú údaje, ktoré nám poskytnete alebo ktoré od vás získame prostredníctvom služieb finančnej zbierky a ktoré môžu byť použité na vašu identifikáciu. Viac informácií nájdete v časti Aké údaje zhromažďujeme.

Služby finančnej zbierky Wikimedia“ sú webové lokality určené pre finančnú zbierku nadácie Wikimedia, ako je napríklad donate.wikimedia.org, ako aj e-maily od WMF súvisiace s finančnou zbierkou alebo banery súvisiace s finančnou zbierkou na webových lokalitách nadácie Wikimedia.

Na čo sa tieto pravidlá vzťahujú

Tieto Pravidlá ochrany súkromia darcov sa vzťahujú na zhromažďovanie, prenos, spracovanie, uchovávanie, zverejnenie a používanie osobných a neosobných údajov získaných v priebehu darovania do nadácie Wikimedia a prostredníctvom vašej interakcie so službami finančnej zbierky Wikimedia (ďalej len „údaje darcu“). Tieto pravidlá sa nevzťahujú na zhromažďovanie, prenos, spracovanie, uchovávanie, zverejnenie alebo používanie údajov súvisiacich s používaním iných projektov alebo funkcií WMF, ako je napríklad Wikipedia. Viac informácií o opatreniach WMF pre ochranu osobných údajov nájdete v našich hlavných Pravidlách ochrany údajov. Tieto pravidlá sa nevzťahujú' na zhromažďovanie, prenos, spracovanie, uchovávanie, zverejňovanie a používanie údajov získaných v priebehu prispievania alebo iných interakcií s pridruženými spoločnosťami, ako sú napríklad miestne organizácie. Viac informácií o opatreniach ochrany súkromia týchto organizácií nájdete v ich príslušných pravidlách ochrany súkromia.

Aké informácie zhromažďujeme

Na základe vašej interakcie s našimi darovacími stránkami, poskytnutia daru, účasti v prieskume darcov alebo poskytnutia spätnej väzby týkajúcej sa daru alebo iného použitia služieb finančnej zbierky Wikimedia, môže WMF zhromažďovať určité osobné údaje, ako je vaše meno, kontaktné údaje (ako je adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, vládou vydané identifikačné číslo ID), finančné informácie (napríklad číslo bankového účtu), podrobnosti o zariadení (napríklad IP adresa, informácie o používateľovi a agentovi webového prehliadača), demografické podrobnosti (ako napr. pohlavie alebo vek) a informácie o vašich záujmoch a združeniach. Takéto osobné údaje môžeme zhromažďovať aj o darcoch zo Spojených štátov amerických prostredníctvom verejne dostupných zdrojov a iných komerčných zdrojov.

Takisto zbierame alebo automaticky prijímame niektoré iné údaje, napr.:

 • webová stránka, z ktorej ste boli presmerovaní na naše stránky pre darcov
 • výška darovanej sumy
 • stránky, ktoré požadujete a navštevujete
 • dátum a čas každej žiadosti, ktorú pošlete našim webovým stránkam pre darcov
 • vaše komentáre a odporúčania
 • vaša korešpondencia s WMF
 • iné informácie, ktoré nám poskytnete

Zachovávame dôvernosť osobných aj neosobných údajov darcov, čo znamená, že ich nebudeme zverejňovať nikomu mimo nadácie Wikimedia, s výnimkou prípadov povolených v týchto pravidlách alebo zverejnenia údajov v neidentifikovateľnej/anonymizovanej podobe.

Súbory cookie a iné technológie sledovania aktivity

Počas vašej interakcie so službami finančnej zbierky Wikimedia používame automatické zhromažďovanie údajov a iné technológie pre lokálne uchovávané údaje, ako sú napríklad sledovacie pixely, JavaScript, súbory cookie a miestne úložisko, s pomocou ktorých získavame isté informácie o vašom zariadení.

WMF používa súbory cookie a iné miestne uchovávané údaje za účelom zlepšenia vašich skúseností s prispievaním. Tieto údaje taktiež využívame s cieľom vytvoriť bezpečnejšie online prostredie a porozumieť preferenciám a interakciám našich darcov so službami finančnej zbierky Wikimedia. Vo všeobecnosti používame súbory cookie a iné miestne uchovávané údaje s cieľom:

 • Zlepšiť fungovanie služieb finančnej zbierky Wikimedia a prinášať vám nový a primeraný obsah.
 • Poskytnúť vám na mieru šitú skúsenosť tým, že uchováme vaše preferencie, aby sme ich mohli použiť pri vašej najbližšej návšteve služieb finančnej zbierky Wikimedia.
 • Analyzovať výkon procesu prispievania, aby sme mu lepšie porozumeli a mohli ho pre vás a iných darcov WMF zdokonaliť.

Analyzovať interakciu s e-mailami o finančnej zbierke, ktoré nám umožnia prepracovať a zdokonaliť proces prispievania. Viac informácií o používaní súborov cookie a podobných technológiách sledovania aktivity nájdete v našom Vyhlásení o cookies.

For additional information about the use of cookies and similar tracking technologies, please see our Cookie statement.

Obmedzenie zhromažďovania údajov s pomocou súborov cookie a iných technológií sledovania aktivity

Sme presvedčení, že zhromažďovanie týchto údajov umožňuje zdokonaľovať skúsenosť s prispievaním; môžete však niektoré alebo všetky súbory cookie vymazať alebo zakázať v nastaveniach prehliadača. Používanie súborov cookie a iných miestne uchovávaných údajov na vašom zariadení môžete, okrem iného, obmedziť:

 • Odstránením alebo zakázaním konkrétnych miestne uchovávaných údajov v nastaveniach prehliadača.
 • Používaním prehliadača, ktorý dokáže zablokovať súbory cookie tretích strán.
 • Inštaláciou rozšírenia, ktoré zablokuje miestne uchovávané údaje, ak je dostupné.

Hoci je možné do WMF prispieť prostredníctvom služieb finančnej zbierky Wikimedia aj bez súborov cookie a iných miestne uchovávaných údajov, majte na pamäti, že odstránenie alebo zakázanie týchto funkcií môže ovplyvniť vašu navigáciu na týchto lokalitách a prispôsobenie používateľskej skúsenosti.

Funkcia Do Not Track („nesledovať“)

Nadácia WMF je odhodlaná chrániť údaje, ktoré od darcov získame. Tieto údaje nezverejňujeme tretím stranám, s výnimkou špecifických prípadov uvedených v časti týchto pravidiel s názvom „Zdieľanie údajov darcov“. Pretože chránime všetkých darcov týmto spôsobom, nemeníme naše správanie ako odozvu na signál webového prehliadača Do Not Track („nesledovať“). Informácie o DNT na stránkach Wikimedia nájdete v hlavných často kladených otázkach k pravidlám o ochrane osobných údajov nadácie Wikimedia.

Ako používame údaje darcov

Údaje, ktoré sme od vás získali, používame pre všeobecné administratívne účely a prevádzku finančnej zbierky. To zahŕňa:

 • správu služieb finančnej zbierky Wikimedia;
 • poskytovanie aktuálnych informácií o nadchádzajúcich finančných zbierkach a iných činnostiach WMF;
 • poďakovanie za dar; a
 • nastavenie jazykových preferencií.

Vyššie uvedené činnosti vykonávame v záujme riadenia zmluvného vzťahu s vami a pre naše oprávnené záujmy riadenia služieb finančnej zbierky Wikimedia.

Rovnako používame informácie, ktoré od vás získame, na splnenie rôznych povinností týkajúcich sa vedenia záznamov a podávania správ. To zahŕňa:

 • zasielanie potvrdení o prevzatí daru;
 • údržbu testovacích funkcií interných záznamov;
 • plnenie platných daňových požiadaviek;
 • podávanie správ príslušným vládnym agentúram v súlade so zákonom; a
 • informovanie o vecných zmenách týchto pravidiel alebo iných súvisiacich pravidiel.

Vyššie uvedené činnosti vykonávame v záujme plnenia zmluvných povinností a pre naše oprávnené záujmy riadenia procesu prispievania.

Údaje, ktoré od vás získame, používame aj na zdokonalenie a aktualizáciu služieb finančnej zbierky Wikimedia. To zahŕňa:

 • upravený obsah (viac podrobností nájdete nižšie);
 • porozumenie záujmom darcov vo WMF;
 • zdokonaľovanie vykonávania finančnej zbierky a vynaloženého úsilia;
 • vedenie interných analýz, ako je napríklad výskumná a analytická činnosť;
 • poskytovanie vyššej miery bezpečnosti; a
 • vedenie prieskumov a štatistických správ.

Vyššie uvedené činnosti vykonávame pre naše oprávnené záujmy, ako je napríklad zdokonaľovanie a ochrana našej finančnej zbierky a vynaloženého úsilia.

Ak je spracovanie založené na vašom súhlase, môžete ho kedykoľvek odvolať v súlade s platnými zákonmi.

Poskytnutie služieb na mieru

Pre zlepšenie vašich skúseností so službami finančných zbierok Wikimedia používame vaše geografické umiestnenie na prispôsobenie meny, obsahu a jazyka našich bannerov. Podľa vašich interakcií s minulými bannermi alebo správami môžeme tiež prispôsobiť, aké bannery s finančnými zbierkami vidíte alebo aké správy dostávate.

Prístup k vašim údajom darcu

WMF sa snaží spoľahlivo spracovať a udržiavať údaje darcov. Ak máte záujem požiadať o prístup k vašim osobným údajom, ktoré sú nami spracovávané, opraviť ich, aktualizovať, utajiť, obmedziť alebo vymazať, prípadne ak máte záujem požiadať o elektronickú kópiu vašich osobných údajov za účelom ich prenosu inej organizácii (v rozsahu práva na prenosnosť údajov podľa príslušných právnych predpisov), kontaktujte nás na donate@wikimedia.org. Hoci sa neustále snažíme primerane splniť vašu požiadavku, v istých prípadoch nemôžeme vašej žiadosti vyhovieť (napríklad ak nevieme vašu identitu overiť dostatočne na to, aby sme vám poskytli prístup k osobným údajom, ak sme zo zákona povinní údaje uchovať alebo ak je technologicky nemožné tieto údaje zmeniť alebo vymazať).

Súčasťou všetkých e-mailov súvisiacich so službami finančnej zbierky Wikimedia je jednoduchá možnosť pozastaviť odber e-mailov (s výnimkou potvrdení o prijatí príspevku a administratívnych oznámení). Ak si želáte zmeniť nastavenia komunikácie, kedykoľvek nás kontaktujte vy alebo váš oprávnený zástupca na donate@wikimedia.org, alebo kliknite na odkaz pre zrušenie odberu uvedený v e-maile, ktorý ste od nás dostali.

Zdieľanie údajov darcov

Chápeme, že si darcovia môžu želať zostať v anonymite, preto sa snažíme takýmto žiadostiam vyhovieť a zachovať vašu anonymitu. Za istých okolností však môžeme zdieľať vaše údaje darcu, a to konkrétne v situáciach a za podmienok uvedených nižšie. Za žiadnych okolností nebudeme vaše neverejné osobné údaje predávať, prenajímať, ani s nimi obchodovať.

S vaším súhlasom. S vaším súhlasom môžeme zdieľať vaše údaje pre špecifické účely. Môžeme napríklad darcom dať možnosť verejne spojiť ich meno s finančným príspevkom.

Anonymne. Môžeme zverejňovať alebo zdieľať anonymizované údaje o darcoch. Môžeme napríklad zdieľať anonymizované súbory údajov za účelom znázornenia vývoja trendu prispievania.

Komentáre a odporúčania. Môžeme anonymne zverejniť akékoľvek komentáre alebo odporúčania od darcov, a to aj v propagačných materiáloch. V zriedkavých prípadoch, ak by sme mali záujem takéto údaje zverejniť spolu s menom darcu, urobíme tak až po získaní vášho písomného súhlasu (ktorý môže byť elektronický).

Spracovatelia online platieb. V záujme zjednodušenia prispievania online spolupracujeme so spracovateľmi platieb. Pri prispievaní do nadácie WMF prostredníctvom služieb finančnej zbierky Wikimedia, či už kreditnou alebo debetnou kartou alebo inými online platobnými metódami, vaše platobné údaje prevádzame priamo spracovateľom platieb. Robíme všetko pre to, aby sme pomocou zmluvných dohôd alebo iných mechanizmov mohli zaistiť, že spracovatelia dodržiavajú dôvernosť vašich údajov. Buďte si však vedomí, že WMF nenesie zodpovednosť za opatrenia ochrany súkromia týchto spracovateľov; pre viac informácií o príslušných opatreniach ochrany súkromia týchto spracovateľov platieb si prečítajte ich pravidlá ochrany súkromia.

Iní poskytovatelia služieb. Využívame služby od poskytovateľov služieb tretích strán alebo zmluvných partnerov, ktorí pomáhajú pri organizácii a zjednodušovaní služieb finančnej zbierky Wikimedia alebo ktorí pomáhajú vykonávať činnosti v rámci finančnej zbierky alebo vylepšiť vašu skúsenosť s nimi. Niektorí z našich poskytovateľov služieb nás žiadajú, aby sme zverejnili odkazy na ich pravidlá ochrany osobných údajov; zoznam týchto poskytovateľov služieb a odkazy na ich pravidlá možno nájsť na tejto stránke. Týmto poskytovateľom alebo zmluvným partnerom môžeme poskytnúť vaše osobné alebo neosobné údaje, ktoré sú potrebné na to, aby nám mohli poskytovať služby alebo používať svoje nástroje a služby. Hoci nedokážeme zaistiť súkromie a bezpečnosť služieb od poskytovateľov tretích strán, robíme všetko pre to, aby sme pomocou zmluvných dohôd alebo iných mechanizmov mohli zaistiť, že poskytovatelia služieb alebo zmluvní partneri s vašimi údajmi nakladajú v súlade so zásadami týchto pravidiel a na rovnakej úrovni ochrany.

Z právnych dôvodov. Pri určitých zriedkavých príležitostiach, v súlade s našim oprávneným záujmom a/alebo v súlade s našimi zákonnými povinnosťami, môžeme získať prístup k vašim osobným údajom, uchovať ich alebo sprístupniť ich verejným orgánom alebo iným osobám, ak sa dôvodne domnievame, že je potrebné splniť platný a právne vykonateľný rozkaz, predvolanie na súd, zákon alebo právny predpis alebo iný súdny alebo správny príkaz. Ak sa domnievame, že konkrétna žiadosť o zverejnenie údajov darcu je zákonne neplatná, alebo ak ide o zneužitie právneho systému a dotknutý darca sa zverejneniu sám nebráni, urobíme všetko pre to, aby sme túto žiadosť napadli. WMF sa zaväzuje vám túto skutočnosť oznámiť najneskôr do desiatich (10) kalendárnych dní pred zverejnením osobných údajov z dôvodu právnej požiadavky. Oznámiť vám to však môžeme, len ak nám zákon nezakazuje vás kontaktovať, ak neexistuje presvedčivá hrozba fyzickej ujmy v dôsledku oznámenia tejto žiadosti a ak ste nám poskytli e-mailovú adresu alebo iné aktuálne kontaktné údaje.

Žiadna časť týchto pravidiel nemá v úmysle obmedziť právne námietky alebo prostriedky ochrany, ktoré máte voči žiadostiam o zverejnenie vašich údajov tretích strán (či už občianske, trestné alebo štátne). Ak sa vás takáto žiadosť týka, odporúčame bezodkladne vyhľadať právne poradenstvo.

V prípade zmeny vlastníctva organizácie. Vo vysoko nepravdepodobnom prípade, že sa zmení celé vlastníctvo WMF alebo jej časť, prípadne ak dôjde k jej reorganizácii (napríklad splynutím, konsolidáciou alebo akvizíciou), v našom oprávnenom záujme môže dôjsť k prenosu vašich osobných údajov. O tejto skutočnosti vás oboznámime prostredníctvom webových lokalít Wikimedia alebo oznámením na WikimediaAnnounce-L alebo podobnou e-mailovou konferenciou najneskôr tridsať (30) kalendárnych dní pred prenosom osobných údajov alebo jeho zverením do platnosti iných pravidiel ochrany osobných údajov darcov.

V záujme našej a vašej ochrany a ochrany iných osôb. Môže sa stať, že budeme potrebovať použiť alebo zdieľať vaše osobné údaje s cieľom: vynútiť alebo vyšetriť potenciálne porušenie našich Podmienok používania, týchto Pravidiel ochrany osobných údajov darcov, či iných pravidiel tejto nadácie alebo komunity používateľov; vyšetrovania alebo ochrany pred právnymi hrozbami alebo úkonmi; predísť bezprostrednému alebo závažnému ublíženiu na zdraví či smrti osôb; ochrany organizácie, jej zamestnancov, zmluvných partnerov, používateľov alebo verejnosti; alebo identifikovať, zabrániť alebo inak posúdiť a riešiť potenciálny spam, malvér, zneužitie, nezákonnú činnosť, bezpečnosť alebo technické záležitosti. Robíme tak preto, aby sme riadili náš vzťah s vami na základe nášho oprávneného záujmu a/alebo aby sme dodržiavali naše zákonné povinnosti.

Ako ochraňujeme vaše údaje darcu

Aby sme zaručili vysokú úroveň bezpečnosti a dôvernosti, WMF využíva rôzne fyzické, administratívne a technické opatrenia, pravidlá a postupy, ktoré ochraňujú vaše osobné a finančné údaje pred neoprávneným prístupom, používaním, zmenou, zverejnením alebo zničením. Majte však na pamäti, že žiaden úložný systém alebo prenos údajov nie je bezpečný na 100%. Nemôžeme teda zaručiť, že naše bezpečnostné protokoly nebudú ohrozené.

Ako dlho uchovávame vaše údaje darcu?

Po získaní vašich osobných údajov ich uchovávame po čo najkratší možný čas pre údržbu, porozumenie a zdokonalenie WMF procesu darovania, v súlade s povinnosťami v zmysle platných zákonov USA.

Informácie o všeobecných pravidlách uchovávania údajov Wikimedia platných pre projekty Wikimedia nájdete v našich Smerniciach pre uchovávanie údajov.

Pridružené spoločnosti Wikimedia

Pridružené spoločnosti Wikimedia (ako sú napríklad miestne organizácie) sú nezávislé organizácie, ktoré v istých prípadoch samy realizujú finančné zbierky. Napriek tomu, že niektoré pridružené spoločnosti môžu časť vyzbieraných finančných prostriedkov poskytnúť WMF, WMF sa nezapája do spracovania príspevkov týmto organizáciám. Pridružené spoločnosti Wikimedia majú odlišné postupy a pravidlá ochrany súkromia, ktoré závisia od miestnych právnych predpisov a iných náležitostí. Tieto pravidlá sa výslovne nevzťahujú na príspevky, ktoré sú poskytnuté týmto organizáciám.

Zmeny Pravidiel ochrany súkromia darcov

Príležitostne môže byť potrebné tieto pravidlá upraviť, aby primerane odrážali naše postupy zhromažďovania a sprístupňovania údajov. Vyhradzujeme si právo vykonať takéto zmeny, pričom vás o nich včas a riadne informujeme. Odporúčame vám, aby ste si pravidelne prečítali aktuálnu verziu Pravidiel ochrany súkromia darcov.

Používanie služieb finančnej zbierky Wikimedia po tom, ako vstúpi do platnosti nasledujúca verzia týchto Pravidiel ochrany súkromia, sa považuje za súhlas s touto verziou Pravidiel ochrany súkromia darcov.

Kontaktujte nás

WMF si cení názor darcov na naše služby a pravidlá. V prípade otázok alebo odporúčaní týkajúcich sa týchto podmienok alebo údajov, ktoré podľa Pravidiel ochrany súkromia darcov získavame, nás neváhajte kontaktovať. Pošlite nám prosím e-mail na adresu donor@wikimedia.org alebo nás kontaktujte priamo. Viac informácií o postupoch ochrany súkromia projektov Wikimedia] nájdete v našich hlavných Pravidlách ochrany súkromia.

Ak sa nachádzate v Európskom hospodárskom priestore a máte otázky týkajúce sa vašich osobných údajov alebo chcete požiadať o prístup, aktualizáciu alebo ich vymazanie, môžete sa obrátiť na nášho zástupcu prostredníctvom e-mailu na adrese EUrepresentative.Wikimedia@twobirds.com alebo poštou na adresu:

Bird & Bird GDPR Representative Ireland
29 Earlsfort Terrace
Dublin 2
D02 AY28
Ireland
Hlavná kontaktná osoba: Vincent Rezzouk-Hammachi

Ak sa nachádzate v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska a máte otázky týkajúce sa vašich osobných údajov alebo chcete požiadať o prístup, aktualizáciu alebo ich vymazanie, môžete sa obrátiť na nášho zástupcu prostredníctvom e-mailu na adrese UKrepresentative.Wikimedia@twobirds.com alebo poštou na adresu:

Bird & Bird GDPR Representative Services UK
12 New Fetter Lane
London
EC4A 1JP
United Kingdom
Hlavná kontaktná osoba: Vincent Rezzouk-Hammachi

Nášho zástupcu pre Európsky hospodársky priestor a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska možno kontaktovať iba v prípade otázok týkajúcich sa ochrany údajov.

V závislosti od vašej súdnej príslušnosti môžete mať tiež právo podať sťažnosť na príslušnom orgáne dohľadu vašej krajiny alebo kraja.

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov darcov vstúpili do platnosti 25. jún 2021. Predošlé verzie nájdete nižšie:

Pravidlá ochrany osobných údajov darcov (Apríl 2019)

Pravidlá ochrany osobných údajov darcov (Február 2017)

Pravidlá ochrany súkromia darcov (September 2011)

Pravidlá ochrany súkromia darcov (Júl 2011)

Pravidlá ochrany súkromia darcov (2009)


Upozorňujeme, že v prípade akýchkoľvek rozdielov vo význame alebo výklade medzi pôvodnou anglickou verziou tohto dokumentu a prekladom prevládne pôvodná anglická verzia.

Privacy-related pages